Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка2/4
Дата02.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
^

2.2. Розвиток способів виробництва чавуну.


2.3. Розвиток способів виробництва сталі.

2.4. Розвиток способів виробництва прокату.


Методичні вказівки


Вивчити поняття науково-технічного прогресу (НТП).

Науково-технічний прогрес (НТП) – безперервний процес створення й удосконалення засобів, предметів праці, технологій, організації та керування виробництвом на основі використання досягнень науки, що забезпечує підвищення продуктивності суспільної праці.

Усвідомити роль НТП в народному господарстві України і, зокрема, в чорній металургії. Окремо розглянути розвиток способів виробництва чавуну, сталі, прокату і конструкцій технологічного обладнання.

Література: [7, 9, 15].


Тема 3. Особливості та пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки


3.1. Колишні й сучасні тенденції розвитку економіки України.

3.2. Дослідження в галузі виробництва окускованої сировини.

3.3. Дослідження в галузі доменного виробництва.

3.4. Дослідження в галузі прямого одержання заліза та сталі.

3.5. Дослідження в галузі феросплавного виробництва.

3.6. Дослідження в галузі сталеплавильних процесів.

3.7. Дослідження в галузі ковшової обробки сталі, розливання і якості металу.

    1. Дослідження в галузі обробки металу тиском.


Методичні вказівки


Насамперед слід розглянути й порівняти колишні та сучасні тенденції розвитку економіки України.

Політика економічного розвитку Радянського Союзу майже не приділяла уваги виробництву товарів народного споживання. Її метою було досягнення військового домінування в світі, і в очах радянського керівництва це вимагало провідної ролі галузей важкої промисловості. Наприкінці 80-х рр. промислові потужності для виробництва сталі в СРСР на 80 % перевищували відповідні потужності в США (160 млн. тонн на рік проти 90 млн.), тоді як радянська економіка загалом дорівнювала лише 1/8 частині американської. Енергоємність виробництва в СРСР в деяких галузях була майже в 10 разів вищою, ніж на Заході. Проте були величезні енергетичні субсидії, що дозволяло утримувати ціни на енергоресурси на рівні ¼ їхньої реальної вартості. Разом із застарілими технологіями ці субсидії сприяли надмірному й даремному витрачанню енергоресурсів.

Окремо вивчити напрямки наукових досліджень у галузях виробництва окускованої сировини, доменного, сталеплавильного, феросплавного виробництв, прямого одержання заліза і сталі, позапічної обробки та якості металу, обробки металів тиском.

Особливу увагу необхідно звернути на основні напрямки досліджень та на методи, що використовують.


Література: [8, 10, 15].


Тема 4. Особливості технологічних систем у виробничій і невиробничій сферах


4.1. Відмінності та спільні риси виробничої та невиробничої сфер.

4.2. Виробнича та невиробнича сфера на підприємствах чорної металургії.

4.3. Невиробнича діяльність підрозділів підсистеми забезпечення металургійного підприємства.

4.4. Підсистема управління металургійного підприємства як суб'єкт невиробничої діяльності.


Методичні вказівки


При вивченні даної теми слід приділити прискіпливу увагу відмінностям та спільним рисам виробничої та невиробничої сфер.

У виробничій сфері основою технології є виробничий процес, у результаті якого з вихідної сировини (предмета праці) виходить який-небудь продукт (виріб). У невиробничій сфері результатом діяльності є не продукт, а послуга (тобто щось нематеріальне ).

Однак і в одному, і в другому випадку маємо справу з перетворенням ресурсів, тобто з певною технологією.

Всі організації, незалежно від виду діяльності, є відкритими системами і здійснюють перетворення вхідних величин у вихідні результати.

Діяльність і виробнича, і невиробнича може бути описана системою економічних показників: собівартість виробництва продукції або надання послуги, вартість перевезення одного пасажира, стаціонарного лікування одного хворого у визначеній лікарні, вартість організації розважального заходу і т. ін.

Якщо говорити про комерційну діяльність, то і там можемо сказати про перетворення ресурсів: був товар, отриманий від постачальника, потім товар на складі, потім – товар, реалізований покупцеві (відбивається в різних статтях балансу) і т. ін.

Далі слід розглянути виробничу і невиробничу сфери підприємств чорної металургії, зокрема обслуговуючу частину підсистеми забезпечення (ремонтні та енергоремонтні, транспортні цехи, цехи зв’язку та ін.).

Окремо слід розглянути підсистему управління металургійного підприємства як суб’єкт невиробничої діяльності.

Підсистема управління металургійним підприємством не бере участь безпосередньо у виробництві продукції, але від її діяльності залежить ефективність функціонування виробничої підсистеми.

Управлінська праця – це різновид суспільно корисної праці. Результатом його є управлінське рішення. Можна сказати, що підсистема управління надає послуги виробничій підсистемі, керуючи її діяльністю.

^ Управлінське рішення – це результат логіко-розумового, емоційно-психологічного й організаційно-правового процесів, здійснюваних суб’єктом управління для здійснення впливу на об’єкт управління .

Існує поняття – технологія прийняття управлінського рішення.

Предметом праці є інформація, результатом праці – також інформація.

Підсистема управління і підсистема виробництва мають спільний результат діяльності – досягнення визначених цілей організації (підприємства).


Література: [1, 12, 15].


Тема 5. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства


5.1. Фактори, що визначають технологічний розвиток металургійного підприємства.

5.2. Особливості технологій основних металургійних переділів.


Методичні вказівки


Розглянути фактори, що визначають технологічний розвиток металургійного підприємства:

1) спеціалізація;

2) повнота металургійного циклу;

3) технології, що застосовуються.

Спеціалізація визначається кінцевою продукцією підприємства.

^ За повнотою циклу металургійні підприємства розділяються на підприємства з повним металургійним циклом, з неповним циклом і металургійні комбінати.

Металургійним підприємством з повним металургійним циклом називаються ті, на яких здійснюються всі три основних металургійних переділи: доменний, сталеплавильний, прокатний (завод ім. Петровського).

^ Підприємства з неповним циклом здійснюють тільки сталеплавильний і прокатний переділи (як на ВАТ ”Інтерпайп - НТЗ”), або тільки прокатний переділ (Дніпропетровський металургійний завод ім. Леніна).

^ Металургійні комбінати, окрім трьох основних переділів, мають підсобні – коксохімічний і агломераційний (Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського).

Повнота (або неповнота) металургійного циклу визначає, які виробництва повинні бути організовані на підприємстві. Від цього залежить, яке устаткування буде встановлюватися, і яка сировина буде потрібна.

Далі розглядаються спільні особливості основних металургійних переділів. Будь-який технологічний процес складається з трьох основних етапів:

1) підготовка сировини;

2) переробка сировини в продукцію;

3) збирання і збереження продукції.

Кожний з основних металургійних переділів здійснюється в окремому цеху. Виходячи з поділу технологічного процесу на етапи, у кожному цеху виділяємо три основних ділянки:

1) ділянка підготовки шихти (шихтовий двір у сталеплавильних цехах, рудний двір у доменних цехах, або шихтовий проліт, склад заготівлі в прокатних цехах);

2) ділянка основного устаткування (пічний проліт, доменні печі, прокатні стани);

3) ділянка (відділення) обробки продукції (ливарні двори, розливальні прольоти в сталеплавильних цехах, розливальні машини в доменних і феросплавних цехах, холодильники для прокату, охолоджувачі агломерату й окатишів, дробарки агломерату, склади готової продукції).


Література: [1, 2, 7, 15].


Тема 6. Технологія і якість продукції


6.1. Поняття якості. Конкурентоспроможність.

6.2. Показники якості продукції.

6.3. Методи визначення кількісних значень показників якості.

6.4. Управління якістю. Цілі і політика в галузі якості.

6.5. Система управління якістю.
1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи