Комплексний екзамен з фаху icon

Комплексний екзамен з фаху
Скачати 374.93 Kb.
НазваКомплексний екзамен з фаху
Дата19.09.2012
Розмір374.93 Kb.
ТипПояснювальна записка


Затверджую»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор ___________ О.М.Завальнюк

«______»_______________ 2012 р.


Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з фаху


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01020302 «Фізична реабілітація»


Укладачі програми:


завідувач, професор кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації, кандидат біологічних наук, доцент

_________________ Д.Д.Совтисік;

завідувач, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор _________________ М.С. Солопчук


Кам’янець-Подільський – 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.01020302 Фізична реабілітація, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.01020302 Фізична реабілітація.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 8.01020302 Фізична реабілітація.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.01020302 Фізична реабілітація.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

 • Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

^ ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Розділ І. Теорія і методика реабілітаційної роботи.

1. Поняття про реабілітацію, її завдання, мета і принципи.

•Напрямки реабілітації.

•Завдання медичної та фізичної реабілітації.

•Принципи реабілітації.

•Засоби медичної та фізичної реабілітації.

^ 2. Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

•Загальні основи лікувальної фізичної культури.

•Засоби, форми, зміст методу ЛФК.

•Організація ЛФК.

•Використання тренажерів у фізичній реабілітації.

^ 3. Організаційно-методичні основи реабілітації.

•Поняття про реабілітацію.

•Загальна характеристика засобів фізичної реабілітації.

•Основи фізіотерапії.

•Основи методики лікувального масажу.

^ 4. Основи фізіотерапії.

•Методи, основані на використанні струмів різної напруги та частоти.

•Методи, основані на використанні механічних коливань.

•Водо- і теплолікування.

^ 5. Методика поєднаного застосування масажу з ЛФК і фізіотерапією.

•Характеристика та методи лікувального масажу: класичний, апаратний, ножний.

•Загальні показання і протипоказання до проведення масажу.

 • Поєднання лікувального масажу з ЛФК і фізіотерапією: масаж і теплолікування, масаж і електролікування, масаж і водолікування.

^ 6. Методичні особливості проведення спортивно-прикладних вправ в період реабілітації.

•Дозовані вправи (ходьба, біг, стрибки).

 • Гребля.

 • Лижні прогулянки.

 • Лікувальне плавання.

 • Малорухливі, рухливі і спортивні ігри.

 • Вправи на тренажерах.

^ 7. Методика фізичної реабілітації при порушеннях постави плоскостопості

 • Фактори, що визначають поставу людини

 • Ступені порушень постави

 • Методикам проведення ЛФК при порушенні постави

 • Методичні особливості гідрокінезотерапії при порушенні постави.

^ 8. Методика фізичної реабілітації при сколіозах

 • Класифікація сколіозів (дискогенні,статичні і нейром'язові).

 • Типи сколіозів за Понсеті і Фрідманом

 • Лікування сколіозів (мобілізація, корекція і стабілізація)
 • Методика ЛФК в реабілітації хворих сколіозом. Коригуючи вправи (симетричні, асиметричні та деторсійні).

^ 9. Методика фізичної реабілітації при плоскостопості

 • Реабілітація хворих при плоскостопості. Види плоскостопості (вроджена, травматична, паралітична, рахітична і статична), клінічна картина

•Методика лікування і реабілітація

•Фізичні вправи, рекомендовані при плоскостопості: у вихідному положенні лежачи на спині, вправи в ходьбі

•Профілактика плоскостопості та спеціальні прийоми.

^ 10. Методика поєднаного застосування масажу, лікувальної фізкультури і витягування при сколіозі

•Основні положення методу

•Показання методу

•Тривалість курсу.

•Корекція патологічної постави.

•Витягування, корекція і деторсія хребта.

^ 11. Основні принципи реабілітації спортсменів при пошкодженнях і захворюваннях опорно-рухового апарату (ОРА) у спортсменів

•особливості травм і захворювань ОРА у спортсменів

•особливості реабілітації спортсменів

•раннє начало проведення реабілітаційних заходів

•комплексність використання методів і заходів відновлення

•своєрідні етапи реабілітації

•система довготривалого планування, яка включає реабілітаційний прогноз і строки відновлення пацієнта

•система точного дозування, оперативного контролю й корекції фізичного навантаження

•експертна оцінка ступеня клініко-функціонального стану спортсмена і його можливості відновити нормальний тренувальний процес.

^ 12. Методика проведення ігор при порушеннях опорно-рухового апарату

Значення ігор в комплексній програмі фізичної реабілітації

•Класифікація рухливих ігор за величиною психофізичного навантаження

•Методичні принципи використання рухливих ігор.

^ 13. Основи методики занять фізичними вправами при лікуванні, реабілітації хворих серцево-судинними захворюваннями

 • Загальні дані при захворюваннях серцево-судинної системи Порушення в роботі серця і кровообігу: тахікардія, перебої, задуха, задишка, набряки, ціаноз. Гостра ішемія серця, серцева недостатність, судинна недостатність, недостатність кровообігу.

 • Механізми лікувальної і реабілітаційної дії фізичних вправ: тонізуючий вплив, трофічна дія, формування компенсацій і нормалізації функцій. Показання і протипоказання до застосування ЛФК.

 • Основи методик занять фізичними вправами при лікуванні і реабілітації хворих серцево-судинними захворюваннями. Методика ЛФК в залежності від ступеня недостатності кровообігу.

^ 14. Методичні особливості фізичної реабілітації хворих при атеросклерозі та ішемічній хворобі серця

•Причини, види та наслідки атеросклерозу.

•Лікувальна дія фізичних вправ в реабілітації хворих атеросклерозом.

^ 15. Методичні особливості фізичної реабілітації хворих при ішемічній хворобі серця (ІХС)

•Клінічні форми ішемічної хвороби серця: атеросклеротичний кардіосклероз, стенокардія і інфаркт міокарда

•Завдання та методика ЛФК при ішемічній хворобі серця (ІХС).

^ 16. Методика фізичної реабілітації при гіпо- та гіпертонічній хворобах

 • Етіологія і патогенез гіпертонічної хвороби (ГХ). Фактори, що викликають захворювання.

 • Ступені і форми ГХ, клінічне протікання. Синдром артеріальної гіпертонії, гіпертонічні кризи.

•Механізми лікувальної дії фізичних вправ. Основні принципи лікування та реабілітації хворих ГХ.

•Поняття про гіпотонічну хворобу. Методика фізичної реабілітації.

17. ^ Методика фізичної реабілітації хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі

•Заняття хворих І функціонального класу за програмою тренувального режиму:

-вправи помірної інтенсивності

-2-3 короткочасні навантаження більшої інтенсивності

-дозована ходьба

-біг підтюпцем в чергуванні з ходьбою

-заняття в басейні

-рухливі і спортивні ігри (волейбол і настільний теніс)

•Заняття хворих ІІ функціонального класу за програмою щадного тренувального режиму:

-навантаження помірної інтенсивності

-дозована ходьба

-прогулянки на лижах

•Заняття хворих ІІІ функціонального класу програмою щадного тренувального режиму:

-дозована ходьба

-плавання (брас)

-використання малоінтенсивних фізичних навантажень

-дозована ходьба на лижах

^ 18. Методика фізичної реабілітації при набутих пороках серця

•Етіологія набутих пороків серця:

-недостатність мітрального клапана

-стеноз

-недостатність аортального клапана

•ЛФК при пороках серця:

-перший період (постільний режим)

-другий період (напівпостільний режим)

-третій період (вільний режим).

^ 19. Етапи реабілітації хворих інфарктом міокарда (ІМ)

•Стаціонарний етап реабілітації хворих

•Завдання ЛФК на першому етапі:

-профілактика ускладнень

-покращення функціонального стану серцево-судинної системи

-створення позитивних емоцій

-тренування ортостатичної стійкості і відновлення простих рухових навичок

•Санаторний етап реабілітації хворих:

-відновлення фізичної працездатності хворих

-психологічна реадаптація хворих

-підготовка хворих до самостійного життя і виробничої діяльності

•Диспансерно-поліклінічний етап реабілітації хворих:

-відновлення функції серцево-судинної системи шляхом включення механізмів компенсації кардіального і екстракардіального характеру

-підвищення толерантності до фізичних навантажень

-вторинна профілактика ІХС

-відновлення працездатності і повернення до професійної праці, збереження відновленої працездатності

-можливість часткової або повної відмови від медикаментів

-покращення якості життя хворого.

^ 20. Методика фізичної реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ)

•Етапи реабілітації хворих ІМ. Завдання стаціонарного етапу реабілітації хворих ІМ. Особливості методики лікувальної гімнастики при різних ступенях хвороби.

•Санаторний етап реабілітації хворих. Програма фізичної реабілітації, хворих, які перенесли ІМ.

•Методика диспансерно-поліклінічного етапу реабілітації хворих.

^ 21. Особливості методики фізичної реабілітації при захворюваннях органів дихання

 • Етіологія і патогенез органів дихання. Хронічні неспецифічні захворювання органів дихання: хронічна пневмонія, хронічний бронхіт, бронхоектатична хвороба, пневмосклероз, емфізема легень, бронхіальна астма.

 • Завдання і принципи реабілітації пульмонологічних хворих. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації.

^ 22. Методичні основи фізичної реабілітації при пневмонії

 • Методика реабілітації на стаціонарному етапі

 • Постільний руховий режим, особливості

 • Розширений постільний (палатний) руховий режим, особливості

 • Вільний руховий режим, особливості.

^ 23. Методичні прийоми реабілітації хворих полімієлітом

 • Продромальний, препаралітичний, паралітичний і відновний періоди

 • Особливості використання ЛФК в поєднанні з масажем в різні періоди

 • Стимуляція і реєдукація

 • Лікувальна гімнастика при ураженні верхніх та нижніх кінцівок. Особливості методики.

 • Гідрокінезія в реабілітації хворих полімієлітом

 • Рухливі ігри в в реабілітації хворих полімієлітом, методика їх проведення.

^ 24. Методичні та психолого-педагогічні особливості роботи в

реабілітації інвалідів

 • Поняття про інвалідність

 • Різні категорії інвалідів

 • Класифікація інвалідів

 • Групи інвалідів

 • Значення темпераменту і характеру на аутопластичну картину хвороби.

^ 25. Психолого-педагогічні особливості методики фізичної реабілітації інвалідів

•Принципи гуманістичної педагогіки і психології в роботі з реабілітації інвалідів:

-розуміння людини як вищої соціальної цінності;

-принципи діяльнісного підходу до розвитку особистості;

-перетворення інваліда із об'єкта соціально-педагогічного впливу педагога в суб'єкт активної творчої діяльності;

-демократизм у відношеннях реабілітолога та інваліда;

-індивідуалізація в роботі на основі отримання та обміну достовірної інформації про стан здоров'я людини, рівня її фізичної підготовленості, індивідуальних психологічних особливостей і т.д.

-організація особистісного навчання у груповій формі;

-активне соціальне навчання з метою педагогічної корекції

•Врахування віку, темпераменту та характеру хворих в реабілітаційній роботі.

^ 26. Методичні особливості проведення мануальної терапії (МТ)

•Поняття про мануальну терапію як метод лікування

•Показання та протипоказання до проведення МТ

•Послідовність проведення МТ:

-релаксація (загальна і регіонарна);

-мобілізація (ручне витягування, маніпуляція).

^ 27. Методика реабілітації інвалідів із сенсорно-мовними порушеннями

•Особливості методики фізичної реабілітації інвалідів з порушеннями слуху

•Мета реабілітації

•Особливості основних функцій організму інвалідів порушеннями слуху і мови

•Особливості рівня фізичного розвитку дітей з порушенням зору

•Методика фізичної реабілітації слабкозорих:

-вправи, при виконанні яких провідним є зоровий аналізатор;

-вправи, при виконанні яких провідним є слуховий аналізатор;

-вправи, при виконанні яких провідним є руховий аналізатор;

•Методика фізичної реабілітації сліпих:

-вправи, при виконанні яких провідним є руховий аналізатор;

-вправи, при виконанні яких провідним є слуховий (і вестибулярний) аналізатор.

^ 28. Реабілітаційна робота з інвалідами з порушеннями слуху

•Види хворих з порушенням слуху: глухі і слабкочуючі. Причини інвалідності зі слуху: вроджені, травматичні, набуті. Характеристика вродженої патології слуху.

 • Фізична реабілітація інвалідів з порушеннями слуху. Мета і завдання фізичної реабілітації.

 • Індивідуальна програма реабілітації: види і форми. Побутова реабілітація.

^ 29. Методична робота та її особливості у реабілітації інвалідів з

порушеннями органу зору

•Вроджені та набуті порушення зору.

•Категорії хворих з порушеннями зору: сліпі і слабкозорі. Два ступеня втрати зору в інвалідів за зором: тотальна втрата зору і практична сліпота.

•Особливості рівня фізичного розвитку дітей з порушенням зору.

• Особливості методики проведення фізичної реабілітації інвалідів за зором. Форми занять фізичними вправами в школі та сім'ї.

^ 30. Методичні особливості фізкультурно-оздоровчої роботи з людьми похилого віку

•Вихідні положення, що є небажаними або які вимагають спеціальної підготовки.

•Методичні покази до припинення навантаження.

•Строки початку занять фізичними вправами після гострих та інфекційних захворювань.

•Лікарсько-педагогічні спостереження за людьми похилого віку:

-форма протоколу проведення ЛПС;

-інформація, необхідна для консультування людей, які займаються самостійно;

-медикаменти для надання невідкладної допомоги та перелік обладнання і оснащення, необхідного для роботи з людьми похилого віку.


Розділ ІІ. Медико-біологічні основи фізичного виховання

^ 1. Екстремальна фізична реабілітація при опіках

 • Класифікація опіків:

-термічні

-хімічні

-електричні (електроопіки)

-радіаційні

 • Ступені опіків

 • Перша допомога при опіках

^ 2. Екстремальна фізична реабілітація при утоплені

 • Види утоплення:

-Сухе

-Утоплення в прісній воді

-Утоплення в морській воді.

 • Ознаки утоплення:

-Втрата свідомості, відсутність подиху й кровообігу

-Синюшність або блідість шкірних покривів, холодне на дотик тіло

-Виділення з рота або носа води або пінистої рідини

-Відсутність рефлексів.

•Перша допомога.

^ 3. Техніка виконання масажного прийому вижимання

•Фізіологічний вплив

•Основні прийоми

•Допоміжні прийоми

•Методичні вказівки

•Помилки, які найчастіше трапляються.

^ 4. Травматичний шок

 • Визначення травматичного шоку

 • Патогенез травматичного шоку

 • Симптоматика травматичного шоку

 • Класифікація травматичного шоку

 • Принципи боротьби із шоком

 • Принципи екстремальної допомоги у стані шоку.

^ 5. Екстремальна реабілітація при травматичних ушкодженнях

•Визначення травматичного ушкодження

•Патогенез травматичного ушкодження

•Симптоматика травматичного ушкодження

•Класифікація травматичного ушкодження

•Принципи екстремальної допомоги при ушкодженні.

^ 6. Техніка виконання масажного прийому розтирання

•Фізіологічний вплив

•Техніка основних прийомів

- Спіралеподібне

•Техніка допоміжних прийомів

- Штрихування

-Стругання

-Пиляння

•Методичні вказівки

•Помилки, які найчастіше трапляються.

^ 7. Техніка виконання масажного прийому розминання

 1. •Фізіологічний вплив

 2. •Техніка основних прийомів:

  1. -Повздовжнє

  2. -Поперечне

 3. •Техніка допоміжних прийомів:

  1. -Валяння

  2. -Накатування

  3. -Зсування

  4. -Натискування

 4. •Методичні вказівки

 5. •Помилки, які найчастіше трапляються.

^ 8. Особливості масажу дитини першого року життя

•Масаж можна проводити з 1,5-2 місяців.

•Виконувати масаж не раніше чим через 40 хвилин після прийняття їжі, або за 25-30 до їди.

•Достатньо проводити 1 сеанс на день

•Не рекомендується виконувати масаж перед сном.

•Не рекомендується при масажі використовувати креми і присипки.

^ 9. Техніка виконання масажного прийому вібрації

 • Фізіологічний вплив

 • Техніка основних прийомів

-Безперервна вібрація

-Перервна вібрація

 • Техніка допоміжних прийомів

-Стрясання

-Струшування

-Рубання

-Поплескування

-Постукування

-Пунктирування

 • Методичні вказівки

 • Помилки, які найчастіше трапляються.

^ 10. Екстремальна фізична реабілітація при відмороженні

 • Патогенез відмороження

 • Симптоматика відмороження

 • Класифікація відмороження

 • Принципи екстремальної допомоги при відмороженні.

^ 11. Сучасна фітотерапія, її роль і місце в фізичній реабілітації хворих.

Фітотерапія як складова народної медицини.

Природний кількісний склад лікарських рослин.

Особливості цілющої дії на організм людини лікарських рослин та препаратів з них:

 • екологічна безпечність,

 • біологічна подібність активних складових лікарських рослин фізіологічно активним речовинам людського організму,

 • сумісність із синтетичними лікарськими препаратами,

 • належність біологічно активних речовин рослин до різних хімічних класів та можливість їх використання для лікування та профілактики різних захворювань (полівалентність),

 • низька ймовірність виникнення ускладнень (алергічних реакцій) та побічної дії на організм.

Простота виготовлення фітопрепаратів в домашніх умовах.

Загальний оздоровчий ефект більшості лікарських рослин.

^ 12. Принципи і правила фітотерапії.

Правила фітотерапії людини (встановлення діагнозу хвороби, готовність до дотримання приписів, використання лише перевірених фітозборів та окремих лікарських рослин; дотримання правил збору, сушіння, обробки лікарської сировини та виготовлення лікарських форм, здійснення динамічного контролю за процесом фітотерапії та станом людини, поєднання фітотерапії з дієтою).

Принципи фітотерапії (індивідуалізація, адекватність терапії, неперервність траволікування, комплексність лікувально-профілактичних заходів, послідовність у підборі лікарських рослин).

^ 13. Ефірні олії як біологічно активні речовини лікарських рослин.

Поняття про біологічно активні речовини рослин (діючі начала, супутні речовини, баластні речовини).

Характеристика ефірних масел та перші спроби використання їх у аромотерапії.

Найбільш постійні та доведені види активності рослин, пов’язані з вмістом у них ефірних масел:

 • протимікробна активність ефірних масел часнику, черемши, звіробою, ромашки, деревію, чабрецю, шавлії, сосни, піхти, петрушки, евкаліпту, полину та інші.; внесок ефірний олій у лікування інфекцій дихальних шляхів, гнійничкових ураженнях шкіри та загоєння ран;

 • протизапальна дія ефірних масел як сумарний ефект різних діючих начал лікарських рослин;

 • спазмолітична дія ефірних масел м’яти, хмелю, кропу, меліси, чебрецю, петрушки, лаванди, та інш.;

 • відхаркувальна дія;

 • стимуляція травних функцій.

^ 14. Дайте визначення та поясніть зміст адаптивного спорту:

-самоактуалізація інвалідів у різних видах спорту

-паралімпійський та спеціальні міжнародні рухи

-підготовка до змагань як лікарсько-педагогічний процес

-комунікативна функція в адаптивномув спорті.

^ 15. Охарактеризувати технічні засоби для інвалідів з дефектами верхніх кінцівок при заняттях плаванням та настільним тенісом

-особливості будови робочих насадок для плавання

-манжети для гри в теніс

-індивідуальні протези для плавання і тенісу.

^ 16. Поясніть профілактичну функцію АФК

-боротьба із гіподинамією

-профілактика неврозів

-профілактика супутніх розладів та вторинних відхилень.

^ 17. Розкрийте особливості адаптивної рухової рекреації

-поняття про рухову рекреацію

-роль рухової рекреації для осіб з вадами здоров'я

-види рухової рекреації

-психологічні особливості рухової рекреації для інвалідів.

^ 18. Обгрунтуйте форми організації АФК

-характеристика індивідуальних занять

-визначення малогрупових занять

-значення і характеристика групових занять.

^ 19. Корекція порушень постави (млява спина)

·Ознаки порушення

·Методичні вказівки до проведення масажу

·План масажу

·Особливості лікувальної гімнастики.

^ 20. Корекція порушень постави (плоска спина)

·Ознаки порушення

·Методичні вказівки до проведення масажу

·План масажу

·Особливості лікувальної гімнастики.

^ 21. Корекція порушень постави (плосковігнута спина)

·Ознаки порушення

·Методичні вказівки до проведення масажу

·План масажу

·Особливості лікувальної гімнастики.

^ 22. Корекція порушень постави (сутулість, кругла спина)

·Ознаки порушення

·Методичні вказівки до проведення масажу

·План масажу

·Особливості лікувальної гімнастики.

^ 23. Корекція порушень постави (кругловігнута спина)

·Ознаки порушення

·Методичні вказівки до проведення масажу

·План масажу

·Особливості лікувальної гімнастики.

24. ^ Особливості масажу дитини першого року життя

·Дія масажу на організм

·Методичні особливості

·Протипоказання до масажу.

^ 25. Особливості гімнастики дитини першого року життя

·Фізіологічна дія рухів на організм

·Методичні особливості

·Протипоказання до гімнастики.

^ 26. Фізична реабілітація при рахіті

·Характеристика захворювання

·Особливості масажу

·Особливості гімнастики.

27. Фізична реабілітація при уродженій клишоногості

·Характеристика захворювання

·Особливості масажу

·Особливості гімнастики.

^ 28. Фізична реабілітація інвалідів з ураженнями центральної нервової системи (ЦНС)

·Особливості фізичних якостей олігофренів

·Взаємозв'язок рівня фізичних якостей із ступенем розумової

·Методика реабілітації інвалідів з ураженням ЦНС:

-створення умов для правильного фізичного розвитку

-корекція функцій дихальної і серцево-судинної системи

-покращення координації і формування навичка орієнтації в просторі

-формування навичка довільного напруження та розслаблення м'язів

-нормалізація всіх функцій організму.

^ 29. Фізична реабілітація дітей з ДЦП.

·Форми ДЦП

-подвійна геміплегія

-спастична диплегія

-геміпаретична форма

-гіперкінетична

-атонічно-астатична форма.

·Періоди відновлення рухової і соціальної орієнтації хворого

-гострий

-відновлювальний

-період залишкових явищ

·Завдання ЛФК при захворюваннях ДЦП.

^ 30. Техніка виконання масажного прийому погладжування

·Визначення

·Основні прийоми

·Допоміжні прийоми

·Методичні вказівки

·Помилки що найчастіше трапляються.


Основний список літератури

1. Апанасенко Г.А., Волков В.В., Науменко Р.Г. Лечебная физкультура при заболеваниях сердечно-сосудистой системи. – Киев: Здоров’я, 1987. – 120 с.

2. Баб’юк С. М., Совтисік Д.Д. Методика та техніка виконання масажних прийомів /метод. рекоменд. в 3-х част. Кам.-Под., 2007. – 175 с.

3. Бирюков А.А. Спортивный массаж . М.: ФиС, 1988. – 468 с.

4. Вакуленко Л.О. Прилуцька Г.В. Лікувальний масаж. Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 464 с.

5. Бирюков А.А. Лечебный массаж. – Киев: Олимпийская литература, 1995. – 200 с.

6. Бирюков А. А. Массаж: Учебник. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – 254 с.

7. Бортфельд С.А., Рогачева Е.И. Лечебная физкультура и массаж при

детском церебральном параличе. – Л.: Медицина, 1986. – 182 с.

8. Гончарова М.Н., Гринина А.В., Мирзоева И.И. Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. –

9. Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебная физкультура и массаж: – М.: Медицина, 1987. – 304 с.

10. Дембо А.Г. Спортивная медицина. М.: ФиС, 1980. – 482 с.

11. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 202 с.

12. Дубровский В.И. Лечебный массаж. М.: ВЛАДОС, 2005. – 230 с.

13. Ефимова Л. К. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дихания. – Киев: Здоров'я, 1988. – 83 с.

14. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура. Справочник. М.: Медицина 1988. – 416 с.

15. Єфименко П.Б. Техніка і методика масажу. К.: Олімпійська література, 2006. – 198 с.

16. Загальна фізіотерапія і курортологія /Є.М. Панасюк, Я.М. Федорів, В.М. Модилевський. – Львів: Світ, 1990. – 136 с.

20. Зайцев В.П. Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. – Харьков: ХЕИФК, 1995. – 147 с.

21. Зотов В., Белов М.. Введение в оздоровительную реабилитацию: В 2 кн. Кн. 1. – К.: Медекол, 1995. – 181 с.

22. Каптелин А.Ф. Гидрокинезитерапия в ортопедии и травматологии. – М.: Медицина, 1985. – 223с.

23. Коган О.Т. Реабилитация больных при травмах позвоночника и спинного мозга. – М.: Медицина, 1975. – 240 с.

24. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник /Под ред. В.А. Епифанова, Е.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368 с.

25. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации /Под. ред. А.Ф. Каптелина, И.П. Лебедевой. – М.: Медицина, 1995. – 400 с.

26. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина /Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін. /За ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров'я, 1995. – 312 с.

27. Марченко O.K. Физическая реабилитация неврологических больных. – Киев: Олимпийская литература, 1999. – 56 с.

28. Мухін В.М. Фізична реабілітація – Київ: Олімпійська література, 2000. – 423 с.

29. Мухін В.М. Фізична реабілітація – Київ: Олімпійська література, 2005. – 470 с.

30. Мухин В.К, Третилова Т.А. Лечебная физическая культура /Под ред. В.Н. Мухина. – М.: РИО ЕЦОЛИФК, 1985. – 114 с.

31. Попов С.Н. Физическая реабилитация. – Ростов-На-Дону: Феникс, 2004. – 603 с.

32. Попова С.Н. Лечебная физическая культура. М.: ФиС 1988. – 352 с.

33. Самсон Е.И., Триняк Н.Г. Лечебная физкультура при заболеваниях желудка и кишок. – Киев: Здоров'я, 1983. – 64 с.

34. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники. – М.: Физкультура и спорт, 1971.

35. Донской Д.Д. Биомеханика: Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания. – М.: Просвещение, 1975.


Розділ ІІІ. Теорії і методики викладання фізичної культури в старших класах

 • Фізична культура в старших класах як навчальна дисципліна та педагогічний процес.

 • характеристика поняття “Фізична культура”;

 • опис навчальної дисципліни “Фізична культура” в старших класах ЗНЗ;

 • навчальна дисципліна “Фізична культура” в старших класах ЗНЗ як педагогічний процес;

 • особливості організації фізичного виховання старшокласників згідно вимог Державного стандарту “Здоров'я і фізична культура”;

 • психолого-педагогічні особливості діяльності вчителя фізичної культури в організації фізичного виховання учнів старших класів;

 • характеристика навчального матеріалу з фізичної культури для учнів старших класів.

 • Фізіологічна характеристика життєдіяльності та вікового розвитку організму учнів старших класів.

 • визначення терміну “фізичний розвиток”;

 • особливості фізичного розвитку юнаків і дівчат, учнів старших класів;

 • різниця параметрів фізичного розвитку між юнаками і дівчатами;

 • характеристика темпів приросту показників фізичних якостей старшокласників;

 • фізіологічні параметри життєдіяльності організму учнів старших класів.

 • Засоби і методи фізичного виховання старшокласників.

 • визначення поняття „засоби”;

 • зміст та значення гігієнічних і природних факторів як засобів фізичного виховання старшокласників;

 • групи засобів, що використовуються у фізичному вихованні (фізичні вправи, природні фактори, гігієнічні фактори) та їх практичне застосування у фізичному вихованні старшокласників;

 • основні ознаки фізичних вправ та їх характеристика (певна кількість повторень, відповідність закономірностям фізичного виховання);

 • характеристика найбільш доцільних засобів фізичної культури для учнів старших класів;

 • фізіологічна і теоретико-методична характеристика впливу фізичних вправ на організм старшокласників;

 • методичні рекомендації щодо використання засобів у фізичному вихованні старшокласників;

 • використання загально педагогічних та практичних методів у фізичному вихованні старшокласників;

 • методи вивчення рухових дій (роздільно-конструктивний та цілісно-конструктивний) та їх характеристика;

 • методи вдосконалення рухових здібностей (група методів суворо регламентованої вправи, варіативної вправи, колового тренування, методи комбінованого типу) та їх характеристика;

 • взаємозв’язок методів навчання та вдосконалення рухових здібностей в практичній діяльності старшокласників.

 • Методичні особливості навчання рухових дій старшокласників.

 • визначення поняття „навчання”;

 • методичні закономірності процесу фізичного виховання старшокласників;

 • характеристика оздоровчих, освітніх та виховних завдань фізичного виховання учнів старших класів;

 • педагогічне спрямування процесу ФВ школярів згідно напрямів;

 • назва етапів навчання рухових дій;

 • мета і завдання етапів;

 • засоби, методи і методичні особливості навчання та контролю за вивченням рухових дій;

 • психолого-педагогічне обґрунтування процесу навчання (теорія передачі і засвоєння знань П.Я. Гальперіна);

 • фізіологічне обґрунтування процесу навчання (теорія багаторівневої системи побудови рухів М.О. Бернштейна);

 • основні компоненти структури процесу навчання (знання 1 – уява – вміння – навичка – знання 2) та їх характеристика.

 • Методичні особливості розвитку фізичних якостей у старшокласників.

 • Засоби, методи і методичні особливості вдосконалення силових, швидкісних, координаційних здібностей, гнучкості та витривалості;

 • визначення поняття „силові здібності”, “швидкісні здібності”, “координаційні здібності”, “гнучкість”, “витривалість”;

 • різновиди зазначених здібностей;

 • оцінка рухових здібностей;

 • сенситивні і критичні періоди розвитку в учнів старших класів;

 • методика вдосконалення рухових здібностей та її особливості в учнів старших класів (засоби, методи, режими виконання вправ, дозування навантаження);

 • фізіологічне обґрунтування процесів в організмі старшокласника 15-17 років під час роботи та відпочинку;

 • харчування та інші гігієнічні фактори як засіб впливу на збільшення рухових здібностей.

 • Форми фізичного виховання старшокласників.

 • класифікація форм фізичної культури (урочні, позаурочні, форми занять протягом навчального дня, позакласні, позашкільні);

 • роль та місце форм фізичної культури в шкільному режимі старшокласників;

 • основні особливості і характерні ознаки кожної із зазначених форм;

 • класифікація форм організації занять за кількістю учнів (великі, малі та індивідуальні) і їх характеристика;

 • аналіз форм фізичної культури з позицій шкільної та спортивної діяльності спеціаліста з фізичного виховання;

 • значення позакласних занять фізичними вправами учнів старших класів для процесу їх фізичного виховання в загальноосвітній школі.

 • Нормативно-методичні основи фізичного виховання старшокласників.

 • характеристика змісту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту повної загальної середньої освіти;

 • характеристика змісту сучасних програмно-нормативних документів, які регламентують діяльність вчителя фізичної культури з старшокласниками;

 • опис ключових компетентностей, які формуються в старшокласника під впливом змісту предмету “Фізична культура”;

 • розкрити основні компоненти змісту навчальної програми предмету “Фізична культура”;

 • основні вимоги до сучасного уроку фізичної культури в старших класах;

 • конкретизація завдань фізичного виховання старшокласників в залежності від особливостей вікового розвитку;

 • особливості реалізації змісту предмету “Фізична культура” в умовах профільного навчання в старшій школі.

 • ^ Характеристика змісту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту повної загальної середньої освіти.

- визначення змісту і вимог Державного стандарту повної середньої освіти (№24 від 14.01.2004 р.), а саме освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;

 1. мета реалізації змісту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;

 2. характеристика змістових ліній освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;

 3. зміст завдань фізичного виховання старшокласників освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»;

 4. розкрити зміст освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» в старшій школі;

 5. державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів-старшокласників;

 6. характеристика змістових ліній освітньої галузі: фізичне здоров’я, духовне здоров’я та соціальне здоров’я для учнів старших класів;

 7. конкретизація завдань фізичного виховання старшокласників в залежності від особливостей вікового розвитку.

 • ^ Профільне навчання в старшій школі.

- характеристика поняття “профіль навчання”;

- розкрити зміст Концепції профільного навчання в старшій загаль­ноосвітній школі;

- сутність, мета і принципи організації профільного навчання;

- структура профільного навчання;

- основні напрямки профілізації;

- характеристика спортивного напряму та навчальних профілів.

 • Прикладна спрямованість фізичного виховання старшокласників.

 • характеристика напрямів і завдань прикладної спрямованості фізичного виховання старшокласників;

 • прикладна фізична підготовка, яка сприяє професійному навчанню старшокласників;

 • загальні положення професійно-прикладної фізичної підготовки старшокласників;

 • мета і завдання ППФП;

 • основні і допоміжні фактори, що визначають зміст ППФП.

 • Прикладна фізична підготовка юнаків-старшокласників.

 • завдання прикладної фізичної підготовки юнаків-старшокласників;

 • характеристика розділів навчальної програми з фізичної культури для учнів старших класів “Атлетизм”, “ЗФП”, “СФП”, “ППФП”;

 • характеристика тренувальних програм з оптимальним рівнем навантаження та відпочинку для розвитку фізичних якостей старшокласників;

 • створити тренувальні програми з оптимальним рівнем навантаження та відпочинку для розвитку фізичних якостей старшокласників.

 • Методичні особистості організації і планування фізичного виховання в спортивних класах старшої школи.

 1. професійно-педагогічна орієнтація учнів старших класів спортивно-педагогічних класів.

 2. характеристика спортивно-педагогічних класів старшої школи.

 3. характеристика зразкового положення спортивно-педагогічних класів старшої школи.

 4. порядок прийому та атестації учнів спортивно-педагогічних класів старшої школи.

 5. особливості організації навчальної діяльності класів спортивного профілю.

 • Педагогічні технології, що використовуються у фізичному вихованні.

 • особистісно-орієнтоване навчання;

 • спортивно-орієнтований підхід;

 • групова форма навчання (комплектування навчально-тренувальних груп за рівнем фізичної підготовленості і з урахуванням спортивних інтересів учнів);

 • діагностика індивідуальних здібностей учнів і резервів розвитку;

 • моніторинг фізичного розвитку і фізичної підготовленості;

 • професійно-орієнтоване навчання в класах спортивно-педагогічного профілю, сформованих за принципом їх професійної орієнтації;

 • діагностика мотиваційно-орієнтаційної сфери учнів профільних класів;

 • нові компоненти навчання, характерні для ВНЗ.

 • Зміст і організація навчального процесу в класі спортивного профілю.

 • зміст навчального процесу в класі спортивного профілю;

 • організація навчального процесу в класі спортивного профілю;

 • спільна педагогічна діяльність школи і ВНЗ по профільному навчанню;

 • характеристика шляхів співпраці школи і ВНЗ.

 • Методика викладання основ теорії і методики фізичного виховання в 10-11 класах на профільному рівні.

 • характеристика елективних курсів в спортивно-педагогічних класах як складової частини навчального процесу;

 • мета і завдання курсу;

 • тематичний план вивчення курсу;

 • форми вивчення курсу;

 • зміст навчального матеріалу та його реалізація в ході лекцій, семінарських, практичних та самостійних занять;

 • методичні особливості створення робочої навчальної програми та документів планування елективного курсу «Основи теорії і методики фізичного виховання і спорту» для учнів 10-11 класів.

 • Основні аспекти організаційно-методичного ходу та педагогічний аналіз сучасного уроку фізичної культури в старших класах.

 • основи організації навчальної роботи з фізичної культури в старших класах;

 • планування навчального матеріалу з фізичної культури для юнаків та дівчат старших класів;

 • організація уроків фізичної культури в юнаків та дівчат старших класів;

 • загальнопедагогічні і специфічні принципи та ідеї індивідуального розвитку, особисто-орієнтованого підходу, гуманізації і демократизації, оптимізації й інтенсифікації навчально-виховного процесу з учнями старших класів;

 • перебудова педагогічного процесу з учнями старших класів на основі педагогіки співпраці;

 • основні види планів в ЗНЗ з фізичної культури;

 • технологія планування навчального процесу з фізичної культури в старших класах;

 • контроль і оцінка успішності з фізичної культури в старших класах;

 • критерії оцінювання техніки виконання рухових видів.

 • характеристика навчального матеріалу з фізичної культури в 10-х та 11-х класах.

 • Використання програмованого навчання при засвоєнні навчального матеріалу з фізичної культури з старшокласниками.

 1. розкрити зміст і структуру програмового навчання з учнями старших класів;

 2. характеристика структури алгоритму: основні вимоги при виконанні вправ, обов'язкові (програмні) вправи, серії навчальних завдань;

 3. скласти алгоритм програмового навчання з навчальної теми для учнів 10-11 класів (на вибір студента).

 • ^ Розвиток фізичних якостей та вдосконалення рухових навичок старшокласників засобами програмного матеріалу.

- характеристика поняття “фізичні якості”, “сенситивні періоди”, “фізичне навантаження”;

- опис вікових змін в розвитку фізичних якостей учнів старших класів;

- методика розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів з розділу “Атлетизм”;

 • методика розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів з розділу “Волейбол”;

 • методика розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів з розділу “ЗФП”;

 • методика розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів з розділу “СФП”;

 • методика розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів з розділу “Гімнастика”.

 • Самостійні заняття фізичними вправами старшокласників.

 • основні аспекти організаційно-методичного ходу самостійних занять фізичними вправами старшокласників;

 • методичні рекомендації щодо організації самостійних занять фізичними вправами старшокласників;

 • методичні особливості удосконалення фізичних якостей в ході самостійних занять;

 • самоконтроль на самостійних заняттях фізичними вправами старшокласників.

 • Фізичне виховання старшокласників – учнів спецмедгруп.

 • завдання фізичного виховання старшокласників з ослабленим здоров’ям;

 • розподіл учнів за медичними групами;

 • принципи комплектування груп;

 • періодизація процесу фізичного виховання;

 • організація занять фізичними вправами зі старшокласниками, які віднесені до спецмедгруп;

 • фізичні вправи і активний відпочинок в режимі дня;

 • засоби і форми фізичного виховання.

 • Особливості побудови уроків та комплексів вправ для учнів спецмедгруп.

 • принципові положення методики проведення занять в спецмедгрупах старшокласників;

 • методика формування правильної постави і корекції її порушення;

 • методика фізичного виховання при захворюваннях органів дихання та серцево-судинної системи;

 • методика фізичного виховання при захворюваннях органів травлення та опорно-рухового апарату;

 • планування навчальної роботи з фізичної культури з старшокласниками, учнями спецмедгруп.

 • Спеціальні засоби фізичної культури при різних захворюваннях старшокласників.

 • характеристика засобів лікувальної спрямованості;

 • комплекси вправ художньої гімнастики (дівчатка, дівчата);

 • вправи з м'ячем;

 • вправи з обручем;

 • правила роботи на тренажерах;

 • комплекси вправ атлетичної гімнастики (хлопчики, хлопці);

 • вправи з допомогою і на тренажерах;

 • вправи на виправлення дефектів постави;

 • вправи при захворюваннях органів зору та дихання.

 • Планування уроків та зміст програм відновлення для старшокласників в спецмедгрупах.

 • характеристика змісту роботи вчителя фізичної культури в спецмедгрупах зі старшокласниками;

 • основні принципи складання програм відновлення для старшокласників;

 • зміст відновної програми при захворюваннях опорно-рухового апарату;

 • зміст суглобової (партерної) гімнастики;

 • зміст адаптивної суглобової гімнастики;

 • вправи з використанням медболів і степ-платформ;

 • загально розвиваючі вправи та вправи для зміцнення м'язів черевного пресу.

 • Контроль у фізичному вихованні старшокласників в спецмедгруп.

 • характеристика терміну “контроль”;

 • опис процесів перевірки, оцінки та обліку у фізичному вихованні учнів спецмедгруп;

 • особливості проведення контролю з учнями спецмедгруп;

 • опис методики проведення тестування з учнями старших класів;

 • методичні особливості виконання тестових вправ;

 • характеристика нормативів, які використовуються у роботі з старшокласниками, учнями старших класів;

 • характеристика критеріїв оцінки результатів виконання тестових вправ.

 • Навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 • характеристика фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності старшокласників;

 • засоби фізичної культури для самовдосконалення, організації відпочинку та здорового способу життя;

 • засоби фізичної культури для проведення корекції недоліків у фізичному розвиткові;

 • формування у старшокласників навичок самоконтролю фізичного та психічного стану;

 • формування у старшокласників навичок саморегуляції фізичного та психічного стану;

 • Методика навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 • планування навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 • методичні особливості повідомлення знань з фізкультурно-оздоровчої діяльності;

 • методика навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

 • контроль засвоєння програмного матеріалу та корекція навчального процесу з фізичного виховання старшокласників;

 • підготовка старшокласників до участі в змаганнях з видів спорту;

 • участь старшокласників у змагальній діяльності з виду спорту (за вибором студента).

 • Педагогічний та лікарський контроль у фізичному вихованні старшокласників.

 • характеристика термінів “педагогічний контроль у фізичному вихованні” та “медичний контроль у фізичному вихованні”;

 • види педагогічного контролю у фізичному вихованні старшокласників;

 • загальна і моторна щільність уроку фізичної культури старшокласників;

 • метод пульсометрії;

 • фізіологічна крива уроку;

 • контроль за позаурочною роботою старшокласників;

 • критерії контролю за позаурочною роботою старшокласників;

 • діяльність медичних працівників на уроках фізичної культури старшокласників;

 • перевірка та оцінка оздоровчо-тренувального ефекту у старшокласників;

 • характеристика методів лікарського контролю.

 • Створення програмованого навчання з розділу навчальної програми для 10-11 класів “Гімнастика” (за зразком).

 • назва рухової дії (за вибором студента);

 • техніка виконання;

 • основні вимоги при виконанні вправ;

 • обов'язкові (програмні) вправи;

 • словник термінів;

 • серії навчальних завдань: І, ІІ, ІІІ ...(вправи згідно методичних вимог).

 • Створення зразків програмованого навчання з розділу навчальної програми для 10-11 класів “Футбол” (за зразком).

 • назва рухової дії (за вибором студента);

 • техніка виконання;

 • основні вимоги при виконанні вправ;

 • обов'язкові (програмні) вправи;

 • словник термінів;

 • серії навчальних завдань: І, ІІ, ІІІ ...(вправи згідно методичних вимог).

 • Створення зразків програмованого навчання з розділу навчальної програми для 10-11 класів “Легка атлетика” (за зразком).

 • назва рухової дії (за вибором студента);

 • техніка виконання;

 • основні вимоги при виконанні вправ;

 • обов'язкові (програмні) вправи;

 • словник термінів;

 • серії навчальних завдань: І, ІІ, ІІІ ...(вправи згідно методичних вимог).


Основний список літератури

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М.: Просвещение•1990.

 1. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. - К.: Олимпийская литература. - Т. 1. -

 2. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания. - К.: Олимпийская литература. - Т. 2. -

 3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культури. - М.: ФиС, 1991.

 4. Методика физического воспитания школьников / Под ред. Г.Б. Мейкс Л.Ю. Любомирского. - М.: Просвещение, 1989.

 5. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. – К.: Олимпийская литература, 2003. - 615 с.

 6. Платонов В.Н., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсменів. - Київ: Олімпійська література, 1995.

 7. Плахтій П.Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школярів. - Кам'янець- Подільський, 2001.

 8. Солопчук М.С. Фізичне виховання дітей раннього і дошкільного віку. - Кам'янець- Подільський, 1997.

10. Солопчук М.С., Шишкін О.П. Нетрадиційні види занять фізичними вправами у фізкультурно-оздоровчій роботі з людьми середнього і похилого віку. - Кам'янець- Подільський, 1999.

11. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. - Тернопіль, 2001.

12. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання. - Тернопіль, 2000.Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Абітурієнтам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

Пропонується обрати один із запропонованих варіанті відповіді (букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 50 тестових завдань з 4 варіантами відповідей, серед яких 1 варіант відповіді є правильним, кожне з них оцінюється в 2 бали.Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

2

50

100

Всього
100Схожі:

Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
М. С. Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії І методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
...
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Ю. В. Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь І прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань студентів
Комплексний державний екзамен з логопедії, психології дітей з вадами розвитку, олігофренопедагогіки та передбачає перевірку знань...
Комплексний екзамен з фаху iconКомплексний екзамен з мовознавчих та літературознавчих дисциплін І методик їх викладання
Голова приймальної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Журналістика» складають абітурієнти, які вступають на напрям «журналістика»
Комплексний екзамен з фаху iconПояснювальна записка
Екзамен з фаху «Фотомистецтво» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Фотомистецтво» за спеціалізацією «фотохудожник»
Комплексний екзамен з фаху iconПерелік вступних випробувань Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
Комплексний фаховий екзамен з педагогіки, психології та відповідної спеціалізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи