Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра icon

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Скачати 67.07 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Дата17.02.2014
Розмір67.07 Kb.
ТипПрограма
1. /3 курс/_нформатика та обчислювальна техн_ка.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Дисперсн_ матер_али та композити.doc
4. /3 курс/Електротехн_ка _ електрон_ка МЛ,МВ,ТЕ.doc
5. /3 курс/Кристалограф_я, кристалох_м_я та м_нералог_я.docx
6. /3 курс/Неметалевi вогнетривкi матерiали.docx
7. /3 курс/Основи наукових досл_джень.doc
8. /3 курс/Основи науково-техн_чнох творчост_.doc
9. /3 курс/Прикладна механ_ка.doc
10. /3 курс/Теор_я тепло-масо переносу та теплотехн_ка.doc
11. /3 курс/Теория металлургических процессов для металловедов.doc
12. /3 курс/Технолог_х виробництва металопродукц_х.docx
13. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
14. /3 курс/Ф_зика твердого т_ла.docx
15. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
16. /3 курс/х_м_я твердого т_ла.doc
Робоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів за галуззю знань
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Дисперсні матеріали та композити» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка і електроніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні роботи до вивчення дисципліни «Основи науково-технічної творчості» для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Теорія тепло-масо переносу та теплотехніка» для студентів напряму
Методичні вказівки до їх виконання та рішення типових задач
Програма навчальної дисципліни Технології виробництва металопродукції Напрям: 050403 Інженерне матерiалознавство (мв 901-11)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 050403 інженерне матеріалознавство заочної форми навчання

Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України
Кафедра матеріалознавства ім. Ю.М. Тарана-ЖовніраПрограма навчальної дисципліни

Неметалевi вогнетривкi матерiали

Напрям:

6.090100

Інженерне матерiалознавство (МВ 901-11)Укладач: проф., к.т.н. Погребна Н.Е.


Характеристика дисципліни

Мета вивчення дисципліни – – засвоєння знань та придбання навичок необхідних під час аналізу властивостей неметалевих вогнетривких матеріалів та їх експлуатаційних характеристик.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

-    вогнетривку сировину;

-         фізичні, хімічні та механічні властивості вогнетривких матеріалів;

-         службові властивості вогнетривких матеріалів;

-         контроль та умови роботи виробів з вогнетривких матеріалів.

 вміти:

 -         аналізувати умови використання вогнетривких матеріалів в умовах металургійної промисловості для отримання різних металевих сплавів та їх термічної обробки.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект текстових завдань.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна входе в перелік дисциплін які необхідні при підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку “Інженерне матеріалознавство”.

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін: “Неметалеві матеріали”, “Нові матеріали”.

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Структуру вивчення дисципліни «Неметалеві вогнетривкі матеріали» наведено в таблиці.

Загалом годин

Курс/семестри

4/8

лекцій

лаб. раб.

практичн.

контр. раб.

вид контролю

36

8

-

-

1

залік


Рекомендована література


1.     Огнеупорные изделия, материалы и сырье. Справочник под ред. А.К. Карклита, М., «Металлургия», 1991, 416 с.

2.     Огнеупоры в черной металлургии. Плотников Л.А., М., «Металлургия», 1973, 273 с.

3.     Огнеупорные материалы. Ротенберг Г.В. Пер. с англ., М., «Металлургия», 1980, 344 с. 

4.     Огнеупоры. Справочник, пер. с японс. В.Я. Серебрякова, А.Н. Синицина, М., «Металлургия», 1967, 191 с. 

5.     Структура и свойства огнеупоров. Стрелов К.К., М., «Металлургия», 1972, 216 с.


Зміст дисципліни


Лекційний курс


№№
з/п

Назва розділу/теми та ії зміст

Тривалість
(годин)

1

Фізичні та хімічні властивості неметалевих вогнетривких матеріалів
Вплив пористості та розміру пор на механічні властивості.
Характеристики газо- та водопроникнення.
Методи дослідження мікроструктури вогнетривких матеріалів.

2

2

Службові характеристики вогнетривких матеріалів.Кремнеземисті вогнетривкі матеріали та вироби з них.Динасові, шамотні та полукислі вироби.Вплив структури вогнетривких матеріалів та їх термомеханічні властивості.

2

3

Кремнеземисті вогнетривкі матеріали та вироби з них.Визначення капілярної, запираємої та тупикової пористості.

Високоглиноземісті та глиноземокремнеземісті вогнетривкі матеріали
Структура виробів

2

4

Перекладові та форстеритові вогнетривкі матеріали.Структура виробів та її маркіровка та галузь застосування.

Цирконові, оксидні, нитридні, боридні, сульфідні, вуглецеві вогнетривкі матеріали.
Неформовані та теплоізоляційні обмазки.

2Опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях


№№
з/п

Назва теми та ії зміст
1

Методи дослідження структури вогнетривких матеріалів:

Визначення загальної, відкритої та закритої пористості. Визначення капілярної, запираємої та тупикової пористості. Газопроникливость. Водопроникливость.

Варіанти індивідуального завдання

Номер варіанту відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента


Варіант 1

 1. Вироби теплоізоляційні.

 2. Матеріали вищої вогнетривкості.

 3. Хімічний склад та вогнетривкість шамотних виробів.

 4. Високотемпературні з'єднання на базі боридів та силіцидів.

 5. Яка сировина використовується для виготовлення вогнетривких виробів.Варіант 2

 1. Встановити класифікаційні ознаки вогнетривів.

 2. Які вироби можна отрмати з цирконієвого концентрату?

 3. Пояснити поняття «відкрита пористість».

 4. Які типи високотемпературних нем еталевих матеріалів виробляють на підприємствах СНД?

 5. Що таке доломіт?Варіант 3

 1. Які вогнетривкі матеріали підроздідяються по пористості?

 2. Що таке каолін?

 3. Перелічте легковажні теплоізоляційні матеріали.

 4. Тугоплавкі неметалеві матеріали.

 5. Які вироби виготовляють з кварцевого скла?

Варіант 4

 1. Який існує метод для визначення відкритої пористості керамічних матеріалів?

 2. Які фізико-хімічні показники мають периклазові вироби?

 3. В чому різниця між каолінами та вогнетривкими глинами?

 4. Яку вогнетривкість мають шамотні вироби?Варіант 5

1. При проектуванні теплових агрегатів які вимоги пред'являють до вогнетривких виробів?

2. Пояснити термін «температура розм'якшення».

3. Кремнеземисті вогнетривкі матеріали.

4. Фізичні, механічні та оптичні характеристики матеріалів при їх роботі в екстремальних умовах.

5. При яких температурах використовують вогнетривкі вироби?


Варіант 6

 1. З якої сировини виготовляють вогнетриви?

 2. Які вогнетривкі сировини зустрічаються в Україні?

 3. Криогенні матеріали методи їх отримання та галузі застосування.

 4. Що таке «відкрита пористість»?

 5. Що таке межа міцності при стиску вогнетривких матеріалів?Варіант 7

 1. Теплопровідність та теплоємкість вогнетривів.

 2. Радіотехнічна кераміка.

 3. Кераміка для атомної промисловості.

 4. Вуглецеві вогнетривкі матеріали.

 5. Класифікація криогенних матеріалів.

Варіант 8

1. Вироби карбідокремнієві та карбідокремнійутримуючі.

2. Цирконієві вироби.

3. Властивості криогенних матеріалів.

4. Щільність вогнетривів.

5. Температуропровідність вогнетривів.


Варіант 9

 1. Шлакостійкість вогнетривів.

 2. Вогнетривкість вогнетривів.

 3. П'єзоелектрична кераміка.

 4. Оцінка робочих властивостей вогнетривів.

 5. Високотемпературні з'днання на базі карбідів, нітридів та боридів.Варіант 10

 1. Кераміка чистих окислів.

 2. Вогнетриви неформовані.

 3. Вироби периклазохромитові та периклазові.

 4. Теплоізоляційні вироби.

 5. Доломіт та цирконовий концентрат.

Схожі:

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра
Навчальна дисципліна «Кристалографія, кристалохімія та мінералогія» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconМіністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра

Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України Ідентифікаційний код за єдрпоу
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України Кафедра матеріалознавства ім. Ю. М. Тарана-Жовніра iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: > Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Найменування. Національна металургійна академія України Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи