Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин icon

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин
НазваПрограма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин
Сторінка1/3
Дата17.02.2014
Розмір0.65 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
1. /4 курс/Автоматизац_я виробничих процес_в, м_кропроцесорна техн_ка.doc
2. /4 курс/Економ_ка п_дприємства для металург_в.pdf
3. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
9. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
10. /4 курс/Електротехн_чне обладнання металург_йних цех_в.doc
11. /4 курс/Конструкц_х та проектування сталеплавильних агрегат_в.doc
12. /4 курс/Конструкцiх технологiчних агрегатiв.docx
13. /4 курс/Коррозия и защита металлов.doc
14. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
15. /4 курс/МЕ Механ_чне обладнання металург_йних цех_в.doc
16. /4 курс/Орган_зац_я технолог_й з п_двищення якост_ стал_.doc
17. /4 курс/Основи проектування для МС.doc
18. /4 курс/Порошкова металург_я.doc
19. /4 курс/Теоретичн_ основи процес_в виробництва стал_.doc
20. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Теоретичні основи процесів виробництва сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Порошкова металургія» для студентів напряму підготовки 050401 Металургія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація технологій з підвищення якості сталі» для студентів напряму 050401 металургія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів" для студентів спеціальності 090401
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Конструкцiї технологiчних агрегатiв» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Рабочая программа, методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины «Коррозия и защита металлов» для студентов направления 0904 металлургия заочной формы обучения
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання

Робоча програма дисципліни

«Механічне обладнання металургійних цехів»

Галузь: 6.0504 «Металургія та матеріалознавство»

Напрям: 6.050401 «Металургія»

Розклад навчальних годин

Усього

Чверті

7


Усього годин за навчальним планом

72

72


у тому числі:

Аудиторні заняття

12

12


з них:

- лекції


8


8


- лабораторні заняття

-

-


- практичні заняття

4

4


- семінарські заняття

-

-


Самостійна робота

60

60


у тому числі при:

- підготовці до аудиторних занять


16


16


- підготовці до контрольних робіт

10

10


- виконанні індивідуальних завдань

-

-


- виконанні курсових проектів (робіт)

-

-


- опрацьовування розділів програми, які

не викладаються на лекціях


24


24


Підсумковий контроль

залік

залікХарактеристика дисципліни.


Навчальна дисципліна «Металургійне обладнання» входить до блоку дисциплін – професіонально орієнтованих та фундаментальної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та прибдання навичок, необхідних для розуміння принципових питань щодо ролі та значення металургійного обладнання в виробництві металургійної продукції – чавуну, сталі, прокату

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

- типи та принципи побудови металургійного обладнання, його використання;

- залежність надійності технологічних процесів виробництва від надійності і безвідмовності обладнання;

- принципи технічного діагностування;

- типи та методи виконання ремонтів;

вміти:

- висувати комплекс вимог до обладнання металургійних цехів;

- читати креслення конструкцій та основні схеми побудови металургійного обладнання;

- оцінювати показники якості виробляемої металургійної продукції в залежності від якості обладнання.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при виконанні контрольних робіт у тестовій формі.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект білетів з тестовими питаннями окремо щодо кожної контрольної роботи, перелік літературних та патентних джерел, що є вихідною інформацією для виконання контрольних робіт.

Зв`язок з іншими дисциплінами – дисципліна є складовою частиною при підготовці бакалаврів напрямку «Педагогічна освіта(ПРО)». Ій передує вивчення дисциплін «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Теорія та технологія виробництва і обробки металів».

Набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисциплін металургійного напрямку.


Зміст дисципліни

Лекційний курсНазва розділу/теми та ії зміст

Тривалість (годин)

1

Вступ. Вантажопотоки, машини і агрегати доменних цехів.

Машини і комплекси складів металургійної сировини, підготовки шихтових матеріалів, подання дуття у доменну піч, очищення та підвищення тиску доменного газу.

Машини і механізми для подання шихтових матеріалів.

Бункерна естакада. Система та машини щодо подання шихтових матеріалів до скіпового підйомника та завантажувальний устрій доменних пічей. Похилий міст. Конверйєрний підйомник.

1

2

Машини і механізми колошникового обладнання та ливарного двора.

Колошникове устаткування . Двоконусне завантажувальне устаткування. Безконусне завантажувальне устаткування. Типи та будова ливарних дворів. Льотки щодо випуску чавуну та шлака. Машини для розкриття чавунної льотки. Пушки для забивання чавунної льотки. Шлаковий стопор. Жолоба, що повертаються та колихаються. Товкачі та вантажопідйомні крани.

1

3

Машини і агрегати киснево-конверторних та мартеновських цехів.

Вантажопотоки і будова цехів. Машини та агрегати, що забезпечують зававнтаження печей, плавлення сталі, виконання ремонтів.

1

4

Обладнання електросталеплавильних цехів.

Класифікація дугових електросталеплавильних печей. Будова і ванатажопотоки цехів. Конструкція електропечей та їх механізмів.

1

5

Сортамент прокатки і класифікація прокатних станів.

Машини і механізми головної лінії прокатного стану.

Сортовий прокат: прості профілі, фасонні профілі, фасонні профілі загального призначення, фасонні профілі спеціального призначення, гнуті профілі. Листовий прокат. Дві основні групи: товстий лист (товщина 4 м і більше); тонкий лист (товщина меньше 4 мм). Труби безшовні і зварні. Класифікація прокатних станів: по сортаменту, по кількості прокатних валків в клітях, по розташуванню клітей.

1

6

Обтискні стани – блюминги, слябінги.

Обладнання, продуктивність станів. Обладнання безперервно-заготівельних станів.

Обладнання для виробництва сортового прокату.

Загальні відомості про розміщенняґ обладнання рейкобалкових, крупносортних, сортових станів.

1

7

Обладнання для виробництва безшовних труб.

Загальні відомості про класифікацію і призначення труб. Обладнання трубопрокатних агрегатів виробництва безшовних труб:

- з автоматичними станами;

- з пілігримовими станами;

- з калібруючими або редукційними станами.

1

8

Виробництво зварних труб.

Обладнання для виробництва зварних труб:

- стани з агрегатами пічної зварки;

- стани з агрегатами високочастотної зварки;

- стани з агрегатами зварки постійним током т. інше.

1


Практичні заняттяТема заняття та ії зміст

Тривалість

(годин)

1

Оволодіння прийомами щодо визначення навантажень і розрахунків потужності приводів машин

1

2

Оволодіння методами розрахунків міцності конструкцій кранів-перевантажувачів

1

3

Ознайомлення з методами розробки програм і проектів моніторінгу та інших методів технічного діагностування металургійного обладнання

1

4

Вивчення особливостей конструкцій обладнання: прокатні валки, редуктори, шестеренні кліті, шпинделі, муфти, рольганги, моталки, маніпулятори, холодильники

1


Теми для самостійного вивченняНазва розділу/теми та ії зміст

Тривалість

(годин)

1

Машини та обладнання для прибирання та переробки рідини доменної плавки.

Чавуновози, шлаковози. Розливочні машини. Обладнання для кантування ковшів, грануляції чавуну та шлаку.
2

Машини для розливання сталі.

Машини безперервного лиття заготовок. Машини для розливання сталі в виливниці. Машини для роздягання зливків та підготовки виливниць.
3

Обладнання цехів гарячої та холодної прокатки штабової сталі.

Стани гарячої прокатки товстого штабу:

- типи станів гарячої прокатки;

- обладнання товстоштабових станів.
Рекомендована література.


1. Вердеревский В.А., Глейберг А.З., Никитин А.С. Трубопрокатные станы. М.: Металлургия, 1983-240с.

2. Гребеник В.М., Шведченко А.А., Цапко В.К. Механическое оборудование трубных цехов. Днепропетровск, 1974-203 с.

3. Грудев А.П., Машкин Л.Ф., Ханин М.И. Технология прокатного производства, Москва, «Арт-Бизнес-Центр», «Металлургия», 1994-653 с.

4. Данилов Ф.А., Глейберг А.З., Балакин В.Г. Горячая прокатка и прессование труб. М.: Металлургия, 1972-576 с.

5. Клименко В.М., Онищенко А.М., Минаев А.А. Технология прокатного производства, Киев, «Вища школа», 1999-312 с.

6. Машины и агрегаты металлургических заводов / Целиков А.И., Полухин П.И., Гребеник В.М. – др. – М.:Металлургия, т.1- Машины и агрегаты доменных цехов, 1987-440 с; т.2 – Машины и агрегаты сталеплавильных цехов, 1988 – 432с,; т.3 – Машиниы и агрегаты для приоизводства и отделки проката, 1988 – 680 с.

7. Механическое оборудование сталеплавильных цехов / Левин М.З., Седуш В.Я., Мачикин В.И. и др. – Киев-Донецк^Вища школа, 1983-166 с.

8.Механическое оборудование фабрик окускования и доменных цехов / Гребеник В.М., Сторожик Д.А., Демьянец Л.А. и др.- К.:Вища школа, 1985. – 312 с.

9. Механическое оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов / Гребеник В.М., Сапко А.И., Демьянец Л.А. и др.- К.: Вища школа, 1980-256 с.

10. Финкель А.Ф., Ипатов П.П. Технологическое оборудование заводов черной металлургии. – М.: Металлургия, 1982-439с.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Л. М. Рабер, А. Є. Червінський


Обладнання агло-доменних цехів


Затверджено на засіданні Вченої ради академії

як навчальний посібник. Протокол № ­­­1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 669.0135:621.86

Рабер Л. М., Червінський А. Є. Механічне обладнання фабрик огрудкування та доменних цехів: Навч. посібник (російською мовою). – Дніпропетровськ: НметАУ, 2013. – 56 с.


Наведені типи, технічні рішення конструкцій та кінематичні схеми основного обладнання, що використовується в агло-доменних цехах.

Призначений для студентів спеціальностей: 6.050401 - металургія, 6.010100 - педагогічна освіта

Друкується за авторською редакцією.


Відповідальний за випуск С. В. Білодіденко, д-р техн. наук, проф.


Рецензенти: В.І. Засельський, д-р техн. наук, проф., зав. каф. «Механічне обладнання металургійних заводів» ГВУЗ «Криворізький національний університет»

А.Д. Учитель, д-р. техн. наук, проф., каф. «Механічне обладнання металургійних заводів» ГВУЗ «Криворізький національний університет»


© Національна металургійна академія
України, 2013

© Рабер Л. М., Червінський А. Є. 2013

СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...…...4

1. Общее устройство металлургического завода с полным металлургическим циклом..……………………………………………………………………………5

2. Оборудование для подготовки шихтовых материалов ……………………..7

2.1. Дробилки и мельницы …………….….…….…….………………….8

2.2. Грохоты и фильтры …….……..……….….……….…….…..………..12

2.3. Сушильные барабаны и классификаторы ……………...……………17

2.4. Магнитные сепараторы и питатели ………………....……..………18

2.5. Оборудование для производства агломерата …….………….………20

2.6. Оборудование для производства окатышей ………………...…….…27

3. Оборудование доменных цехов ………………………………………….….30

4. Вопросы для самоконтроля….……….….…….……………..………...……….54

ЛИТЕРАТУРА……………………………...…………………….………….…55


ВВЕДЕНИЕ


Настоящее учебное пособие разработано с целью ознакомления студентов металлургических и гуманитарных специальностей с механическим оборудованием агло-доменных цехов. Информация, содержащаяся в пособии, является одной из составных частей учебной дисциплины «Металлургическое оборудование».

Пособие включает четыре параграфа. В первом параграфе приведены краткие сведения об устройстве металлургических заводов с полным металлургическим циклом.

Во второй параграф включены вопросы относящиеся к техническим решениям оборудования, используемого для подготовки сыпучих материалов и к доменной плавке.

Основные сведения об оборудовании доменных цехов содержатся в третьем параграфе.

В связи с ограниченным объёмом пособия, весь материал представлен в виде ключевых основ. В то же время, для более глубокого изучения проблемы, включая методы расчета кинематических, прочностных и других параметров оборудования, студент имеет возможность обратиться как к литературным источникам, которые использованы авторами при составлении пособия, так и рекомендуемым дополнительно. Соответствующий библиографический список приведён в конце пособия.

Насколько усвоены полученные знания в процессе изучения дисциплины, студент может выяснить, попытавшись ответить на поставленные в четвертом параграфе вопросы для самоконтроля.


1 ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА С ПОЛНЫМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ


В состав завода с полным металлургическим циклом (рис. 1.1) входят: фабрики по подготовке сырья к доменной плавке (фабрика окомкования и агломерационная фабрика), доменный цех, группа сталеплавильных, прокатных и вспомогательных цехов. Такой завод предназначен для получения из руды готовой прокатной продукции и производства полуфабрикатов, которые направля­ются для передачи на другие заводы, не имеющие полного цикла.

Подготовка рудной части шихты к доменной плавке произ­водится на фабриках окатышей и агломерационных фабриках, кото­рые снабжают агломератом или окатышами доменный цех, или отгру­жают эти продукты на склад. Кроме этого в доменный цех для ве­дения плавки с коксохимического завода поступает кокс, из карье­ров сырых материалов доставляют флюсы, из вспомогательных це­хов завода подается природный газ и кислород.

Продуктами доменной плавки являются чугун и гранулиро­ванный шлак. Гранулированный шлак, который является строительным материалом,­
со склада доменного цеха отправляется потреби­телям.

Чушковый чугун со склада холодного чугуна отправляется в литейные цехи завода или на машиностроительные и металлурги­ческие заводы для последующего передела.

Жидкий чугун направляют в сталеплавильные цеха.

Для выплавки ферросплавов, которые используются для про­изводства стали, предназначены ферросплавные цехи, снабжающие сталеплавильные цехи ферросплавами и отправляющие свою продукцию на другие металлургические заводы.

Копровый цех снабжает мартеновский, конверторный и электро­сталеплавильный цехи подготовленным к плавке скрапом. Кроме этого в сталеплавильные цехи доставляются сыпучие материалы, добытые в карьерах, которые используются в качестве шихты и заправочных ма­териалов. Из сталеплавильных цехов слитки стали или литые заготов­ки направляются в группу прокатных цехов для дальнейшего передела, а часть из них поступает на склад для отправки потребителям.

В группу прокатных цехов входят обжимные станы, производя­щие полупродукт, который далее прокатывают в заготовочных станах. Заготовочные станы обеспечивают исходными заготовками сортовые, листовые и трубные станы, производящие широкий сортамент готовой прокатной продукции.

Для связи цехов металлургического завода используется железнодорожный, конвейерный и безрельсовый транспорт.

Рисунок 1.1 – Грузопотоки металлургического завода с полным металлургическим циклом

1-коксохимический цех; 2- агломерационная фабрика; 3- доменный цех; 4-горнообогатительный комбинат; 5- машина непрерывного литья заготовки; 6- кислородно-конвертерный цех; 7- электросталеплавильный цех; 8- мартеновский цех; 9- прокатный цех


2 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1 Дробилки и мельницыРисунок 2.2 – Щековая дробилка крупного дробления:

1-корпус с неподвижной щекой; 2-подвижная щека; 3-ось; 4-маховик; 5-эксцентриковый вал; 6-шатун; 7-пружина; 8,9-клинья; 10,11-распорные плиты; 12-тяги.

Рисунок 2.3 – Конусная дробилка:

1-полумуфта;

2-горизонтальный вал;

3-коническая передача;

4-загрузочное окно;

5-съемный колпак;

6-плиты защитные;

7-корпус (верхняя часть);

8-внутренний конус;

9-корпус;

10-вертикальный вал;

11-эксцентрик;

12-наклонный желоб.Рисунок 2.4 – Однороторная молотковая дробилка:

1-электродвигатель; 2-муфта; 3-молотки; 4-вал; 5-винтовое устройство; 6-корпус; 7-броневые плиты; 8-диски; 9-специальные окна; 10-колосниковое устройство; 11-эксцентрик; 12-регулирующее устройство.Рисунок 2.5 – Вал зубчатой дробилки:

1-вал; 2-шестигранные диски; 3-сменные сегменты.

Рисунок 2.6 – Четырехвалковая дробилка:


1-станина; 2-шибер; 3-штурвал; 4-бункер; 5-суппорт; 6-амортизаторы; 7- регулировочный винт; 8-валки; 9-электродвигатель 10-клинноременная передача; 11- зубчатая передача; 12-электродвигатель; 13-муфта.
Рисунок 2.7 – Стержневая мельница:

1-загрузочный питатель;2-полые цапфы; 3-пустотелый цилиндрический барабан; 4-износостойкие броневые плиты; 5-зубчатая передача; 6-воронка;

7-электродвигатель; 8-подшипники.


2.2 Грохоты и фильтрыРисунок 2.8 – Вибрационный грохот:

1-рама; 2-сита; 3-амортизаторы; 4-тяги; 5-подшипники вала; 6-ременная передача.
Рисунок 2.9 – Самобалансный грохот:

1-металлический короб; 2-самобалансные вибраторы; 3-электродвигатель;

4-колосниковая решетка; 5-подвески.
Рисунок 2.10 – Электровибрационный грохот:


1-горловина бункера; 2-затвор; 3-колосниковая решетка; 4-резиновые подвески; 5-тележки; 6-электромагнитный вибратор.

Рисунок 2.11 – Валковый грохот:

1-опорная рама; 2-звезчатые диски; 3-редуктора; 4-промежутачная передача;

5-шестигранная коробка; 6-муфта предельного крутящего момента; 7-электродвигатель; 8-кулачковые муфты.
Рисунок 2.12 – Барабанный вакуум-фильтр:


1-ванна; 2-подшипники; 3-опорная рама; 4-гофрированные шланги; 5-полые цапфы; 6-неподвижные распределительные головки; 7-открытая шестерная пара; 8-двенадцать камер; 9-вращающийся барабан; 10-кольца; 11-трубы; 12-перфорированная наружная стенка; 13-глухая внутренняя стенка; 14-каналы; 15-швеллер опорной рамы; 16-электродвигатель; 17-редуктор; 18-вакуумметр; 19-манометр; 20-шланги для подвода сжатого воздуха; 21-нож для снятия с барабана осадка; 22-лопастная мешалка.
Рисунок 2.13 – Схема работы вакуум-фильтр.


2.3 Сушильные барабаны и классификаторы
Рисунок 2.14 – Схема сушильного барабана:

1-течка (труба) для загрузки; 2-цилиндрический корпус; 3-бандажи; 4-венцовая шестерня; 5-уплотнительные кольца; 6-выгрузочная камера; 7-труба для подачи газа; 8-лопасти; 9-роликовые опоры; 10-опорный регулировочный винт; 11-упорный винт; 12-редуктор, сопряженный с электродвигателем.Рисунок 2.15 – Гидроциклон с резиновой футеровкой:

1-резиновая футеровка; 2-конический сосуд с верхней цилиндрической частью 3; 4-задвижка; 5-манометр.


2.4 Магнитные сепараторы и питатели

Рисунок 2.16 – Схема барабанного электромагнитного сепаратора:


1-закрытый барабан;

2-многополюсный электромагнит;

3-размельченная руда;

А-бункер для немагнитных частиц;

Б-бункер для руды.
Рисунок 2.17 – Схема ленточного двухпродуктного электромагнитного сепаратора для мокрой сепарации:

1-движущаяся металлическая лента; 2-загрузочная воронка; 3-магнит; 4,5-бункера.Рисунок 2.18 – Тарельчатый питатель

1-цилиндрический редуктор; 2-электродвигатель; 3-вращающийся чугунный диск; 4-вертикальный вал; 5-защитная броня; 6,7,9-сферические роликоподшипники; 8-упорный шарикоподшипник; 10-коническая передача; 11,13-зубчатые муфты; 12-промежуточный вал.

2.5 Оборудование для производства агломератаРисунок 2.19 – Упрощенная технологическая схема первой стандартной агломерационной фабрики:

 1. Приёмные бункера;

 2. Перегрузочные узлы;

 3. Шихтовые бункера;

 4. Корпус дробления;

 5. Корпус агломерации;

 6. Эксгаустерская;

1 и 2 – приёмные бункера; 3 – тарельчатый питатель; 4 – конвейеры; 5 – весы для конвейеров; 6 – плужок для кокса; 7 – конвейер колошниковой пыли и кокса; 8 – бункер для кокса; 9 – конвейер для кокса; 10, 30 – неподвижные грохоты; 11 – четырёхвалковая дробилка; 12, 15 – конвейеры колошниковой пыли; 13, 14 – конвейеры аглоруды; 16, 17, 31 – конвейеры шихты; 18 – бункер шихтового отделения; 19 – круглый бункер для шихты; 20 – вибрационный грохот; 21 – вентилятор высокого давления; 22 – смесительный барабан; 23 – питатель постели; 24 – шихтовый питатель; 24 – маятниковый питатель; 25 – газовый горн; 26 – колосниковые тележки агломашины; 27 – брызгала; 28 – съёмный нож; 29 – одновалковая дробилка; 32 – подъёмный желоб; 33 – железнодорожная платформа под агломерат; 34 – барабан для охлаждения возврата; 35 – дроссель; 36 – вакуум-камера; 37 – газопровод; 38 – привод агломерационной машины; 39 – мультициклон; 40 – двухклапанный затвор; 41 - конвеер возврата; 42 – шнек; 43 – пылевой карман; 44 – эксгаустер; 45 – задвижка; 46 – дымовая труба;
Рисунок 2.20 – Барабанный смеситель со шнеком:


1-электродвигатель; 2-редуктор; 3-загрузоный бункер; 4-барабан; 5-загрузочная воронка; 6-труба для подвода воды; 7-вал; 8-опорные ролики; 9-упорные ролики; 10-зубчатый венец; 11-рама.
Рисунок 2.21 – Кинематическая схема барабанного смесителя типа СБ 1-3:

1-барабан; 2-подвенцовая шестерня; 3-электродвигатель; 4,5-муфты; 6-цилиндрический редуктор; 7-опорные ролики; 8-упорные ролики; 9-ножи очистного устройства; 10-цилиндрический редуктор;11-электродвигатель; 12-муфта; 13-кривошипно-шатунный механизм;14-бандажи; 15-зубчатый венец; 16-форсунки.Рисунок 2.22 – Челноковый распределитель шихты:

1-сварная рама; 2-нижние опорные ролики; 3-лента; 4-верхние опорные ролики; 5-ведомый барабан; 6-винтовое устройство; 7-электродвигатель; 8,10-реверсивный механизм; 9-упоры; 11-скребки; 12-разгрузочная воронка; 13,14-две пары ходовых колес; 15-клиноременная передача; 16-электромагнитные муфты; 17-кронштейны; 18-индуктивные датчики; 19-ведущий барабан; 20-электродвигатель; 21-червячный механизм.
Рисунок 2.23 – Схема агломерационной машины ленточного типа:


1-спекательные тележки; 2,3-питатели; 4-стационарный газовый горн; 5-слой постели; 6-шихта; 7-зона подогрева; 8-зона горения твердого топлива; 9-зона готового агломерата; 10-направляющие рельсы; 11-вакуум-камера; 12-коллектор отсоса газов; 13-привод.
Рисунок 2.24 – Общий вид агломерационной машины типа АКМ7-312:

1-привод; 2-головная часть сварной конструкции; 3-направляющие спекательных тележек; 4-питатель постели; 5-питатели шихты; 6-бункер; 7-спекательные тележки; 8,9-средняя и разгрузочная часть сварной конструкции.Рисунок 2.25 – Спекательная тележка агломерационной машины АКМ7-312:

1-ходовые ролики; 2-грузовые ролики; 3-стальные уплотнительные пластины; 4,5-корпус ходовых тележек; 6-комплект колосников; 7,8-чугунные борта;9,10-подшипники качения; 11-ось; 12-масленка.
Рисунок 2.26 – Общий вид охладителя агломерата прямолинейного типа:

1-узел загрузки; 2-ведомые звездочки; 3-укрытие загрузочной части; 4-боковое ограждение; 5-полотно; 6-направляющие; 7-каркас; 8-дутьевые камеры; 9-укрытие разгрузочной части; 10-привод.Рисунок 2.27 – Полотно конвейера:

1,2-рабочая и холостая ветви полотна; 3-колосниковая решетка; 4-борта; 5-сменные уплотнительные пластины; 6-ролики; 7-оси.Рисунок 2.28 – Узел ведомых звездочек охладителя:

1-сварные опоры; 2-цилиндрический редуктор; 3-направляющие;

4-ведомые звездочки; 5-подушки; 6,7-винтовая пара; 8-ось.


2.6 Оборудование для производства окатышей
Рисунок 2.29 – Схема производства окатышей:


1 – бункера; 2 – форсунки;

3 – вращающийся барабан;

4 – барабанный фильтр;

5 – вращающийся питатель;

6 – бункер; 7 – окомкователь;

8 – вибрирующий грохот;

9 – питатель; 10 – барабан для окатывания порошковым углем; 11 – течка; 12 – приборная панель; 13 – горелки; 14 – лента обжиговой машины; 15 – готовые окатыши.
Рисунок 2.30 – Барабанный окомкователь:

1-барабан; 2-ленточный конвейер; 3-роликовые опоры; 4-шнековый питатель; 5-колосниковая решетка; 6-грохот.

Рисунок 2.31 – Отделение окомкования с барабанными окомкователями:

1 – загрузка; 2 – секция барабана; 3 – фланцевые соединения; 4 – опорное кольцо; 5 – разгрузочные щели; 6 – привод скребка;

7 – опорные ролики; 8 – привод барабана;
Рисунок 2.32 – Схема производства металлизированых окатышей в шахтной печи:

 1. верхняя половина печи;

 2. нижняя половина печи;

1-бункер; 2-грохот-питатель; 3-скип; 4-колошник шахтной печи; 5-газопровод; 6-скруббер; 7-газодувка; 8-газопровод; 9-магистраль горячего восстановительного газа; 10 - аппарат; 11- смеситель; 12, 13, 17- газопровод; 14-теплообменник; 15-воздушная магистраль; 16-воздуходувка; 18-газодувка; 19-скруббер; 20-грохот.

Рисунок 2.33 – Центральный нагнетатель агломерационного газа:

а – общий вид ; б – продольный разрез;

1-верхние патрубки; 2-корпус нагнетателя; 3-вал; 4-ротор; 5-улитки эксгаустера.


3 ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ЦЕХОВ
Рисунок 3.1 – Схема грузопотоков доменного цехаРисунок 3.2 – Доменная печь полезным объемом 2700 м3:

1 – колошник; 2 – шахта; 3 – распар; 4 – заплечики; 5 – горн; 6 – лещадь; 7 – фундамент;

Рисунок 3.3 – Разрез доменного цеха с печами полезным объемом 1719 м3:

1– путь для подачи вагонов на аглофабрику; 2– передвижной вагоноопрокидыватель; 3– железнодорожные вагоны; 4– разгрузочная траншея; 5– перегрузочный кран; 5а– грейферная тележка; 5б, 5в– передвежные воронки; 6– штабеля материалов; 7– бункерная эстакада; 8 – рудный перегрузочный вагон; 9 – конвейер для кокса; 10 – подъемник коксовой мелочи; 11 – бункера для компонентов шихты; 12 – вагон-весы; 13 – варонка-течка; 14 – коксовые бункера; 15 – скиповая яма; 16а, 16б – скипы; 17 – скиповый подъемник; 18 – опора моста скипового подъемника; 19 – машинное здание; 20 – скиповая лебедка; 21 – привод конусов загрузочного устройства; 22 – балансиры конусов; 23– загрузочное устройство;24– газоотводы доменной печи; 25 – доменная печь; 26 – кольцевой воздухопровод; 27 – литейный двор; 28 - путь для шлаковозов; 29 – путь для чугуновозов; 30 –монтажная балка; 31– наклонный газопровод; 32 – пылеуловитель.


Рисунок 3.4 – Комплекс доменной печи объемом 5000 м3Рисунок 3.5 – Панорама доменного цеха с рудным двором:


1 – Ввагоноопрокидыватель; 2 – перегрузочный кран; 3 – штабеля материалов рудного двора; 4 – коксовый силос; 5 – бункерная эстакада; 6 – перегрузочные вагоны (рудный и коксовый); 7 – скиповая яма; 8 – скиповый подъемник; 9 – машинное здание; 10 – доменная печь; 11 – колошниковое устройство доменной печи; 12 – газоотводы; 13 – литейный двор; 14 – чугуновозы; 15 – шлаковозы; 16 – пылеуловители грубой очистки; 17 – агрегаты тонкой очистки газа; 18 – воздухонагреватели; 19 – разливочная машина; 20 – воздуходувная станция.

Рисунок 3.6 - Типы вагоноопрокидывателей:


а – передвижной башенный; б – передвижной роторный с канатной передачей механизма кантования ротора; в - передвижной роторный с зубчатой передачей механизма кантования и перемещения ротора; г – стационарный роторный с канатной передачей механизма кантования ротора; д – стационарный роторный с зубчатой передачей механизма кантования ротора; е – стационарный боковой с зубчатой передачей механизма кантования.
Рисунок 3.11 – Схема скиповой системы подачи шихтовых материалов:

а –скиповый подъемник доменной печи; 1 –скиповая лебедка; 2 – опорная колонна; 3 –наклонный мост; 4 –скип под загрузку; 5 –скип под выгрузку.

б – скип; 1 – кузов; 2 – колеса; 3 – упряжное устройство; 4 – защитные плиты; 5 – тяги; 6 – балансиры.

Рисунок 2.7 – Кинематическая схема скиповых лебедок:

а – с общим редуктором;

б – с раздельными редукторами.

1 – двигатель; 2 – зубчатая муфта; 3 – редуктор; 3а – зубчатая передача; 4 – командоаппарат; 5 – баробан; 6 – выключатель слабины; 7 – выключатель; 8 – тормоз; 8а – аварийный тормоз; 9 – тахогенератор.Рисунок 3.12 – Схема конвейерной системы подачи шихтовых материалов в доменную печь полезным объемом 5000 м3:

1 – головной барабан; 2,3,8,10 – отклоняющие барабаны; 4 – лента; 5 – приводная станция; 6,7 – барабаны; 9 – загрузочная воронка; 11 – натяжная тележка; 12 – хвостовой барабан; 13 – блоки; 14 – натяжная станция; 15 – барабан лебедки; 16 – направляющие блоки; 17 – полиспаст; 18,19,20 – направляющие блоки; 21 – груз; 22,25 – фазные роторы; 26 – тормоза; 27,23 – двухступенчатые редукторы; 24 – упругие муфты; 28 – зубчатые муфты; 29 – якорь; 30 – храповые колеса; 31 – электродвигатель; 32 – цепная передача; 33 – кулачковая муфта; 34 – доменная печь; 35 – трос; 36 – резиновая основа; 37 – тканевые прокладки; 38 – резиновые обкладки.Рисунок 3.13 – Схема расположения оборудования засыпного устройства и скипового подъемника на доменной печи:


1 – наклонный мост; 2 – скип; 3 – канаты скиповой лебедки; 4 – шкив для канатов скипов; 5 – приемная воронка; 6 – распределитель шихты; 7 – малый конус; 8 – газовый затвор; 9 – большой конус; 10 – чаша большого конуса; 11 – штанга большого конуса; 12 – подвески конусов; 13 – балансир большого конуса; 14 – балансир малого конуса; 15 – канаты лебедки маневрирования конусами; І –схема подвески канатов скипового подъемника.
Рисунок 3.14 – Подвески конусов:

1-штанга;

2-траверса;

3-тяги подвески большого конуса;

4-тяги подвески малого конуса;

5-траверса;

6-центральная тяга;

7-стяжная гайка;

8-траверса.

Рисунок 3.15 – Двухконусное загрузочное устройство:

1-затвор распределителя шихты;

2-засыпной аппарат.
Рисунок 3.16 – Рычажно-балансирный электромеханический привод конусов с принудительным их опусканием:

1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – редуктор; 4 – зубчатая пара; 5 – кулачки; 6 – барабаны; 7 – пластинчатые цепи; 8,9 – противораскручивающие устройства механизмов предельного натяжения канатов 10; 11 – балансирные траверсы; 12 – винтовые стяжки; 13 – канаты; 14 – направляющий блок; 15 – рычажные балансиры; 16,17 – контргрузы большого и малого конусов; 18,19 – прямильные механизмы; 20,22 – подвески; 21,24 – штанги большого и малого конусов; 23 – роликовый подшипник.Рисунок 3.17 – Принципиальные схемы распределителей шихты бесконусного загрузочного устройства:

1 – стационарная воронка; 2 – труба с круговым качанием; 3 – вращающаяся воронка; 4 – наклонно-поворотный желоб; 5 – подвижная воронка; 6 – вращающаяся ворона с боковым выгрузочным отверстием и тарельчатым дозатором; 7 – стационарная течка; 8 – вращающаяся воронка с боковым выгрузочным отверстием; 9 – вращающиеся лотки разной длины; 10 – вращающийся конический склиз; 11 – вращающийся тарельчатый питатель.
Рисунок 3.18 – Кинематическая схема привода распределителя шихты:


1 – электродвигатель качания; 2,6 – муфта; 3-4, 26-27, 28-29 – червячная передача; 5 – электродвигатель вращения; 7-8, 9-10, 9-15, 10-11, 11- 12, 14-15, 16-18, 19-23, 24-25, 26-27, 28-29 – цилиндричесая передача; 13 – траверса; 17 – вал; 20 – опорный подшипник; 21 – стационарная течка; 22 – корпус; 30 – вал; 31 – гильза; 32 – лоток.
Рисунок 3.19 – Бесконусное загрузочное устройство:

1 – приемная воронка; 2, 5 – газоуплотнители; 3 – бункер; 4 – шихтовый затвор; 6 – коническая воронка; 7 – опорный подшипник; 8 – вертикальная течка; 9 – привод; 10 – распределительный лоток.

Рисунок 3.20 – Воздухонагреватель с внутренней камерой горения (а) и схема газо- и воздухопотоков (б):

1 – поднасадочное пространство; 2 – насадка; 3 – футерованный кожух; 4 – камеры горения; 5,6 – патрубки;7 – клапан горячего дутья; 8 – обратный клапан; 9 – регулирующий; 10 – воздушно-разгрузочный клапан; 11 – клапан холодного дутья; 12 – перепускной клапан; 13 – дымовой клапан; 14 – отделительный; 15 – горелка; 16 – газовый клапан; 17 – дроссель.


Рисунок 3.21 – Воздухонагреватель с вынесенной камерой горения:


1 – кожух; 2 – насадки; 3 – купол; 4 – камера горения.Рисунок 3.22 – Схема комплекса газоочистных сооружений доменной печи:

I – пылеуловитель; II – скруббер; III - труба-распылитель;IV – электрофильтр; V – водоотделитель.

1,2 – воздухопровод; 3 – фурмы; 4 – доменная печь; 5,11,12,15,20,27 – газопроводы; 6 – межконусное пространство; 7 – задвижки; 8 – большой конус; 9 – малый конус; 10 – атмосферные клапаны; 16 – водоотводы; 17 – затворы; 21,26 – дроссельная группа; 22 – газораспределительные решетки; 23,24 – электроды.28 – коллектор газовой сети.
Рисунок 3.23 – Чугунная летка:

1-прямоугольный канал;

2-леточная масса;

3-рама;

4-холодильники;

5-футляр.
Рисунок 3.24 – Поворотная сверлильная машина:


1 – тележка; 2 – сверло; 3 – патрон;4 – редуктор; 5 – электродвигатель; 6 – неподвижная колонна; 7а,8 – механизм передвижения тележки; 9 – балка; 10 – механизм подъема; 11 – механизм наклона; 12 – упор; 13 – двигатель; 14 – редуктор.
Рисунок 3.25 – Пушка электрическая:

1 – рабочий цилиндр; 2 – промежуточный цилиндр; 3 – механизм прессования; 4 – переходный патрубок; 5 – носок; 6 – тележка; 7 – лафет; 8 – редуктор; 9 – колонна поворотного устройства; 10 – фундаментная плита; 11 – защелка; 12 – ручная станция густой смазки; 13 – консоль для установки электродвигателя; 14 – консоль поворотного устройства; 15 – тяга; 16 – люк.


Рисунок 3.26 – Шлаковый прибор доменной печи:

1-стальной фланец;

2-чугунная амбразура; 3,4-холодильники;

5-медная фурма;

6-огнеупорная масса;

7,8-упоры.Рисунок 3.27 – Шлаковый стопор:

1 – стальная пробка; 2 – штанга; 3 – параллельные звенья; 4 – опорная рама; 5 – противовес; 6 – канат; 7 – защелка; 8 – канат управления; 9 – блоки.Рисунок 3.28 – План литейного двора печи объемом 1719 м3 со стационарными желобами:

1 – пушка; 2 – чугуновозы; 3 – мостовой кран; 4 – шлаковозы; 5 – машина для разделки летки.Рисунок 3.29 – План литейного двора печи объемом 5000 м3:

1 – качающийся желоб, с помощью которого заполняют чугуновозные ковши; 2 – установка припечной грануляции шлака; 3,4 – ленточный конвейер для транспортировки подсушенного гранулированного шлака; 5 – шлаковозы; 6 – ремонтные краны.Рисунок 3.30 – Общий вид шлаковоза:

1 – ходовая тележка; 2 – механизм кантования; 3 – ковш; 4 – опорное кольцо; 5 – цапфа; 6 – лафет; 7 – платформа.Рисунок 3.31 – Кинематическая схема механизма кантования чаши шлаковоза:

1 – командоаппарат; 2 – кинематический редуктор; 3 – рейка; 4 – рельс; 5 – зубчатый сегмент; 6 – цапфы опорного кольца; 7 – катки; 8 – траверса; 9 – гайка; 10 – винты; 11 – зубчатые колеса; 12 – шестерня; 13 – редуктор; 14 – двигатель; 15 – опорное кольцо; 16 – чаша.Рисунок 3.32 – Чугуновоз УЗТМ вместимостью 100 т:

І – ковш; ІІ – платформа; ІІІ – ходовые тележки; 1,2 – цапфы; 3– кронштейны.

4 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ


 1. Какие металлургические производства включает в себя современное металлургическое предприятие с полным циклом?

 2. Какое оборудование используется при подготовке шихтовых материалов к плавке?

 3. Назовите виды дробилок.

 4. Какое оборудование применяется для тонкого измельчения материала?

 5. Назовите виды грохотов.

 6. Для чего применяются питатели?

 7. Каковы виды питателей вам известны?

 8. Назовите виды основного оборудования агломерационной фабрики.

 9. Назовите основные элементы агломерационной машины.

 10. Какое оборудование используется для производства окатышей?

 11. Назовите основное оборудование доменного цеха.

 12. Назовите основные части доменной печи.

 13. Почему шахта доменной печи имеет коническую форму?

 14. Назовите виды вагоноопрокидывателей.

 15. Какие бывают типы кранов-перегружателей?

 16. Назовите элементы двухконусного загрузочного устройства.

 17. В каких доменных печах используется бесконусное загрузочное устройство?

 18. Какое оборудование используется в скиповой системе подачи шихтовых материалов в доменную печь?

 19. В чем состоят особенности конвейерной системы подачи шихтовых материалов в доменную печь?

 20. Назовите известные вам виды и особенности работы воздухонагревателей.

 21. Назовите элементы системы отвода и очистки доменного газа.

 22. Что такое чугунная и шлаковая летка?

 23. Какое оборудование применяется для выдачи продуктов плавки из доменного цеха?

 24. Какое оборудование используется для вскрытия чугунной летки?

 25. Какое оборудование используется для забивки чугунной летки?

 26. Какие требования предъявляются к шлаковому стопору?

 27. Какие вы знаете планы литейных дворов?

 28. В чем принципиальное отличие конструкций шлаковоза и чугуновоза?


ЛИТЕРАТУРА

 1. Голодин В. П., Свердлов С. С. Механическое и транспортное оборудование металлургических заводов. – М.: Металлургия, 1990. – 288 с.

 2. Машины и агрегаты металлургических заводов/ Целиков А. И., Плухин П. И., Гребенник В. М. и др.– М.: Металлургия, 1987, т. 1.

 3. Финкель А. Ф., Ипатов П. П. Технологическое оборудование заводов черной металлургии. – М.: Металлургиздат, 1982, С. 354 – 397.

 4. Левин М.З., Седуш В.Я. Механическое оборудование доменных цехов. 2-е изд. – Киев-Донецк: Вища шк., 1978. 176с.

 5. Ловчинский Э.В. Механическое оборудование фабрик для окускования железорудного сырья. – К.: Металлургия, 1977. – 255 с.

 6. Щиренко Н.С. Механическое оборудование доменных цехов. – М.: Металлургиздат, 1962. – 524 с.

 7. Гребеник В.М., Сторожик Д.А., Демьянец Л.А. Механическое оборудование фабрик окускования и доменных цехов. Киев: Вища школа, 1985. – 312 с.

 8. Фастовский М.Х., Дакалов Г.В., Носовский А.А. Механическое и транспортное оборудование агломерационных фабрик. – М.: Металлургия, 1983. – 264 с.

 9. Бережной Н.Н., Булычев В.В., Костин А.И. Производство железорудных окатышей. – М. : Недра, 1977. – 240 с.

 10. Вегман Е.Ф. Окускование руд и концентратов. – 3-е изд, перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1984. – 256 с.Навчальне видання


Рабер Лев Матвійович

Червінський Антон Євгенович


ОБЛАДНАННЯ АГЛО-ДОМЕННИХ ЦЕХІВ


Навчальний посібник

(російською мовою)


Тем. план 2013, поз


Підписано до друку 16.03.10. формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,76. Умов. друк. арк. 1,73. Тираж 100 пр. Замовлення № .


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4


Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


МІНІСТЕРСТВО ОСТВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Л. М. Рабер, А. Є. Червінський


Підйомно-транспортне обладнання металургійних цехів


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


  1   2   3

Схожі:

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин icon«Металургія» 0504 01), «Ливарне виробництво» 0504 02), «Інженерне матеріалознавство» 0504 03) Розподіл навчального часу по семестрах І семестр

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconРозподіл навчальних годин дисципліни «Металургія чавуну та сталі»
Розподіл навчальних годин дисципліни «Металургія чавуну та сталі» за напрямом 050402 ливарне виробництво
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconНавчальнийграфік напрям 050401 "Металургія "

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям 050401 «Металургія»

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconКонспектлекці й для самостійної роботи студентів з дисципліни основипроектуванн я доменнихцехі в
Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з дисципліни „основи проектування доменних цехів за спеціальністю 090401 “Металургія...
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconКонспектлекці й для самостійної роботи студентів з дисципліни основипроектуванн я доменнихцехі в
Конспект лекцій для самостійної роботи студентів з дисципліни „основи проектування доменних цехів за спеціальністю 090401 “Металургія...
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям підготовки 050401 Металургія

Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин iconМетодичні вказівки І контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 «Металургія»
«Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 050401 – «Металургія»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи