В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс icon

В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Скачати 97.48 Kb.
НазваВ. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО<> <> НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ <> <> ФІЗИ
Дата12.09.2012
Розмір97.48 Kb.
ТипКонкурс


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА

ТВОРЧОГО КОНКУРСУ


для абітурієнтів за напрямом підготовки

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ»

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


спеціальність 6.010201 «Фізичне виховання»


Миколаїв 2012

Розробники програми: викладач кафедри спортивних дисциплін Демидова І.В., зав. кафедри спортивних ігор та гімнастики Жигало Г.Б.


Затверджено на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту фізичної культури та спорту

Протокол № 2 від 29 вересня 2011 р.

^ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Абітурієнти, які вступають до Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського за напрямом підготовки «Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини», повинні скласти творчий конкурс на професійну (фахову) придатність.

Метою творчого конкурсу на фахову придатність є визначення здатності абітурієнта виконувати освітньо-професійну програму підготовки бакалавра.

Творчий конкурс на професійну придатність передбачає виконання певних завдань, під час яких необхідно визначити:

1. Базовий рівень розвитку основних фізичних якостей абітурієнтів.

2. Рівень рухової підготовленості, наявність певних рухових вмінь та навичок.


^ II. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ


Творчий конкурс на фахову придатність складається з трьох випробувань:

 1. Біг на дистанцію 100 м.

 2. Підтягування на перекладині (хлопці); згинання та розгинання рук в упорі лежачи (дівчата).

 3. Стрибок у довжину з місця.


Вимоги до виконання бігу на дистанцію 100 м.

Мета:

 • визначити рівень розвитку швидкісних якостей абітурієнтів;

 • визначити наявність рухової навички бігу по дистанції з максимальною швидкістю;

визначити ступінь готовності до майбутнього навчання за обраним напрямом.

Випробування проводиться згідно з міжнародними правилами змагань з легкої атлетики ІААF на 2012-2013 рр.


Вимоги до виконання підтягування на перекладині / згинання та розгинання рук в упорі лежачи.

Мета:

 • визначити рівень розвитку силових якостей абітурієнтів;

 • визначити наявність рухових навичок та гімнастичної підготовленості;

визначити ступінь готовності до майбутнього навчання за обраним напрямом.

Випробування проводиться згідно з вимогами правил змагань, а саме:

підтягування на перекладині (хлопці):

 • хват перекладини виконується зверху, на ширині плечей;

 • спроба зараховується тільки в тому разі, якщо у вищій точці підтягування підборіддя знаходиться вище рівня перекладини, при цьому голова тримається рівно;

 • при кожній спробі в нижчій точці вису руки мають бути прямими;

 • при підтягуванні забороняється виконувати розгойдування, згинати ноги, міняти положення рук на перекладині;

згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави (дівчата):

- у вихідному положенні руки встановлюються долонями на стандартну гімнастичну лаву, на ширину плечей; плечові суглобі мають бути розташовані над долонями; лікті розведені не більш, ніж 45° по відношенню до вертикальної вісі тіла; тулуб, таз та ноги утворюють пряму лінію;

 • згинання рук здійснюється до торкання грудьми поверхні лави;

 • у верхній точці виконання вправи руки мають бути повністю розігнуті в ліктьових суглобах;

 • затримка у кінцевих положеннях згинання та розгинання рук має тривати не більше, ніж 1 сек.;

 • забороняється переставляти руки після початку виконання вправи.


Вимоги до виконання стрибка у довжину з місця.

Мета:

- визначити рівень розвитку швидкісно-силових якостей та спритності абітурієнтів;

визначити наявність стрибкових навичок та легкоатлетичної підготовленості;

визначити ступінь готовності до майбутнього навчання за обраним напрямом;

виконання стрибка:

 • стрибок виконується від контрольної лінії поштовхом обох ніг;

 • відривати стопи від покриття до початку стрибка не дозволяється;
 • результат визначається за відстанню від контрольної лінії до найближчої до неї точки, залишеною будь-якою частиною тіла стрибуна при приземленні;

 • вимірювання здійснюється після того, як стрибун після приземлення зайняв стійке, врівноважене положення;

 • виходити після приземлення слід вперед або вперед-вбік;

 • якщо абітурієнт під час виконання стрибка заступив за контрольну лінію, така спроба не зараховується;

 • абітурієнт виконує дві спроби, бали нараховуються за кращий результат.

^ III. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Даний комплекс нормативних критеріїв містить у собі головні вимоги щодо оцінки рівня базової загальної фізичної підготовленості абітурієнтів спеціальності 6.010201. «Фізичне виховання»».

Рівень підготовленості оцінюється за середнім балом, виведеним з сумарної оцінки за всі види рухової діяльності за 200-бальною шкалою.

Результати випробувань творчого конкурсу базуються на підставі навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 31.08.10 №1/11-8297).


юнакиВиди випробуваньБали, результат
200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100
Біг 100 м (сек.)

12,0

12,5

12,8

13,0

13,2

13,4

13,6

13,9

14,2

14,5

15,0
Підтягування на перекладині

(раз)

20

17

15

13

11

10

9

8

7

5

3
Стрибок у

довжину з місця (см)

300

285

270

265

260

255

250

245

240

220

200
дівчата
Види випробувань

Бали, результат200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100
Біг 100 м (сек.)

14,0

14,5

14,8

15,0

15,2

15,4

15,6

15,9

16,2

16,5

17,0
Згинання та

розгинання рук

в упорі лежачи

(раз)

25

22

20

18

16

14

12

10

7

5

3
Стрибок у

довжину з місця (см)

230

220

210

205

200

195

190

185

180

165

150

^ ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. «Основи здоров 'я і фізична культура». Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів, 1-11 класи. Київ, «Початкова школа», 2001.

 1. Легкая атлетика и методика преподавания / Под ред. О.В. Колодия, Е.М. Лутковского, В.В. Ухова. —М: Физкультура и спорт, 1995.

 2. Макаров А. Н. и др. Легкая атлетика. -М: Просвещение, 1990.

 3. Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика физического воспитания с основами теории. —М.: Просвещение, 1991.

 4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - С. 327.

 5. Новосельский В. Ф. Методика урока физической культурьі в старших классах. —К.: Рад. гик., 1989.

 6. Теория и методика физического воспитания / Под. ред. Б.А. Ашмарина. ~М.: Просвещение, 1990.

 7. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Б.М. Шияна. -М.: Просвещение, 1988. - С. 128.Схожі:

В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського Інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського Інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського інститут психології та соціального забезпечення "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20 " лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут історії та права "затверджую" Ректор В. Д. Будак " 20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського навчально-науковий інститут психології та соціального забезпечення "затверджую" Ректор В. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
В. О. Сухомлинського науково-навчальний інститут фізичної культури І спорту \"затверджую\" Ректор В. Д. Будак \" 22 \" лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Затверджено на засіданні вченої ради факультету економіки протокол №4 від «15» листопада 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи