Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році icon

Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Скачати 279.23 Kb.
НазваПравила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році
Дата16.11.2012
Розмір279.23 Kb.
ТипПравила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році


Кам’янець-Подільський – 2011

Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Військовому коледжі сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 586512 від 11.08.2011 року), термін дії ліцензії – до 19.12.2014 року та до 11.08.2016 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

  1. Загальні положення

1.1. Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (далі – Військовий коледж) оголошує прийом на підготовку сержантських кадрів для Збройних Сил України з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

1.2. Перелік спеціальностей підготовки військових фахівців, за якими Військовий коледж здійснює прийом на навчання, наведено в додатку 7.1.

1.3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вступних екзаменів при вступі на навчання до Військового коледжу у 2012 році за відповідними спеціальностями підготовки наведено в додатку 7.2.

Вступники до Військового коледжу обов’язково проходять такі вступні випробування: психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд військово-лікарською комісією.

1.4. Навчання військових фахівців у Військовому коледжі здійснюється за схемою підготовки “курсант” у статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання.

1.5. У складі Приймальної комісії створюється відбіркова комісія Військового коледжу (далі – відбіркова комісія).

  1. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються за власним бажанням особи з повною загальною середньою освітою, які відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової військової служби та військовозобов’язані віком до 23 років;

військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років.

III. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Військовому коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового коледжу

Відбіркова комісія працює за адресою:

вул. Гагаріна, 56, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

Графік роботи відбіркової комісії протягом року:

Понеділок-п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1430

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

Графік роботи відбіркової комісії з 02.07.2012 року до 1.08.2012 року:

Понеділок- п’ятниця: 830-1830

Субота: 830-1500

Перерва: 1300-1500

Неділя — вихідний день

    1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

За надходженням з військових комісаріатів та штабів з’єднань, об’єднань

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити вступні випробування, що проводить Військовий коледж


20 липня 2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань


21 – 29 липня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 липня 2012 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 1 серпня 2012 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Військовий коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в ті ж строки, що й для вступників на основі повної загальної середньої освіти.

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад.

5.1. Вступники з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на навчання до Військового коледжу, в період з 1 січня до 1 червня 2012 року подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання.

^ У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрану спеціальність підготовки;

^ До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про освіту (випускники навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);

шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см);

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного законодавства;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками та заповненими: особистою адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку.

Паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти і документів про право на пільги вступник подає особисто до Приймальної (відбіркової) комісії після прибуття до Військового коледжу.

У разі, якщо у військкоматі рознарядка до Військового коледжу відсутня або вона вже виконана, вступник може до ^ 1 червня 2012 року подати заяву безпосередньо начальнику Військового коледжу. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Документи кандидатів на навчання надсилаються військкоматами до Військового коледжу не пізніше ^ 20 червня 2012 року.

5.2. Військовослужбовці строкової військової служби та ті, які проходять військову службу за контрактом і бажають вступити на навчання до Військового коледжу, подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2012 року.

^ В рапорті вказується:

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;

займана посада;

рік, місяць, день народження;

освіта;

найменування Військового коледжу (Військовий коледж сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка);

обрана спеціальність підготовки.

^ До рапорту додаються:

копія документа про освіту (атестата, диплома), шість кольорових фотокарток (без головного убору, 3 х 4 см), які завірені штабом військової частини, автобіографія, службова картка.

Військовослужбовці, які відповідають вимогам щодо навчання до Військового коледжу, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання у Військовому коледжі.

Документи на кандидатів із числа військовослужбовців командири військових частин надсилають до штабів з’єднань.

Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до вступу на навчання до Військового коледжу чи про відмову в направленні на навчання приймають командири з’єднань. У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослужбовця надсилаються по команді.

Затверджені списки кандидатів на навчання з числа військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до Військового коледжу до 15 травня 2012 року.

Військовослужбовці строкової військової служби, які відібрані кандидатами на навчання, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори до Військового коледжу, які проводяться в період з 26 червня по 20 липня 2012 року. Строк прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів – за 1-2 дні до початку їх роботи. Після завершення навчальних зборів військовослужбовці складають вступні випробування.

Кандидат на навчання з числа військовослужбовців після прибуття до Військового коледжу подає особисто до відбіркової комісії: паспорт громадянина України, де повинна бути вказана група крові, військовий квиток, оригінал документа державного зразка про повну загальну середню освіту (документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього, оригінал документа про право на пільги.

5.3. Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Військового коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.5. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Військовому коледжі:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до Військового коледжу;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Військового коледжу.

5.6. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Військовому коледжі за їх вибором.

5.7. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Військовому коледжі за їх вибором.

5.7. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Військового коледжу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом 2 пункта 6.1 розділу VІ цих правил).

5.8. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.9. Відбіркова комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск їх до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Військового коледжу.

5.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) підготовки, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.11. Документи, що дають право на вступ у порядку цільового прийому, поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні профільних предметів, які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає (пред’являє) особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати до Приймальної комісії інші додаткові документи, які, на їх думку, можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

^ VІ. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Військового коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, з кількістю балів не нижче 124, визначених Правилами прийому до Військового коледжу (додаток 2).

Військовий коледж за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Військового коледжу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом 2 пункта 6.1 розділу VІ цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання до Військового коледжу, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Військового коледжу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 3 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 2

6.4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищими навчальними закладами не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня (нижче 124 балів за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів), а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних випробувань що проведенні Військовим коледжем розглядає апеляційна комісія Кам’янець-Подільського національного університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Додаткове опитування вступника та повторне складання вступного випробування з метою отримання вищої оцінки при розгляді апеляції не допускається.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

^ VIІ. Порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та медичного огляду військово-лікарською комісією

7.1. Психологічне обстеження вступників проводиться на підставі Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 року № 355, зареєстрованого 22.09.2009 року у Міністерстві юстиції України за № 893/16909, з метою оцінки індивідуальних психологічних якостей вступників, необхідних для успішного навчання на Військового коледжу та оволодіння обраною військовою спеціальністю.

Психологічне обстеження включає: оцінку військової спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку професійної придатності вступників до успішного навчання. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.

Максимальна оцінка індивідуальних психічних якостей становить 70 балів.

Кандидати на навчання, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, і з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховуються.

7.2. Усі кандидати на навчання для підготовки на посади осіб сержантського складу обов’язково проходять оцінку рівня фізичної підготовки. Рівень фізичної підготовки визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ.

Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, в кінці – вправи на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається час для проведення розминки, не менше 10 хвилин.

Для виконання вправ дається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються за Нормативами для визначення фізичної підготовленості військовослужбовців Збройних Сил України, пункт 7.1.6 наказу Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685 “Про затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”.

Програма перевірки рівня фізичної підготовленості включає:

для військовослужбовців (чоловіків) та юнаків:

сила – вправа № 1 “Підтягування на перекладині”;

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість – вправа № 28 “Біг на 3 км”.

для осіб жіночої статі:

сила – вправа № 5 “Комплексна силова вправа”

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”;

витривалість – вправа № 26 “Біг на 1 км”;

Результати виконання трьох фізичних вправ переводяться в бали відповідно до таблиці нарахування балів, максимальна оцінка становить 70 балів.

Рівень фізичної підготовленості оцінюється як “залік” або “незалік”.

Оцінка “незалік” виставляється, якщо абітурієнт набрав менше 35 балів.

При отриманні оцінки “незалік” вступник з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховується, до подальшого складання випробувань та участі в конкурсі не допускається.

^ Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ

Бали

Категорії кандидатів на навчання

3 числа

військовослужбовців

(чоловіки)

З числа цивільної молоді

(юнаки)

Особи жіночої статі
№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 1

№ 28

№ 23

№ 5

№ 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3013.0012.304.30

29

13.02

12.32

4.33

28

13.05

12.35

4.36

27

13.10

12.40

4.39

26

13.15

12.45

4.42

25

13.20

12.50

4.45

24

13.25

12.55

4.48

23

13.30

13.00

4.51

22

11

13.35

12

13.05

30

4.54

21

-

13.40

-

13.10

-

4.57

20

10

13.45

11

13.15

-

5.00

19

-

13.50

-

13.20

29

5.03

18

14,6

9

13.55

13,6

10

13.25

16,8

-

5.06

17

14,7

-

14.00

13,7

-

13.30

16,9

-

5.09

16

14,8

8

14.05

13,8

9

13.35.

17,0

28

5.12

15

14,9

-

14.10

13,9

-

13.40

17,1

-

5.15

14

15,0

7

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

14,0

8

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

17,2

-

За результат у вправі нижчий ніж вказаний у таблиці кандидат на навчання оцінюється як “незалік”

13

15,1

-

14,1

-

17,4

27

12

15,2

-

14,2

-

17,6

-

11

15,3

6

14,3

7

17,8

-

10

15,4

-

14,4

-

18,0

26

9

15,5

-

14,5

-

18,1

25

8

15,6

5

14,6

6

18,2

24

7

15,7
14,7

-

18,3

23

6

15,8

14,8

-

18,4

22

5

15,9

15,0

5

18,5

21

4

16,0

15,2
18,6

20

3

16,1

15,4

18,7

18

2

16,3

15,6

18,8

16

1

16,5

16,0

19,0

14

0-

-


7.3. Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 року № 402. Медичний огляд не передбачає лікувальних заходів.

За результатами медичного огляду вступника військово-лікарською комісією робиться висновок щодо його придатності до військової служби та навчання у Військовому коледжі – “придатний” або “непридатний”.

При наявності висновку “непридатний” вступник із числа кандидатів для вступу до Військового коледжу відраховується.

^ VIIІ. Цільовий прийом до Військового коледжу

8.1. Відповідно до цільового прийому за окремим конкурсом зараховуються на навчання до Військового коледжу військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники 2012 року Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою на місця, що визначаються щорічним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.2 Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

8.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

9.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

^ Х. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до Військового коледжу відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу до Військового коледжу закінчили підготовчі курси Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях підготовки при вступі на відповідну спеціальність підготовки додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.


^ ХІ. Зарахування поза конкурсом:

11.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування ” (зі змінами);

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності шахтарської праці ” надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді ”;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється відбірковою комісією Військового коледжу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеної вищому навчальному закладу.

^ ХІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Військового коледжду мають:

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей ” надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України “Про статус гірських населених пунктів в Україні” надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді” надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року “Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, яким це право визначено правилами прийому до Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

12.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цих Правил.

ХІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

13.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такий послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

особи, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються особи, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2. категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтинговий список вступників складається за кожною спеціальністю підготовки окремо відповідно до рейтингу.

До рейтингового списку вносяться всі особи, які за результатами вступних випробувань отримали позитивні оцінки.

13.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку та конкурсного бала кожного вступника. Зазначені списки оновлюються приймальною комісією щодня протягом строку проведення конкурсного відбору.


XІV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання до Військового коледжу.

14.2. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на офіційних стендах приймальної комісії. Одночасно ця інформація оприлюднюється на веб-сайті університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

^ XV . Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування на декілька напрямів підготовки, не пізніше як за два дні до підсумкового засідання Приймальної комісії, зобов’язані поінформувати Приймальну комісію щодо спеціальності, за якою бажають навчатися у Військовому коледжі, й відповідно подати оригінали документа про освітній рівень та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти.

15.2. За наявності вакантних місць Приймальна комісія має право допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному закладі, за умови складання однакових вступних випробувань.

^ XVІ. Наказ про зарахування

16.1. Наказ про зарахування до складу курсантів видається не пізніше 1 серпня 2012 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті університету.

16.2. На підставі наказу ректора університету видається наказ начальника Військового коледжу.

16.3. Наказ ректора університету про зарахування на навчання на основі повної загальної середньої освіти надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

ХVІІ. Додаткове зарахування до Військового коледжу та зберігання робіт вступників і внесення змін до правил прийому

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Військового коледжу. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування) і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у Військовому коледжі протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого військового навчального закладу за результатами вступних випробувань, то його документи разом з матеріалами вступних випробувань надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

17.3. Вступникам, які не пройшли до Військового коледжу за конкурсом, видається довідка про результати складання вступних випробувань встановленого зразка.

17.4. Вступники, не прийняті на навчання, направляються:

військовослужбовці – до попереднього місця служби;

особи з числа цивільної молоді – у районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи видаються вступникам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати та військові частини.

^ ХVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Військового коледжу

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу).

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право спостерігати за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова Приймальної комісії, зазвичай, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа курсантів.


Адреса приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:

32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Огієнка, 61


Адреса відбіркової комісії Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка:


32300, м. Кам'янець-Подільський,

Хмельницька область, вул. Гагаріна, 56

тел. (03849) 5-13-76

секретар відбіркової комісії Косовський Сергій Анатолійович

тел. 0630635757, 0968051922, 0507378541


Начальник Військового коледжу сержантського складу

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

полковник В.П.СЛЮСАРЧУК

Схожі:

Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconДоговір № на проведення практики студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Огієнка (далі вищий навчальний заклад), в особі ректора Копилова С. А., що діє на підставі Статуту Кам’янець-Подільського національного...
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconГолова редакційної колегії: С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор, в о. ректора Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Відповідальний редактор
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2010 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол № ? від ?? червня...
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconКалендар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Поточний покажчик на 2013 рік
Рекомендовано до друку методичною радою наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,...
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconПочаткова освіта Образотворче мистецтво*
Правил прийому до Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2012 році
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconНаукові записки (праці) Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни кам’янець-подільський національний університет імені івана огієнка
Рекомендовано до друку бібліотечною радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, протокол №1 від...
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 2012 році iconПравила прийому до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи