Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін icon

Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
НазваДисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Сторінка1/4
Дата17.02.2014
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4
1. /4 курс/_стор_я _нженернох д_яльност_.doc
2. /4 курс/Безпека життєд_яльност_.doc
3. /4 курс/Г_дравл_ка, г_дро- _ пневмопривод.doc
4. /4 курс/Детал_ машин.pdf
5. /4 курс/Електротехн_ка, електрон_ка _ м_кропроцесорна техн_ка.doc
6. /4 курс/КР Гидравлика, гидро- и пневмопривод.doc
7. /4 курс/М_кроеконом_ка.rtf
8. /4 курс/Обладнання та транспорт механообробних цех_в.doc
9. /4 курс/Основи еколог_х.doc
10. /4 курс/Основи математичного моделювання,для _М901.doc
11. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Контрольная РИ/Р_зальний _нструмент.doc
12. /4 курс/Р_зальний _нструмент/Курсовой РИ/Р_зальний _нструмент КР.doc
13. /4 курс/Р_зальний _нструмент.doc
14. /4 курс/Теор_я р_зання.doc
15. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 10c. Кратко.doc
16. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 11c. Кратко.doc
17. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 12c. Кратко.doc
18. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 13с. Кратко.doc
19. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 14с. Кратко.doc
20. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 15с Кратко.doc
21. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко моя.doc
22. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 1с. Кратко.doc
23. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 2с. Кратко.doc
24. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 3с. Кратко.doc
25. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 4c. Кратко.doc
26. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 5c. Кратко.doc
27. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 6с. Кратко.doc
28. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 7c. Кратко.doc
29. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 8c. Кратко.doc
30. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Конспект лекций/ОТТ. Тема 9с. Кратко.doc
31. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Метод. ТОТзаочн.doc
32. /4 курс/Теоретические основы теплотехники/Раб. пр. ТОТ.doc
33. /4 курс/Технолог_чн_ методи виробництва заготовок деталей машин.doc
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання з дисципліни «Історія інженерної діяльності» для студентів спеціальностей 090202, 090218, 092301
Методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Методичні вказівки до вивчення дисципліни 8 Тема 1 Тема 2
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна техніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методические указания и индивидуальные задания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидравлика, гидро- и пневмопривод» для студентов специальности 090202 технология
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Дисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Різальний інструмент» для студентів спеціальності 090202
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія різання", наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Топливо и его характеристики 13 Виды топлива и их особенности
11. Теплообмен излучением
12. Сложный теплообмен
10. Конвективный теплообмен
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема основные термодинамические понятия и законы
Тема 14. Газообразное топливо и его сжигание
Тема 15. Твердое и жидкое топливо и их сжигание >15 Расчет горения твердого и жидкого топлива Для расчета процессов горения твердого и жидкого топлива составляют материальный баланс процесса горения
Тема теплоёмкость газов
Закон термодинамики
Тема термодинамические процессы
Закон термодинамики
6. Теоретические основы теплотехники 1998г
7. Тепловые двигатели
8. Теоретические основы теплотехники 1998г
9. Теплопроводность
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" для студентів спеціальностей 090202, 090218
Національна металургійна академія україни
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин» для студентів спеціальності 090202

ВСТУП

Дисципліна “ Обладнання та транспорт механообробних цехів ”, що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як “Технологія машинобудування”, “Проектування і виробництво металорізального інструменту” і ін., повинна дати майбутнім інженерам-машинобудівникам знання, необхідні для успішного вирішення всіх цих задач.

Матеріал дисципліни “ Обладнання та транспорт механообробних цехів” студенти-заочники вивчають самостійно по підручниках. З основних питань дисципліни студенти слухають настановні лекції, які мають допоміжне значення і у жодному випадку не можуть замінити підручники. Зі всіх неясних питань студенти можуть одержати консультацію в письмовій або усній формі у викладачів кафедри.

При вивченні дисципліни “ Обладнання та транспорт механообробних цехів ” студент зобов'язаний виконати лабораторні роботи, представити і захистити по них звіти, а також виконати 2-і контрольні роботи і курсовий проект.

Контрольні роботи висилаються студентом на рецензію. По дисципліні “ Обладнання та транспорт механообробних цехів ” є 10 варіантів завдань на контрольну роботу № 1. Номер варіанту відповідає останній цифрі шифру студента, 10-й варіант відповідає шифру, що закінчується нулем. Завдання на контрольну роботу № 2 видається індивідуально з першого питання і по останній цифрі шифру з питання № 2.

При виконанні контрольних робіт необхідно перед кожною відповіддю приводити текст питання. Відповідь повинна містити короткі пояснення і обґрунтування строго по суті, в ньому не слід приводити матеріали, що не відносяться безпосередньо до поставленого питання.

Креслення і ескізи, схеми і графіки повинні бути виконані акуратно з дотриманням всіх вимог креслення і ЕСКД, олівцем або пастою.

Не допускається копіювання креслень, ескізів і схем за допомогою кальки, приводити схеми, віддруковані друкарським способом.

Якщо в роботі необхідно виконати які-небудь розрахунки, спочатку наводяться використовувані формули в загальному вигляді, а потім в них підставляються числові значення.

Роботи, виконані не по своєму варіанту, а також написані недбало і нерозбірливо, не рецензуються і не зараховуються, а повертаються студенту.

В кінці роботи приводиться перелік використаної літератури, ставиться дата і підпис студента.

Після отримання відрецензованої роботи студент повинен її виправити і доповнити згідно зауваженням рецензента.

Незарахована контрольна робота відсилається студенту з рецензією, в якій указується, що потрібно зробити.

Виправлена і доповнена робота повторно прямує рецензенту з додатком незарахованого тексту і першої рецензії.


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ


1.1.Вступ


Призначення і область застосування металорізальних верстатів. Короткий історичний огляд розвитку верстатобудування. Сучасні вимоги до металорізальних верстатів і перспективи розвитку вітчизняного верстатобудування. Сучасний стан зарубіжного верстатобудування.

Література: 1, 2, 10, 11, 14.


1.2. Кінематичні основи формоутворення поверхонь

при обробці деталей на металорізальних верстатах


Аналіз оброблюваних поверхонь деталей машин. Геометричні і реальні поверхні. Методика геометричного і технологічного утворення поверхонь. Твірні і направляючі траєкторії. Основні методи формоутворення: копіювання, обкатки, сліду, дотику. Складання раціональних технологічних схем формоутворення поверхонь.

Література: 1, 2, 3, 11, 12.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У цьому розділі студенти повинні ознайомитися і вивчити основи утворення поверхонь деталей машин при обробці на металорізальних верстатах; види оброблюваних поверхонь і геометрію їх утворення, утворення поверхонь при відтворенні утворюючої лінії методом копіювання реальної ріжучої кромки, утворення поверхні при відтворенні лінії твірної у вигляді сліду матеріальної точки, методи утворення поверхонь при відтворенні уявної ріжучої кромки по методу обгинання (обкатки), а також метод дотику. Для закріплення і засвоєння матеріалу необхідно вивчити основи складання раціональних технологічних схем формоутворення залежно від геометрії поверхні.


Питання для самоперевірки.


 1. Які Вам відомі види поверхонь?

 2. Які лінії називаються твірними, а які направляючими?

 3. Які рухи називаються формоутворювальними?

 4. На чому засноване формоутворення по методу копіювання?

 5. На чому засноване формоутворення по методу обкату (обгинання)

 6. На чому засноване формоутворення по методу сліду?

 7. На чому засноване формоутворення по методу дотику?

 8. Привести приклади схем формоутворення різними методами.


1.3. Класифікація рухів і елементи кінематичної

структури металорізальних верстатів


Поняття про виконавчі рухи: формоутворювальному, настановному і ділильному. Головний рух і рух подачі. Допоміжні рухи. Аналіз кінематичного зв'язку між джерелом руху і виконавським органом верстата на підставі принципу можливих переміщень. Вивід формули кінцевих переміщень.

Література: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу курсу студенти знайомляться з основними поняттями про формоутворювальні і настановні рухи. При цьому необхідно засвоїти правильне визначення рухів головного, подач і допоміжних для різних верстатів як по типу, так і по їх компонуванню. При вивченні металорізальних верстатів перш за все необхідно з'ясувати структуру приводів робочих рухів і їх кінематичні зв'язки, з'ясувати поняття внутрішніх і зовнішніх кінематичних зв'язків; на окремих прикладах вивчити кінематичні зв'язки при простих і складних виконавчих рухах, визначити кількість кінематичних груп, з яких складається кінематична структура верстата.

Виходячи з форми поверхні, яка повинна бути утворена на заготівці, і ріжучого інструменту, необхідно скласти рівняння кінематичного балансу і формули настройки змінних елементів кінематичного ланцюга.


Питання для самоперевірки


 1. Які рухи називаються головними, а які рухами подач?

 2. Які рухи називаються допоміжними?

 3. Які кінематичні зв'язки називаються внутрішніми?

 4. Які кінематичні зв'язки називаються зовнішніми?

 5. Який рух буде головним при круглому зовнішньому шліфуванні?

 6. Який рух буде головним при точінні?

7. Назвати рух подачі при фрезеруванні?


1.4. Структурний аналіз кінематичних зв'язків у верстатах


Кінематичні структурні розгортки: елементарний ланцюг кругових рухів, ланцюг лінійно-поступальної ходи; ланцюг лінійно-кругових рухів; ділильний ланцюг; диференціальний ланцюг. Поняття про відкриті і замкнуті структури. Умовні позначення елементів кінематичних ланцюгів металорізальних верстатів по ЕСКД.


Література: 1, 2, 7


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти знайомляться з побудовою основних елементарних структурних розгорток, на основі яких синтезується кінематична схема будь-якого верстата.

Для кожної структурної розгортки виводяться рівняння кінцевих переміщень і формули настройки. Студенти знайомляться з умовними позначеннями елементів кінематичних ланцюгів верстатів відповідно до ЕСКД.


Питання для самоперевірки


 1. Що таке елементарна кінематична розгортка?

 2. Яке рівняння називається рівнянням кінцевих переміщень і що воно визначає?

 3. Яка структурна розгортка називається диференціальною?

 4. Який принцип встановлений в основу ланцюга розподілу?

Які переваги і недоліки ланцюга для кругових рухів з змінними зубчатими колесами?

5. Назвіть переваги ланцюга для кругових рухів з коробкою швидкостей.


1.5. Класифікація і елементи технічної характеристики

металорізальних верстатів


Основні класифікаційні ознаки верстатів, класифікація за системою ЕНІМСа. Нумерація верстатів і цифрові позначення моделей. Інформація про верстат, що міститься в цифровому і буквеному позначенні. Обґрунтування меж регулювання швидкостей головного руху і подач. Ступінчасте і безступінчате регулювання. Ряди чисел обертів, подач і подвійних ходів. Геометричні ряди і їх властивості. Графоаналітичний метод розрахунку коробок швидкостей і подач.


Література: 1, 2, 7, 14, 18.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти знайомляться з принципами класифікації верстатів по групах і типах, побудова розмірних рядів верстатів в межах кожної групи. Вивчається принцип вибору оптимальних режимів обробки по діаграмі Т-V, ступінчасте регулювання швидкостей руху і особливості графоаналітичного методу розрахунку приводів верстатів. При вивченні даного розділу студенти придбавають навики складання структурних формул коробок швидкостей, побудови структурних сіток, вибору оптимальних варіантів сіток, знайомляться із способом побудови графіків чисел обертів вибраного варіанту приводу, вивчають правила вибору характеристик множних груп, визначають передавальні відношення і числа зубів для кожної передачі.


Питання для самоперевірки


 1. По яких ознаках класифікуються верстати?

 2. Як розшифрувати умовне позначення верстатів?

 3. Як визначають раціональні режими обробки? Як використовується при цьому діаграма Т-V ?

 4. Як змінюються числа обертів при ступінчастому регулюванні швидкостей руху?

 5. Що таке структурна формула приводу?

 6. Що таке характеристика множної групи?

 7. Як будуються структурні сітки?

 8. Як визначається оптимальний варіант структурної сітки?

 9. Як будується графік чисел обертів?

 10. Як визначаються передавальні відношення?

 11. Чим відрізняється графік чисел обертів від структурної сітки?

 12. Як визначаються числа зубів передач?


1.6. Силові характеристики верстатів


Технологічні опори. Максимальні зусилля і крутильні моменти, що долаються приводом верстата. Пікові навантаження і поняття про несталий процес різання. Коливальний рух у верстатах. Вимушені коливання, причини їх виникнення і способи усунення. Автоколивання у верстатах, різновиди автоколивань, способи штучного збудження і гасіння автоколивань.


Література: 2, 11, 12, 13, 14.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти знайомляться з основними параметрами, що визначають силову характеристику верстата, і способами їх розрахунку з урахуванням пікових навантажень; з поняттям стійкості верстата і виникненням різних вібрацій при обробці деталей на верстатах. Особливу увагу слід приділити автоколиванням і причинам, що їх викликають, а також на методи їх гасіння. Особливості верстатів для важкого машинобудування.


Питання для самоперевірки


 1. Які параметри визначають силову характеристику верстата?

 2. Як визначають максимальні зусилля і крутильні моменти?

 3. Як впливають пікові навантаження на силову характеристику верстата?

 4. Що таке стійкість верстата?

 5. Що таке автоколивання і які їх різновиди Ви знаєте?

 6. Які способи гасіння автоколивань Ви знаєте?


1.7. Механізми верстатів


Структура приводу верстатів. Класифікація приводів: електричний, механічний, гідравлічний, пневматичний, комбінований.

Джерела руху. Електродвигуни, електромагніти, магнітостриктори; принцип їх дії і область застосування у верстатах.

Типові механізми для ступінчастого регулювання швидкості обертального руху. Класифікація механізмів. Плоско - і клинопасові передачі. Ступінчасті шківи. Гітари змінних коліс. Механізми Нортона і Меандра. Розмножувальні блоки. Переборні механізми. Загальна будова і область застосування. Методика розрахунків.

Механізми для безступінчатого регулювання, будова, принцип дії і область застосування. Фрикційні варіатори.

Механізми приводу прямолінійного руху. Кривошипно-шатунні і ексцентрикові передачі. Рейкові передачі: зубчате колесо - рейка, черв'як - рейка. Гвинтові пари ковзання. Будова, область застосування і розрахунок рівнянь кінцевих переміщень. Кулачкові механізми з плоскими і циліндровими кулачками. Умови працездатності. Профілі робочих ділянок кулачків для забезпечення заданих законів руху. Механізми для здійснення малих переміщень з високою точністю.

Механізми, що підсумовують рухи. Призначення механізмів, що підсумовують. Диференціали, складені з циліндрових і конічних зубчатих коліс. Визначення передавальних відношень.

Механізми для здійснення періодичних рухів. Пристрої з храповими колесами. Мальтійські механізми. Основні кінематичні характеристики. Обгінні муфти.

Механізми для реверсування руху. Вимоги, що пред'являються до цих механізмів. Реверсивні пристрої.


Література: 1, 7, 13, 14, 18.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У даному розділі студенти знайомляться з класифікацією приводів, вивчають джерела руху. При вивченні розділу розглядаються типові механізми для ступінчастого і безступінчатого регулювання частоти обертання ланок кінематичних ланцюгів. При вивченні пасових передач студенти знайомляться з умовою вибору діаметрів ступінчастих шківів. У цьому ж розділі студенти вивчають множні блоки приводів і органи настройки верстатів, при цьому особливу увагу слід звернути на умову зчіплюваності змінних зубчатих коліс гітари; знайомляться з роботою, устроєм і застосуванням диференціалів, механізмів для переривистих рухів і реверсування.


Питання для самоперевірки


 1. Що таке привід верстата?

 2. Як класифікують приводи?

 3. Які джерела руху Ви знаєте?

 4. Які особливості приводу із ступінчастим регулюванням швидкостей?

 5. Які механізми застосовуються для ступінчастого регулювання швидкостей?

 6. Які особливості приводу з безступінчатим регулюванням швидкостей?

 7. Які типові механізми застосовуються для безступінчатого регулювання швидкостей?

 8. Назвіть механізми приводу прямолінійного руху.

 9. Які підсумувальні механізми, що підсумовують, Ви знаєте і яке їх призначення?

 10. Які механізми застосовуються для здійснення періодичних рухів?

 11. Які реверсивні пристрої Ви знаєте?


1.8. Гідравлічний привід металорізальні верстатів

і його елементи


Принцип роботи гідравлічного приводу. Робочі рідини і вимоги, що пред'являються до них. Структура гідроприводу на основі гідравлічних магістральних контурів. Гідравлічні магістральні контури, вживані в металорізальних верстатах, контур головного руху, контур насоса, контур подачі, контур гальмування, контур амортизації. Поняття про електрогідравлічні аналоги. Диференціальні рівняння гідравлічних контурів і їх електричних аналогів. Принципові схеми гідроприводів з об'ємним регулюванням швидкості силових органів. Принцип дросельного регулювання швидкості силових органів.

Насоси і гідромотори. Основні технічні дані насосів: робочий об'єм, продуктивність, тиск, потужність. Технічна характеристика гідродвигунів; число обертів вихідного валу, що крутить момент. Конструкція, принцип дії, технічна характеристика і область застосування ротаційних насосів і гідродвигунів: шестерінчастих, шиберних, радіально-поршневих, аксіально-поршневих.

Робочі силові циліндри. Класифікація силових циліндрів. Прості і диференціальні циліндри. Конструктивні елементи циліндрів.

Ущільнення гідравлічних систем. Радіальні ущільнення манжетів. Ущільнення торців. Ущільнення кільцями. Матеріали для ущільнень. Основи розрахунку ущільнень.

Контрольно-регулююча апаратура. Призначення і класифікація. Пристрій для контролю і регулювання руху масла: напірні золотники, запобіжні клапани, редукційні клапани, реле тиску. Апаратура для контролю і регулювання витрати масла. Будова і принцип дії дроселів.

Розподільні пристрої, призначення і класифікація. Золотникові пристрої з ручним, електромеханічним і гідравлічним управлінням. Допоміжні золотники. Розподільні пристрої кранів.

Трубопроводи. Способи приєднання трубопроводів. Розрахунок і вибір сортаменту труб.

Основи розрахунку гідравлічного приводу. Визначення тягових зусиль поршня або крутильних моментів на валу гідромотора. Визначення тиску масла і розмірів силового циліндра. Розрахунок основних параметрів насоса. Підбір контрольно-регулюючої апаратури. Зразковий розрахунок гідравлічного приводу.

Пневмогідравлічний привід. Призначення і область застосування. Принцип роботи. Структура приводу.

Розрахунок і аналіз гідравлічних магістральних контурів верстатів. Загальне поняття про електричну схему верстата. Умовні позначення елементів гідравлічних і електричних схем металорізальних верстатів по ЕСКД.


Література: 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти засвоюють в яких випадках застосовується гідропривід в металорізальних верстатах, його переваги і недоліки в порівнянні з іншими приводами; знайомляться з будовою різних гідравлічних контурів; вивчають методику вибору необхідного контуру. Особливу увагу слід звернути на вибір робочих рідин, контрольно регулюючої апаратури, насосів, циліндрів і трубопроводів. Важливе місце займає вивчення комбінованих приводів. Вивчаються схеми розводки трубопроводів для централізованого живлення робочими рідинами високого тиску декількох гідроприводів по аналогії з електричними схемами. Студенти вивчають основи проектування і розрахунку гідроприводів, побудову їх розмірних рядів і вибір циліндра залежно від необхідного тиску і ходу штока.

У цьому розділі студенти повинні засвоїти основи розрахунку гідроприводу і навчитися читати їх схеми з урахуванням умовних позначень по ЕСКД.


Питання для самоперевірки


 1. Які особливості роботи гідравлічного приводу?

 2. Які рідини застосовуються в гідросистемах верстатів і які вимоги до них пред'являються?

 3. З яких елементів складається гідропривід?

 4. Які насоси застосовуються в гідроприводах верстатів?

 5. Які особливості диференціальних силових циліндрів?

 6. Які ущільнення застосовуються в гідросистемах верстатів?

 7. Які пристрої відносяться до контрольно-регулюючої апаратури гідроприводу?

 8. Як визначаються тягові зусилля поршня і крутильні моменти на валу гідромотора?

 9. Як роблять розрахунок основних параметрів насосів?

 10. Які особливості роботи і область застосування пневмогідропривода?2. БУДОВА, КІНЕМАТИКА І НАСТРОЙКА

МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ


2.1. Токарні верстати


Класифікація верстатів токарної групи. Токарно-гвинторізні верстати. Токарно-револьверні верстати. Одношпиндельні токарні автомати і напівавтомати. Багаторізцеві токарні напівавтомати. Багатошпиндельні токарні автомати. Токарно-затиловочні верстати. Карусельні верстати. Спеціальні і спеціалізовані верстати.


Література: 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


У даному розділі студенти знайомляться з будовою, роботою, кінематикою і настройкою верстатів токарної групи; з видами обробки на токарних і токарно-карусельних верстатах, вивчають особливості їх конструкцій і експлуатації.


Питання для самоперевірки


 1. Призначення токарно-гвинторізних верстатів.

 2. Який кінематичний зв'язок між головним рухом і рухом подач на токарно-гвинторізному верстаті?

 3. Запишіть рівняння кінцевих переміщень головного руху і рухів подач на токарно-гвинторізних верстатах.

 4. Перерахуйте всі рухи, здійснювані заготівкою і інструментами на токарно-карусельних верстатах.

 5. Розкажіть особливості конструкцій токарних автоматів і напівавтоматів.

 6. Поясніть на прикладі будову токарно-револьверного верстата.2.2. Свердлувальні і розточувальні верстати


Вертикально і радіально-свердлувальні верстати. Горизонтально-свердлувальні верстати. Алмазно-розточувальні верстати. Координатно-розточувальні верстати, специфіка експлуатації, область застосування. Горизонтально-розточувальні верстати. Спеціальні розточувальні верстати.


Література: 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


При вивченні даного розділу студенти знайомляться з особливостями конструкцій свердлувальних верстатів, відмітними ознаками алмазно-розточувальних верстатів, технологічними можливостями координатно-розточувальних верстатів, при цьому розгляду підлягають одношпиндельні і багатошпиндельних верстати.


Питання для самоперевірки


 1. Які верстати відносяться до групи свердлувальних і розточувальних?

 2. Записати формули настройки радіально-свердлувального верстата.

 3. Які операції можна виконувати на розточувальних верстатах?

 4. У чому полягає універсальність розточувальних верстатів?

 5. Перерахувати формоутворювальні і допоміжні рухи координатно-розточувальних верстатів.

 6. Особливості програмування рухів координатно-розточувальних верстатів.

  1   2   3   4

Схожі:

Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconДисципліна " Обладнання та транспорт механообробних цехів ", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як "Технологія машинобудування", "Проектування і виробництво металорізального інструменту" і ін
Технологія машинобудування”, “Проектування і виробництво металорізального інструменту” і ін., повинна дати майбутнім інженерам-машинобудівникам...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconСписо к контрольних робіт для заочників Дисципліна «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Основні види пошкоджень деталей бурового І нафтопромислового обладнання І інструменту
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconРобоча програма дисципліни Спеціальне обладнання хімічних цехів для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма дисципліни Спеціальне обладнання хімічних цехів для студентів за напрямом підготовки 050503 «Машинобудування» зі...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМодуль 1 Хімічна термодинаміка. Фазові рівноваги. Колігативні властивості розбавлених розчинів. Електрохімія. Хімічна кінетика Донецьк 2011
Фізична та колоїдна хімія є фундаментальною дисципліною для майбутніх провізорів, яка є базою для таких професійно-орієнтованих дисциплін,...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих І силікатних матеріалів»
Технологія І обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія І обладнання виробництва кераміки та...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Технологія і обладнання виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі. Технологія і обладнання виробництва кераміки та...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання практичних робіт, а також перелік завдань до курсових робіт
Проектування ливарних цехів” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0904 спеціальність 090415 Ливарне виробництво...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconТехнічна діагностика бурового обладнання І інструменту» (станом на 03. 2012 р.) Но-08-1 Дзеньків С. (2н) («Методи технічного діагностування»
Теми рефератів для відпрацювання пропущених занять з дисципліни «Технічна діагностика бурового обладнання І інструменту»
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Дисципліна \" Обладнання та транспорт механообробних цехів \", що є базою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як \"Технологія машинобудування\", \"Проектування і виробництво металорізального інструменту\" і ін iconОснови проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи