«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» icon

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Скачати 56.65 Kb.
Назва«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку»
Дата30.10.2014
Розмір56.65 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку».
Напрями роботи конференції:

 • Сучасні тенденції та стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах глобалізації.

 • Впровадження інноваційних технологій у сучасному туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.

 • Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

 • Історія, сучасний стан та перспективи розвитку зеленого туризму.

 • Сучасні інформаційні й комунікативні технології в туризмі та готельно-ресторанній справі.

 • Філософські, соціальні, культурологічні аспекти туризму.

 • Стан та перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Україні.

 • Інноваційні підходи менеджменту та маркетингу в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі.

 • Фінансово-економічні та організаційно-правові механізми функціонування туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.

 • Спортивний туризм, як засіб фізичного загартування та оздоровлення дітей і молоді.

 • Рекреаційний та екологічний аспекти розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу.


До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, докторанти, науковці, викладачі, практичні діячі,

та всі зацікавлені особи.
Доктори наук та професори не здійснюють оплату організаційного внеску у разі публікації власних (одноосібних) тез доповідей, надсилаємо електрону версію.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська
Для участі у роботі конференції та отримання запрошення на конференцію, прохання надсилати заявку (зразок додається), копію квитанції про сплату організаційного внеску та тези доповідей. Назви файлів наприклад: Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_квитанція.

до 29 жовтня 2014 року за електронною адресою Оргкомітету:

e:mail: n.parubok@mail.ru
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори тез доповідей.

Розмір організаційного внеску складає: 100 грн. – включає друк матеріалів збірника та поштові витрати, для студентів УНУС 70 грн.

Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно ^ 40 грн.

Одночасно з тезами просимо переказати кошти. Кошти слід надсилати грошовим переказом через будь-який банк Вашого міста за наступними реквізитами:

Одержувач: Транченко Олександр Михайлович, р/р 4405 8858 2198 7010, «ПриватБанк».

^ Призначення платежу: за участь у конференції (обов’язково вказати прізвище).
Вимоги до оформлення:

 1. Тези доповідей не повинні перевищувати три сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.

 2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5.

 3. У верхньому лівому кутку вказується УДК жирним шрифтом, курсив.

 4. По центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом, курсив), науковий ступінь і вчене звання автора (курсив).

 5. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор) (курсив).

 6. Назва статті друкується ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

Зразок оформлення тез доповіді

Для студента

УДК 65.01:65.012

Іванов І.І

Студент 5 курсу, 51 тм групи

Уманського національного університету садівництва

Науковий керівник: к.е.н., доцент Петров І.І.
Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
[далі текст тез].

Література.

1. Абрамов В.В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c.
Для науковців

УДК 65.01:65.012

Іванов І.І

д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Уманського національного університету садівництва
Регіональні проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
[далі текст тез].

Література.

1. Абрамов В.В. Туризм і місто: аналіз проблем, тенденцій та моделювання розвитку : монографія / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, Н. М. Влащенко, О. М. Колесников; ред.: І. М. Писаревський; МОНМС України, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 208 c.


^ За довідками звертатися:
кафедра туризму та готельно-ресторанної справи

Парубок Наталія Василівна

e:mail: n.parubok@mail.ru

Моб. 063-03-10-130, 096-08-43-717.
Заявка на участь у конференції

Прізвище__________________________________

Ім’я_______________________________________

По батькові________________________________

Повна назва ВНЗ____________________________

Посада ____________________________________

Вчене звання _______________________________

Науковий ступінь___________________________

Адреса (з індексом)__________________________

Телефон служб._____________________________

/мобільний_________________________________

E-mail _____________________________________

Тема доповіді ______________________________

Сподіваємось на

Вашу участь у конференції

^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Непочатенко Олена Олександрівна, ректор Уманського національного університету садівництва, д.е.н., професор;

Вернюк Наталія Олександрівна, декан факультету менеджменту, Уманського національного університету садівництва, к.е.н, доцент;

^ Транченко Людмила Володимирівна, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва, д.е.н., професор;

^ Любіцева Ольга Олександрівна, завідувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.геог.н., професор;

^ Сонько Сергій Петрович, завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва, д.геог.н., професор;

^ Мармуль Лариса Олександрівна, завідувач кафедри економічної теорії і фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій, д.е.н., професор;

^ Резнік Надія Петрівна, декан економічного факультету, Київського міжнародного університету, д.е.н., професор;

Пестушко Валерій Юрійович, доцент кафедри країнознавства і туризму Інституту міжнародних відносин НАУ, к.геог.н., доцент.
^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

Факультет менеджменту

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справиВсеукраїнська

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА інтернет-КОНФЕРЕНЦІЯ
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку»

Iнформацiйний лист


30-31 жовтня 2014 р.

Умань

Схожі:

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconКафедра готельно-ресторанної справи та туризму
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconЗбірка матеріалів Звітної науково-практичної конференції «перспективи розвитку галузевого законодавства в україні»
«перспективи розвитку галузевого законодавства в україні» та «інститути громадянського суспільства: сучасний стан та перспективи...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconІнновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика
Теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconСтан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в україні
Так, цією моделлю стала модель інноваційного розвитку, яка є тим фундаментом, який визначає економічну силу країни та її перспективи...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconРозвиток туристичної індустрії в україні development of tourism industry in ukraine
України знаходиться на початковому рівні розвитку туризму. Для сприяння його розвитку потрібне сприяння держави і законів
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconСклад кафедри готельно-ресторанної справи

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconПравового регулювання туристичної діяльності
Мета курсу – сформувати у майбутнього фахівця у сфері туризму глибокі знання про організаційно-правове забезпечення туристичної діяльності...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconІсторія, сучасний стан та перспективи розвитку
Михайлович Даниленко. У назві кафедри закладено два основні стратегічні напрями її розвитку. Один з них – історичний. Кафедра забезпечує...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconПерспективи розвитку галузі легкої промисловості в Україні
Легка промисловість відіграє одну з найважливіших показників розвитку промисловості країни, тому перспективи цієї галузі є вигідними...
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної і ндустрії в Україні: т еорія, практика та інновації розвитку» iconРинок органічної продукції в україні та перспективи його розвитку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи