Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй icon

Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
НазваЛ.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Сторінка1/24
Дата17.02.2014
Розмір1.47 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
1. /3 курс/_нформатика, обчислювальна техн_ка та програмування.doc
2. /3 курс/_стор_я украхнськох культури.doc
3. /3 курс/Електротехн_ка МЕ.doc
4. /3 курс/Крист-ф_я _ м_нералог_я.pdf
5. /3 курс/Крист-фия и минералогия.pdf
6. /3 курс/М_кроеконом_ка.rtf
7. /3 курс/Металлургические печи.pdf
8. /3 курс/Металлургия цветных металлов МЕ906.pdf
9. /3 курс/Металургия стали.doc
10. /3 курс/Теор_я металург_йних процес_в.doc
11. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Конспект лекций по теплоэнергетике.pdf
12. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Лабораторные работы для заочников.pdf
13. /3 курс/Теплоенергетика для всех специальностей/Робоча прогр. заочники - теплоенергетика.pdf
14. /3 курс/УКРАфНСЬКА МОВА (проф спрямуванням) навч пос_бник.doc
15. /3 курс/УЧЕЬНИК__СТ_УКР_КУЛЬТ 4части.doc
16. /3 курс/Украхнська мова (за профес_йним спрямуванням).doc
17. /3 курс/Ф_лософ_я.doc
Навчальний посібник Дніпропетровськ
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення Дисципліни «Інформатика, обчислювальна техніка та програмування» для студентів за галузю знань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна металургійна академія України
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Методичні вказівки до його виконання та рішення типових задач
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Мікроекономіка» Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Мікроекономіка»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електротехніка», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Міністерство промислової політики України

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловостіЛ.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач


УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Дніпропетровськ НМетАУ 2012

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Міністерство промислової політики України

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості


Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А.Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач
УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)Затверджено на засіданні Вченої ради НМетАУ та

навчально-методичної ради ДІПОпрому

як навчальний посібник


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 657(075.8)


Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч. посіб. / Л.Є Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 118 с.


Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для опанування основних аспектів української мови за професійним спрямуванням. Подаються основні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів, професійного спілкування, перекладу та редагування наукових текстів. Наведено зразки оформлення основних типів документів та правила дотримання норм професійної комунікації у діловому спілкуванні.

Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання.

Призначений для студентів усіх спеціальностей.


Відповідальні за випуск: В.Т. Британ, завідувач кафедри історії та українознавства НМетАУ

Т.С. Хохлова, проректор ДІПОпрому


Рецензенти: Л.М. Кулакевич, канд. філол. наук, доц. (ДВНЗ “УДХТУ”)

Г.І. М’ясоїд, канд. пед. наук, доц. (Дніпропетровський університет економіки та права)


© Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова,

І.В. Рибалко, Г.А. Чумакова, Т.О. Бруй,

О.М. Решетилова, Л.М. Ткач, 2012

© Національна металургійна академія

України, 2012

© Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості, 2012


ЗМІСТ


Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості 2

Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості 3

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал для опанування основних аспектів української мови за професійним спрямуванням. Подаються основні ознаки офіційно-ділового та наукового стилів, професійного спілкування, перекладу та редагування наукових текстів. Наведено зразки оформлення основних типів документів та правила дотримання норм професійної комунікації у діловому спілкуванні. 4

Запропонований список рекомендованої літератури допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань та вивчення тем для самостійного опрацювання. 4ВСТУП


Посібник “Українська мова (за професійним спрямуванням)” укладений на основі програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 2009 року № 1150 (Додаток № 2). Зазначена програма відрізняється від попередньої тим, що акцент із засвоєння відомостей про норми літературної мови усіх рівнів мовної ієрархії переноситься на законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування, формування навичок наукової комунікації і фахової мови.

Реалізація завдань програми здійснюється шляхом вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Зміст посібника не дублює шкільної програми з української мови, а базується на культурі усного і писемного професійного спілкування, умінні використовувати набуті знання і навички в професійній сфері. У разі необхідності повторення основ граматики й орфографії української мови, студенти можуть скористатися посібниками: “Українська мова професійного спрямування. Частина І: Навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. (2009 р.)” і “Українська мова за професійним спрямуванням. Частина ІІ: Навч. посіб. / Л.Є. Гапонова, В.М. Голенко, Н.В. Леонова та ін. (2010 р.)”.

Метою посібника є підвищення рівня загальномовної підготовки, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови. Це забезпечить ефективне професійне спілкування, вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; набуття методів впливу на співрозмовника; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології певного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, належне користування різними типами словників.

Посібник призначений для студентів усіх спеціальностей (підготовка до модульного контролю, державного екзамену), аспірантів (підготовка до вступних іспитів до аспірантури, кандидатського екзамену).
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconЛ.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Українська мова (за професійним спрямуванням): Навч посіб. / Л.Є гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова та ін. – Дніпропетровськ:...
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconН. Н. Дзекцер (руководитель темы), В. К. Добрынин, Н. А. Румянцев, В. Л. Фукс, В. Б. Дмитриев, Н. А. Чумакова внесен министерством монтажных и специальных строительных работ СССР
Н. Н. Дзекцер (руководитель темы), В. К. Добрынин, Н. А. Румянцев, В. Л. Фукс, В. Б. Дмитриев, Н. А. Чумакова
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconЛ. В. Гапонова (для студентов всех форм обучения технических специальностей) г. Харьков хнамг 2007 удк. 696 (075) Л. В. Гапонова. Техническая диагностика систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учебное пособие
Л. В. Гапонова. Техническая диагностика систем теплогазоснабжения и вентиляции: Учебное пособие (для студентов всех форм обучения...
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconПоложення «науки про тести» в аспекті переходу до нових стандартів освіти. (доц. Ткач Л. М.) Алгоритм розроблення тестових завдань. (ст викл. Бруй Т. О.)
move to 0-647941
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconДокументи
1. /История философии. - Шегута М.А(изм)+рибалко.rtf
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconПоложення «науки про тести» в аспекті переходу до нових стандартів освіти. (доц. Ткач Л. М.) Алгоритм розроблення тестових завдань. (ст викл. Бруй Т. О.)
Актуальні проблеми сучасного документознавства, методології та практики фахівців з документознавства та інформаційної діяльності
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconМетодичні матеріали
Оцінка придатності сільськогосподарських земель для формування екологічно чистих сировинних зон : метод рек. / [Н. М. Рі­дей, В....
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй icon0106 – „Учет и аудит” 2 семестр Преподаватель: Чумакова Е. Б
Рассматриваются учетные системы Древнего Мира, средневековье, особое внимание уделено формированию бухгалтерского учета в ХІХ хх...
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй iconРідей Н. М. та ін
Вп нубіп україни : монографія / [Рідей Н. М., Паламарчук С. П., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Горбатенко А. А., Рибалко Ю. В.];...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи