Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
НазваМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Сторінка7/11
Дата17.02.2014
Розмір1.98 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ 4 «ТРАНСФОРМАТОР»


Трансформатор – це статичний електромагнітний пристрій, призначений для перетворення однієї змінної напруги в одну або декілька змінних напруг іншого рівня однакової частоти. Передача енергії від первинної обмотки, яка ввімкнена у мережу живлення, до вторинної обмотки здійснюється змінним магнітним потоком, створеним у сталевому осередді.

Трифазний трансформатор має три первинних і три вторинних обмотки, які з’єднують трикутником або зіркою.

Основні паспортні величини, які характеризують трансформатори є:

1) номінальна первинна напруга ;

2) напруга холостого ходу вторинної обмотки ;

3) номінальна повна потужність ;

4) напруга короткого замикання, (у відсотках);

5) потужність втрат холостого хода та короткого замикання ;

6) струм первинної обмотки при холостому ході , у відсотках від номінального ;

7) габарити та маса трансформатора.

Номінальні лінійні струми первинної обмотки і номінальний струм вторинної обмотки можна визначити із умов рівняння повних потужностей. Враховуючи, що у паспорті приводяться лінійні напруги при будь-якому способі з’єднання фах обмоток (зірка або трикутник):


Фазні струми і фазні напруги повинні бути визначені в залежності від способу з’єднання фаз обмотки.

При з’єднанні зіркою:

При з’єднанні трикутником:

Коефіцієнт трансформації К у трифазного трансформатора при однакових з’єднаннях обмоток вищої та нижчої напруги, тобто або , визначаються як відношення лінійних напруг.

Якщо з’єднання обмоток відрізняються, тобто або , то коефіцієнт трансформації обчислюється, як відношення фазних напруг.

В режимі змінного навантаження трансформатора розрахунки струмів та напруг в обмотках можуть бути зведені до звичайних розрахунків змінного струму. Для цього складається схема заміщення однієї фази трансформатора (рис. 1.2), процеси в якій описуються тими ж рівняннями, що і процеси у трансформаторі. Кожний параметр схеми враховує наступні фізичні значення:

- активний опір первинної обмотки, яке враховує потужність втрат у міді первинної обмотки;

- індуктивний опір розсіювання первинної обмотки, який враховує наявність потоку розсіювання первинної обмотки;

- активний опір, який враховує потужність втрат в сталі магнітопроводу на гістерезис та вихровий струми;

- індуктивний опір взаємоіндукції, який враховує наявність основного магнітного потоку, що замикається по магнітопроводу трансформатора;

- наведений активний опір вторинної обмотки, який враховує потужність втрат в міді вторинної обмотки;

- наведений індуктивний опір розсіювання вторинної обмотки, що враховує наявність потоку розсіювання вторинної обмотки.

Наведені опори та зв’язані з реальними опорами та вторинної обмотки співвідношеннями:

Параметри схеми заміщення трансформатора можна розрахувати по даним дослідження холостого ходу та короткого замикання:


Зовнішня характеристика трансформатора – це залежність напруги від струму і може бути розрахована:

Втрату напруги у вторинній обмотці трансформатора визначимо:

де – коефіцієнт навантаження трансформатора.

і - активне та реактивне падіння напруги розраховують виходячи з даних дослідження холостого ходу та короткого замикання;

- коефіцієнт потужності навантаження.

Для побудови залежності коефіцієнта корисної дії від навантаження користуються формулою:


ЗАВДАННЯ:

1. У відповідності з варіантом виписати з таблиці 6.2 технічні дані трифазного трансформатора.

2. Визначити лінійні та фазні напруги та струми.

3. Визначити коефіцієнт трансформації.

4. Накреслити схему заміщення однієї фази трансформатора.

5. Визначити опір обмоток трансформатора , , , .

6. Визначити еквівалентний опір та його складові та , якими заміняється коло трансформатора.

7. Визначити коефіцієнт потужності холостого хода та кут магнітних втрат.

8. Розрахувати та побудувати:

а) залежність напруги від навантаження (зовнішня характеристика) при активно-індуктивному навантаженні;

б) залежність коефіцієнта корисної дії від навантаження при активно-індуктивному навантаженні.

Приклад розрахунку. Група з’єднань (рис. 6.1) повна потужність ; номінальна напруга на затискачах первинної обмотки ; номінальна напруга вторинної обмотки ; напруга короткого замикання ; потужність короткого замикання ; потужність холостого ходу ; струм холостого ходу от .


Рис. 6.1 Схема з’єднання обмоток трансформатора


Розв’язання


Визначаємо номінальні фазні струми обмоток:


Визначаємо коефіцієнт трансформації

Визначаємо струм холостого ходу

Визначаємо


Визначаємо кут магнітних втрат

Визначаємо параметри схеми заміщення:

  • опори короткого замикання  • активний опір короткого замикання  • індуктивний опір короткого замикання  • опори первинної обмотки  • опори вторинної обмотки  • опори кола намагнічування  • активна складова опору кола намагнічування  • індуктивна складова опору кола намагнічуванняЕквівалентна схема трансформатора зображена на рис. 6.2.


Розрахунок та побудова зовнішньої характеристики трансформатора.

Визначаємо втрату напруги у вторинній обмотці


Напруга на затискачах вторинної обмотки трансформатора

Задаючись декількома значеннями по рівнянню для визначення розраховуємо величини . Результати розрахунків зведені у табл. 6.1. Одержана характеристика зображена на рис. 6.3.


Розрахунок і побудова залежності коефіцієнта корисної дії трансформатора від навантаження.

Для цього скористаємось формулою

Задаючись декількома значеннями розраховуємо . Результати розрахунків зведені у табл. 6.1. Одержана характеристика зображена на рис. 6.3.


Таблиця 6.11

0,010,555

2

0,0250,757

3

0,050,904

4

0,1

0,507

397,97

0,924

5

0,2

1,014

395,94

0,956

6

0,3

1,521

393,92

0,965

7

0,4

2,028

391,89

0,967

8

0,5

2,535

398,86

0,969

9

0,6

3,042

387,83

0,967

10

0,7

3,549

385,8

0,966

11

0,8

4,056

383,78

0,964

12

0,9

4,563

381,25

0,963

13

1,0

5,070

379,82

0,962Рис. 6.2. Еквівалентна схема заміщення фази трансформатора

Рис.6.3: 1 – зовнішня характеристика трансформатора;

2 – залежність коефіцієнта корисної дії трансформатора від навантаження


Вихідні дані до завдання на тему 4 «Трансформатор»


Таблиця 6.2


Варіант

Група з’єднання

кВА

кВ

кВ

%

Вт

Вт

%

-

120

6,3

0,23

5

600

180

9

0,20

230

10

0,4

5

850

300

9

0,30

350

10

0,4

5

1325

440

8

0,40

475

10

0,23

5

1875

590

7,5

0,50

5100

10

0,525

5

2400

730

7,5

0,60

6180

10

0,525

5

4100

1200

7,0

0,70

7240

10

0,525

5

6100

1600

7,0

0,80

8320

35

10,5

6,5

6200

2300

7,5

0,90

9420

10

0,525

5,5

7000

2100

6,5

0,20

1025

6

0,23

4,5

600

125

3

0,30

1125

10

0,23

4,7

690

125

3

0,40

1225

6

0,4

4,5

600

125

3

0,50

1325

10

0,4

4,7

690

125

3

0,60

1440

10

0,23

4,5

880

180

3

0,70

1540

6

0,23

4,5

880

180

3

0,80

1640

6

0,4

4,7

1000

180

3

0,90

1740

10

0,4

4

690

125

3,2

0,20

1863

6

0,23

4,5

1280

260

2,8

0,30

1963

6

0,4

4,5

1280

260

2,8

0,40

2063

10

0,23

4,7

1470

260

2,8

0,50

2163

10

0,4

4,7

1470

260

2,8

0,60

2263

2

0,4

4,7

1470

260

2,8

0,70

2363

20

0,23

4,7

1470

260

28,

0,80

2463

2

0,4

4,5

1280

260

2,8

0,90

25100

10

0,23

4,7

2270

365

2,6

0,20

26100

10

0,4

4,7

2270

365

2,6

0,25

27100

6

0,23

4,5

1970

365

2,6

0,40

28100

6

0,4

4,5

1970

365

2,6

0,50

29100

20

0,23

4,7

2270

465

2,6

0,60

30100

20

0,4

4,7

2270

465

2,6

0,70

3120

6,3

0,23

5

600

180

9

0,20

3230

10

0,4

5

850

300

9

0,30

3350

10

0,4

5

1325

440

8

0,40

3475

10

0,23

5

1875

590

7,5

0,50

35100

10

0,525

5

2400

730

7,5

0,60

36180

10

0,525

5

4100

1200

7,0

0,70

37240

10

0,525

5

6100

1600

7,0

0,80

38320

35

10,5

6,5

6200

2300

7,5

0,90

39420

10

0,525

5,5

7000

2100

6,5

0,20

4025

6

0,23

4,5

600

125

3

0,30

4125

10

0,23

4,7

690

125

3

0,40

4225

6

0,4

4,5

600

125

3

0,50

4325

10

0,4

4,7

690

125

3

0,60

4440

10

0,23

4,5

880

180

3

0,70

4540

6

0,23

4,5

880

180

3

0,80

4640

6

0,4

4,7

1000

180

3

0,90

4740

10

0,4

4

690

125

3,2

0,20

4863

6

0,23

4,5

1280

260

2,8

0,30

4963

6

0,4

4,5

1280

260

2,8

0,40

5063

10

0,23

4,7

1470

260

2,8

0,50

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Електро-матеріалознавство", література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електроматеріалознавство” для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні машини», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електричні машини» для студентів напряму 050702...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань icon1. Лінійні електричні кола постійного струму
Наведена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Теоретичні основи електротехніки”,...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини», перелік рекомендованої літератури, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні та мікромашини» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи