Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри icon

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри
Скачати 156.25 Kb.
НазваПерелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри
Дата13.02.2014
Розмір156.25 Kb.
ТипДокументи

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри

(з 2011р. по 2013р.)п⁄п


Назва статті

Назва видання,

його №

Відмітити

видання, яке

є фаховим

Місто і рік

видання,

сторінки

Автори (П.І.Б.)

(зробити відмітки для:

«____» своїх авторів;

* своїх студентів)

^ А) вітчизняні видання

1

Оценка точности асимптотического метода осреднения при расчете полей в функционально-градиентных материалах.

Збірка наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». Вип. 16.

ДНУ ім. О.Гончара – Норд-Прес.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

^ Дісковський О.А.,

Пасічник І.В.,

Шинковська І.Л.

2

Математическое моделирование физических полей в функционально-градиентных материалах.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

№3.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 18-23.

^ Дісковський О.А.,

Прудько Е.І.

3

Проектирование негомогенных квазирегулярных структур.


Збірка наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». Вип. 16.

ДНУ ім. О.Гончара.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 38-50.

^ Дісковський О.А.,

Хорошманенко П.Г.,

Прудько Е.І.

4

Математическое моделирование тепловых процессов при поверхностном упрочнении элементов конструкций.

Вестник национального технического ун-та «ХПИ».

Сб. научн. работ. Тем. выпуск: «Энергетические теплотехнические процессы и оборудование». №5.

фах.

м. Харків,

2011 р.,

С. 121-128.


^ Малая ЮА.,

Веселовский В.Б.,

Губин А.І.,

Ляшенко В.І.

5

Елементи аналітичної геометрії в курсі стереометрії.

Сб. научн. трудов. Теория и методика обучения фундаментальных дисцип-лин в высшей школе.

Вип. IX: В 3-х томах.

фах.

м. Кривий Ріг:

Видавн. відділ НМетАУ,

2011 р.

С.124-130.

^ Пасічник І.В.,

Дісковський О.А.

Шаталов А.Ю.*

6

Определение потерь механической энергии потока насыпного груза при движении по наклонной плоскости под действием сил гравитации.

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-техн. журнал.

Вип. 1-2.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 47-49.

^ Кадильникова Т.М.,

Криворучко В.А.,

Морозенко Е.П.

7

Про взаємодію просторових вихорів з різними інтенсивністю і круткою.

Вісник ДНУ. Серія «Моделювання», №8. Вип. 3.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 71-79.

Мельник О.А.,

Перехрест В.І.

8

Определение потерь механической энергии потока насыпного груза при движении по наклонной плоскости под действием сил гравитации


Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Выпуск 1-2.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 47-49.

^ Кадильникова Т.М.,

Морозенко Е.П.,

Криворучко В.О.

9

Исследование основных закономерностей вязкопластического состояния насыпных материалов при движении под действием сил гравитации

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Выпуск 3-4.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 69-72.

Іващенко В.П.,

^ Кадильникова Т.М.,

Морозенко Е.П.,

Криворучко В.О.

10

Применение экспериментально-аналитического метода для исследования характеристик гравитационных потоков мелкофракционных шихтовых материалов на грохотах с колосниковыми просеивающими решетками

Металлургическая и горнорудная промышленность.

№1.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 79-81.

^ Кадильникова Т.М.,

Криворучко В.О.

11

Контактная задача для конечной криволинейно анизотропной пластины с учетом трения и сцепления


Теоретическая и прикладная механика. Вып. 2(48).

фах.

м. Донецьк,

2011 р.

С.87-97.

^ Павленко А.В.,

Кагадій Т.С.,

Онопрієнко О.Д.

12

Исследование контакта ортотропной пластины и упругого стержня.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструк- цій. Дніпропетровський національний університет.

Ліра. Вип. 17.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 43-51.


^ Білова О.В.

13

Оценка точности асимптотического метода осреднения при расчете полей в функционально-градиентных материалах.

Збірка наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». Вип. 17.

ДНУ ім. О.Гончара – Норд-Прес.

фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 119-129.


^ Дісковський О.А.,

Пасічник І.В.,

Шинковська І.Л.

14

Математическое моделирование физических полей в функционально-градиентных материалах.

Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

№5.


фах.

м. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 25-32.

^ Дісковський О.А.,

Прудько Е.І.

15

Проектирование негомогенных квазирегулярных структур.

z

Наук. Збірник «Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного тіла». ДНУ ім. О.Гончара.

Вип. 12.

фах.

М. Дніпропетровськ,

2011 р.

С. 113-125.

^ Дісковський О.А.,

Хорошманенко П.Г.,

Прудько Е.І.

16

Контактні задачі про передачу навантаження на композиційні матеріали

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. №3 (86)

фах.

Днепропетровск, 2012

с. 101-105


^ Павленко А.В., Кагадій Т.С.,

Білова О.В.

17

Модели и системы отсчета движения насыпного материала под действием сил гравитации.

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Выпуск 4.

фах.

Днепропетровск, 2012.

С.118-120


^ Кадильникова Т.М., Шинковская И.П., Сушко Л.Ф.,

Силина Н.А.

18

Определение универсальных динамических условий на границах раздела насыпных шихтовых материалов.

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Выпуск 4.

фах.

Днепропетровск, 2012.

С. 112-116


^ КадильниковаТ.М., Сушко Л.Ф.,

Заец И.П., Кадильников С.В.*

19

Математическая модель управления состоянием машин и механизмов.

Нові матеріали і технології в металургії та машино- будуванні. Випуск 1.-

фах.

Запоріжжя,

2012.

С. 231-235


КадильниковаТ.М., Шинковская и.Л., Заец И.П., Кадильников С.В.*

20

Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. Випуск 1.

Нові матеріали і технології в металургії та машино-будуванні. Випуск 1.

фах.

Запоріжжя, 2012.- С. 68-74.


КадильниковаТ.М., Криворучко А.М., Силина Н.А., Кадильников С.В.*

21

О выпучивании свободно опертых по контуру прямоугольных пластин с продольным подкреплением

Межд. науч.-практ. конф. «Современные направле-ния теоретических и прикладных исследований ' 2012» :Сб. науч. тр. – Вып. 1. Т.10.


фах.

Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С.42-51.

Копорулин В.Л.

22

Сравнительный математический анализ торможения шахтного локомотива на затяжном уклоне при постоянном и пульсирую-щем тормозных моментах


Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. №3 (86).

фах.

м. Дніпропетровськ,

2012 р.

С. 114-117.


Моня А.Г.

23

Изгиб стержневих систем при деформационных и силовых воздействиях и непрерывное динамическое программирова-ние.

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Вып. 3(86).

фах.

м. Дніпропетровськ,

2012 р.

С. 106-108.


^ Чуднов К.У.

24

Анализ влияния характеристик функционально-градиентного материала на напряженно-деформированное состояние.

Теория и практика металлургии. Общегосударственный научно-технический журнал. Вып.3 (86).

фах.

Днепропетровск,

2012 р.

с. 109-113.


^ Дисковский А.А., Пасечник И.В.

25

Плоский штамп с трением и сцеплением под действием комбинированной нагрузки.

Межд. науч.-практ. конф. «Современные направле-ния теоретических и прикладных исследований ' 2012»: Сб. науч. тр. – Вып. 1. Т.10.

фах.

Одесса: КУПРИЕНКО, 2012.

С.55-65.


Моссаковская Л.В.

26

Анализ чувствительности при проектировании конструкций из функционально-градиентных материалов.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць – Д.: Вид-но ДНУ, 2012, вип. 18.

фах.

Днепропетровск,

2012 р.

С. 57-70.

^ Дисковский А.А., Прудько Е.И., Хорошманенко П.Г.

27

Математическое моделирование процессов теплопроводности при воздействии концентрированных потоков энергии на кусочно-однородные тела

Системні технології. – Т.3(80).
Дніпропетровськ, 2012 р.

С.86-96.


^ Малая Ю.А.,

Губин А.И.,

Гуда А.И.

28

Исследование механизма сегре-

гации потока сыпучего материала.

Збірник наукових праць.

«Збагачення корисних копалин.» № 51. Нац. гірничий університет

Фах.

Дніпропетровськ 2012,

С. 42-48.

^ Кадильникова Т.М.,

Криворучко В.А.

29

Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при классификации сыпучих материалов.

Сборник научных трудов.

«Строительство. Материа-ловедение. Машинострое-ение.» Приднепровская ака

демия строительства и архитектуры. Вип. 64.

Фах.


Дніпропетровськ

2012

С. 54-62.

^ Кадильникова Т.М.,

Шинковская И.Л.,

Заєц І.П.,

Сіліна Н.А.

30

Выбор рациональных пара-метров вибрационной очистки просеивающих поверхностей при классификации материалов.


Східно-європейський журнал передових технологій. Прикладна механіка. Т.6, № 7(60)

Фах.

Харків

2012

С. 51-53

^ Кадильникова Т.М.,

Сіліна Н.А.

31

Вдавливание жесткого штампа в ортотропную пластину с криволинейной анизотропией.

Збірник наукових праць.

Методи розв’язування прикладних задач механіки де формівного твердого тіла. Випуск 13.Дніпро-петровський нац. універ-ситет ім. О.Гончара

Фах.

Дніпропетровськ

2012

С.320-326

^ Павленко А.В.,

Кагадій Т.С.,

Білова О.В.

32

Исследование характера особенностей вблизи угловых точек жесткого штампа при его вдавливании в ортротропную пластину с цилиндрической анизотропией.

Вісник Донецького національного університету. Серія А.

№ 1.

Фах.

Донецьк

2012

С. 36-40

^ Павленко А.В.,

Кагадій Т.С.,

Білова О.В.

33

Asymptotic method for composite theory problems.

Теорія і практика металургії. № 4(87)

Фах.

Дніпропетровськ

2012

С. 138-140

^ Білова О.В.

34

Расчет гофрированных стержней методом осреднения.

Вісник Державного вищого навчального закладу. «Придніпровська академія будівництва та архітектури». № 10.

Фах.

Дніпропетровськ

2012

С. 51-57

^ Дісковський О.А.

35

Интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности для опреде-ления тепловой нагруженности дискового тормоза шахтного локомотива.


Науковий вісник НГУ. –№3.

Фах.

Дніпропетровськ,

2012.

С. 86-91.

Моня А.Г.

36

Решение уравнений движения вязкой несжимаемой жидкости для установления характерис-тик качения колеса по рельсу при наличии промежуточной среды.

Гірнича електромеханіка та автоматика: наук.-техн. зб. - Вип. 88.

Фах.

Дніпропетровськ, 2012.

С. 101-107.

Моня А.Г.

37

Статистика успеваемости студентов: выводы и предложения.

Збірник наукових праць НГУ. Шляхи сучасної математики: освіта, наука, індустрія.

фах.

Дніпропетровськ, 2013.

С. 52-57.

^ Пасечник И.В., Щербина И.В.

38

Расчет и оптимальное проектирование гофрированных стержней методом осреднения.

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Випуск 21.


фах.

Дніпропетровськ,

2013.

С. 13-24.


Дісковський. А. А.

39

Влияние радиуса кривизны просеивающей поверхности на характер протекания процесса грохочения.

Металлургическая и горнорудная промыш-ленность. №6.


SCOPUS

Днепропетровск, 2012,

С. 29-34.

Кадильникова Т.М., Криворучко В.А.

Б) закордонні видання

1.

Optimal design of ring-stiffened cylindrical shells using homogenization approach

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of

Mechanical Engineering Science 2011 225: 2457


С. 2457-2463

Andrianov I.,

Awrejcewicz J.,

Diskovsky A.

2.

Контактная задача для криволинейного сектора

Theoretical Foundation of Civil Engineering, Vol. 19/
Warsaw,

2011 р.

C. 211-218.

Pavlenko A.,

Kagadiy T.

Onoprienko O.

3.

Homogenization of the functionally-graded materials

11 CONFERENCE on ^ DYNAMICAL SYSTEMS TFEORY AND APPLICATIONS

December 5-8, 2011. Poland
Lodz,

2011 p.

C. 55-62

Andrianov I.,

Awrejcewicz J.,

Diskovsky A.

4.

Применение асимптотического метода к решению плоских задач теории упругости.

Theoretical Foundation of Civil Engineering, Vol. 20.
Варшава

2012

С. 251-256

Павленко А.В.,

Кагадій Т.С.,

Білова О.В.

5.

On the optimization problem of an elastic beam support/

Static, Dinamics and stability of structures.

Vol. 2. Lodz universiti of technology.
Lodz,

2012

P. 179-197

Andrianov I.,

Awrejcewicz J.,

Diskovsky A.

6.

Sensitivity analysis in design of constructions made of functionallygraded materials.

ProcIMechE Part C: J Mechanical Engineering Science 227(1),

SCOPUS


2013.

pр. 19-28.

Igor V Andrianov,

Jan Awrejcewicz and Alexander A Diskovsky.

Схожі:

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту в І півріччі 2013 р

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік статей, що опубліковані науково педагогічними працівниками та студентами кафедри теоретичної і будівельної механіки

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту в І півріччі 2013 р

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік тез доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри менеджменту в І півріччі 2013 р

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconФорма №4 Перелік доповідей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри теоретичної і будівельної механіки
Психолого-педагоческие основы трудностей усвоения основних понятий математического анализа, пути и способы их устранения
Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік монографій, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту в ІІ півріччі 2013 р

Перелік статей, що опубліковані науково-педагогічними працівниками та студентами кафедри iconПерелік монографій, що опубліковані науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту в І півріччі 2013 р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи