Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний icon

Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний
НазваЧитання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний
Сторінка1/4
Дата19.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


ректор ______________О.М. Завальнюк

(підпис)

«_____»__________________ 2012 р.
Програма співбесіди

з іноземної мови (німецької)


для вступників на навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра


Укладач програми:

доцент кафедри німецької мови,

кандидат філологічних наук, доцент

____________________В.О. Казимір


Кам'янець-Подільський – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пропонована програма створена з урахуванням основних положень Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1) та рівнів навчальних досягнень випускників середніх шкіл, викладених у змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (2-11 класи).

Зміст завдань для здійснення контролю якості сформованості іншомовної комунікативної компетенції уніфікується за видами і формами виконання та враховує особливості англійської, німецької, французької, іспанської мови.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

Зміст тестових завдань подається на автентичних зразках літературного мовлення, прийнятого у Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній програмі.

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтується на різні його стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання). Джерелами для добору текстів слугують інформаційно-довідкові, рекламні, газетно-журнальні матеріали, уривки з художніх творів, зміст яких узгоджується з навчальною програмою. Тексти (для ознайомлювального читання) можуть містити незнайомі слова – до 5%, а для вивчаючого та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми). Загальний обсяг текстів не перевищує 1200 слів.

Завдання для визначення рівня сформованості компетенції в письмі зорієнтовані на виконання комунікативно-творчих видів діяльності: писати повідомлення, опис, роздум на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами, що узгоджуються із змістом шкільної навчальної програми. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.

Контроль лексичної та граматичної компетенції (використання мови) передбачає визначення рівня сформованості мовних навичок: здатності самостійно добирати і формоутворювати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно до комунікативних потреб спілкування у межах сформульованих завдань. Основними засадами для вибору видів і змісту тестів слугують завдання комунікативно-когнітивного спрямування.


^ ТЕМАТИКА ТЕКСТІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МОВИ


І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми

 • Сім'я. Родинні стосунки.

 • Характер людини.

 • Режим дня.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Дружба, любов

 • Стосунки з однолітками, в колективі.

 • Світ захоплень.

 • Дозвілля, відпочинок.

 • Особистісні пріоритети.

 • Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

 • Навколишнє середовище.

 • Життя в країні, мова якої вивчається.

 • Подорожі, екскурсії.

 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Засоби масової інформації.

 • Молодь і сучасний світ.

 • Людина і довкілля.

 • Одяг.

 • Покупки.

 • Харчування.

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

 • Україна у світовій спільноті.

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

 • Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

 • Музеї, виставки.

 • Кіно, телебачення.

 • Обов’язки та права людини.

 • Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

 • Освіта, навчання, виховання.

 • Шкільне життя.

 • Улюблені навчальні предмети.

 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Іноземні мови у житті людини.^ ВИМОГИ ЩОДО ВОЛОДІННЯ

МОВНОЮ КОМПЕТЕНЦІЄЮ


МОРФОЛОГІЯ


АРТИКЛЬ: Означений артикль. Неозначений артикль. Нульовий артикль


ІМЕННИК: Рід іменників. Однинa і множина іменників. Сильна, слабка, жіноча відміна іменників


ПРИКМЕТНИК: Сильна, слабка, мішана відміна прикметників. Ступені порівняння прикметників

ПРИСЛІВНИК: Прислівники місця, часу, причини й мети, модальні, займенникові прислівники. Ступені порівняння прислівників


ЗАЙМЕННИКИ: Особові, присвійні, вказівні, питальні, відносні, неозначені займенники. Взаємний, безособовий займенник


ЧИСЛІВНИК: Кількісні і порядкові числівники


ПРИЙМЕННИК: Прийменники, що керують родовим відмінком. Прийменники, що керують давальним відмінком. Прийменники, що керують знахідним відмінком. Прийменники, що керують давальним і знахідним відмінком


ДІЄСЛОВО: Сильні, слабкі, неправильні дієслова. Модальні дієслова. Зворотні дієслова.

Утворення і вживання часових форм дієслів: ^ Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum I.

Пасивний стан дієслова: Präsens Passiv, Präteritum Passiv.

Наказовий спосіб дієслів.

Неозначена форма (Infinitiv) з часткою zu і без неї. Інфінітивні звороти um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu.

Дієприкметники: Partizip I, Partizip IІ

СИНТАКСИС


РЕЧЕННЯ: Розповідне, питальне, спонукальне речення. Члени речення. Прямий і зворотний порядок слів.

Складносурядне речення зі сполучниками сурядності, які не впливають на порядок слів: und, aber, oder, denn, sondern, та сполучниками і сполучниками-прислівниками, які можуть впливати на порядок слів: darum, trotzdem, dann, deshalb.

Складнопідрядне речення: Означальні підрядні речення (Attributsätze). З’ясувальні підрядні речення (Objektsätze). Підрядні часу (Temporalsätze). Підрядні причини (Kausalsätze). Підрядні мети (Finalsätze). Підрядні місця (Lokalsätze). Умовні підрядні речення (Konditionalsätze)


ЛЕКСИКА

Beantworte die Fragen auf Deutsch!

Beschreib…!

Bringe…(z.B. die Bilder)…in die richtige Reihenfolge!

Ergänze die Satze!

Frag…!

Fülle die Lücken aus!

Fülle die Tabelle aus!

Gib Grunde warum…

Gib zwei Beispiele

Hör gut zu!

Ist das positiv, negativ oder positiv und negativ?

Lies den Brief!

Lies die Satze!

Lies den Text!

Mach eine Liste!

Sag…!

Schreib A, B, C oder D!

Schreib die richtige Nummer!

Schreib den richtigen Buchstaben ins Kästchen!

Schreib den richtigen Namen!

Schreib den/einen Artikel auf Deutsch!

Schreib den/einen Brief auf Deutsch!

Schreib die/eine E-Mail auf Deutsch!

Schreib die richtigen Buchstaben in die Kästchen!

Schreib die richtige Antwort!

Schreib eine Liste!

Schreib eine Postkarte!

Schreib einen Satz!

Schreib R (richtig), F (falsch) oder NT (nicht im Text)!

Schreib zwei Dinge!

Unterstreiche die richtige Antwort!

Wähle das passende Bild!

Wähle den passenden Satz!

Wähle die richtige Antwort!

Was ist richtig?

Was passt zusammen?

Welche Sätze sind richtig?

Wer…?
  1   2   3   4

Схожі:

Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconТема: Навчання домашнього читання іноземною мовою Мета
Розширити та активізувати лексичний запас. Формувати навички мовлення при обговоренні прочитаного. Розвивати навички читання із загальним...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова як друга іноземна мова» для студентів IV курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є німецька мова за такими аспектами: граматика, лексика, та види мовної діяльності (аудіювання, читання, говоріння,...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconЗатверджую заступник директора іппочо з навчально-методичної роботи
...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вступні випробування з французької мови передбачають визначення рівня оволодіння абітурієнтами основними видами мовленнєвої діяльності...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconПлани семінарських занять змістовий модуль І психолого-педагогічні основи розвитку мовленнєвої діяльності
Тема: Види роботи з розвитку діалогічного і монологічного мовлення першокласників (2 год.)
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconМетодична розробка для викладачів до практичного заняття по темі “Allergie” Текст
Навчальна мета: Засвоїти активну лексику і вміти використовувати лексичні одиниці в різних видах мовленнєвої діяльності. Розвивати...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconЛекція Теоретичні основи процесу читання
Зміст понять: швидке, динамічне, інтенсивне, раціональне читання. Правильна стратегія смислового сприймання тексту, оптимальність,...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconText 1 Practice the pronunciation of the following words and word combinations. Learn them by heart
Цей матеріал можна використовувати для розвитку та вдосконалення різних видів читання та подальшого його обговорення на практичних...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так І мовленнєвої компетенції І передбачає...
Читання І письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології
Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи