Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Скачати 116.18 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Дата17.02.2014
Розмір116.18 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /6 курс/_нтелектуальна власн_сть.doc
2. /6 курс/Альтернативн_ процеси виробництва чорних метал_в.doc
3. /6 курс/Вища осв_та _ Болонський процес.doc
4. /6 курс/Експериментальн_ досл_дження технолог_чних процес_в.doc
5. /6 курс/Ливарно-прокатн_ модул_ у сталеплавильному виробництв_.doc
6. /6 курс/Науково-педагог_чний практикум.doc
7. /6 курс/Оптим_зац_я процес_в в мет стал_ для заочник_в.doc
8. /6 курс/Орган_зац_я виробництва.doc
9. /6 курс/Орган_зац_я наукових досл_джень.docx
10. /6 курс/Охорона прац_ в галуз_.doc
11. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика.doc
12. /6 курс/Профес_йна _ноземна лексика1.doc
13. /6 курс/Теплобм_н в металург_йних системах.doc
14. /6 курс/Цив_льна оборона.rtf
15. /6 курс/моделювання технолог_чних процес_в.doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни, приклад розрахунку індивідуального завдання, рекомендована література
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Організація наукових досліджень» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
Робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Науково-педагогічний практикум» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів (ме-902)
Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Оптимізація процесів в металургії сталі» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів напряму 090401
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Альтернативні процеси виробництва чорних металів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для

студентів напряму 8.050401 – металургія чорних металів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

1.Мета і завдання вивчення дисципліни

1.1.Мета вивчення дисципліни


Засвоєння знань та придбання навичок в питаннях структури та обладнання ливарно-прокатних модулів (ЛПМ), основ теорії та сучасної технології виробництва, якості металопродукції, отриманої на ЛПМ.

1.2.Завдання вивчення дисципліни


За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • суть та переваги ливарно-прокатних модулів при використанні їх у сталеплавильному виробництві;

 • класифікацію ЛПМ, та ведучі фірми які їх виробляють;

 • обладнання ливарно-прокатних модулів;

 • теоретичні та технологічні аспекти розвитку технології виробництва металопродукції на ливарно-прокатних модулях

 • якість металопродукції отриманої на ЛПМ;

вміти:

 • розрахувати основні параметри безперервного розливу сталі на ЛПМ (температурно-швидкісні та інші);

 • в залежності від марочного сортаменту розробити технологічну схему та підібрати основне технологічне обладнання для отримання якісної металопродукції на ЛІ ЇМ;

 • визначити тривалість, послідовність та призначення окремих технологічних параметрів при використанні конкретного технологічного процесу на ЛПМ;

 • навести схему структури та дати оцінку якості безперервнолитих заготовок та кінцевої металопродукції;

 • виявити порушення якості безперервнолитих заготовок та кінцевої металопродукції та дати висновки по усуненню порушень якості.

2.Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст

2.1.Робоча програма дисципліни


Розподіл навчальних годин
23 семестр

Усього годин за навчальним планом

72

у тому числі: Аудиторні заняття

12

з них:

 • лекції

12

 • лабораторні заняття

-

 • практичні заняття

-

 • семінари

-

Самостійна робота

60

у тому числі при:
 • виконанні курсових проектів(робіт)

-

 • виконанні індивідуального завдання

34

 • опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях

26

Підсумковий контроль (екзамен, залік)

залік

2.2.Назви тем та їх зміст

2.2.1.Загальна характеристика ливарно-прокатних модулів ЛПМ


Історія, передумови створення, суть та переваги ливарно-прокатних модулів, їх класифікація. Фірми, які ведуть розробки в цьому напрямку, особливості та показники їх розробок

2.2.2.Обладнання ливарно-прокатних модулів


Машина безперервного лиття сталі, нагрівальні пристрої, прокатний стан. Вогнетриви для ЛПМ.

2.2.3.Теоретичні та технологічні аспекти розвитку технології виробництва продукції на ЛПМ


Теплофізичні та гідродинамічні процеси. Температурно-швидкісні режими розливу, нагріву та прокатки металу на ЛПМ.

2.2.4.Технологія виробництва продукції на ливарно-прокатних модулях


Підготовка сталі до розливу на ЛПМ. Процеси переміщення металу на дільниці сталерозливальний ківш - кристалізатор. Особливості розливання сталі на ЛПМ на листову та сортову металопродукцію.

2.2.5.Якість металопродукції, отриманої на ЛПМ


Якість поверхні та макроструктури безперервнолитих заготовок та катаної металопродукції. Техніко-економічні показники роботи ливарно-прокатних модулів.

3.Методичні вказівки

  1. Загальні вказівки


Дисципліна «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» дає уявлення про сучасний напрямок розвитку виробництва широкоплосної гарячекатаної сталі на тонкослябових ливарно-прокатних агрегатах. Знайомить із існуючими системами ЛПА, проблемами сполучення процесів лиття і гарячої прокатки. Характеризує у систематизованому формі устаткування і технологію на діючих агрегатах Дає загальні уявлення про рішення по створенню сполученого ЛПА на основі нового способу двовхідного намотування-розмотування.

Відповідно до програми студенти заочної форми навчання в період екзаменаційної сесії слухають оглядові лекції. Цьому періоду передує самостійне вивчення дисципліни відповідно до наведеної програми, виконання індивідуального завдання – реферату.

Варіанти завдань наведені в цих методичних вказівках. Номер завдання, що виконується, повинен збігатися з останніми двома цифрами – шифром студента-заочника (номер залікової книжки).

Самостійно виконане завдання оформляється в зошиті, направляється в академію для перевірки, а в період сесії захищається студентом на кафедрі.
  1. Загальна характеристика ливарно-прокатних модулів ЛПМ


Історія, передумови створення, суть та переваги ливарно-прокатних модулів, їх класифікація. Фірми, які ведуть розробки в цьому напрямку, особливості та показники їх розробок

[1, С. 6-32].
  1. Обладнання ливарно-прокатних модулів


Машина безперервного лиття сталі, нагрівальні пристрої, прокатний стан. Вогнетриви для ЛПМ.

[1, С.34-74].
  1. Теоретичні та технологічні аспекти розвитку технології виробництва продукції на ЛПМ


Теплофізичні та гідродинамічні процеси. Температурно-швидкісні режими розливу, нагріву та прокатки металу на ЛПМ.

[1, С. 77-87, 90-98, 102-115, 117-136, 138-150, 152-152, 164-181, 183-196, 198-226].
  1. Технологія виробництва продукції на ливарно-прокатних модулях


Підготовка сталі до розливу на ЛПМ. Процеси переміщення металу на дільниці сталерозливальний ківш - кристалізатор. Особливості розливання сталі на ЛПМ на листову та сортову металопродукцію.

[1, С. 229-242, 244-261, 263-282, 284-307, 309-325, 329-350, 352-372].
  1. Якість металопродукції, отриманої на ЛПМ


Якість поверхні та макроструктури безперервнолитих заготовок та катаної металопродукції. Техніко-економічні показники роботи ливарно-прокатних модулів.

[1, С. 375-389, 394-414, 416-445, 447-461, 463-479].

4.Індивідуальні завдання

  1. Завдання на індивідуальну роботу


Номери варіантів та теми рефератів наведені в таблиці. Варіант завдання відповідає двом останнім цифрам номера залікової книжки студента-заочника.

Обсяг реферату роботи має складати не менше 30 сторінок рукописного або 20 сторінок комп’ютерного тексту. Якщо індивідуальна робота виконується за допомогою ПЕОМ, текст має бути надруковано шрифтом TimesNewRomans 14 розміру з інтервалом 1,5, кількість рисунків не повинна перевищувати 5, а їх нумерація у рефераті має бути наскрізною.

Виконане індивідуальне завдання містить титульну сторінку, зміст, саме завдання та перелік використаних літературних джерел із посиланням на них по тексту реферату

Таблиця 4.1

Варіанти індивідуальних завдань та номери питань

№ теми реферату

№ варіанту

№ теми реферату

№ варіанту

№ теми реферату

№ варіанту

1

1, 16, 31, 46, 61, 76, 91

6

6, 21, 36, 51, 66, 81, 96

11

11, 26, 41, 56, 71, 86

2

2, 17, 32, 47, 62, 77, 92

7

7, 22,.37, 52, 67, 82, 97

12

12, 27, 42, 57, 72, 87

3

3, 18, 33, 48, 63, 78, 93

8

8, 23, 38, 53, 68, 83, 98

13

13, 28, 43, 58, 73, 88

4

4, 19, 34, 49, 64, 79, 94

9

9, 24, 39, 54, 69, 84, 99

14

14, 29, 44, 59, 74, 89

5

5, 20, 35, 50, 65, 80, 95

10

10, 25, 40, 55, 70, 85

15

15, 30, 45, 60, 75, 90
  1. Перелік питань для індивідуального завдання


1. Історія та причина створення ливарно-прокатних модулів і установок без зливкового виробництва штаби.

2. Передумови створення ливарно-прокатних модулів.

3. Розвиток безперервного розливання сталі – головна передумова створення ЛПМ.

4. Сортові ливарно-прокатні модулі.

5. Класифікація сучасних тонкослябових ЛПА

6. “CONROLL” – перший спосіб поєднання безперервного розливання і прокатки.

7. Ливарні-прокатні модулі фірми “DANIELI”.

8. Ливарно-прокатні модулі концепції “CSP”.

9. Ливарно-прокатні модулі концепції “ISP”.

10. Ливарно-прокатні модулі концепції “TSP”.

11. Ливарно-прокатні модулі концепції “UTHS”.

12. Якість продукції, отриманої на без зливкових агрегатах.

13. Технологія і обладнання без зливкового виробництва смуги.

14. Характеристика обладнання тонкослябових ЛПА зі станом Стеккеля.

15. Якість продукції отриманої на ливарно-прокатних модулях.

Література


 1. Тонкослябовые литейно-прокатные агрегаты для производства стальных полос: Учебн. пособие / В.М. Салганик, И.Г. Гун, А.С. Карандаев, А.А. Радионов.– М.: МГТУ им. Н.Э Баумана, 2003.– 506 с.

 2. Сталеплавильне виробництво: Навч. посібник / В.І. Баптизманський, Б.М. Бойченко, О.Г. Величко та ін.– К.: ІЗМН, 1996.– 400 с.

 3. Кудрин В.А Металлургия стали М.: Металургия, 1996.– 488 с.

 4. Величко А.Г. Внепечная обработка стали. Днепропетровск: Системные технологии, 2005.– 199 с.

 5. Розливання і кристалізація сталі: Навч. посібник / Під ред. В.І. Баптизманського. – К.: Вища школа, 1993.– 286 с.

 6. Процессы непрерывной разливки / А.Н. Смирнов, В.Л. Пилюшенко, А.А. Минаев и др.– Донецк: ДонНТУ, 2002.– 536 с.

 7. Чижиков Ю.М. Редуцирование и прокатка металла непрерывной разливки. – М.: Металлургия, 1974.– 412 с.

 8. Рудой Л.С., Баптизманский В.И. Производительность МНЛЗ.– К.: Техника, 1982.– 152 с.

 9. Ефимов В.А. Разливка и кристаллизация стали.– М.: Металлургия, 1976.– 552 с.

 10. Производство стали на агрегате ковш-печь / Дюдкин Д.А., Бать С.Ю., Гринберг С.Д.– Донецк: ООО «Юго-Восток»/ПД, 2003.– 300 с.


ЗМІСТ

стор.

1. Мета і завдання вивчення дисципліни 2

2. Робоча програма дисципліни, теми та їх зміст 2

3. Методичні вказівки 4

4. Індивідуальні завдання 5

Література 6

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів
Засвоєння знань та придбання та придбання навичок в питаннях конструкції та проектування сталеплавильних агрегатів, сучасних конверторних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи проектування» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Пiдготовка металургiйної сировини» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Моделювання технологічних процесів" для студентів спеціальності 7 (8). 05040101 металургія чорних металів
Моделювання технологічних процесів для студентів спеціальності 7(8). 05040101 – металургія чорних металів / Укл. В. М. Ковшов, М....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „ Оптимізація процесів виплавки чавуну для студентів напряму 050401 металургія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Оптимізація процесів виплавки чавуну” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 металургія чорних металів
«Комп’юторизація інженерних розрахунків» для студентів спеціальності 05040101 – металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
«Експериментальні дослідження технологічних процесів» для студентів спеціальності 7(8). 05040101 металургія чорних металів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни «Металургія чавуну»
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Металургія чавуну» та виконання курсової роботи...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» для студентів напряму підготовки
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Ливарно-прокатні модулі у сталеплавильному виробництві» для студентів напряму 050401 металургія чорних металів iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи менеджменту» для студентів напряму "Металургія"
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Основи менеджменту” для студентів напрямів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи