Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) icon

Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Скачати 87.98 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Дата17.02.2014
Розмір87.98 Kb.
ТипПрограма
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-ЖовніраПрограма навчальної дисципліни


Технології виробництва металопродукції

Напрям:

6.050403

Інженерне матерiалознавство (МВ 901-11)


Укладач: доц., к.т.н. Бачурін А.П.


Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна "Технологiї виробництва металопродукції" є варіативною  і входить до циклу професійно- орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни - освоєння знань та придбання навичок, необхідних для розуміння технології виробництва матеріалів при застосуванні ливарного виробництва, обробки матеріалів тиском, зварювального виробництва та механічної обробки матеріалів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- технологію виробництва та технологічне обладнання сучасних методів ливарного виробництва;

- методи обробки матеріалів тиском, обладнання та технологію кожного метода;

- сучасні технології і обладнання зварювального виробництва;

- верстати і можливості механічної обробки матеріалів.

вміти:

-вибрати найбільш ефективний спосіб виробництва деталі ливарним способом;

-аналізувати процеси формування деталей та заготовок різними способами обробки матеріалів тиском;

-обрати найбільш ефективний метод зварювання конкретних матеріалів;

-обрати необхідний спосіб механічної обробки для даної деталі та матеріала.

Критерії успішності - отримання позитивної оцінки при складанні контрольних робіт у тестовій формі та захисті практичних робіт.

Засоби діагностики успішності навчання - комплект завдань з умовами описання технології та устаткування для виробництва заданої деталі.

Зв`язок з іншими дисциплінами - дисципліна є одною з загальноінженерних дисциплін при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку "Інженерне матеріалознавство". При іі вивченні необхідні знання дисциплін: "Фізика", "Хімія", "Фізична хімія", "Теоретична механіка". 

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: "Леговані сталі", "Нові матеріали", "Кольорові метали та сплави", "Сплави на основі заліза".

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Технології виробництва металопродкуції» наведено в таблиці.

Загалом годин

Курс/семестри

3/9

лекцій

лаб. роб.

практичн.

контр. роб.

вид контролю

108

12

-

4

1

екзаменРекомендована література


1. Б.В.Кнорозов и др. Технология металлов и материаловедение. - Москва: Металлургия, 1987.

2. А.М.Михайлов Литейное производство. - Москва: Машиностроение, 1967.

3. И.И.Безручко и др. Обработка металлов давлением. - Ленинград: Машиностроение, 1967.

4. Г.Д.Шевченко Сварка, пайка и термическая резка металлов. - Москва: Высшая школа, 1966.


Зміст дисципліни


Лекційний курс


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Технологія лиття у разові форми. Формовочні суміши.

Теоретичні основи ливарних процесів. Компоненти піщано-глиністих сумішей. Властивості сумішей. Технологія приготування піщано-глиністих сумішей.

2

2

Технологічна ливарна оснастка.

Моделі. Підмодельні плити. Опоки. Стрижневі ящики. Призначення усіх видів оснастки.

2

3

Спеціальні методи точного лиття.

Лиття в ободочкові форми. Лиття по виплавлюваних моделях. Лиття в металеві форми. Лиття під тиском. Відцентрові способи лиття. Інші способи спеціального лиття.

2

4

Об’ємне та листове штампування.

Листопрокатне виробництво і сортопрокатне виробництво.

2

5

Обробка на токарних верстатах.

Теоретичні основи механічної обробки заготівок деталей машин. Класифікація металорізальних верстатів. Обробка заготівок на токарних верстатах.

2

6

Обробка фрезерних та шліфувальних верстатах.

Обробка заготівок на фрезерних і шліфувальних верстатах. Інструменти та матеріали, з яких вони виробляються.

2
Загалом

12


Практичні заняття


№№
з/п

Тема заняття та ії зміст

Тривалість
(годин)

3

Ознайомленні з прокатними станами прокатної лабораторії кафедри обробки металів тиском.

2

4

Конструкція токарного верстату і робота на ньому.

2


Питання для заключного контролю


  1. Сущность литейного производства. Литье в земляные формы. Литейная оснастка при литье в земляные формы.

  2. Сущность обработки металлов давлением (ОМД).

  3. Сущность сварки металлов плавлением. Электродуговая сварка. Характеристика сварочной дуги.

  4. Механическая обработка заготовок деталей машин. Характеристика методов механической обработки.5. Литье в земляные формы. Состав формовочных смесей и характеристика компонентов.

6. Прокатное производство. Классификация прокатных станов. По конструкции и расположению прокатных валков.

7. Ручная электродуговая сварка плавящимся электродом. Характеристика сварочных электродов, состав и назначение обмазки электродов.

8. Обработка металлов резанием. Характеристика основных движений при резании.

9. Литье в земляные формы. Свойства формовочных смесей.

10. Режим нагрева металла перед ОМД. Основные типы нагревательных устройств.

11. Сварочные трансформаторы. Методы регулировки тока при сварке переменным током.

12. Элементы токарного резца. Геометрия режущей головки резца.

13. Элементы литниковой системы и их назначение.

14. Сортамент прокатного производства.

15. Характеристика источников питания сварочной дуги при сварке постоянным током.

16. Стружкообразование при резании металлов в виде стружки.

17. Последовательность изготовления земельных форм при ручной формовке.

18. Обжимные станы, их характеристика и назначение.

19. Электродуговая наплавка металлов.

20. Виды износа металлорежущего инструмента.

21. Характеристика основных методов машинной формовки.

22. Характеристика сортопрокатных станов.

23. Принцип шлаковой сварки и область применения.

24. Метод обработки на токарных станках и типы режущего инструмента.

25. Классификация основных дефектов отливок при литье в земляные формы.

26. Характеристика станов холодной прокатки.

27. Принцип электронно-лучевой сварки, преимущества и недостатки.

28. Основные узлы универсального токарного станка, виды инструмента и основные виды работ, выполняемых на токарном станке.

29. Характеристика основных свойств литейных сплавов.

30. Трубопрокатное производство. Характеристика трубопрокатных станов.

31. Технология стыковой сварки.

32. Механическая обработка на протяжных строгальных и долбежных станках.

33. Технология изготовления оболочковых форм. Преимущества и недостатки литья в оболочковые формы.

34. Технология производства труб методом холодного волочения.

35. Технология конденсаторной сварки. Преимущества и недостатки. Методы получения резьбовых поверхностей.

36. Технология изготовления формы по выплавляемым моделям.

37. Технология производства сварных труб.

38. Газовая сварка. Газы и аппаратура для сварки.

39. Обработка на шлифовальных станках. Абразивный инструмент.

40. Литье в металлические формы, преимущества и недостатки.

41. Прокатка специальных профилей.

42. Принципы плазменной сварки. Преимущества и недостатки.

43. Основные типы станков и виды шлифования.

44. Литье под давлением. Преимущества и недостатки.

45. Технология призводства зубчатых колес методом ОМД (обработки металлов давлением). Преимущества метода.

46. Технология лазерной сварки. Преимущества и недостатки.

47. Методы отделочной обработки. Тонкое шлифование и хонингование.

48. Центробежное литье. Область применения.

49. Производство шаров методом ОМД.

50. Технология термитной сварки.

51. Электроэрозионные методы обработки. Электроискровая обработка.

52. Полунепрырывное литье чугунных труб и втулок.

53. Производство фасонных профилей методом гиба.

54. Диффузионная сварка в вакууме. Область применения.

55. Электроимпульсная и электроконтактная обработка.

56. Литье вижиманием и вакуумным всасыванием.

57. Прокатка железножорожных колес.

58. Сварка трением. Технология и оборудование.

59. Электрохимические методы обработки.

60. Литье намораживанием и электрошлаковое литье.

61. Прокатка бандажей железнодорожных колес.

62. Сварка взрывом. Область применения.

63. Ультразвуковые и лучевые методы обработки.

64. Технология ковки и штамповки.

65. Газопламенное и плазменное напыление поверхностей.

66. Чеканка и листовая штамповка.

67. Конструкция и применение режущего инструмента.

68. Печи для плавки цветных металлов.

69. Технологический процесс прессования.

70. Пайка. Область применения и способы пайки.

71. Отличительные особенности револьверных и карусельных станков.

72. Типы и состав припоев.

73. Технология производства отливок из алюминиевых сплавов.

74. Оборудование кузнечного производства. Воздушные и гидравлические молоты.

75. Токарные автоматы и полуавтоматы.

76. Производство отливок из магниевых сплавов.

77. Технология волочения. Продукция, производимая методами волочения.

78. Флюсы для пайки.

79. Типы сверлильных станков и применяемый инструмент.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технології матеріалів» для студентів...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Хімія твердого тіла» для студентів напряму...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні методи дослідження властивостей...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 050403 «Інженерне матеріалознавство»
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 050403...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconІ. Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для слухачів другої вищої освіти напряму...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconД. О. Ковальов Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель»
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Інженерне обладнання будівель» (для слухачів другої вищої освіти напряму...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
«Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 – інженерне матеріалознавство
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconІ. Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для студентів 6 курсу денної...
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11) iconІ. Л. Деркач Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Інженерне обладнання населених міст" (для студентів 6 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи