Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, icon

Пояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
Скачати 119.71 Kb.
НазваПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0102 Фізичне виховання,
Дата19.09.2012
Розмір119.71 Kb.
ТипПояснювальна записка


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,


Ректор __________О.М. Завальнюк

«_____»_________________2012 р.


Програма фахового вступного випробування
Комплексний екзамен з фаху
для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01020101 Фізичне виховання*


Укладачі програми:

________________ М.С.Солопчук, завідувач, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, кандидат педагогічних наук, професор

________________ О.П.Петров, завідувач, доцент кафедри спорту і спортивних ігор, доцент

________________ Л.Д.Гурман, завідувач, доцент кафедри легкої атлетики з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фаху” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.01020101 Фізичне виховання, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.01020101 Фізичне виховання.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 8.01020101 Фізичне виховання.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини спеціальності 7.0102011 Фізичне виховання.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.


Методика викладання фізичної культури в старших класах

Фізіологічна характеристика життєдіяльності та вікового розвитку організму учнів старших класів. Засоби і методи фізичного виховання старшокласників. Методичні особливості навчання рухових дій старшокласників. Методичні особливості розвитку фізичних якостей у старшокласників. Форми фізичного виховання старшокласників. Нормативно-методичні основи фізичного виховання старшокласників. Характеристика змісту освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту повної загальної середньої освіти та навчальної програми з фізичної культури для 10-11 класів (2010 р.). Профільне навчання в старшій школі. Прикладна спрямованість фізичного виховання старшокласників. Прикладна фізична підготовка юнаків-старшокласників. Методичні особистості організації і планування фізичного виховання в спортивних класах старшої школи. Педагогічні технології, що використовуються у фізичному вихованні. Зміст і організація навчального процесу в класі спортивного профілю. Методика викладання основ теорії і методики фізичного виховання в 10-11 класах на профільному рівні. Основні аспекти організаційно-методичного ходу та педагогічний аналіз сучасного уроку фізичної культури в старших класах. Використання програмованого навчання при засвоєнні навчального матеріалу з фізичної культури з старшокласниками. Розвиток фізичних якостей та вдосконалення рухових навичок старшокласників засобами програмного матеріалу. Самостійні заняття фізичними вправами старшокласників. Фізичне виховання старшокласників – учнів спецмедгруп. Особливості побудови уроків та комплексів вправ для учнів спецмедгруп. Спеціальні засоби фізичної культури при різних захворюваннях старшокласників. Планування уроків та зміст програм відновлення для старшокласників в спецмедгрупах. Контроль у фізичному вихованні старшокласників в спецмедгруп. Навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Методика навчання старшокласників способам фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Медико-педагогічний контроль у фізичному вихованні старшокласників. Програмоване навчання у фізичному вихованні учнів 10-11 класів.


^ Теорія і методика обраного виду спорту

Характеристика видів, форм та особливостей контролю за різними сторонами підготовленості спортсмена. Організація та проведення змагань з обраного виду спорту. Характеристика особливостей спортивної підготовки дітей з обраного виду спорту. Характеристика змісту та особливостей мікроциклів з обраного виду спорту. Характеристика змісту та особливостей мезоциклів з обраного виду спорту. Характеристика змісту та особливостей макроциклів з обраного виду спорту. Характеристика спортивної підготовки як багаторічного процесу з обраного виду спорту. Характеристика технічної підготовленості спортсменів (на прикладі обраного виду спорту). Характеристика психологічної підготовленості спортсменів (на прикладі обраного виду спорту). Характеристика фізичної підготовленості спортсменів (на прикладі обраного виду спорту). Характеристика тактичної підготовленості спортсменів (на прикладі обраного виду спорту). Характеристика особливостей тренувального заняття з обраного виду спорту. Система спортивних змагань з обраного виду спорту. Характеристика мети, завдань, засобів та методів спортивної підготовки. Структура та особливості змагальної діяльності з обраного виду спорту. Специфічні принципи спортивної підготовки з обраного виду спорту. Характеристика дидактичних принципів та їх використання в системі підготовки спортсменів з обраного виду спорту. Організаційні основи обраного виду спорту. Основи управління в системі підготовки спортсменів з обраного виду спорту. Види і методи прогнозування спортивних досягнень в обраного виду спорту. Результат змагальної діяльності з обраного виду спорту. Особливості підготовки жінок з обраного виду спорту. Особливості побудови мезоциклів як основа відмінностей спортивної підготовки жінок (залежність від ОМЦ). Оформлення відповідної документації для відрядження команди чи окремих спортсменів для участі у змаганнях або навчально-тренувальних зборах. Характеристика критеріїв спортивної орієнтації та первинного відбору на першому етапі багаторічної підготовки з обраного виду спорту. Характеристика відбору та орієнтації на другому і третьому етапах багаторічної підготовки з обраного виду спорту. Характеристика відбору та орієнтації на четвертому та п’ятому етапах багаторічної підготовки з обраного виду спорту. Характеристика обов'язків представника команди на спортивних змаганнях з обраного виду спорту.

^ Теорія і методика оздоровчо-рекреаційного туризму

Методика проведення туристичних зльотів та змагань. Методика надання першої допомоги потопаючому на воді і на березі. Методика надання до лікарської допомоги при опіках, які мають природне відношення до польових умов (ураженнях електрострумом, блискавкою, від обварювання). Організація та методика проведення зльотів та змагань з туризму. Організація і методика, проведення змагань з пішохідного туризму на дистанції «смуга перешкод». Організація і методика, проведення змагань з пішохідного туризму на дистанції «крос-похід». Педагогічні дії в екстремальних ситуаціях, пов’язаних з втратою продуктів харчування в туристичному поході. Загальна характеристика проведенню змагань з пішохідного туризму. Методика, організація і проведення змагань з пішохідного туризму у вигляді «спеціальних завдань». Характеристика елементів, які включені для проведення змагань з туристської техніки. Методика, організація і проведення змагань з водного туризму на байдарках. Методика, організація і проведення змагань з гірського туризму. Аналіз факторів, що спричиняють виникнення екстремальних ситуацій під час рекреаційно - оздоровчого туристичного походу. Методика, організація і проведення змагань з пішохідного туризму на дистанції «рятувальні роботи». Методика, організація і проведення змагань з водного туризму на плотах. Нормативно-методичне забезпечення проведення змагань та участі в оздоровчо-рекреаційній туристській подорожі. Рекреаційно-оздоровчі туристичні маршрути та особливості побудови їх траси. Методика, організація і проведення змагань з водного туризму на катамаранах. Розподіл рекреаційно-оздоровчих туристичних маршрутів за охопленням території та за змістом. Методика, організація і проведення змагань з лижного туризму. Класифікація рекреаційно-оздоровчих туристичних маршрутів за тривалістю, сезонністю та способом пересування. Виховна роль рекреаційно-оздоровчого туризму. Класифікація рекреаційно-оздоровчих туристичних маршрутів за інтенсивністю. Організаційні форми проведення рекреаційно-оздоровчого туризму. Методичні особливості розробки рекреаційно-оздоровчих туристичних маршрутів. Методика, організація і проведення змагань з спортивного орієнтування. Правила безпеки під час водно-оздоровчого походу. Методика, організація і проведення змагань з топографії. Методика, організація і проведення змагань з велосипедного туризму. Методичні особливості теоретичної та географічної підготовки туристів для рекреаційно-оздоровчого походу.

^ Список літератури для підготовки до іспиту


 1. Арєф’єв В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту): навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В. Г. Арєф’єв, Г. А. Єдинак. –– 3-е вид. перероб. і доповн. –– Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2007. –– 248 с.

 2. Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення. (Спортивні ігри). Частина І: навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних університетів та інститутів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1998. – 236 с.

 3. Білоус В.І. Спортивно-педагогічне вдосконалення. (Спортивні ігри). Частина ІІ: навчальний посібник для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних університетів та інститутів. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1998. – 244 с.

 4. Васьков Ю.М., Пашков І.М. Робочий зошит вчителя фізичної культури. 5-11 класи. / Ю.М.Васьков, І.М.Пашков. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 144 с.

 5. Васьков Ю.М., Пашков І.М. Управління фізичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі. / Ю.М.Васьков, І.М.Пашков. – Харків, ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 192 с.

 6. Гимнастика в средней и старшей школе / В.П.Шлыков – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.

 7. Гуска М.Б. Перша долікарська допомога : рекомендації для учасників подорожей. / М.Б.Гуска, М.В.Гуска, В.В.Безпалько – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2005. – 104 с.

 8. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера / Предисл. Н.В.Кузьминой, А.Ц.Пуни, А.В.Тарасова. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 375 с.

 9. Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму. Навчальний посібник. – К.: «Науковий світ», 2003. – 218 с.

 10. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм: навчальний посібник / О.Ю.Дмитрук, Ю.В.Щур. – К.: “Альтерпрес”, 2008. – 2-вид., перероб. та допов. – 280 с., іл.

 11. Драчук А.І. Теорія і методика викладання гандболу: Навчальний посібник. / А.І.Драчук. – Вінниця: “Лондо ЛТД”, 2011 – 153 с.

 12. Евсеев Ю.И. Физическая культура. / Изд. 3-е. – Ростов-на-Дону. – Феникс, 2005. – с.290-363.

 13. Жмарев Н.В. Управленческая и организаторская робота тренера – К.: Здорове, 1986. –128с.

 14. Лисенчук Г.А. Управление подготовкой футболистов. / Г.А.Лисенчук. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 272 с. ил.

 15. Матвеев Л.П. Экзамен по физической культуре: вопросы и ответы. / Л.П.Матвеев – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 80 с.

 16. Методика фізичного виховання школярів: навчально-методичний посібник / [Солопчук М.С., Бесарабчук Г.В., Солопчук Д.М., Боднар А.О.] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 292 с.

 17. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов: Пособие для учителя / Под. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2001. – 125 с.

 18. Нетрадиційні види спорту: навчальний посібник / [М.С.Солопчук, О.П.Шишкін, І.І.Стасюк, Д.М.Солопчук] – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 104 с.

 19. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для ЗОШ. 1-11 класи. – К: Початкова школа. – 2001. – 112 с.

 20. Папуша Г.П. Теорія і методика фізичного виховання у схемах і таблицях: навчальний посібник / Г.П.Папуша. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – 128 с.

 21. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. допов. і переробл. – К.: Вища пік., 2004. – 422 с.
 1. Петров О. П. Методика навчання футболу: Навчально-методичний посібник / О.П.Петров – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006. – 128 с.

 2. Петров О.П. Рухливі ігри у формуванні особистості школяра / О.П.Петров, О.П.Шишкін, І.В.Райтаровська, А.О.Федірко. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 216 с.

 3. Платонов В. Н. Фізична підготовка спортсмена. / В. Н.Платонов, М.М.Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 318 с.

 4. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в Олимпийском спорте. / В.Н.Платонов. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 615 с.

 5. Плахтій П.Д. Фізіологічні основи фізичного виховання школярів: навчальний посібник / П.Д.Плахтій – Кам'янець-Подільський: Медобори, 2001. – 238 с.

 6. Поплавський Леонід Юзефович. Баскетбол. Навчальне видання. / Л.Ю.Поплавський – К.: Олімпійська література, 2004. – 448 с.

 7. Прозар М.В. Волейбол / М.В. Прозар, Є.П. Козак. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький, 2010. – 177 с.

 8. Програма для ЗОШ «Фізична культура. 5-12 класи. – К.: Ірпінь. – 2005. – 272 с.

 9. Солопчук М.С., Шишкін О.П. Нетрадиційні види занять фізичними вправами у фізкультурно-оздоровчій роботі з людьми середнього і похилого віку. – Кам'янець-Подільський, 1999. – 67 с.

 10. Социально-педагогические основы деятельности тренера : монография / Т.В. Михайлова. – М. : Физическая культура, 2009. – 288 с.

 11. Стафійчук В.І. Рекреалогія: навчальний посібник / В.І.Стафійчук. – К.: “Альтерпрес”, 2008. – 2-е вид. – 264 с.: картосхеми 15.

 12. Теорія и методика фізичного виховання: у 2 т. / за ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: – Т.2, Олімпійська література, 2008. – Т. 1: Загальні основи теорія і методики фізичного виховання. – 392 с.

 13. Теорія и методика фізичного виховання: у 2 т. / за ред. Т.Ю.Круцевич. – К.: - Т.2, Олімпійська література, 2008. – Т. 2: Методика фізичного виховання різних груп населення. – 368 с.

 14. Уроки физической культуры в школе. Новые педагогические технологи / Ю.А. Янсон – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 432 с.

 15. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм: Учебник /Под. общ. ред. Ю.Н.Федотова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2004. – 328 с.: ил.

 16. Физическая культура в специальной медицинской группе: авторская программа для учащихся 1-11 классов/ Казакова Т.Н. – М.: Чистые пруды, 2007. – 32 с.

 17. Физическая культура в специальной медицинской группе: организация занятий со старшеклассниками / [Титова Т.М., Степанова Т.В., Чудов В.Л.] – М.: Чистые пруды, 2006.–32 с.

 18. Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы [Текст]: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2005. – 272 с.

 19. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 272 с.

 20. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 248 с.

 21. Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. Навчальний посібник. – К.: «Альтерпрес», 2003. – 232 с.

 22. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Учебно-методическое пособие. / А.М.Якимов – М.: Терра-Спорт, 2003 – 176 с.

 23. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебное пособие дисциплины / С.Д.Якушева – Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. – 230 с.

 24. Янсон Ю.А. Физическая культура в школе. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004.- 624 с.Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта

Абітурієнтам пропонуються завдання одного рівня складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

Пропонується обрати один із запропонованих варіанті відповіді (букву обраної відповіді потрібно зазначити у екзаменаційній роботі). Запропоновано 50 тестових завдань з 4 варіантами відповідей, серед яких 1 варіант відповіді є правильним, кожне з них оцінюється в 2 бали.Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

2

50

100

Всього
100Схожі:

Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402030
П. С. Атаманчук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0301 Соціально-політичні науки спеціальності 030102
...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconПояснювальна записка програма вступного випробування "Комплексний екзамен з фаху" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" галузі знань 0402 Фізико-математичні науки спеціальності 0402010
Ю. В. Теплінський, професор кафедри диференціальних рівнянь І прикладної математики, доктор фізико-математичних наук, професор
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconКомплексний екзамен з музики
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconКомплексний екзамен з німецької мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconКомплексний екзамен з англійської мови та фахової методики
Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconКомплексний екзамен з педагогіки
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconКомплексний екзамен з педагогіки І психології
Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної...
Пояснювальна записка програма вступного випробування \"Комплексний екзамен з фаху\" базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем \"спеціаліст\" галузі знань 0102 Фізичне виховання, iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи