В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс icon

В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Скачати 86.27 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО<> <> інститут педагогічної освіти<> <> кафе
Дата12.09.2012
Розмір86.27 Kb.
ТипКонкурс


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

інститут педагогічної освіти

кафедра музичного мистецтва


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР _____________В.Д.БУДАК

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ


спеціальнІстЬ: 6.020204 Музичне мистецтво


ОсвітнЬо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»


Миколаїв 2012


Укладач: викладач кафедри музичного мистецтва Зуб К.К.


Затверджено на засіданні кафедри музичного мистецтва

протокол № 6 від 6 грудня 2011р.


Затверджено Вченою Радою інституту педагогічної освіти

протокол № 6 від 25 січня 2012 р.

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 6.020204.Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну (фахову) придатність.


Метою творчого конкурсу на фахову придатність є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки бакалавра.

Творчий конкурс на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно визначити:

1. Рівень базової музичної підготовки вступників (володіння музичним інструментом, виконавські навички, знання основ елементарної теорії музики тощо).

 1. Наявність у вступника необхідних вокальних даних та музичних здібностей.

Творчий конкурс на фахову придатніть складаються з трьох частин:

1. Виконання на музичному інструменті індивідуальної програми.

2. Виконання вокального твору.

3. Усна співбесіда з основ музичного мистецтва.


^ 2.ЗМІСТ ЗАВДАНЬ


1. Вимоги до виконання індивідуальної програми на музичному інструменті.

МЕТА:

 • визначити рівень музичних здібностей абітурієнта;

 • визначити рівень інструментального розвитку вступника;

 • визначити ступінь готовності до майбутнього навчання по спеціальності у вузі.


У зв’язку з тим, що на спеціальніть “Музичне мистецтво» вступають абітурієнти з різним рівнем музичної підготовки (випускники музичних шкіл, педагогічних і музичних училищ, а також ті, що навчались індивідуально), індивідуальна програма з основного музичного інструменту повинна включати твори різного рівня складності і відповідати ступеню підготовки абітурієнта. Загальна для всіх умова: музичні твори мають бути різними за формою, жанрами, характером та виконуватися на певному професійному рівні, а саме : напам’ять, емоційно та виразно. Для вступних випробувань з музичного інструменту абітурієнту рекомендуємо включати до індивідуальної програми два твори: наприклад, поліфонічний твір та п’єсу або твір великої форми та п’єсу. Таке поєднання дає більше можливості для об’єктивної та повноцінної оцінки рівня музично-виконавської підготовки вступника.

Орієнтовний перелік творів, рекомендованих до виконання на музичному інструменті:

 • твори французьких та італійських клавесиністів 18 ст. ( Ф.Куперен, Ж.-Ф.Рамо, Ф.Дандріє, Д.Скарлатті);

 • клавірні твори Й.Баха, Г.Генделя;

 • твори віденських класиків 18-19ст. (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен);

 • твори російських клавиристів другої половини 18 - початку 19ст. (В.Трутовський, Ж.Кашин, А.Жилін);

 • твори зарубіжних композиторів-романтиків 19ст. (Ф.Шуберт, К.Вебер, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Лист);

 • твори російських композиторів 19 ст. (М.Глінка, П.Чайковський, А.Рубінштейн, М.Балакирев, М.Муоргський, О.Бородін);

 • твори українських композиторів 18-20ст. (Д.Бортнянський, А.Ведель, М.Березовський, М.Лисенко, М.Аркас, М.Лисенко, С.Гулак-Артемовський, К.Стеценко);

 • твори зарубіжних композиторів 19-20ст. (Й.Брамс, К.Дебюссі, Б.Сметана, А.Дворжак);

 • твори російських композиторів 20ст. (О.Скрябін, С.Рахманінов, С.Танєєв, О.Глазунов, О.Лядов, М.Метнер);

 • Твори композиторів 20-21ст. (С.Прокоф’єв, Д.Шостакович, Д.Кабалевський, Р.Щедрін, А.Бабаджанян, І.Шамо, А.Лятошинський, С.Людкевич, О.Штогаренко, Д.Гершвін, П.Хіндеміт, Б.БАРТОК, Ф.Пуленк).

До індивідуальної програми на вступні випробування необхідно включати твори різних композиторських шкіл, різноманітні за жанрами і характером.


^ ЗРАЗКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ:

ФОРТЕПІАНО:

Варіант 1.

Моцарт В.Соната №19 фа-мажор, ч.1

Шуман Р. П’єса із “Альбома для юнацтва”.

Варіант 2.

Бах Й.-Бузоні Ф. Органна хоральна прелюдія.

Благой Д. “Дощ та сонце “

Варіант 3.

Глінка М.Варіації на тему Моцарта мі-бемоль мажор.

Аміров Ф.Прелюдії.

Варіант 4.

Бетховен Соната №1,ч.1

Дакен К.Зозуля.

Варіант 5.

Бортнянський Д. Соната до мажор.

Брамс Й. Угорський танок.


^ БАЯН, АККОРДЕОН

Варіант 1.

Бах Й.-Черлицький І. Прелюдія і фуга ре мінор.

Лисенко М.Експромт.

Варіант 2.

Золотарьов В. Партіта.

В.Підгорний. Фантазія на тему російської нар. пісні “Ніченька”

Варіант 3

Галинін Г. Соната сі-мінор.

Мусоргський М. Гопак.

Варіант 4.

Лядов О. Канон до мінор

Мясков К. Світанок.

Перелік творів, рекомендованих до використання в індивідуальній програмі з музичного інструменту додаються (Див.Додаток 1.).


^ 2. Вимоги до вокальної підготовки абітурієнта.

Друга складова вступних випробувань на фахову придатність перебачає виконання вокального твору. Такий вид випробувань ставить завдання:

 • виявити наявність вокальних даних у абітурієнта;

 • визначити рівень та перспективи розвитку співацького голосу абітурієнта.

Виконання вокального твору можливе: під власний супровід, а сареllа або під акомпанемент концертмейстера. Рекомендуємо при доборі вокальних творів враховувати свій власний діапазон (звуковий об’єм співацького голосу). Якщо голос низький, не слід зупинятися на творах з високою тесситурою, оскільки така невідповідність буде заважати природності та легкості у виконанні. Бажанно вибирати твори, які мають помірний темп, нескладний ритмічний малюнок та неважку фактуру акомпанементу. Для виконання рекомендовані твори шкільної програми з “Музичне мистецтво” для середніх і старших класів, а також романси та народні пісні.

(Перелік вокальний творів, рекомендованих для виконання див. у Додатку 2).


^ 3. Вимоги до усної співбесіди з основ музичного мистецтва.

Мета проведення усного опитування з основ музичного мистецтва:

- визначити рівень музично-теоретичних знань вступника;

 • визначити ступінь розвитку музичного слуху.

Вступники повинні володіти вміннями та навичками інтонаційно-точного та виразного сольфеджування.

На кожне теоретичне запитання абітурієнт дає відповідь у вигляді практичного рішення. Наприклад, пропонується побудувати домінантсептакорд від конкретного звуку та розрішити його у відповідну тональність. Коло питань з елементарної теорії музики включає основні теми предмету:

 • метро-ритмічні основи мелодії;

 • всі види мажору та мінору;

 • прості інтервали;

 • акорди (мажорні та мінорні тризвуки з оберненнями; домінантсептакорд та його обернення).

Абітурієнт повинен показати свій рівень обізнаності з музичною літературою української та зарубіжної культури, знати основні твори композиторів класиків сучасності та минулого.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Вахромєєв В. Елементарна теорія музики. М.,1975

 2. Красинська А., Уткін Л. Елементарна теорія музики.М., 1978.

 3. Островський А. Теорія музики. Л.,1980.

 4. Шип О. Аналіз музичних творів.-К.,1999.

 5. Пісні для учнів 4-5 класів, К., 1980.

 6. Пісенник. Збірник пісень для учнів середніх класів загальноосвітньої школи. Тернопіль, 2000.ДОДАТОК 1.

^ ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР

ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ

ПОЛІФОНІЧНІ ТВОРИ:

Бах Й.С. Триголосні інвенції (фа мінор, Мі мажор, сі мінор, Сі-бемоль мажор), Прелюдія та фуги з “Добре темперованого клавіру”: І т. (до мінор, ре мінор, Сі-бемоль мажор), Французькі сюїти (сі мінор, мі мінор, Мі мажор), Фантазія до мінор, Партіта Соль мажор, Клавірна сюїта фа мінор.

Бах Й.-Гедіке О. Хоральні прелюдії сі мінор, ля мінор.

Гендель Г. Сюїти: соль мінор, Соль мажор. Алеанда з сюїти ре мінор .

Глінка М. Фуга ля мінор.

Лядов А. Фуга ре мінор. Канон до мінор.

Мясковський М. Канон “Маленький дует”, “Полифонические наброски”. Фуга сі мінор.

^ ТВОРИ ВЕЛИКОЇ ФОРМИ:

Беркович І. Варіції на тему Паганіні.

Бетховен Л. Сонати (фа мінор, до мінор, Соль мажор), Варіації (Соль мажор, Ля мажор), Варіації на тему А.Гретрі.

Бортнянський Д. Сонати До мажор, Фа мажор.

Вебер К. Сонатіна До мажор.

Гайдн Й. Сонати: Фа мажор, Мі-бемоль мажор, Ре мажор.

Гендель Г. Пасакалія із сюїти соль мінор. Варіації Мі мажор.

Генішта Г. Соната фа мінор.

Глінка М. Варіації на тему російської народної пісні “Среди долины ровныя “. Варіація на тему Моцарта Мі – бемоль мажор.

Кабалевський Д. Сонатіна До мажор.

Мартіні Д. Арія Мі мажор з варіаціями.

Моцарт В. Сонати: Мі –бемоль мажор, Соль мажор, До мажор, Ре мажор, До мажор, Ре мажор, Фа мажор, Сі-бемоль мажор. Варіації: Ля мажор, Фа мажор, варіації До мажор.


ДОДАТОК 2.

А.Філіпенко “Веселий музикант”, “Святковий вальс”,

А.Житкевич “МИ”, “Розрита могила”,

Я.Ярославенко “О,Україно”,

К.Мясков “Зимонька”,

В.Верменич “Калинов пісня”, ”Вишиванка”,

Я.Степовий “Зоре моя вечірняя”, “Літо минулося”,

Д.Сичинський “Чом, чом , земле моя”,

Д.Крижанівський “Реве та стогне Дніпр широкий”,

М.Глінка “Не щебечи, соловейку”, ”Жайворонок”, ”Гуде вітер вельми в полі”.

Р.Паулс. “Польові квіти”, ”Колискова” з к/ф-му “Довгий шлях у дюнах”,

М.Дунаєвський. “Непогода” з к/ф-му “Мері Поппінс, до побачення!”, “Ах, этот вечер» з к/ф-му “Водевіль. Водевіль”, “Листя палять” .


^ НАРОДНІ ПІСНІ:

“Ой гиля, гиля , гусоньки на став”, ”Гоп, мої гречаники”, ”Ой на горі женці жнуть”, ”Корольок”, ”Котику сіренький”, “Верховино, світку ти наш”, ”Грицю, Грицю, до роботи”, “Вийшли в поле косарі”, “Їхав козак за Дунай”, ”А вже весна”, “Благослови, мати”, “Щедрик”, “Ой чи є, чи нема”, ”Гей, там на горі січ іде”, “Ой куриться доріженька”, “Ой учора ізвечора”, “Ой сивая та і зозуленька”, “Летіла зозуля”, ”Зайчику, зайчику”, ”Ой, рано, рано кури запіли”, “А ми просо сіяли”, “Вийди, вийди, Іванку”, “Ягілочка”.

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 1. Загальні положення.

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової музичної підготовки абітурієнта спеціальності музично - педагогічної праці.

Рівень підготовки вступників спеціальності «Музичне мистецтво» оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види музичної діяльності за 200 - бальною шкалою.

 1. Норми оцінювання..

^ 2.1. Оцінка «відмінно» ( від 180 – 200 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

- вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і дотримується авторської трактовки твору;

- чітко і повно відповідає на поставлені запитання, постійно дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, впевнено, емоційно.

Допускається 1-2 неточності у виконанні музичного матеріалу, несуттєві помилки, випадковості, які не впливають на загальне виконання програми.


^ 2.2. Оцінку «добре» ( від 150 – 179 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання:

- вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і дотримується авторської трактовки твору;

- чітко і повно відповідає на поставлені запитання, постійно дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, впевнено, емоційно.

Допускається 3-4 неточності у виконанні музичного матеріалу, несуттєві помилки, випадковості, які не впливають на загальне виконання програми.


^ 2.3. Оцінку «задовільно» ( від 124 - 149 балів) отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

- не дуже вільно володіє музичним та літературним текстом вокального твору;

- не завжди демонструє навички грамотного виконавства на одному з музичних інструментів: володіння звуком, виразного виконання і не завжди дотримується авторської трактовки твору;

- іноді не чітко і повно відповідає на поставлені запитання, не дотримуючись грамотності та логічності у викладанні матеріалу;

- виконує музичні твори програми напам’ять, але не впевнено.

  1. . Оцінки «незадовільно» ( від 100 до 123 балів), отримує абітурієнт, який проявить такі знання та вміння:

 • слабо володіє музичним матеріалом;

 • допускає зупинки та грубі помилки в текстах;

 • не може дати конкретної відповіді на запитання з фаху;

 • не має музичних здібностей - музичного слуху, не може вірно про інтонувати мелодію.


Схожі:

В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Розробники програми: викладач кафедри спортивних дисциплін Демидова І. В., зав кафедри спортивних ігор та гімнастики Жигало Г. Б
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського Інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського Інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки протокол №4 від «15» листопада 2012 р
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради Навчально-наукового інституту історії та права
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра історії україни "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту історії та права
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права кафедра політології "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Програма співбесіди з курсу «Теорія та історії політичної науки» для абітурієнтів за напрямом підготовки 0301 «Соціально-політичні...
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки Кафедра фінансів та кредиту «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм власності і галузей економіки
В. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва \"затверджую\" ректор в. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського механіко-математичний факультет кафедра фізики "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи