Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка4/4
Дата02.10.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

ІІІ етап: розмістити значення за кожною ознакою відповідно до свого варіанту (див. табл. 2.1) у порядку значущості і заповнити таблицю (див. табл. 2.2). Групу „Інші” необхідно розмістити в останньому рядку, незалежно від її величини, адже до неї входять кілька ознак, що мають незначну кількість випадків.

IV етап: накреслити вісі:

 • вертикальна ліва – шкала від „0” до числа, яке відповідає загальній кількості даних (рядок „Всього” у табл. 2.1);

 • вертикальна права – шкала від „0” до 100 %;

 • горизонтальна вісь – ділиться на рівні інтервали, відповідно кількості типів дефектів (див. табл. 2.2).

V етап: побудувати стовпчикову діаграму (рисунок 2.1).

VI етап: накреслити кумулятивну криву (криву Паретто). Для цього на вертикалях, що відповідають правій кромці кожного інтервалу на горизонтальній вісі, нанести точки накопичених результатів (стовпчики 3 або 5 табл. 2.2) та з’єднати їх відрізками прямих (див. рис. 2.1).

VII етап: зробити висновки (які причини віднесено до „нечисленних істотно важливих”, які – до „численних неістотних” і чому).

Рис. 2.1. Діаграма Паретто за типами дефектів


Додаток до таблиці 2.1группа 23


а

бгруппа 18


группа 15


в

г

группа 12


д

єгруппа 6


ж

зі

к

Рисунок – Макродефекти поверхні та внутрішні дефекти заготовок: а – волосовини; б – тріщини; в – розривини; г – залишки окалини; д – «частки корони»; є – пухирі, ж – усадні свищі; з – неметалеві включення; і – «шпаківня»; к – флокени.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Медведев И.А., Бельгольский Б.П., Зайцев Е.П. Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. – Киев - Донецк: Вища шк., 1984. – 400 с.

 2. Организация и планирование предприятий черной металлургии /А.Ф. Метс, К.А. Штец, Б.П. Бельгольский, Ф.И. Шепилов. – М.: Металлургия, 1986. – 559 с.

 3. Пономаренко В.А., Полянская Т.Н. Организация производственного процесса на промышленном предприятии: Учеб. пособие. – Днепропетровск: ДМетИ, 1984. – 112 с.

 4. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Приор, 1998. – 256 с.

 5. Фатхутдинов Р.Л. Производственный менеджмент.. – М.: Банки и биржи, 1997. – 244 с.

 6. Брюханенко Б.А., Иванов И.Н., Маркова Н.В. Технико-экономические расчеты по организации и планированию предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1974. – 364 с.

 7. Розвиток сектора чорної металургії в Україні / В надзаг.: Світовий банк. – К.: Міленіум, 2004. – 110 с.

 8. Организация эксперимента: Учеб. пособие /В.И. Баптизманский, Ю.Н. Яковлев, Ю.С. Паниотов и др.; Под ред. В.И. Баптизманского, Ю.Н. Яковлева. – К.: УМК ВО, 1992. – 244 с.

 9. Ефименко С.П. Прогноз развития теории и технологии прокатного производства // Тр. науч. конф. ”Теория и технология процессов пластической деформации”. – М.: МИСиС, 1997. – С. 10-17.

 10. Шломчак Г.Г. Основи наукових досліджень. Теорія експерименту в обробці металів тиском: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 159 с.

 11. Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебное справочное пособие. – С-Пб: Специальная литература, 1995. – 400 с.

 12. Пономаренко В.А., Авдиенко В.И., Довбня С.Б. Основы управления трудовым коллективом. – Одесса: Совпин, 1991. – 144 с.

 13. Методическое пособие по курсу ”Система управления качеством”. – Днепропетровск: ОАО ”НТЗ”, 2002. – 62 с.

 14. Статистические методы повышения качества /Под ред. Хитоси Кумэ. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 136 с.

 15. Смоловіков В.Б., Різун Д.В., Мироненко М.А. Системи технологій: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 60 с.

 16. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів спеціальності 7.050201 – менеджмент організацій заочної форми навчання / Укл.: Д.В. Різун, В.Б. Смоловіков, М.А. Мироненко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 24 с.1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”,...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Системи технологій\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи