Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Сторінка9/12
Дата17.02.2014
Розмір2.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

Варіанти 26-50.Двигун паралельного збудження, номінальна напруга якого Uн, розвиває номінальну потужність Рн. Номінальна частота обертання якоря nн і номінальний ККД. Втрати потужності в колі якоря і в колі збудження задані у відсотках від споживаної - потужності двигуна P (табл.7.2). Визначити: струм в колі збудження, струм якоря при номінальному навантаженні Iя.н., номінальний момент, при пуску двигуна з пусковим реостатом.

Побудувати механічні характеристики ДПС.


Вихідні дані до розрахунку завдання на тему 5 (варіанти 26-50)


Таблиця 7.2

Варіант

Дані для розрахунку

Uн, В

Pн, Вт

Pя, %

Pв, %

nн, об/мин

ККД, %

26

110

60

5,2

4,8

980

86,5

27

220

10

5

4,8

2250

86

28

220

40

6,2

4,2

1025

82,2

29

220

6,6

6,2

4,21

2400

85,5

30

220

4,4

6,5

4,8

2100

84,5

31

220

2,5

5,8

4,8

1000

85

32

220

10

5,3

4,4

2250

83

33

110

77

5

4,2

1050

85,5

34

110

80

5,4

4,5

1150

85,8

35

110

92

5,3

4,1

970

86,5

36

110

66

6,2

5

1050

85,5

37

110

35

6,3

5,2

2200

84,5

38

110

45

5,7

4,6

1500

85

39

220

15

5

4

1000

84,5

40

220

10

5,2

4,2

970

85,5

41

220

5,8

6

5

2200

84

42

220

19

4,8

4,5

980

86,5

43

220

29

5

4,3

2520

86

44

220

46,5

5,4

4,8

1025

82,2

45

220

14

4

4,6

2400

84

46

220

20,5

5,1

4,2

2100

85,5

47

220

33,5

5,5

4

1000

84,5

48

220

8,5

4

4,1

2250

85,5

49

220

13,5

4,8

4,2

1050

85

50

110

60

5

4

1150

84,58. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ 6 «АСИНХРОННІ ДВИГУНИ»


Вивчення асинхронного двигуна треба починати з його пристрою і принципу роботи. Необхідно звернути особливу увагу на електромагнітні процеси, що виникають в двигуні, як при його пуску, так і в процесі роботи. Векторна діаграма і еквівалентна схема асинхронного двигуна полегшує вивчення його роботи і використовується при виведенні основних рівнянь. Експлуатаційні параметри асинхронного двигуна демонструються механічними і робочими характеристиками.

Після вивчення даного розділу студент повинен:

I) знати значення термінів: ковзання, синхронна швидкість, кругове магнітне поле, , короткозамкнений ротор, фазний ротор, полюса, подвійна "біляча клітка"; способи зміни напряму обертання магнітного поля; пристрій і сфери застосування двох типів трифазних асинхронних двигунів; умовні позначення трифазних асинхронних двигунів на схемах; вигляд механічних характеристик; способи регулювання частоти обертання двигуна.

2) розуміти принцип збудження багатополюсного магнітного поля, принцип дії трифазної асинхронної машини в режимах двигуна, генератора і електромагнітного гальма; чинники, що впливають на частоту обертання ротора трифазного асинхронного двигуна; можливість заміни трифазного асинхронного двигуна з ротором, що обертається, еквівалентним двигуном з нерухомим ротором; аналогію фізичних явища в трифазному асинхронному двигуні з нерухомим ротором і в трансформаторі з резистивним навантаженням; енергетичні перетворення в асинхронному двигуні;

3) уміти здійснювати пуск асинхронного двигуна, вимірювати частоту обертання; оцінювати величини номінального, пускового і максимального моментів, пускового струму і номінального ковзання за даними каталогу.


8.1. Методичні вказівки до розв’язання завдань

Асинхронні двигуни служать для перетворення енергії змінного струму що підводиться до них з мережі в механічну енергію. Вони широко застосовуються в промисловості, транспорті і сільському господарстві.

Асинхронні двигуни через ряд переваг (відносна дешевизна, високі енергетичні показники, простота обслуговування) є найбільш поширеними серед всіх електричних машин. У кількісному відношенні вони складають близько 90% всього парку машин в народному господарстві, а по встановленій потужності - близько 55%. Асинхронні двигуни випускають, як правило, великими серіями, найбільш значними з яких є машини загального призначення, - серії 4А, АИ і серії спеціалізованих двигунів, наприклад, кранових МТ, вибухозахищених ВР і ін.

Потужність двигуна лежить в межах від декількох Вт до декількох тисяч кВт. Двигуни малої потужності широко застосовуються в системах автоматичного управління, в приводах електрифікованого інструменту, медичного устаткування і побутових приладах. Двигуни малої потужності для побутової техніки випускають в кількості декількох десятків мільйонів штук на рік.

Двигуни середньої і великої потужності використовують для привода різних механізмів: верстатів, лебідок, транспортерів, вентиляторів і ін.

У каталогах асинхронних двигунів вказуються: номінальна механічна потужність на валу двигуна Рном ; номінальна лінійна напруга U1ном; номінальна частота обертання nном , номінальний коефіцієнт корисної дії ηном ; коефіцієнт потужності при номінальному навантаженні cosφ1ном; перевантажувальна здатність двигуна λ=M/Mном ; кратність пускового моменту kп=Mпуск/Mном, кратність пускового струму kI=Iпуск/Iном

Потужність, споживана двигуном з мережі:

(8.1)

Повні втрати в двигуні:

(8.2)

Номінальний струм:

(8.3)

Номінальний момент:

(8.4)

де [кВт] , — [об/хв].

Номінальне ковзання:

(8.5)

де - синхронна частота обертання магнітного поля статора, об/хв;

- частота струму обмотки статора, Гц;

p - число пар полюсів

- кутова частота обертання магнітного поля статора, рад/c.

Механічна характеристика М=f(s) будується по розрахункових формулах моменту:

(8.6)

(6.7)

де - опори статорної та зведеної роторної обмоток;

- число фаз обмотки статора;

- фазна напруга обмотки статора;

Залежність М = f (s) може бути знайдена за спрощеним виразом (формула Клосса):

(8.8)

де - критичне ковзання; Мmax - максимальний момент.

Рис. 8.1. Залежність М = f (s)


Значення ; Мmax визначають за даними каталогу:

Мmax = λMном (8.9)

(8.10)

де λ=Mmax/Mном - перевантажувальна здатність двигуна.

Якщо невідомі параметри обмоток, величини Mmax и визначаться по виразах:

(8.11)

= (8.12)

Знаючи залежність М =f (s) можна побудувати характеристику n2=f(M)

Механічна характеристика n2=f(M) визначає пускові властивості, перевантажувальну здатність і стійкість роботи двигуна. Двигун працює стійко лише на робочій частині механічної характеристики, коли момент опору на валу менше максимального моменту:

Мс < Мmax , тобто при ковзаннях: sкр

З вираження (8.6) виходить, що електромагнітний момент
асинхронного двигуна пропорційний квадрату живлячої напруги:

M (8.13)

Тому, при відхиленні напруги мережі від номінального значення максимальний і пусковий, електромагнітні моменти змінюються пропорційно квадрату напруги:

(8.14)

- відносна зміна напруги

При пуску асинхронного двигуна ковзання змінюється від S=1 (n2 =0)

при нерухомому роторі до S=Sном (n2 = n2ном)

Пусковий струм двигуна при прямому пуску:

(8.15)

де Rk=R1+R2' и Xk=X1+X2' - опори заступної схеми двигуна при короткому замиканні (S=1, нерухомий ротор).

Коефіцієнт потужності в режимі пуску:

cosφ1k= Rk/ (8.16)

Відношення пускового струму до номінального:

KI=I1пуск/I1ном (8.17)


Пусковий момент по (6.6) та (6.7) npи S=1:

(8.18)

(8.19)

Відношення пускового моменту до номінального:

Kп=Mпуск/Mном (8.20)

Пуск асинхронних двигунів з фазним ротором виконується за допомогою пускового реостата в колі ротора. Опір фази обмотки ротора при пуску :

R2=R2ном +R2пуск (8.21)

де R2ном - власний опір обмотки ротора;

R2пуск - опір пускового реостата.

Приведені параметри обмотки ротора:

R'2ном= R2ном·n2 , (8.22)

X'2ном= X2·n2, (8.23)

R'2пуск= R2пуск·n2, (8.24)

де n=w1/w2 – коефіцієнт трансформації обмоток статора і ротора.

Пусковий момент досягає максимального значення, рівного Мmax, за умови, що

(8.25)

Пускові струми при пуску двигуна з реостатом:

Zпуск= (8.26)

I1пуск=U1ф/Zпуск (8.27)

I2пуск=n·I1пуск (8.28)

Введення в коло ротора регулювального реостата дозволяє регулювати частоту обертання ротора шляхом зміни ковзання.

З введеним опором Rрег ковзання S' на механічній характеристиці:

S'=S(R2+ Rрег)/R2 (8.29)

де S - ковзання на природній механічній характеристиці (Rpeг= 0)


Рис. 8.2. Механічна характеристика АД


Варіанти завдань для розрахунку завдання на тему 6


Варіанти 1-25. Трифазний асинхронний двигун з короткозамкненим ротором має живлення від мережі з лінійною напругою Uл = 380 В и частотою f = 50 Гц. Величини, що характеризують номінальний режим: фазна напруга U1ф; потужність на валу Р2ном, ККД - ηном ; частота обертання ротора n2ном; коефіцієнт потужності cosφ1ном.

Кратність максимального λ=M/Mном, пускового kп=Mпуск/Mном моментів, кратність пускового струму kI=Iпуск/Iном .

Визначити:

I) схему з'єднання фаз обмотки статора - "зірка" або "трикутник";

2) споживану активну потужність Р1ном;

3) номінальний і пусковий струми I1ном, I1пуск ;

4) споживану реактивну Q1ном. і повну S1ном потужності;

5) номінальний Мном, максимальний Мmax та пусковий Мпуск моменти;

6) номінальне Sном., та критичне Sкр ковзання;

7) значення моментів при ковзанні: Sном, Sкр. ; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;

8) пусковий момент при живлячій напрузі U1ф=0,85·U1фном ;

9) чи можливий прямий пуск при зниженій на 15% живлячій напрузі;

10) побудувати механічну характеристику n2 = f(М).

Вихідні дані до виконання завдання наведені у табл. 8.1.


Вихідні дані для розрахунку завдання на тему 6 (варіанти 1-25)


Таблиця 8.1

Номер варіанта

U1ф, В

Р2ном, кВт

η, %

n2ном,

об/мин

cosφ1ном

Mmax/Mном

Mпуск/Mном

Iпуск/Iном

1

220

1.5

81

2850

0.85

2.6

2.1

6.5

2

380

2.2

83

2850

0.87

2.6

2.1

6.5

3

220

3

84.5

2840

0.88

2.5

2.1

6.5

4

380

4

86.5

2880

0.89

2.5

2

7.5

5

220

5.5

87.5

2880

0.91

2.5

2

7.5

6

380

7.5

87.5

1455

0.86

3

2.2

7.5

7

220

11

87.5

1460

0.87

3

2.2

7.5

8

380

15

88.5

1465

0.88

2.3

1.4

7

9

220

18.5

89.5

1465

0.88

2.3

1.4

7.0

10

380

22

90

1470

0.9

2.3

1.4

6.5

11

220

30

90.5

980

0.9

2.4

1.3

6.5

12

380

37

91

980

0.89

2.3

1.2

6.5

13

220

45

91.5

985

0.89

2.1

1.2

6.5

14

380

55

91.5

985

0.89

2.1

1.2

6.5

15

220

75

92

985

0.89

2.2

1.4

5.5

16

380

1.1

70

700

0.68

1.9

1.6

3.5

17

220

1.5

74

700

0.65

1.9

1.6

4

18

380

2.2

76.5

700

0.71

2.2

1. 9

5

19

220

3

79

700

0.74

2.2

1.9

5

20

380

4

83

720

0.7

2.2

1.9

5.5

21

220

45

91.5

590

0.78

1.8

1

6

22

380

55

92

590

0.79

1.8

1

6

23

220

75

92

590

0.8

1.8

1

6

24

380

90

92.5

590

0.83

1.8

1

6

25

220

110

93

590

0.83

1.8

1

6

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon1. Лінійні електричні кола постійного струму
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» для студентів спеціальності 090101
Методичні вказівки до практичної частини та виконання тестових завдань з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи