Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Сторінка1/6
Дата17.02.2014
Розмір0.59 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6
1. /4 курс/Автоматизац_я виробничих процес_в, м_кропроцесорна техн_ка.doc
2. /4 курс/Економ_ка п_дприємства для металург_в.pdf
3. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
9. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
10. /4 курс/Електротехн_чне обладнання металург_йних цех_в.doc
11. /4 курс/Конструкц_х та проектування сталеплавильних агрегат_в.doc
12. /4 курс/Конструкцiх технологiчних агрегатiв.docx
13. /4 курс/Коррозия и защита металлов.doc
14. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
15. /4 курс/МЕ Механ_чне обладнання металург_йних цех_в.doc
16. /4 курс/Орган_зац_я технолог_й з п_двищення якост_ стал_.doc
17. /4 курс/Основи проектування для МС.doc
18. /4 курс/Порошкова металург_я.doc
19. /4 курс/Теоретичн_ основи процес_в виробництва стал_.doc
20. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Теоретичні основи процесів виробництва сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Порошкова металургія» для студентів напряму підготовки 050401 Металургія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація технологій з підвищення якості сталі» для студентів напряму 050401 металургія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Програма дисципліни «Механічне обладнання металургійних цехів» Галузь: 0504 «Металургія та матеріалознавство» Напрям: 050401 «Металургія» Розклад навчальних годин
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів заочного факультету,які навчаються за напрямом
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів" для студентів спеціальності 090401
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Конструкцiї технологiчних агрегатiв» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Рабочая программа, методические указания и контрольные задания к изучению дисциплины «Коррозия и защита металлов» для студентов направления 0904 металлургия заочной формы обучения
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Основи проектування» для

студентів напряму 6.050401 – металургія чорних металів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

1.Мета і завдання вивчення дисципліни

1.1.Мета вивчення дисципліни


Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних та мартенівських цехів.

1.2.Завдання вивчення дисципліни


За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • історичні етапи розвитку, сучасний стан та структуру сталеплавильного виробництва;

 • основні принципи проектування, послідовність виконання проекту, його склад, вміст окремих розділів;

 • розміщення обладнання, яке використовується для виплавки, позаагрегатної обробки та розливки сталі у сталеплавильному цеху;

 • основи сучасних конструкцій кисневих конверторів та подових агрегатів, агрегатів для позапічної обробки та розливки сталі;

 • структуру конверторного цеху;

 • структуру мартенівського цеху;

 • шляхи та методи захисту довкілля від дій сталеплавильного виробництва;

вміти:

 • визначити основні дані,що потрібно для ТЛЗ;

 • визначити вихідні дані для виконання проекту сталеплавильного цеху або його реконструкції;

 • розрахувати основні розміри робочого простору конвертора і ванни мартенівської печі;

 • розрахувати продуктивність сталеплавильного агрегату та цеху;

 • навести схему основного технологічного обладнання, яке використовується у сталеплавильному виробництві;

 • розрахувати необхідну кількість основного технологічного обладнання, що забезпечує задану потужність цеху;

 • вибрати типове обладнання для проекту цеху.

2.Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст

2.1.Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин
23 семестр

Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі: Аудиторні заняття

12

з них:

 • лекції

8

 • лабораторні заняття

-

 • практичні заняття

4

 • семінари

-

Самостійна робота

60

у тому числі при:
 • виконанні курсових проектів(робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

34

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

26

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

залік

2.2.Назви тем та їх зміст

2.2.1.Основи проектування


Принципи проектування. Етапи та послідовність виконання проекту. Зміст ТЛЗ, завдання на проект, структура та зміст окремих розділів проекту.

2.2.2.Конструкція та проектування кисневих конверторів


Конструкції кисневих конвертерів. Кожух конвертера. Опірне кільце. Привід. Футерівка та її обслуговування. Киснева фурма і інші присторої для дуття. Методи розрахунків конвертора і фурми.

2.2.3.Конструкція та проектування машин безперервного лиття та агрегатів позапічної обробки сталі


Конструкції МБЛЗ, ЛПМ та агрегатів позапічної обробки. Футерівка сталерозливних та проміжних ковшів та їх обслуговування. Пристрої для дуття. Вакууматори, агрегати «ківш-піч» та їх обслуговування. Кристалізатори, зона вторинного охолодження, тянучі пристрої та розділення заготовок на мірні довжини МБЛЗ та методи їх розрахунків. Вогнетриви.

2.2.4.Конструкції та проектування конвертерних цехів


Конструкції та проектування конвертерних цехів. Розміщення та структура конвертерного цеху. Засоби забезпечення чавуном, міксерне відділення, ділянка переливу чавуну. Скрапне відділення, подача металобрухту. Подача сипучих матеріалів. Головна споруда цеху, відділення, що там існують. Обладнання. Шлаковий прольот. Вантажообіг у цеху. Відділення для позапічної обробки чавуну.

2.2.5.Конструкції та проектування мартенівських цехів


Конструкції та проектування мартенівських цехів. Структура цехів. Основні відділення і їх обладнання. Вантажообіг. Шляхи реконструкції мартенівських цехів.

2.2.6.Конструкції та проектування відділень безперервного лиття та позапічної обробки сталі


Конструкції та проектування відділень безперервного лиття сталі, ливарно-прокатних модулів, позапічної обробки сталі. Розміщення та структура відділення МБЛЗ позапічної обробки. Обладнання та його розміщення. Розливання сталі методом «плавка на плавку». Ресурсозберігаючі технології при безперервному литті сталі. Вантажообіг у відділенні.

2.2.7.Екологічне забезпечення при виробництві сталі


Екологічне забезпечення при виробництві сталі. Шляхи і методи захисту навколишнього середовища від забруднень, що супроводжують виробництво сталі.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напрямів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи