Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література icon

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Скачати 152.46 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Дата17.02.2014
Розмір152.46 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Робоча програма,

методичні вказівки та індивідуальне завдання

до вивчення дисципліни Теплобмін в металургійних системах”

для студентів напряму 8.0504101  – металургія чорних металів


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 30.01.2012.


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 669.333.2:621.1.016.4

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання з дисципліни «Теплообмін в металургійних системах» для студентів спеціальності 8.05040101 – металургія чорних металів / Укл.: Ю.М. Радченко, О.В. Гупало, О.О. Єрьомін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 9  с.


Наведені робоча програма дисципліни «Теплообмін в металургійних системах», методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література.

Призначені для студентів спеціальності 8.05040101 – металургія чорних металів заочної форми навчання.


Укладачі: Ю.Н. Радченко, канд. техн. наук, доц.

О.В. Гупало, канд. техн. наук, доц.

О.О. Єрьомін, канд. техн. наук, доц.


Відповідальний за випуск О.О.Єрьомін, канд. техн. наук, доц.


Рецензент В.С. Ігнатьєв, канд. техн. наук, проф. (НМетАУ)


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, 4

_____________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП


Всі технологічні процеси при виробництві чорних і кольорових металів, плющенні, куванні, відливанні, термічній обробці виробів відбуваються, як правило, при високих температурах. При цьому основним видом устаткування металургійних заводів є плавильні, нагрівальні, термічні печі та інші теплові агрегати.

У сучасному розумінні металургійна піч – це оснащений допоміжним устаткуванням тепловий агрегат, в робочому просторі якого відбувається генерація теплоти з того або іншого виду енергії і передача її матеріалу, що піддається нагріву.

Тепломасообмінні процеси, що протікають у високотемпературних агрегатах, розглядаються при вивченні дисципліни «Теплообмін в металургійних системах».

Без глибокого розуміння фізичної суті процесів, що протікають в теплових агрегатах, і без достатньої теоретичної підготовки неможливо вирішувати складні інженерні завдання, пов'язані з конструюванням теплотехнічних агрегатів, грамотним веденням технологічного процесу. У зв'язку з цим вивчення дисципліни «Теплообмін в металургійних системах» має першочергове освітнє значення для студента-електрометалурга.

У сучасних умовах необхідність вивчення дисципліни тим більше очевидна, оскільки характер і інтенсивність процесів, що протікають в теплотехнічних агрегатах, багато в чому визначають особливості їх конструкцій і техніко-економічні показники роботи, які у свою чергу роблять помітний вплив на енергоємність металургії в цілому.

1. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕПЛООБМІН В МЕТАЛУРГІЙНИХ СИСТЕМАХ»Напрям 8.05040101 – металургія чорних металів


Розподіл навчальних годин

Всього годин по учбовому плану

36

зокрема: аудиторні заняття

14

з них: – лекції

10

– лабораторні заняття– практичні заняття

4

Самостійна робота

22

Підсумковий контроль

К/РЗміст дисципліни

1. Нагрів тіл у нерухомому шарі.

Коефіцієнти теплообміну. Теоретичне рішення Шумана. Графіки для розрахунку теплообміну у нерухомому шарі.

2. Теплообмін в протитечії тіл ідеальної теплопровідності.

Поняття о водяних еквівалентах. Теплові і температурні діаграми нагріву в протитечії тіл ідеальної теплопровідності при різних відношеннях водяних еквівалентів. Аналітичні рішення.

3. Теплообмін в протитечії тіл з обмеженою теплопровідністю.

Теплові і температурні діаграми нагріву у протитечії тіл з обмеженою теплопровідністю. Метод тепловій діаграми для розрахунку нагріву масивних тіл у протитечії.


Практичні заняття

№ заняття

Назва заняття

Тривалість
(годин)

1

Розрахунок випалу котунів на стрічці.

Визначення об’ємного коефіцієнту тепловіддачі. Розрахунок критеріїв висоти і температури. Визначення часу випалу котунів.

2

2

Розрахунок нагріву пластини у протитечії за методом теплової діаграми.

Розрахунок водяних еквівалентів, густин, теплових потоків і час нагріву.

2


Індивідуальне завдання

Розрахунок нагріву тіл у протитечії.


Контроль поточної роботи студента здійснюється здачею індивідуального завдання викладачеві з обов'язковим його захистом. Підсумковий контроль здійснюється прийомом екзамену з теоретичного курсу.


Рекомендована література

  1. Румянцев В.Д. Теория тепло- и массобмена: Учебное пособие. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 532 с.

  2. Высокотемпературные теплотехнические процессы и установки в металлургии: Учебн. пос. / М.П. Ревун, Б.Б. Потапов, В.М. Ольшанский, А.В. Бородулин. – Запорожье: ЗГИА, 2002. – 443 с.

  3. Б.И. Китаев и др. Теплотехнические расчеты металлургических печей. М: «Металлургия», 1970, – 528 с.


2 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕПЛООБМІН В МЕТАЛУРГІЙНИХ СИСТЕМАХ»Розрахунок нагріву тіл у протитечіїИсходные данные
диаметрd, м

0,25
Табличные данные
сечение шахты
s×s, м2

1
t, гр.С

υ×10^6

λ×10^2

температуры:

0

12,2

2,28

нач. материала
tmo, гр С

0
200

32,8

4,02

ср.конечная материала

tsrk

1000
400

60,4

5,71

нач. дыма
tdo

1200
600

93,6

7,43

порозность слоя
ε

0,476
800

132,0

9,16

производительность

G, кг/с

2,2223
1000

174,0

10,90


G, т/ч

8,00028
1200

221,0

12,60

Теплофизические свойства:


1400

272,0

14,40

плотность материала

ρ, кг/м3

7800

теплопроводность материала

λ

50

теплоемкость материала

C

600

теплоемкость дыма

Cd

1500


РАСЧЕТВодяное число материала

Wm =

1333,38

Водяное число дыма

Wd=

10667,04

тогда расход дыма, м3/с

Gd=

7,11136м3/ч

Gd=

25600,896

Конечная температура дыма

tdk=

1075,0

Средняя температура дыма

tdsr=

1137,5

По таблице:


теплопроводность дыма

λd

0,1206875

кинемат.вязкость дыма

υd

0,00020631

Действ. скор. дыма в канале

vd=

7,11136

Число Рейнольдса
Re=

8617,2

при Re=20÷200
Nu=

913,4

при Re>200
Nu=

264,3

Коэффициент теплоотдачи

αd=

127,6

Плотность тепл.потока нач

qn=

137137,6
Табличные данные
Число Био
Bi=

0,31892466
Bi

k2

k3

тогда коэффициенты

k1=

3


k2=

2


k3=

1,67
Коэффициент массивности

m=

1,06397591

Плотность тепл.потока кон

qk=

23979,84

Перепад в конце нагрева

Δtk=

30,0

Температура пов.конеч.

tnk=

1012,0

Температура центра конеч.

tck=

982,1

Средний тепл.поток

qsr=

57345,8

Длительность нагрева

τk=

3400,42

сек

56,7

мин
Насыпная плотность слоя

ρnac=

4087,2

Высота слоя
h=

1,85
Для построения диаграмм, рассчитываем промежуточную точку,когда средняя температура кусков слоя равна tsrx=

500

Температура дыма в промеж. точке

tdx=

1137,5


Плотность тепл.потока в промеж.точке

qx=

76435,7


Средний тепл.поток
qsrx=

102382,7


Время нагрева до пром.точки

τx=

952,3

сек

15,9

мин

Перепад темп.в пром.точке
Δtx=

95,5


Температура пов.пром.точке
tnx=

538,3


Температура центр.пром.точке

tcx=

442,8

время, с
0

952

3400

темпер.дыма

1075

1137,5

1200

темпер.поверхн.

0

538,3

1012,0

средн.температ

0

500

1000

темпер.центра

0

442,8

982,1

перепад температ

0

95,5

30,0

тепловой поток

137,1

76,4

23,98

Результати розрахунку представляємо у вигляді температурної та теплової діаграм.

ВАРІАНТИ
вихідних даних до виконання домашнього завдання
«Розрахунок нагріву в протитечії»

Табл. 1

№ вар

Діаметр куль, м

Відношення водяних чисел, Wд/Wм0,050

20,100

20,150

20,200

20,050

30,100

30,150

30,200

30,050

40,100

40,150

40,200

40,050

50,100

50,150

50,200

5


Решту даних прийняти як в контрольному прикладі:

перетин шахти S×S=1,0×1,0;

температури матеріалу:

  • початкова tм0= 0°С;

  • середньомасова кінцева tсрк=1000°С;

температури газів:

  • початкова tд =1200°С.

порозність слою, = 0,476;

продуктивність по матеріалу Gм=8,0 т/год;

густина матеріалу м=7800 кг/м3;

теплопровідність матеріалу м=40 Вт/(мК);

теплоємність матеріалу См=600 Дж/(кгК);

теплоємність газів Сд=1500 Дж/(м3К);

теплопровідність та кінематичну вязкість брати з таблиці 2.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки для виконання індивідуального завдання
Головко В.І., Верховська А. О. Робоча програма та методичні вказівки для виконання індивідуального завдання із дисципліни «Автоматизацiя...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Роботою студента. Метою виконання індивідуального завдання є поглиблення знань студента з даної дисципліни, набуття навичок самостійної...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання, теоретичні матеріали для самостійного вивчення, література, що рекомендується
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Екологія» для студентів напряму 050601 / Укл.:...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconДо самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу „Безпека життєдіяльності”
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки для вивчення дисципліни І виконання індивідуального завдання

Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconГ. В. Стадник Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
move to 0-16919754
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального завдання на тему
Ндивідуального завдання на тему «Розрахунок шихтових матеріалів для сірого чавуну»
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи