Програма співбесіди з методики музичного виховання icon

Програма співбесіди з методики музичного виховання
Скачати 85.41 Kb.
НазваПрограма співбесіди з методики музичного виховання
Дата12.09.2012
Розмір85.41 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

інститут педагогічної освіти

кафедра музичного мистецтва


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _____________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


для абітурієнтів

спеціальнІстЬ: 6.020204 Музичне мистецтво


на базі молодшого спеціаліста


Миколаїв 2012

Програма складена

відповідно до Концепції художньо-естетичного виховання учнів в ЗОШ МОН України від 25.02.04Розробник: доц. Іванова Л.О.


Програму схвалено на засіданні кафедри музичного мистецтва

протокол № 6 від 6 грудня 2011р.


Програму схвалено Вченою Радою інституту педагогічної освіти ,

протокол № 6 від 25 січня 2012р.

1.Пояснювальна записка

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 6.020204.Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну (фахову) придатність.

Метою творчого конкурсу на фахову придатність є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки бакалавра.

Творчий конкурс на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно визначити:

1. Рівень базової музичної підготовки вступників (володіння музичним інструментом, виконавські навички, знання основ елементарної теорії музики тощо).

2. Наявність у вступника необхідних вокальних даних та музичних здібностей.

Творчий конкурс на фахову придатніть складаються з трьох частин:

1. Виконання на музичному інструменті індивідуальної програми.

2. Виконання вокального твору.

3. Усна співбесіда з основ музичного мистецтва.


^ 2.Вимоги до виконання індивідуальної програми

на музичному інструменті

МЕТА:

 • визначити рівень музичних здібностей абітурієнта;

 • визначити рівень інструментального розвитку вступника;

 • визначити ступінь готовності до майбутнього навчання по спеціальності у вузі.

У зв’язку з тим, що на спеціальніть “Музичне мистецтво» вступають абітурієнти з різним рівнем музичної підготовки (педагогічних і музичних училищ, училищ культури), індивідуальна програма з основного музичного інструменту повинна включати твори різного рівня складності і відповідати ступеню підготовки абітурієнта. Загальна для всіх умова: музичні твори мають бути різними за формою, жанрами, характером та виконуватися на певному професійному рівні, а саме : напам’ять, емоційно та виразно. Для вступних випробувань з музичного інструменту абітурієнту рекомендуємо включати до індивідуальної програми два твори: наприклад, поліфонічний твір та п’єсу або твір великої форми та п’єсу. Таке поєднання дає більше можливості для об’єктивної та повноцінної оцінки рівня музично-виконавської підготовки вступника.

Орієнтовний перелік творів, рекомендованих до виконання на музичному інструменті:

 • твори французьких та італійських клавесиністів 18 ст. ( Ф.Куперен, Ж.-Ф.Рамо, Ф.Дандріє, Д.Скарлатті);

 • клавірні твори Й.Баха, Г.Генделя;

 • твори віденських класиків 18-19ст. (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен);

 • твори російських клавиристів другої половини 18 - початку 19ст. (В.Трутовський, Ж.Кашин, А.Жилін);

 • твори зарубіжних композиторів-романтиків 19ст. (Ф.Шуберт, К.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Лист);

 • твори російських композиторів 19 ст. (М.Глінка, П.Чайковський, А.Рубінштейн, М.Балакирев, М.Муоргський, О.Бородін);

 • твори українських композиторів 18-20ст. (Д.Бортнянський, А.Ведель, М.Березовський, М.Лисенко, М.Аркас, М.Лисенко, С.Гулак-Артемовський, К.Стеценко);

 • твори зарубіжних композиторів 19-20ст. (Й.Брамс, К.Дебюссі, Б.Сметана, А.Дворжак);

 • твори російських композиторів 20ст. (О.Скрябін, С.Рахманінов, С.Танєєв, О.Глазунов, О.Лядов, М.Метнер);

 • Твори композиторів 20-21ст. (С.Прокоф’єв, Д.Шостакович, Д.Кабалевський, Р.Щедрін, А.Бабаджанян, І.Шамо, А.Лятошинський, С.Людкевич, О.Штогаренко, Д.Гершвін, П.Хіндеміт, Б.БАРТОК, Ф.Пуленк).

До індивідуальної програми на вступні випробування необхідно включати твори різних композиторських шкіл, різноманітні за жанрами і характером.


^ ЗРАЗКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ:

ФОРТЕПІАНО:

Варіант 1.

Моцарт В.Соната №19 фа-мажор, ч.1

Шуман Р. П’єса із “Альбома для юнацтва”.

Варіант 2.

Бах Й.-Бузоні Ф. Органна хоральна прелюдія.

Благой Д. “Дощ та сонце “

Варіант 3.

Глінка М.Варіації на тему Моцарта мі-бемоль мажор.

Аміров Ф.Прелюдії.

Варіант 4.

Бетховен Соната №1,ч.1

Дакен К.Зозуля.

Варіант 5.

Бортнянський Д. Соната до мажор.

Брамс Й. Угорський танок.


^ БАЯН, АККОРДЕОН

Варіант 1.

Бах Й.-Черлицький І. Прелюдія і фуга ре мінор.

Лисенко М.Експромт.

Варіант 2.

Золотарьов В. Партіта.

В.Підгорний. Фантазія на тему російської нар. пісні “Ніченька”

Варіант 3

Галинін Г. Соната сі-мінор.

Мусоргський М. Гопак.

Варіант 4.

Лядов О. Канон до мінор

Мясков К. Світанок.

Перелік творів, рекомендованих до використання в індивідуальній програмі з музичного інструменту додаються (Див.Додаток 1.).


^ 3.Вимоги до вокальної підготовки абітурієнта.

Друга складова вступних випробувань на фахову придатність перебачає виконання вокального твору. Такий вид випробувань ставить завдання:

 • виявити наявність вокальних даних у абітурієнта;

 • визначити рівень та перспективи розвитку співацького голосу абітурієнта.

Виконання вокального твору можливе: під власний супровід, а сареllа або під акомпанемент концертмейстера. Рекомендуємо при доборі вокальних творів враховувати свій власний діапазон (звуковий об’єм співацького голосу). Якщо голос низький, не слід зупинятися на творах з високою тесситурою, оскільки така невідповідність буде заважати природності та легкості у виконанні. Бажанно вибирати твори, які мають помірний темп, нескладний ритмічний малюнок та неважку фактуру акомпанементу. Для виконання рекомендовані твори шкільної програми з “Музичне мистецтво” для середніх і старших класів, а також романси та народні пісні.

(Перелік вокальний творів, рекомендованих для виконання див. у Додатку 2).

^ 3. Вимоги до усної співбесіди з основ музичного мистецтва.

Мета проведення усного опитування з основ музичного мистецтва:

- визначити рівень музично-теоретичних знань вступника;

 • визначити ступінь розвитку музичного слуху.

Вступники повинні володіти вміннями та навичками інтонаційно-точного та виразного сольфеджування.

На кожне теоретичне запитання абітурієнт дає відповідь у вигляді практичного рішення. Наприклад, пропонується побудувати домінантсептакорд від конкретного звуку та розрішити його у відповідну тональність. Коло питань з елементарної теорії музики включає основні теми предмету:

 • метро-ритмічні основи мелодії;

 • всі види мажору та мінору;

 • прості інтервали;

 • акорди (мажорні та мінорні тризвуки з оберненнями; домінантсептакорд та його обернення).

Абітурієнт повинен показати свій рівень обізнаності з музичною літературою української та зарубіжної культури, знати основні твори композиторів класиків сучасності та минулого.

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ


 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової музичної підготовки абітурієнта спеціальності музично - педагогічної праці.

Рівень підготовки вступників спеціальності «Музичне мистецтво» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види музичної діяльності за 200 - бальною шкалою.

 1. Норми оцінювання..

^ 2.1. Оцінка «відмінно» ( від 180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

- вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і дотримується авторської трактовки твору;

- чітко і повно відповідає на поставлені запитання, постійно дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, впевнено, емоційно.

Допускається 1-2 неточності у виконанні музичного матеріалу, несуттєві помилки, випадковості, які не впливають на загальне виконання програми.


^ 2.2. Оцінку «добре» ( від 150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

- вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і дотримується авторської трактовки твору;

- чітко і повно відповідає на поставлені запитання, постійно дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, впевнено, емоційно.

Допускається 3-4 неточності у виконанні музичного матеріалу, несуттєві помилки, випадковості, які не впливають на загальне виконання програми.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» ( від 124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

- не дуже вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- не завжди демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і не завжди дотримується авторської трактовки твору;

- іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, але не впевнено.

  1. . Оцінки «незадовільно» ( від 1 до 123 балів), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • слабо володіє музичним матеріалом;

 • допускає зупинки та грубі помилки в текстах;

 • не може дати конкретної відповіді на запитання з фаху;

 • не має музичних здібностей - музичного слуху, не може вірно про інтонувати мелодію.^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. М.,1975

 2. Красинська А., Уткін Л. Елементарна теорія музики.М., 1978.

 3. Островський А. Теорія музики. Л.,1980.

 4. Шип О. Аналіз музичних творів.-К.,1999.

 5. Пісні для учнів 4-5 класів, К., 1980.

 6. Пісенник. Збірник пісень для учнів середніх класів загальноосвітньої школи. Тернопіль, 2000.ДОДАТОК 1.

^ ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ

ПОЛІФОНІЧНІ ТВОРИ:

Бах Й.С. Триголосні інвенції (фа мінор, Мі мажор, сі мінор, Сі-бемоль мажор), Прелюдія та фуги з “Добре темперованого клавіру”: І т. (до мінор, ре мінор, Сі-бемоль мажор), Французькі сюїти (сі мінор, мі мінор, Мі мажор), Фантазія до мінор, Партіта Соль мажор, Клавірна сюїта фа мінор.

Бах Й.-Гедіке О. Хоральні прелюдії сі мінор, ля мінор.

Гендель Г. Сюїти: соль мінор, Соль мажор. Алеанда з сюїти ре мінор .

Глінка М. Фуга ля мінор.

Лядов А. Фуга ре мінор. Канон до мінор.

Мясковський М. Канон “Маленький дует”, “Полифонические наброски”. Фуга сі мінор.

^ ТВОРИ ВЕЛИКОЇ ФОРМИ:

Беркович І. Варіції на тему Паганіні.

Бетховен Л. Сонати (фа мінор, до мінор, Соль мажор), Варіації (Соль мажор, Ля мажор), Варіації на тему А.Гретрі.

Бортнянський Д. Сонати До мажор, Фа мажор.

Вебер К. Сонатіна До мажор.

Гайдн Й. Сонати: Фа мажор, Мі-бемоль мажор, Ре мажор.

Гендель Г. Пасакалія із сюїти соль мінор. Варіації Мі мажор.

Генішта Г. Соната фа мінор.

Глінка М. Варіації на тему російської народної пісні “Среди долины ровныя “. Варіація на тему Моцарта Мі – бемоль мажор.

Кабалевський Д. Сонатіна До мажор.

Мартіні Д. Арія Мі мажор з варіаціями.

Моцарт В. Сонати: Мі –бемоль мажор, Соль мажор, До мажор, Ре мажор, До мажор, Ре мажор, Фа мажор, Сі-бемоль мажор. Варіації: Ля мажор, Фа мажор, варіації До мажор.


ДОДАТОК 2.

А.Філіпенко “Веселий музикант”, “Святковий вальс”,

А.Житкевич “МИ”, “Розрита могила”,

Я.Ярославенко “О,Україно”,

К.Мясков “Зимонька”,

В.Верменич “Калинов пісня”, ”Вишиванка”,

Я.Степовий “Зоре моя вечірняя”, “Літо минулося”,

Д.Сичинський “Чом, чом , земле моя”,

Д.Крижанівський “Реве та стогне Дніпр широкий”,

М.Глінка “Не щебечи, соловейку”, ”Жайворонок”, ”Гуде вітер вельми в полі”.

Р.Паулс. “Польові квіти”, ”Колискова” з к/ф-му “Довгий шлях у дюнах”,

М.Дунаєвський. “Непогода” з к/ф-му “Мері Поппінс, до побачення!”, “Ах, этот вечер» з к/ф-му “Водевіль. Водевіль”, “Листя палять” .


^ НАРОДНІ ПІСНІ:

“Ой гиля, гиля , гусоньки на став”, ”Гоп, мої гречаники”, ”Ой на горі женці жнуть”, ”Корольок”, ”Котику сіренький”, “Верховино, світку ти наш”, ”Грицю, Грицю, до роботи”, “Вийшли в поле косарі”, “Їхав козак за Дунай”, ”А вже весна”, “Благослови, мати”, “Щедрик”, “Ой чи є, чи нема”, ”Гей, там на горі січ іде”, “Ой куриться доріженька”, “Ой учора ізвечора”, “Ой сивая та і зозуленька”, “Летіла зозуля”, ”Зайчику, зайчику”, ”Ой, рано, рано кури запіли”, “А ми просо сіяли”, “Вийди, вийди, Іванку”, “Ягілочка”.


Схожі:

Програма співбесіди з методики музичного виховання iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури і мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра музичного мистецтва і хореографії
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconПрограма співбесіди з методики музичного виховання спеціальнІстЬ: 02020401 Музичне мистецтво
Названі дисципліни вивчаються протягом 4 років навчання (відповідно до навчального плану)
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет культури І мистецтв Кафедра вокалу та хорових дисциплін Кафедра інструментального виконавства та теорії музики
Екзамен має комплексний характер, включає питання з теорії та історії музики, методики музичного виховання в загальноосвітній школі,...
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconПрограма співбесіди з теорії та методики фізичного виховання
Програма складена відповідно до галузевих стандартів вищої освіти для студентів спеціальності: «Педагогіка І методика середньої освіти....
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconПрограма фахового випробовування
Гумінська О. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання рдгу
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconПрограма фахового випробовування
Гумінська О. О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання рдгу
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання”
Тема Предмет І завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconТестові завдання з навчальної дисципліни
Вступ. Теоретичні та методологічні основи музичного виховання, етнонаціональна специфіка з музичного виховання у полікультурному...
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconМузичне виховання з методикою викладання
України. Програма курсу “Основи музичного виховання з методикою викладання” у контексті Болонського процесу. Сучасні нормативні документи...
Програма співбесіди з методики музичного виховання iconПрограма програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання»
Програма фахового вступного випробування з «теорії І методики фізичного виховання» для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи