Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 icon

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
НазваМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Сторінка1/18
Дата17.02.2014
Розмір1.31 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Різальний інструмент»

для студентів спеціальності 7.090202Дніпропетровськ НМетАУ 2004

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Різальний інструмент»

для студентів спеціальності 7.090202
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 27.01.04Дніпропетровськ НМетАУ 2004

УДК 621.9.02

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 7.090202 / Укл. :
С.Д. Захаренков, Ю.Г. Кравченко - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004 - 72 с.
Наведені рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Різальний інструмент", необхідний обсяг і зміст курсової роботи; методичні вказівки до виконання кожного з розділів курсової роботи і література, що рекомендується; нормативно-довідкові дані для виконання курсової роботи. Містяться варіанти завдань для виконання курсової роботи з дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал.

Призначена для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.090202 – технологія машинобудування, а також можуть бути використані при виконанні дипломного проектування.

Друкується за авторською редакцією.


Укладачі: С.Д. Захаренков, ст. викл.

Ю.Г. Кравченко, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний

за випуск О.Є. Проволоцький, д-р. техн. наук, проф.

Рецензент В.Г. Олійниченко, канд. техн. наук, доц. (НГУ)

Комп'ютерний

набір А.М. Мархотко


ВСТУП


Мета курсової роботи – закріплення теоретичного матеріалу по дисципліні і придбання певних навичок по проектуванню металорізальних інструментів.

Курсова робота полягає в розрахунку і розробці конструкції протяжки та черв'ячної шліцьової фрези. Ці інструменти є одними з найскладніших, а їх проектування охоплює весь круг питань, що вирішують при проектуванні будь-якого інструменту. Наприклад, розрахунок протяжки знайомить з суттю вибору стружкових канавок, розрахунками на міцність, принципами вибору розмірів калібрувальних зубців і проектуванням комбінованого інструменту; розрахунок черв'ячної шліцьової фрези – з профілюванням інструменту, що працює методом огинання.

Основна мета даних методичних вказівок – дати раду з виконання курсової роботи, заповнити недолік довідкової літератури, познайомити з принципами розрахунку металорізального інструменту на прикладі шліцьових протяжок і черв'ячних фрез та систематизувати (з погляду принципової сутності) ці розрахунки.

Крім того, робота буде сприяти розвитку в студентів навичок використовування довідкової літератури і нормативно-технічної документації при оформленні робочих креслень (вибір допусків, призначення параметрів шорсткостей, складання технічних вимог).

Необхідною умовою виконання курсової роботи є знайомство з:

- з'єднаннями шліцьовими прямобічними по ГОСТ 1139-80;

- конструкцією інструменту, що проектується, і областю його застосування.

Методики розрахунку шліцьової протяжки і черв'ячної шліцьової фрези між собою не зв'язані, наведені на базі розробок [1, 2, 3] з доповненнями згідно сучасних вимог.


1 ОБ'ЄМ І ЗМІСТ РОБОТИ


Завдання на курсову роботу видається викладачем індивідуально кожному студенту. Курсова робота по об'єму містить проектування

комбінованої шліцьової протяжки і черв'ячної шліцьової фрези та представляється до захисту в вигляді :

а) розрахунково-пояснювальної записки, що містить всі розрахунки вказаного інструменту з необхідними поясненнями;

б) графічної частини, що представляє робочі креслення протяжки, шліцьової черв'ячної фрези і графічної побудови профілю шліцьової черв'ячної фрези в масштабі 10:1 і більш;

Розрахунково-пояснювальна записка виконується на папері для письма стандартних розмірів формату А4 (297×210 мм) із залишенням полів по ДСТУ 3008 – 95. Записка повинна містити всі необхідні розрахунки та пояснення. При виконанні розрахунку обов'язково записуються формули (з посиланням на джерела літератури) і підстановка в них вихідних числових величин. Текстовий і розрахунковий матеріал виконується на одній стороні аркуша. Матеріал записки варто розташовувати в такій послідовності:

- титульний аркуш;

 • зміст;

 • основна частина (розрахунки, пояснення, ескізи);

 • список літератури.

Графічна частина роботи виконується на креслярському папері формату А1 чи А2 з обов'язковим дотриманням правил і норм ЄСКД. На робочих кресленнях указуються необхідні допуски, граничні відхилення поверхонь, шорсткості і технічні вимоги.

Завдання на курсову роботу обов'язково повертається підшитим у пояснювальній записці.

Використання ПЕОМ дозволяє істотно скоротити витрати часу на перевірку виконання розрахункової частини курсової роботи, дослідити вплив параметрів профілю інструменту на точність обробки, а також сприяє одержанню практичних навиків застосування обчислювальної техніки в інженерних розрахунках.

2 РОЗРАХУНОК КОМБІНОВАНОЇ ШЛІЦЬОВОЇ ПРОТЯЖКИ


За основу методичних вказівок по проектуванню комбінованої шліцьової протяжки взято методики, що наведені в методичній та учбовій літературі [3, 4, 5 ].

Залежно від виду оброблюваної поверхні протяжки можна розділити на дві великі групи – протяжки для внутрішнього протягування (для отворів) і протяжки для зовнішнього протягування (для обробки відкритих поверхонь різних конфігурацій). Розрахунок перших протяжок є найзагальнішим, розрахунок других принципово такий же, за винятком розрахунку на міцність, який для зовнішніх протяжок не виконується. Найбільшого поширення набули протяжки для отворів, оскільки їх обробка технічно важча, ніж обробка відкритих поверхонь, а протяжки дозволяють вирішити її порівняно просто. Прикладом може служити протягування шліцьового отвору комбінованою шліцьовою протяжкою, коли за один хід протяжки одержується готовий шліцьовий отвір.

Виходячи із спільності розрахунку протяжок для отворів і найбільшого розповсюдження їх, в даних методичних вказівках приводиться розрахунок комбінованої протяжки для обробки шліцьового отвору. Вона по суті складається з циліндричної і гранної (фасочні зубці) протяжок і її розрахунок дає уявлення про розрахунок протяжок для найбільш поширених видів отворів.

Початковими даними для проектування протяжки є розміри отвору з допусками, його шорсткість, довжина і матеріал деталі, що протягується. Крім того, необхідно знати розміри отвору, одержані попередньою обробкою. Якщо це невідомо, то припуск під протягування визначається при

розрахунку протяжки.

Розрахунок комбінованої шліцьової протяжки виконують по наступній схемі.  1. Вибір послідовності зрізання припуску


На комбінованій протяжці є круглі, шліцьові і фасочні зубці, послідовність роботи яких може бути різна (рис. 2.1). Так, якщо спочатку працюють круглі зубці, потім шліцьові і фасочні (рис. 2.1а), то протяжка технологічна і кількість фасочних зубців мінімальна. Проте недоліком цієї схеми є завертання задирок після фасочних зубців на робочі поверхні шліцьового отвору. При розташування шліцьових (рис. 2.1б) або фасочних зубців (рис. 2.1в) першими вони прорізають в отворі пази, а круглі зубці обробляють тільки ділянки між пазами, що дозволяє працювати їм з великим підйомом на зуб. Вважають, що в другому і третьому випадку протяжка в цілому виходить коротша. Зробити остаточний висновок про оптимальну послідовність можливо лише на підставі порівняння протяжок, розрахованих для всіх випадків. При виконанні курсової роботи вибрану послідовність достатньо обґрунтувати її перевагами.

Послідовність зрізання припуску визначає порядок розрахунку окремих частин протяжки. Наприклад, в тих випадках, коли по вибраній послідовності круглі зубці розташовуються перед шліцьовими і фасочними, їх розраховують першими по схемі одинарного або групового різання. Коли круглі зубці розташовані після шліцьових або фасочних, то першими розраховують шліцьові або фасочні (розрахунок такий же, як і шліцьових) зубці, а потім круглі. Розрахунок круглих зубців в цьому випадку аналогічний розрахунку шліцьових зубців.


  1. Припуск під протягування


Припуск під протягування встановлюють на діаметр по довідкових таблицях або емпіричних формулах.

Припуск на круглі зубці А (на діаметр), коли отвір заздалегідь оброблений свердлом або зенкером, визначають по формулі [6, 5]:

, (2.1)

де d – номінальний внутрішній діаметр шліцьового отвору, мм;

L – довжина отвору, мм.

У розмір припуску включається допуск на виготовлення отвору.

Припуск під протягування слід округляти так, щоб отвір під протягування можливо бути одержати стандартним інструментом. Отвір під протягування Do визначають

Do= dmax А (2.2)

де dmax – верхній граничний розмір внутрішнього діаметру шліцьового

отвору.

Припуск на шліцьові зубці Аш (на діаметр) встановлюють залежно від їх розташування [4]:

а) шліцьові зубці після круглих перед фасочними (рис. 2.1а)

Aш=Dmax - dmin, (2.3)

де Dmax – верхній граничний зовнішній діаметр шліцьового отвору;

dmin – нижній граничний розмір внутрішнього діаметру шліцьового

отвору;

б) шліцьові зубці перед круглими і фасочними (рис. 2.1б)

Aш=Dmax – Do; (2.4)

в) шліцьові зубці після фасочних (мал. 2.1 в)

Aш=Dmax - dф+ 0,1, (2.5)

де [1] - діаметр вершин по фаскам;

b– ширина западин шліцьового отвору;

f – величина фаски;

.


Припуск на фасочні зубці Аф (на діаметр) встановлюють так само, як і у попередньому випадку [4]:

а) фасочні зубці після круглих і шліцьових

Аф = dф – dmin + 0,5; (2.6)

б) фасочні зубці після круглих перед шліцьовими

Аф = dф – dmin + 0,1; (2.7)

в) фасочні зубці перед круглими і шліцьовими

Аф = dф – Do + 0,1. (2.8)

D, d – номінальний зовнішній та внутрішній діаметри шліцьового

отвору; в – номінальна ширина шліцьового пазу; f – фаска


Рисунок 2.1- Послідовність зрізання припуску

  1. Підйом на зуб


Підйом на зуб Sz на сторону (товщину зрізу) визначають по табл. 2.1, де – тимчасова межа міцності оброблюваного матеріалу в МПа.

Якщо круглі зубці розташовані після шліцьових або фасочних, то підйом на зуб для них вибирають по графі шліцьових. При виборі підйому на зуб слід зважати увагу на те, що із зменшенням товщини стружки буде зменшуватиcь шорсткість обробленої поверхні і сила протягування. Приймати Sz менше 0,015 мм недоцільно, оскільки потрібна висока точність виготовлення і практично не витримується задана величина підйому на зуб. Крім того округлення різальної кромки виявляється одного порядку з товщиною шару, що зрізається, і знос зубців збільшується. За даними

НІІТавтопрому протяжки групового різання при підйомі на зуб 0,150,25 мм мали менший знос зубців по задній поверхні, ніж при підйомі 0,040,07 мм.

Значення Sz приведені для протяжок середніх розмірів. Для крупних протяжок при великому запасі міцності допускається збільшити табличні значення Sz в 1,5 рази.


  1. Глибина стружкової канавки


Глибину стружкової канавки h (рис. 2.2) розраховують по формулі [6, 7]

, (2.9)

де К– коефіцієнт заповнення стружкової канавки (табл. 2.2);

а – дійсна товщина шару, що зрізається (для протяжок одинарного різання а = 2Sz через ребро жорсткості, для групового – а = Sz).

Формула для визначення глибини стружкової канавки одержана з умов рівності робочого об'єму стружкової канавки (об'єму, що заповнюється стружкою) і об'єму стружки.

Таблиця 2.1- Рекомендовані підйоми на зуб Sz на бік [1, 8]


Схеми протягування

Підйом на зуб Sz на бік, мм

Одинарна

Зубці

Сталь вуглецева і малолегована

Сталь високовуглецева

Чавун

Gв500

Gв=500-750

Gв750

Gв800

Gв800

круглі

0,0150,02

0,0250,03

0,0150,025

0,0250,03

0,010,025

0,030,1

шліцьові

0,040,06

0,050,08

0,030,06

0,040,06

0,0250,05

0,040,1

Групова

Зубці

Діаметр зубців, мм

до 10

1025

2550

50100

понад 100

круглі

0,030,08

0,0450,12

0,080,16

0,10,2

0,150,25

шліцьові

-

0,120,16

0,160,25

0,20,3

0,250,3


Примітка: більші значення Sz для меншого числа шліців

Рисунок 2.2 - Осьовий переріз стружкових канавок (зубців) протяжок

а –форма канавки с прямолінійною спинкою;

б- канавки с криволінійною спинкою;

в – подовжена форма канавки

Таблиця 2.2 - Коефіцієнт заповнення стружкової канавки К [ 6, 1]


Підйом на зуб Sч, мм

Сталь з Gв, МПа

Чавун

 400

400700

 700

 0,03

3

2,5

3

2,5

0,03  0,07

4

3

3,5

2,5

 0,07

4,5

3,5

4

2


При визначенні глибини стружкової канавки слід мати на увазі, зважаючи на те, що недостатня її величина приведе до защемлення стружки і розриву протяжки. Тому округлення h виконують у більшу сторону. Максимальна величина h з умови стійкості протяжки не повинна перевищувати 0,17 d. [8]


  1. Попередній крок і максимальне число одночасно працюючих

зубців


Попередній крок різальних зубців t1 встановлюють з технологічних можливостей виготовлення протяжки, забезпечення міцності зубця і достатнього запасу на перегострення:

.

В цьому випадку максимальне число одночасно працюючих зубців для суцільних отворів [6, 1]

. (2.10)

При розрахунку Zmax дробову частину відкидати.

Виходячи з умови максимально допустимого коливання сили протягування Zmax 3. Якщо ця умова не виконується, слід зменшити t1, скоректувавши при цьому, у разі потреби, величину підйому на зуб.  1. Геометричні параметри різальних і калібрувальних зубців


Величина переднього кута (рис. 2.2) для різальних і калібрувальних зубців береться однаковою і приймається по таблиці 2.3 залежно від

оброблюваного матеріалу.


Таблиця 2.3 - Величини переднього кута [6, 1]


Оброблюваний матеріал

Сталь з Gв, МПа

Чавун з НВ

до 600

понад 600

до 1000

понад 1000

до 1500

понад 1500

15-20

1215

810

10

5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва» для студентів спеціальностей
«Різальний інструмент та інструментальне забезпечення автоматизованого виробництва»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки з дисципліни «Різальний інструмент та із гав» та з дисципліни «Різальний інструмент» / укладач С. В. Швець. Суми:...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconХарківська національна академія міського господарства л. О. Богданова методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до до виконання курсової роботи з дисципліни «архітектурне проектування» (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconГ. В. Стадник Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни
Оподаткування підприємств. Методичні вказівки для виконання курсової роботи (для студентів 4 курсу спеціальності 050106 – “Облік...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформаційні ресурси» для студентів спеціальності 02010501 – документознавство...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни "економіка підприємства" для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 090202 "технологія машинобудування"
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни ”економіка підприємства” для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління персоналом" для студентів спеціальності 050201 "Менеджмент...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202 iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Фінансовий аналіз” /Укладачі: Д. Г. Михайленко, К. В. Савченко, С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи