Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань




НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Сторінка11/11
Дата17.02.2014
Розмір1.98 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Методичні вказівки до розрахунку випрямлячів зі згладжувальним фільтром


При роботі випрямляча на активно-індуктивне навантаження (у разі застосування і - фільтрів) форма кривої напруги на виході вентильної групи двопівперіодного випрямляча мало відрізняється від форми кривої на виході такої ж схеми при чисто активному навантаженні. Тому ефективна напруга вторинної обмотки трансформатора, максимальна зворотна напруга на вентилі, коефіцієнт пульсації на вході фільтра розраховуються за формулами:

.

Максимальна зворотна напруга на вентилях в двопівперіодному випрямлячі з нульовим виводом , у однофазному мостовому випрямлячі . Коефіцієнти пульсації на виході двонапівперіодних випрямлячів .

Значення струму вторинної обмотки трансформатора й максимального струму вентиля визначаються співвідношеннями:

- для двонапівперіодного з нульовим виводом:

, ;

- для двонапівперіодного мостового:

, тут – постійна складова струму.

Наведені вище формули справедливі для ідеальних випрямлячів. Для реальних випрямлячів необхідно враховувати опір розсіяння трансформатора. В основу розрахунку випрямляча при навантаженні R-L покладений зв'язок струму з кутом відсічення струму вентиля.

де – число, що дорівнює 1 для однонапівперіодного і для двонапівперіодного випрямляча;

– постійна напруга на навантаженні;

– опір фази.

З останнього виразу при врахуванні того, що виразимо формулу для визначення допоміжного коефіцієнта :

.

За коефіцієнтом і графіками для коефіцієнтів , , та (рис.9.2) можуть бути знайдені основні параметри випрямляча:

- для схеми рис.9.1, а – ,;

- для схеми рис.9.1, б – ;

Для схем рис.9.1 а, б –

Потрібне для розрахунку коефіцієнта значення опору , можна знайти з табл.9.3.


Рис.9.2. Графіки функцій D(A), B(A), F(A), H(A)

Далі рекомендується дотримуватись такої послідовності розрахунку.

1. По заданим значенням , або , з урахуванням типу випрямляча, визначити величини ,, і середній струм .

2. Відповідно до набутих в розрахунку значень , вибрати за таблицею Д.5.1 тип вентиля і виписати його паспортні дані, враховуючи, що коефіцієнт запасу за струмом повинен бути .

3. Розрахувати коефіцієнт трансформації та ефективне значення струму первинної обмотки .

4. Виконати розрахунки згладжуючого фільтра:

- для ємнісного фільтра визначити необхідну ємність конденсатора за формулою , мкФ. Тут – коефіцієнт, що визначається з графіка H(A), наведеного на рис.4.1;

- розрахувати значення для за формулою для L фільтра:

, Гн;

- для L-C фільтра: , Гн,

де S – необхідний коефіцієнт згладжування:

fс – частота мережі, Гц;

– ємність, що заздалегідь задана у Ф.

При виборі параметрів фільтра необхідно дотримуватись умови .

5. Накреслити електричну схему випрямляча з фільтром та часову діаграму напруг та струмів: трансформатора ,, вентиля , виходу випрямляча та навантаження ,.

Нижче (рис.9.2-9.5) наведені вхідні та вихідні ВАХ деяких транзисторів.


Рис.9.2. Вхідні ВАХ транзистора ГТ404

Рис.9.3. Вихідні ВАХ транзистора ГТ404


Рис.9.4. Вихідні ВАХ транзистора КТ361Г

Рис.9.5. Вхідні ВАХ транзисторів КТ361Г, КТ502В

Приклад розрахунку. Розрахувати випрямляч зі згладжувальним фільтром. Вихідні дані: схема випрямляча – трифазна з нульовим проводом; тип фільтру – L-індуктивний; В; А; ; В.

Рис. 9.6 – Розрахункова схема


Послідовність розрахунку

1. Опір навантаження:

Ом.

Потужність, яка розсіюється на навантаженні

Вт.

Діюче значення напруги

В.

Струм у вторинній обмотці трансформатора

А.

Максимальна зворотня напруга

В.

Середній струм вентиля

А.

Типова потужність

ВА

2. Обираємо тип вентиля і виписуємо його паспортні дані, враховуючи, що коефіцієнт запасу по струму повинен бути

А.

В.

Обираємо тип вентиля: КЦ412Б


3. Розраховуємо коефіцієнт трансформації та ефективне значення струму первинної обмотки

А.

4. Виконуємо розрахунок згладжувального фільтру: для індуктивного фільтру розраховуємо значення індуктивності :

, Гн.

, Гц – частота мережі.

Гн

5. Накреслимо графік часу напруг та струмів:


Рис. 9.7. - Графік часу напруг та струмів

ЛІТЕРАТУРА


1. В.І.Черненко, Ю.Е.Удовенко. Електротехніка та промислова електроніка. К.: ІЗМН, 1996. - 504 с.

2. Волынский Б.А. и др. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1987.

3. Борисов Ю.М. и др. Электротехника: Учебн.пособие для неэлектро­технических спец. вузов. М.: Высш. шк.,1985.

4. Касаткин А.С, Немцов М.В. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1963.

5. Иванов И.И., Равдоник B.C. Электротехника М.: Высш. шк.,1986.

6. Сборник задач по электротехнике и основам электроники: Учебн. пособ. для вузов / Под ред. В.Г. Герасимова.– М.: Высш. шк. ,1986.

7. Качан Ю. Г. Лінійна електротехніка /теоретичні основи/: Навч. посібник. Запоріжжя, 1995.

8. Балашов Б.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 з курсу “Теоретичні основи електротехніки”. Дніпропетровськ, 1999.

9. Балашов Б. М. Завдання на контрольні роботи з курсу “Електротехніка з методичними вказівками, Ч. 1. Електричні кола”. Дніпропетровськ, 2001.

10. Электрические машины / Д.Э.Брускин, А.Е.Зорохович, В.С.Хвостов. – М.: Высш. шк., 1987. – Ч. 1, 2.

11. В.Ф.Очков. MathCad 14 для студентов и инженеров: Русская версия. СПб.: BHV, 2009. – 613 с.

12. Забродин Ю.С. Промышленная электроника. – М.: Высшая школа, 1982.

13. Абдулін В. С., Півненко О. Д. Електроніка та мікросхемотехніка. Частина І: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2005. – 54с.

14. Абдулін В. С., Стьопкін В. В. Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІІ: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 45с.

15. Абдулін В. С., Стьопкін В. В. Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІІІ: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 55с.

16. Абдулін В. С., Стьопкін В. В. Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІV: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2011. – 47с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon1. Лінійні електричні кола постійного струму
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи