Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Сторінка1/5
Дата17.02.2014
Розмір0.58 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА ,

методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Гідравліка, гідро- і пневмопривод»

для студентів спеціальності 7.090202Дніпропетровськ НМетАУ 2004

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і індивідуальні

завдання з дисципліни "Гідравліка,

гідро- і пневмопривод" (для студентів

спеціальності 7.090202 – технологія

машинобудування)


Затверджено

на засіданні Вченої Ради академії

Протокол № 1 від 27.01.04


Дніпропетровськ НМетАУ 2004ЗМІСТ Стор.


ВСТУП 4

 1. Загальні методичні вказівки 5

 2. Рекомендована література 7

 3. Програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни 8

Тема 1………………………………………………………………... 9

Тема 2………………………………………………………………10

Тема 3………………………………………………………………11

Тема 4………………………………………………………………11

Тема 5………………………………………………………………12

Тема 6………………………………………………………………13

Тема 7………………………………………………………………13

Тема 8………………………………………………………………14

Тема 9………………………………………………………………15

Тема 10……………………………………………………………..16

Тема 11……………………………………………………………..17

Тема 12……………………………………………………………..17

Тема 13……………………………………………………………..18

Тема 14……………………………………………………………..19

 1. Лабораторні роботи і курсова робота 20

 2. Індивідуальне завдання . 20

Додаток 1 22

Додаток 2 37


ВСТУПРобоча програма складена на основі рекомендаційної програми для даної спеціальності і відбиває тенденції, що визначилися останнім часом: підвищення самостійності при вивченні дисципліни, виявлення усіх взаємозв’язків у сучасних тенденціях розвитку гідро- і пневмоприводів та їхнє застосування в машинобудуванні і верстатобудуванні; розвиток практичних навичок рішення технічних завдань, вміння їх ефективного використання у практичній діяльності.

Мета викладання дисципліни полягає в вивченні теоретичних основ властивостей рідин та газів як робочого середовища, що використовують в гідро- і пневмоприводах, практичне використання у них цих властивостей, достоїнства і недоліки приводів, їхню структуру, робочі схеми та інше. Отримані знання є основою для вирішення практичних задач по розробці прогресивних технологічних схем, що використовують в машинобудуванні –обробці деталей, складання, контролю і т.п. Вони використовуються при курсовому та дипломному проектуванні з профілюючих дисциплін спеціальності, у дипломному проекті, наступній практичній діяльності.

Вивчення дисципліни "Гідравліка, гідро- і пневмопривод" повинне мати своїм результатом:

- ясне розуміння студентами основних закономірностей робочих середовищ гідро- і пневмоприводів, структурних елементів приводів, робочі схеми, можливості їхнього використання на практиці;

- студенти повинні мати навички застосування положень теорії для рішення практичних завдань і представляти проблеми, поставлені перед наукою в зв’язку з корінною перебудовою машинобудування на базі гнучких автоматичних модулів, їхніх систем і автоматизованих виробництв.

Основу дисципліни складає вивчення основних закономірностей роботи гідро- і пневмоприводів стосовно задач машинобудування й одержання визначених навичок рішення практичних завдань на базі знань цих закономірностей.

Студенти заочної форми навчання матеріал програми вивчають самостійно, а лекції, що читаються їм, носять допоміжний характер і ні в якому разі не можуть замінити підручники.

Більш глибоке пророблення матеріалу програми вимагає читання рекомендованої нижче літератури, що є одним з видів самостійної роботи.

По даній дисципліні студентами виконуються лабораторні роботи, індивідуальне завдання і курсова робота. Відповідно до навчального графіка вони мають бути захищеними при особистій співбесіді з викладачем.

 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИДля спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» дисципліна «Гідравліка, гідро- і пневмопривод» викладає основні теоретичні положення про рідини і гази як робочого середовища гідро- і пневмоприводів, що застосовуються в машинобудуванні, та їхньої роді в технології машинобудуванні як складової частини засобів механізації і автоматизації технологічних процесів та технологічного обладнання.

Дана дисципліна спрямована на прищеплювання студентам навичок по основах розрахунку і проектування гідравлічних і пневматичних приводів виконавчих органів металорізальних верстатів і технологічного оснащення. Предметом вивчення дисципліни є як окремі пневматичні і гідравлічні пристрої, так і цілі системи гідропневмоавтоматики, застосовувані в технологічному устаткуванні машинобудування.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати типи і принципи дії гідро- і пневмоприводів;

 • освоїти основи проектування розрахунків гідро- і пневмоприводів;

 • уміти по заданих технічних вимогах виконавчого органа підібрати гідравлічний і пневматичний двигун, апаратуру керування, джерела енергії;

 • складати й аналізувати принципові схеми керування;

 • погоджувати основні статичні характеристики елементів, пристроїв і системи в цілому.

Дисципліна вивчається студентами усіх форм навчання. Студенти

виконують 4 лабораторні роботи. Для студентів-заочників передбачається читання установчих лекцій по найбільш складним питанням і виконання індивідуального завдання. Вивчення дисципліни завершується іспитом вVI семестрі і курсовою роботою, що виконується в VII семестрі. Основною формою вивчення даної дисципліни є самостійна робота студентів з літературними джерелами і лабораторним устаткуванням.

Матеріали дисципліни використовуються в курсовому і дипломному проектуванні при розробці гідравлічних і пневматичних приводів різних технологічних пристосувань, приводів основного і допоміжного устаткування.

Вивчення розділів дисципліни здійснюється в послідовності, що рекомендується, керуючись при цьому методичними вказівками по вивченню окремих тем курсу, викладених в Додатку 2. Контроль якості засвоєння досліджуваного матеріалу виконується студентом самостійно за допомогою питань для самоперевірки.

Загальний обсяг дисципліни для студентів заочної форми навчання – 135 академічних годин. Розподіл годин за семестрами, видами занять і видами індивідуальних завдань представлено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1


Семестр

Усього годин

Види занять

Види контролю

Аудиторні, годин

Лекції, годин

Лабораторні, годин

Самостійна робота, годин

Індивідуальне завдання, залік

VI

110

24

16

8

86

VII

25

-

-

-

25

Курсова робота

Усього годин
135

16

8

111

Робоча навчальна програма дисципліни з указівкою тем і методичних вказівок до лекційного матеріалу наведена в розділі 3.

Передбачені програмою лабораторні роботи і курсова робота, їхня тематика, порядок виконання і захисту наведені в розділі 4.

При вивченні дисципліни планується контрольована викладачем самостійна робота, що передбачає:

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, що не викладаються на

 • лекціях;

 • підготовка до практичних занять;

 • вивчення лекційного матеріалу;

 • виконання індивідуального завдання.

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання, порядок її виконання і захисту наведені в розділі 5, а в Додатку 1 – варіанти завдань та їхній вибір в залежності від шифру залікової книжки студента.


2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Башта Т.М. и др. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебное пособие дляя вузов.- 2-е изд. перераб.- М.:Машиностроение, 1982.- 424 с.

 2. Федорец В.А. и др. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков.– К.:Вища школа, 1987.- 375 с.

 3. Сборник задач по машиностроительной гидравлике. Под ред. Н.И.Куколевского и Л.Г.Позвиза. – М: Машиностроение,1981.- 464 с.

 4. Свешников В.К., Усов А.А. Станочные гидроприводы: Справочник – 2-е изд. - М.: Машиностроение, 1988.- 512 с.

 5. Металлорежущие станки. / Под ред. А.М.Кучера.- Л.: Машиностроение, 1972. - 308 с.

 6. Металлорежущие станки и автоматы. / Под ред. А.С.Проникова. – М.: Машиностроение, 1981. - 479 с.

 7. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справ./ Под ред. Е.Б.Герца. .- М.: Машиностроение, 1981.


Додаткова література

 1. Проектирование следящих гидравлических приводов летательных аппаратов. / Под. ред. Н.С.Гамынина.- М.: Машиностроение, 1981.

 2. Дмитриев В.Н., Градецкий В.Г. Основы пневмоавтоматики.- М.: Машиностроение. 1978.

 3. В.И.Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя, т.3 – 5е изд.: М.:Машиностроение, 1978. – 558 с.
 1. ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Розподіл навчальних дисциплін по темам і видам занять з дисципліни "Гідравліка, гідро- і пневмопривод" наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

Розподіл навчальних годин


№ тем

Найменування тем

Види занять

Ауди-торні, годин

Лекції, годин

Лабораторні роботи, годин

Само-стійне вивчення, годин

1.

Властивості робочої рідини

1

1

-

3

2.

Гідростатика

2

2

-

4

3.

Основи кінематики і гідродинаміки

7

3

4

4

4.

Рух рідини по трубам і вузьким щілинам

1

1

-

4


Продовження табдиці 3.1

5.

Гідравлічний напір. Напірні характеристики. Гідравлічний удар.

1

1

-

4

6.

Гідравлічний привод. Загальні визначення.

2

2

-

4

7.

Об’ємні насоси і гідродвигуни

2

2

-

10

8.

Гідроапаратура

-

-

-

10

9.

Допоміжне обладнання гідросистем

-

-

-

5

10.

Пневматичні машини і пневмоапаратура

-

-

-

6

11.

Пристрої гідропневмоавтоматики

-

-

-

8

12.

Типові і спеціальні схеми гідромеханізмів

2

2

-

10

13.

Основи проектування гідросистем верстатів

4

-

4

34

14.

Основи експлуатації гідроприводів

2

2

-

5
УСЬОГО:

24

16

8

111

Відповідно до навчальної програми студент зобов’язаний засвоїти всі теми дисципліни. Нижче наводяться зміст робочої програми дисципліни і методичні вказівки до вивчення окремих тем з поділом на лекційне і самостійне вивчення.


Тема 1. Властивості робочої рідини (4 години)


Лекційний матеріал (1 година)

Коротка історія розвитку машинобудівної гідравліки. Рідини і гази як робочі тіла, їхні основні властивості. Інтеграли Бернуллі. Вимоги до робочих рідин гідросистем, їх вибір.

Самостійне вивчення (3 години)

Фізичні властивості та основні параметри рідини. Сили, що діють на рідину. Вимоги до робочих рідин гідросистем та основні рекомендації по їх вибору. Перетворення одиниць виміру в'язкості рідини в систему СІ. Визначення теплоємності та теплопровідності рідин у залежності від температури. Тепловий розрахунок гідросистем.

[1, С. 10-13], [2, С. 12-14].

Питання для самоперевірки

 1. Що таке густина, питома вага і відносна густина, які їхні розмірності?

 2. Що таке в'язкість, показники в'язкості і їхня розмірність?

 3. Як впливають на густість і в'язкість температура і тиск?


Тема 2. Гідростатика (6 годин)


Лекційний матеріал (2 години)

Основне рівняння гідростатики. Складові елементи сумарного тиску.


Самостійне вивчення (4 години)

Диференціальне рівняння рівноваги рідини. Основне рівняння гідростатики. Закон Паскаля. Абсолютний, манометричний, вакуумометричний тиск. Сила тиску рідини на плоску та криволінійну поверхню. Центр тиску. Рівноприскорений рух та обертання судин з рідиною. Закон Архімеда.

[1, С. 24-34], [3, С. 33-38, 50-58, 74-87].

Питання для самоперевірки

 1. Які властивості гідростатичного тиску?

 2. Що таке манометричний і вакуумометричний тиск і які межі їхньої зміни?

 3. Сформулюйте закон Паскаля.

 4. Сформулюйте закон Архімеда.

 5. Що таке поверхня рівного тиску? Форма поверхні рівного тиску для статичних і квазістатичних умов?


Тема 3. Основи кінематики та гідродинаміки (11 годин)


Лекційний матеріал (3 години)

Диференціальне рівняння руху рідини. Рівняння Бернуллі.


Самостійне вивчення (4 години)

Основні поняття та визначення кінематики рідини. Види руху рідини. Диференціальне рівняння руху рідини. Рівняння Бернуллі для руху ідеальної і реальної рідини. Режими плину рідини. Дослідження О. Рейнольдса. Витікання рідини через малий отвір.

Коефіцієнт Коріоліса. Застосування рівнянь кількості руху до рідин. Витікання під рівень. Витікання через насадки при постійному і змінному напорах. Дія потоку рідини на плоску і криволінійну стінки.

[1, С. 44-48, 55-57, 110-118, 149-152], [3, С. 225-240].

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність способів (Лагранжа і Ейлера) вивчення руху рідини?

 2. Що такий живий перетин, змочений периметр, гідравлічний радіус і які їхні розмірності?

 3. Сформулюйте умову нерозривності потоку рідини.

 4. Що являють собою члени рівняння Бернуллі з геометричної, гідравлічної й енергетичної точок зору?

5. Якими параметрами визначається швидкість витікання рідини через малий отвір у стінці судини?


Тема 4. Рух рідини по трубах і вузьких щілинах (5 годин)


Лекційний матеріал (1 година)

Рух рідини по трубах. Формули Пуайзеля та Дарсі – Вейсбаха.


Самостійне вивчення (4 години)

Рух рідини по трубах при ламінарному та турбулентному режимах. Утрати напору від тертя в залежності від довжини труби. Формули Пуазейля та Дарсі-Вейсбаха. Гідравлічно гладкі та гідравлічно шорсткуваті труби. Теоретичні й експериментальні визначення коефіцієнтів гідравлічних утрат. Турбулентний плин рідини в шорсткуватих і не круглих трубах. Графіки Нікурадзе і Муріна. Ламінарний плин рідини крізь плоскі і кільцеві щілини.

[1, С. 87-91, 75-82].

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте ламінарний і турбулентний режими руху рідини.

 2. Які труби називаються гідравлічно гладкими і шорсткуватими?

 3. Які типи насадок застосовуються в техніку і яке їхнє призначення?Тема 5. Гідравлічний напір. Напірні характеристики. Гідравлічний удар (5 годин)


Лекційний матеріал (1 година)

Послідовне та паралельне з’єднання елементів гідросистеми. Гідравлічний удар.

Самостійне вивчення (4 години)

Поняття про еквівалентну довжину трубопроводу. Послідовне і рівнобіжне з'єднання елементів гідросистеми. Гідравлічний удар у трубах. Формула Жуковського. Неповний гідравлічний удар. Удар у тупиковому трубопроводі. Непрямий удар.

[4, С.140-147].

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до вивчення до вивчення дисципліни 6 Тема Електрична дуга в дуговій печі 7 Тема Дугові сталеплавильні печі 14
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнологічні установки» для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до тем дисципліни 6 тем сутність, функції І роль дисципліни 8 тема теоретичні засади оцінки ефективності використання іс 9
Тема методи визначення початкової інформації для розрахунків економічної ефективності іс 11
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «економічний аналіз» для студентів спеціальності
Тема Предмет і види економічного аналізу. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки Методичні вказівки і інструкція до лабораторної роботи з дисципліни «Електрообладнання і електропостачання електрифікованого рудникового транспорту» для студентів спеціальності 090603, 050702 всіх форм навчання
Тема. Исследование аппаратуры высокочастотной связи диспетчера с машинистами электровозов
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи