Актуальні питання сучасної економіки icon

Актуальні питання сучасної економіки
НазваАктуальні питання сучасної економіки
Дата30.10.2014
Розмір60.9 Kb.
ТипДокументи
1. /Монограф_я.doc
2. /Оголошення.doc
Шановні колеги! Учасники конференції також можуть подавати наукові статті у колективну монографію, яку буде надруковано після проведення конференції та надіслано на поштову адресу авторів. Тематика колективних монографій
Актуальні питання сучасної економіки

Міністерство аграрної політики і продовольства України

Уманський національний університет садівництва

Факультет економіки і підприємництва

ВПЦ «Візаві»
VI Всеукраїнська заочна наукова конференція
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИШановні друзі!

Факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва продовжує проведення наукових конференцій, присвячених дослідженню актуальних питань економічної науки.

Оргкомітет конференції запрошує всіх бажаючих взяти участь у її роботі.

УМАНЬ

24 грудня 2014 р.
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської заочної наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки», яка відбудеться 24 грудня 2014 року в Уманському національному університеті садівництва.

До роботи конференції запрошуються викладачі, аспіранти, магістранти, студенти та всі бажаючі.

Мета конференції:

Дослідження актуальних питань розвитку сучасної економіки.


На конференції передбачається розгляд питань за такими напрямами:


  1. Фінансові аспекти розвитку економіки.

  2. Актуальні питання становлення бухгалтерського обліку в Україні.

  3. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств.

  4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

  5. Основні проблеми розвитку управління підприємством.

  6. Інформаційні технології, як рушійна сила сучасної економіки.

  7. Вплив глобалізаційних процесів в світі на економіку України.

  8. Формування громадянського суспільства в сучасних умовах.


Адреса Оргкомітету:
20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська,1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту.
Довідки про участь у конференції, друку тез та статей у монографію – Мальований Михайло Іванович

тел. +380503837814

e-mail: finansi_kredit@mail.ru
Тези, отримані оргкомітетом до 1 грудня 2014 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції та розіслані учасникам. Вартість участі у конференції, яка включає друк тез, програму конференції, сертифікат про участь та розсилку матеріалів – 90 гривень (для студентів та викладачів УНУС і структурних підрозділів (коледжів) - 60 гривень).

Учасники конференції (студенти лише в співавторстві зі своїми науковими керівниками) також можуть подавати наукові статті у колективну монографію, яку буде надруковано після проведення конференції та вислано на поштову адресу авторів. Вартість друку 1 сторінки в колективній монографії – 15 грн (для постійних учасників діють індивідуальні знижки). На 1 статтю надсилається лише один примірник колективної монографії. Додатковий примірник коштує 60 гривень.
Кошти за друк тез та статей у колективній монографії, а також організаційний внесок слід надсилати поштовим переказом за адресою: 20305, Черкаська обл., м. Умань, вул. Інститутська, 1, Уманський національний університет садівництва, кафедра фінансів і кредиту, Оргкомітет конференції (Мальований М.І.). Призначення платежу: За участь в конференції «Актуальні питання сучасної економіки»

Для публікації тез та статей у колективній монографії авторам необхідно надіслати на електронну адресу e-mail: finansi_kredit@mail.ru:
- тези та статті;

- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку;

- відскановану квитанцію про оплату друку тез та статті до колективної монографії, а також організаційний внесок.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ТА СТАТЕЙ:
Вимоги до матеріалів:


  1. Оформлення тез доповідей:

- матеріали надсилаються українською мовою обсягом до 3 сторінок, формату А4 (відстань між рядками – 1,5, основний текст гарнітура – Times New Roman Cyr, кегль – 14, поля: ліворуч – 3 см, угорі та внизу – 2 см, праворуч – 1 см, абзац – 1,5 см) та подані у текстовому редакторі Microsoft Word;

- зверху посередині сторінки – назва роботи;

- через інтервал, посередині під назвою – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання;

- нижче назва навчального закладу;

- через інтервал подається основний матеріал.
Наприклад:
Стан та проблеми розвитку системи соціального страхування в Україні
Іванов І.І., к.е.н., доцент

Уманський національний університет садівництва


- тези доповідей повинні бути надіслані до оргкомітету не пізніше 1 грудня 2014 року.


  1. Оформлення статей:


Статтю необхідно оформити відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15. 01. 2003 р. № 7 – 05/1:

- стаття повинна бути побудована в логічній послідовності, насичена фактичним матеріалом і мати такі складові: вступ (актуальність, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті), методику досліджень, висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку, список використаних джерел;

- стаття готується українською мовою обсягом 8-20 повних сторінок;

- файл статті повинен бути набраний і повністю сформатований у редакторі Microsoft Word, назва файлу повинна містити прізвище автора або авторів (наприклад, Іванов. doc);

- до статті додаються дані про авторів П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку. Поштову адресу, на яку слід надсилати збірники тез та монографію, слід подавати в такому вигляді:
frame1
Вимоги до оформлення тексту статті:

1.Всі текстові матеріали набираються однією гарнітурою Times New Roman Cyr, розмір шрифту 14 пунктів, відстань між рядками – 1,5.

2.Параметри сторінки: розмір стандартний А4, розташування книжне, верхній і нижній береги – 20 мм, лівий – 30, правий – 10 мм. файл зі статтею подається без нумерації сторінок.

3. Загальний вигляд статті:
Назва статті

(малі напівжирні літери, виключка по центру)

Ініціали, прізвища авторів, науковий ступінь

(малі напівжирні літери, виключка по центру)

Назва установи

(напівжирні літери, виключка по центру)

Текст статті

(абзац – 1 см, шрифт світлий, виключка по ширині)

Список використаних джерел

(заголовок виділяється малими напівжирними літерами, виключка по центру, обов’язково не менше чотирьох джерел, переважно за останні роки)
4. Вартість однієї сторінки – 15 грн. Оплата здійснюється поштовим переказом.

5. Статті слід надіслати не пізніше 20 грудня 2014 року.
УВАГА

Тези доповідей та статті, які не відповідають вимогам, надіслані без грошового переказу або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Заявки на участь, тези доповідей прохання надіслати до 1 грудня 2014 року, а статті в колективну монографію – до 20 грудня 2014 року за електронною адресою e-mail: finansi_kredit@mail.ru

Все слід надсилати лише електронною поштою.


ЗАЯВА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище ___________________________________

Ім’я _______________________________________

По батькові _________________________________

Організація _________________________________

Посада _____________________________________

Вчене звання _______________________________

Наукова ступінь _____________________________

Адреса (з індексом) __________________________

Телефони (моб., дом., служб.) _________________

E-mail _____________________________________

Назва доповіді ____________________________

Схожі:

Актуальні питання сучасної економіки icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
Актуальні питання сучасної економіки iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Актуальні питання сучасної економіки icon«Актуальні питання сучасної медицини»
move to 1143-75039
Актуальні питання сучасної економіки icon16 квітня 2011 року взяти участь у науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»
Теоретичні та практичні питання адміністративного права і процесу, фінансового права, господарського права і процесу
Актуальні питання сучасної економіки iconНауково-практичної конференції “Актуальні питання педіатрії”
Актуальні питання післядипломної підготовки педіатрів та лікарів загальної практики сімейної медицини
Актуальні питання сучасної економіки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні питання сучасної економіки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні питання сучасної економіки icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні питання сучасної економіки icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
Програма конференції «Мікроелементози в клінічній медицині»
Актуальні питання сучасної економіки icon«актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
move to 0-16278147
Актуальні питання сучасної економіки iconАктуальні питання теоретичної та клінічної медицини
Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи