Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Сторінка2/3
Дата17.02.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,Робоча програма передбачає самостійну роботу, контрольовану викладачем, яка включає:

 • підготовку до аудиторних занять;

 • самостійне вивчення розділів дисципліни, які не викладаються на лекціях;

 • виконання індивідуального завдання;

 • підготовку до контрольних заходів (залік).


2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Порада А.Н., Гасик М.И. Электротермия неорганических материалов. – М.: Металлургия, 1990. - 232с.

 2. Гасик М.И. Электроды рудовосстановительных электропечей. М.: Металлургия, 1984. – 248с.

 3. Чалых Е.Ф. Технология и оборудование электродных и электроугольных предприятий. М.: Металлургия, 1972, 0- 432с.

 4. Производство электродной продукции / Санников А.К., Сомов А.Б., Ключников и др. М.: Металлургия, 1985, - 129с.

 5. Фиалков А.С. Углеграфитовые материалы. – М.: Энергия, 1979, - 320с.

 6. Кашкуль В.В., Гриншпунт А.Г., Люборец И.И. Передовой опыт эксплуатации рудовосстановительных электропечей. М.: Металлургия, 1988, - 88с.

 7. Технология фосфора / под ред. В.А.Ершова, В.Н.Белова. – Л.: Химия. – 1979. – 336с.

 8. Ершова В.А., Данцис Я.Б., Жилов Г.М. Теоретические основы химической электротермии. Л.: Химия, 1978. – 184с.

 9. Электротермические процессы химической технологии / Под ред. Е.А.Ершова. – Л.: Химия, 1984. – 464с.

 10. Ершов В.А., Данцис Я.Б. Производство карбида кальция. Л.: Химия, 1974. – 152с.

 11. Гасик М.И., Лякишев Н.П., Емлин Б.И. Теория и технология производства ферросплавов. М.: Металлургия, 1988. – 784с.

 12. Проектирование и оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов / Гладких В.А.,  Гасик М.И., Овчарук А.Н., Пройдак Ю.С. – Днепропетровск: «Системные технологии». – 2004. – 736с.


3. Програма і питання для заключного контролю


Розподіл навчальних годин за темами і видами занять наведено в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1

№№ тем

Назва розділу / теми та її зміст

Види занять

Ауд.

Лекції

Сам. робота

1

Неорганічні матеріали та їх класифікація. Обладнання електротермічних виробництв.

Неорганічні матеріали та їх класифікація. Штучні та природні абразивні матеріали. Вуглеграфітові матеріали, штучні алмази, карбід кальцію. Обладнання електротермічних виробництв.

2

2

2

2

Теорія і технологія виробництва електрокорунду нормального та іншіх видів корундів.

Сировина. Теоретичні основи виробництва. Особливості відновлювальної плавки бокситів. Процеси, які протікають у колошнику і ванні електропечі. Кристалізація розплаву електрокорунду. Плавка на блок. Плавка на випуск.

2

2

3

3

Теоретичні основи отримання карбіду кремнію.

Структура і властивості карбіду кремнію. Сировина і її підготовка. Характеристика пічного агрегату. Електротермічний процес.

2

2

3

4

Електротермія карбіду та нітриду бора.

Якість товарного карбіду бора і галузі його використання. Термодинаміка реакцій отримання В4С. Електроплавка карбіду бора та якість шліфматеріалів. Процес відновлення - азотування. Якість графітоподібного нітриду бору.

2

2

3

5

Технологія карбіду кальцію.

Технологія карбіду кальцію. Фізичні і хімічні властивості карбіду кальцію. Механізм і кінетика реакцій карбідоутворення. Сировина. Плавильний процес.

-

-

5

6

Індивідуальне завдання

-

-

12

Загалом

8

8

284. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


4.1 Мета і завдання контрольної роботи


Основна мета контрольної роботи полягає у набутті студентами знань з теорії та технології виробництва неорганічних матеріалів у промислових умовах та вмінь проводити необхідні розрахунки шихти при виробництві абразивних матеріалів.

Для досягнення цієї мети розроблені індивідуальні завдання, виконуючи які студент вивчає теоретичні та технологічні особливості виробництва найбільш поширених абразивних матеріалів і на прикладі виробництва карбіду кремнію набуває навички з розрахунку шихти та матеріального балансу при їх виробництві.


4.2 Порядок оформлення контрольних робіт


Контрольна робота оформлюється в окремому зошиті і складається із двох частин:

 1. Теоретична частина, яка містить відповіді на питання індивідуального завдання згідно таблиці 4.1.

 2. Розрахункова частина, яка містить розрахунок шихти і матеріального балансу виробництва абразивного карбіду кремнію в електропечах опору. Варіанти завдання для розрахунку наведено у таблицях 4.4-4.8.

Номер варіанту для розрахунку призначується викладачем.


Частина 1

4.3 Питання індивідуального завдання


1. Неорганічні матеріали та їх класифікація.

2. Штучні та природні абразивні матеріали.

3. Теоретичні основи виробництва нормального електрокорунду.

4. Характеристика бокситів та їх підготовка до електроплавки.

5. Конструкція електропічного агрегату для виробництва нормального електрокорунду.

6. Технологічні особливості виплавки нормального електрокорунду.

7. Теоретичні основи виробництва карбіду кремнію.

8. Характеристика шихтових матеріалів для виробництва карбіду кремнію.

9. Конструкція електропічного агрегату для виробництва карбіду кремнію.

10. Технологічні особливості виробництва карбіду кремнію.

11. Теоретичні основи виробництва карбіду бору.

12. Характеристика шихтових матеріалів для виробництва карбіду бору.

13. Конструкція електропічного агрегату для виробництва карбіду бору.

14. Технологічні особливості виробництва карбіду бору.


Таблиця 4.1

Варіанти індивідуального завдання

Номер

варіанту

Номер питання індивідуального завдання

1

2

3

4

5

1, 11

1

2

3

8

13

2, 12

1

2

4

9

14

3, 13

1

2

5

7

12

4, 14

1

2

6

9

11

5, 15

1

2

5

10

12

6, 16

1

2

3

8

14

7, 17

1

2

4

7

13

8, 18

1

2

6

7

11

9, 19

1

2

5

10

11

10, 20

1

2

4

9

14


Частина 2

4.4 Приклад розв’язання індивідуального завдання


Розрахунок шихти і матеріального балансу виробництва абразивного карбіду кремнію в електропечах опору

Розрахунок виконується відповідно до основної балансової реакції (1) взаємодії кремнезему кварцевого піску з вуглецем нафтового коксу з утворен­ням карбіду кремнію.

Балансова реакція має вигляд

SiО2 + 3С = SiC + 2СО. (1)

В інженерних розрахунках шихти для виробництва карбіду кремнію, у т.ч. і на ВАТ «ЗАК», використовується величина вуглецевого модуля (Мс).

Вуглецевий модуль для балансової реакції називають теоретичним модулем (). Він уявляє відношення маси вуглецю до суми маси цього вуглецю і кремнезему відповідно з реакцією (1)

,

де Мс і МSiO2 - атомна маса вуглецю і молекулярна маса кремнезему.

Модуль Мс може виражатися у відсотках (37,5%) або в долях одиниці (0,375).

В промислових умовах практичне значення вуглецевого модуля завжди вище теоретичного в зв’язку з угаром вуглецю, та витратами його на побічні реакції відновлення других оксидів шихтових матеріалів.

Вихідні дані для розрахунків: склад шихтових матеріалів, зворотніх та побічних продуктів і карбіду кремнію; доля випаровування кремнезему та витрати карбіду кремнію при розбиранні печі; окислення вуглецю киснем повітря та вологою шихти (угар вуглецю); вихід карбідовміщуючих продуктів та інші. Вихідні дані складають різновидність варіантів для індивідуальних розрахунків.

Розрахунок виконується на 100 кг кварцевого піску реакційної шихти при умові використання на першому етапі тільки свіжих шихтових матеріалів.

По прийнятому варіанту розрахунку компоненти вихідних шихтових матеріалів будуть приймати участь як в утворенні прошарку карбіду кремнію, так і формуванні усіх побічних продуктів у печі опору.

Хімічний склад вихідних матеріалів приведено у табл. 4.2.Таблиця 4.2

Хімічний склад шихтових матеріалів

Матеріали

Вміст компонентів, мас.%

SiO2

Fe2O3

А12O3

СаО

MgO

До­-

мішки

C

Воло­-

га*

Кварцевий

пісок

98,8

0,30

0,38

0,1

0,1

0,32
5,0

Зола нафтового

коксу

45,6

14,2

24,3

4,8

5,7

5,4
-

Нафтовий кокс

зола (Ас) = 0,32; Летучі = 4,68; Сірка = 1,0;

94,0

3,1

Лушпиння

насіння соняш­ника

Зола (Ас) = 0,25; Летучі = 74,7;

25,0

16

* Волога понад 100%.
Розрахунок активного вуглецю у 100 кг відновника. В якості якого ви­користовується нафтовий кокс.

Необхідно вуглецю на відновлення оксидів золи нафтового коксу:

SіO2 + 3С = SiC + 2СО 100·0,0032·0,456· = 0,0876 кг;

2/3А12O3 + 3С = 1/3Аl4С3 + 2СО 100·0,0032·0,243· = 0,0412 кг;

2FeO + 8/3С = 2/3Fe3C + 2CO 100·0,0032·0,128· = 0,0091 кг;

2СаО + 6С = 2СаС2 + 2СО 100·0,0032·0,048·= 0,0099 кг;

Усього: 0,14 кг


Активний вуглець (замішок вуглецю) в 100 кг нафтового коксу

Сакт.н.к. = Сн.к. - 0,14 = 94 - 0,14 = 93,86 кг,

Сакт.н.к. = 93,86%.

Кількість вуглецю, яка необхідна дня відновлення кремнезему із 100 кг кварцевого піску.

В розрахунках прийнято, що кремнезем кварцевого піску в реакційній зоні на 95% відновлюється до SiС, а 5% його відновлюється до летучого SiO. Другі компоненти перерозподіляються поміж побічними продуктами процесуде SiO2 - доля кремнезему в кварцевому піску, кг;

- кількість вуглецю відповідна для відновлення 1 кг SiO2 до SiC і до SiO.

,

де 0,95 - доля відновлення SiО2 до SiC;

0,05 - доля відновлення SiО2 до SiO.

Треба вуглецю із урахуванням його окислення киснем повітря (угар вуглецю 1,5%)де 0,985 - доля використання вуглецю на. процеси відновлення.

Необхідно нафтового коксуУтвориться карбіду кремнію із кварцевого піску

SiCкв = 98,8·0,95·40/60 = 62,57 кг.

Утвориться карбіду кремнію із золи нафтового коксу

SiCн.к. = Кн.к.·Ас·SiO2·0,95·40/60 = 61,5·0,0032·0,506·0,95·40/60 = 0,06 кг.

Усього утворюється карбіду кремнію

SiC = SіСкв + SiCн.к. = 62,57 + 0,06 = 62,63 кг.

Розрахунок кількості кварцевого піску і нафтового коксу (суха вага), необхідних для утворення 1 т карбіду кремнію заданого складу (98,5% SiC)нафтовий коксРозрахунок кількості кварцевого піску і нафтового коксу, необхідних для утворення зворотньої шихти та побічних продуктів при роботі печі на свіжій (новій) шихті.

Зворотня шихта - це шихта, котра не прореагувала в печі або прореагувала частково. Вона завжди має нижчий вміст вуглецю, по зрівнянні з новою шихтою, внаслідок його угару (1-2,0%). Кількість зворотньої шихти згідно з практичними даними становить 2,5-3,5 т на 1 т карбіду кремнію. Вміст вуглецю в ній 30-32%, кремнезему - 52-55%.

У печі також утворюються побічні карбідизовані продукти, такі як аморф (80% SіС), зростки (75% SіС), силоксикон (20% SіС) та графіт, вихід яких, відносно куска карбіду кремнію, становить відповідно 40, 7, 2 і 0,3%. При складанні балансу необхідно враховувати, що частина карбіду кремнію (2%) втрачається при розбиранні електропечі опору.

Згідно із вищевідзначеним у печі опору при використанні нових матеріалів утворюється значно більше SiC ніж його вміщує 1 т карбіду кремнію. Розрахунки цієї сумарної кількості карбіду кремнію та потреби кварцевого піску і нафтового коксу приведені нижче.

Усього утворюється карбіду кремнію

ƩSiC = 985·1,02 + 985 (3,1·0,13 + 0,4·0,8 + 0,07·0,75 + 0,02·0,2 +

+ 0,003) = 1004,7 + 770,8 = 1775,5 кг,

де 1,02 - коефіцієнт втрати карбіду кремнію при розбиранні печі;

3,1; 0,4; 0,7; 0,02; 0,003 - доля виходу зворотньої шихти, аморфу, зростків, силоксикону та графіту відповідно;

0,13; 0,8; 0,75; 0,2 - доля вмісту SiC у зворотній шихті, аморфу, зростках, силоксиконі відповідно.

Потрібно кварцевого піску для утворення SiCде 985 - кількість SiС у 1 т карбіду кремнію, кг.

Кількість кремнезему в зворотній шихті та побічних продуктах

SiO2зв = 985 (3,1·0,54 + 0,4·0,07 + 0,07·0,055 + 0,02·0,505) = 1690,2 кг,

де 0,54; 0,97; 0,055; 0,505 - доля SiО2 в зворотній шихті, аморфі, зростках і силоксикону відповідно.

Необхідно кварцевого піскуде 0,988 - доля SiО2 в кварцевому піску.

Усього кварцевого піску в шихті

ƩQшкв = Qкв.SiC + Qкв.зв = 2837 + 1710,7 = 4547,7 кг.

Масова доля вуглецю в зворотній шихті та побічних продуктах

МСтв. = Мзв · Ств.зв + Мам. · Ств.ам + Мз · Ств.з + Мс · Ств + Мгр =

= 985·3,1·0,31 + 985·3,1·0,31 + 985·0,4·0,115 + 985·0,07·0,06 +

+ 985·0,02·0,25 + 985·0,003 = 1003,8 кг,

де Mзв, Мам, Мз, Мс, Мгр - кількість зворотньої шихти, аморфу, зростків, силоксикону і графіту, кг;

0,31; 0,115; 0,06; 0,25 - доля вуглецю в зворотній шихті, аморфу, зростках і силоксикону відповідно.

Потрібно нафтового коксу на вуглець зворотньої шихти та побічних продуктів.Усього нафтового коксу

ƩQн.к = Qн.к + Мн.к = 968,2 + 1069,1 = 2.037,8 кг

Знаходження кількості розпушувача у шихті.

В реакційну шихту завжди вводять розпушувачі наприклад, лушпиння насіння соняшника, в кількості 12-15% відносно карбіду кремнію

Qлуш = 985 · 0,15 = 147,8 кг

Приймаємо для подальших розрахунків 150 кг.

Вуглецевий модуль реакційної шихти.

В промислових умовах використовується, як важлива параметрична характеристика технологічної якості шихтової суміші, вуглецевий модуль шихти (Мшс), котрий підтримується на рівні 38% для карбіду кремнію чорного.

Вуглецевий модуль шихти - це відношення загальної кількості вуглецю в шихті до суми маси вуглецю і кремнезему, внесених шихтовими матеріаламиде Мшс - вуглецевий модуль шихти, %;

- загальна кількість відповідно вуглецю і кремнезему, яку вносять і-компоненти шихти, кг,

Перевірочний розрахунок вуглецевого модуля реакційної шихти.

ƩСіш = Сн.к + Слуш = ƩQн.к · %Сакт.н.к + Qлуш · %Слуш,

ƩSiO2ш = SiO2н.к + SiO2луш + SiO2кв = ƩQн.к·Асн.к·%SiO2нк + Qлуш· Аслуш·%SiO2луш + ƩQкв·%SiO2квТаким чином, проведені розрахунки вуглецевого модуля реакційної шихти показали, що по своєму значенню він значно нижче практичного рівня (38,0%). Тому Мшс необхідно скоригувати до рівня 38%.

Скоректована величина вуглецевого модуля за рахунок нафтового коксуде X (ƩQшн.к) - загальна кількість нафтового коксу в шихті з Мшс=38.

5813,1 · Х = 16841954, X = 2897,2 кг.

Усього нафтового коксу в шихті

ƩQшн.к = 2897,2 кг.

Питома витрата вихідних шихтових матеріалів для виробництва карбіду кремнію чорного.

Питома витрата нових матеріалів реакційної шихти на 1 т карбіду крем­нію, кг:

- кварцевий пісок - 4547,7;

- нафтовий кокс - 2897,2;

- лушпиння насіння соняшника -150.

Розрахунок газів, летючих, волога.

Кількість СО, який утворюється при формуванні кристалів карбіду кремніюКількість СО, який утворюється при окисленні вуглецю оксидами золи нафтового коксу і лушпиння насіння соняшникаде 0,14 - вуглець на відновлення оксидів золи 100 кг нафтового коксу;

0,0025 - доля золи в лушпинні насіння соняшника;

0,4 - доля SiО2 в золі лушпиння насіння соняшника.

Утворюється СО

2485,7 + 9,6 = 2495 кг.

Угар вуглецю шихти

(2897,2 · 0,9386 + 150 · 0,25) · 0,015 = 41,4 кг,

де 0,015 - доля угару вуглецю.

Утворюється СО2Кількість SО2, що утворюється при окисленні сірки

,

де 0,01 - доля сірки в нафтовому коксу.

Необхідно кисню повітря для окислення 41,4 кг вуглецю і сірки (утворення 57,9 кг SО2)Доля азоту, що сопутня 139,4 кг кисню.Витрачається повітря

139,4 + 466,7 = 606 кг.

Усього утворюється газів

2495 + 151,6 + 57,9 + 466,7 = 3171,2 кг

Утворюється летучого SiOКількість летучих шихтових матеріалів

2897,2·0,0468 + 150·0,744 = 247,2 кг.

Усього летучих

164,7+ 247,2 = 412 кг.

Волога шихтових матеріалів

4547,7·0,05 + 2897·0,031 + 150·0,16 = 341,2 кг,

де 0,05; 0,031; 0,16 - доля вологи відповідно в кварцевому піску, нафтовому коксу, лушпинні насіння соняшника.

Волога для зволоження шихти.

Витрати води для зволоження шихти в промислових умовах складають 30- 35% від виходу карбіду кремнію. Приймаємо 30%.

1000·0,3=300 кг.

Усього внесено вологи

341,2+ 300 = 641,2 кг.

Матеріальний баланс

Таблиця 4.3

Матеріальний баланс виробництва 1 т карбіду кремнію чорного на свіжій шихті

Задано

Одержано

Матеріали

кг

%

Продукти

кг

%

Кварцевий пісок

4547,7

51,43

Карбід кремнію

1000

11,31

Нафтовий кокс

2897,2

32,77

Шихта (зворотня)

3054

34,54

Лушпиння насівай соняшника

150

1,70

Аморф

394

4,46


Зростки

69

0,78

Повітря, для окислення вуглецю коксу І сірки

606

6,85

Силоксикон

20

0,23

Волога шихтових матеріалів

341,2

3,86

Графіт

3

0,03

Вода для

зволоження шихти

300

3,39

Втрата карбіду кремнію

20

0,23


Гази

3172

35,87


Летучі

412

4,66


Пара

641

7,25


Непогодженість

57

0,64
8842

100
8842

100

1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів технічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів технічних спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна іноземна лексика» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи