3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи icon

3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Скачати 100.31 Kb.
Назва3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Дата17.02.2014
Розмір100.31 Kb.
ТипДокументи
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,


3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання

самостійної роботи


3.1. Варіанти контрольного завдання передбачають проведення

спрощеного розрахунку кількості коксу, необхідного для

вуглецевотермічного процесу отримання феросиліцію


Нижче наведений алгоритм для практичних розрахунків потреби коксу у відповідності до варіантів контрольного завдання. Отримання феросиліцію із 100 кг кварциту (3.1):

(3.1)

де – <%SiO2>кв і <%SiO2>зк, <%Al2O3>кв і <%Al2O3>зк,

<%Fe2O3>кв і <%Fe2O3>зк, <%CaO>кв і <%CaO>зк -вміст кремнезему,

глинозему, оксиду заліза, кальцію відповідно у кварциті і золі кокса,

мас.%;

- ступінь відновлення оксидів під час плавки, долі;

 Ас  вміст золи в коксі, мас. %;

 <%C>к – вміст вуглецю в коксі, мас. % (для всіх варіантів взяти 85%).

Розрахунки при проведенні практичних занять можливо виконувати і за допомогою ПОЕМ. Для цього необхідно скласти програму ПОЕМ з використанням таблиці відповідностей до цього контрольного завдання (табл. 3.1).


Методика розрахунку потрібної кількості коксу для отримання феросиліцію із 100 кг кварциту проводиться у відповідності до наведеного вище алгоритмічного виразу 3.1 з використанням вихідних даних індивідуального варіанта контрольного завдання № 1 (табл. Д.1.1 – Д.1.4).


3.2. Контрольне завдання № 2 передбачає виконання спрощеного розрахунку необхідної кількості відновника (коксу) для вуглецевотермічного процесу виплавки високовуглецевого феромарганцю марки ФМн78. Розрахунок проводиться на 100 кг марганцевої сировини за алгоритмічним виразом (3.2):


Таблиця 3.1


Таблиця відповідностей до контрольного завдання № 1


Змінні

ПОЕМ

Інтервал значень

(шаг)

Змінні задачі

SIK

92-98 (1%)

Вміст кремнезему в кварциті, мас. % (<%SiO2> кв)


ALK

0,3-1,6 (0,1%)

Вміст глинозему в кварциті, мас. % (2O3>кв)


FEK

0,2-1,0 (0,1%)

Вміст оксиду заліза в кварциті, мас. % (2O3>кв)


KK

0,2-1,0 (0,1%)

Вміст оксиду кальцію в кварциті, мас. % (<СаO>кв)


SIZ

44-50 (1%)

Вміст кремнезему в золі коксу, мас. %(2>зк)


ALZ

18-26 (1%)

Вміст глинозему в золі коксу, мас. %(< Al2O3>зк)


FEZ

24-28 (1%)

Вміст оксиду заліза в золі коксу, мас. % (2O3>зк)

KZ

1,5-2,5 (0,1%)

Вміст оксиду кальцію в золі коксу, мас. % (<СаО>зк)


АС

9-14 (1%)

Вміст золи в коксі, мас. % (<Ас>)


ТСВ

96-99 (1%)

Ступінь відновлення кремнезему під час електроплавки, долі (SiO2)


ТАВ

35-50 (5%)

Ступінь відновлення глинозему під час електроплавки, долі (

ТFE

96-99 (0,5%)

Ступінь відновлення оксиду заліза під час електроплавки, долі

ТКВ

12-15 (1%)

Ступінь відновлення оксиду кальцію під час електроплавки, долі (СаО)


С

84-88 (1%)

Вміст вуглецю в коксі, мас. % к

(3.2)

де – Qмс – вихідна кількість марганцевої сировини, кг;

 <%Mn>мс, <%SiO2>мс, <%Fe2O3>мс, <%P2O5>мс – вміст марганцю,

кремнезему, оксиду заліза, оксиду фосфору в марганцевій сировині,

мас. %;

 <%C>к.ак – вміст активного вуглецю в коксі, мас. %;

Mn, Si, Fe, p – ступінь переходу марганцю, кремнію, заліза і фосфору

в сплав, %;

 Mn – ступінь летючості марганцю, %;

 [%C]ст і [%Mn]ст – вміст вуглецю і марганцю в високовуглецевому

феромарганці (ДСТУ 3547-97), мас. %.

Методика розрахунку заключається в використанні алгоритмічного виразу 3.2 у відповідності до якого проводиться розрахунок необхідної кількості коксу для отримання високовуглецевого феромарганцю із 100 кг марганцевої сировини. Вихідні дані до контрольного завдання № 2 наведені у додатках (табл. Д.2.1 і Д.2.2).

При проведенні практичних занять розрахунки можливо виконувати за допомогою ПОЕМ. Для цього необхідно скласти програму ПОЕМ з використанням таблиці відповідностей до контрольного завдання № 2 (табл. 3.2).


Таблиця 3.2

Таблиця відповідностей до контрольного завдання № 2


Змінні

ПОЕМ

Інтервал значень (шаг)

Змінні задачі

QM

100

Кількість марганцевої сировини, кг (Qмс)


МNМ

43-45 (1%)

Вміст марганцю в марганцевій сировині, мас. % (мс)


СК

83-85 (1%)

Вміст активного вуглецю в коксі, мас. % (<%C>к.ак)


KS

6-10 (1%)

Ступінь летючості марганцю, % (Mn)


SIM

12-14 (1%)

Вміст кремнезему в марганцевій сировині, мас. % (<%SiO2>мс)


TSI

6-9 (1%)

Ступінь відновлення кремнію в сплаві, % (Si)


P2M

0,1-0,3 (0,1)

Вміст оксиду фосфору в марганцевій сировині, мас. % (<%P2O5>мс)


ТР

85-90 (1%)

Ступінь відновлення фосфору в сплаві, % (Р)


TMN

78-80 (1%)

Ступінь відновлення марганцю в сплав, % (Mn)


MNC

78-80 (1%)

Вміст марганцю в високовуглецевому феромарганці, ДСТУ 3547-97 ([%Mn]ст)


СС

6,5-7,0 (0,1%)

Вміст вуглецю в високовуглецевому феромарганці, ДСТУ 3547-97 ([%С]ст)
3.3. Контрольне завдання № 3 передбачає виконання спрощеного розрахунку необхідної кількості залізної стружки для вуглецевотермічного процесу виплавки феросиліцію. Розрахунок проводиться на 100 кварциту за алгоритмічним виразом (3.3):

(3.3)

де  <%SiO2>кв і <%SiO2> – вміст кремнезему в кварциті і в золі коксу,

мас. %;

- ступінь відновлення кремнезему, %;

 ступінь відновлення кремнію із SiO2 до Si, (90-92), %;

 qк – питома витрата коксу на 100 кг кварциту при отриманні марки

феросиліцію відповідно до стандарту, кг;

 Ас вміст золи в коксі, мас. %;

 [%Si]ст – вміст кремнію у відповідній до стандарту марці феросиліцію,

мас. %;

 [%Fe]зс – вміст заліза в металевій стружці, мас. %;

 0,47 – атомна доля кремнію в оксиді SiO2.

Методика розрахунку необхідної кількості залізної стружки для отримання стандартної марки феросиліцію із 100 кг кварциту проводиться з використанням виразу 3.3 і вихідних даних до контрольного завдання № 3 (табл. Д.1.1 – Д.1.4).

При проведенні практичних розрахунків і моделюванні з використанням ПОЕМ за виразом 3.3 необхідно скласти програму ПОЕМ з урахуванням таблиці відповідей до цього контрольного завдання (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Таблиця відповідностей до контрольного завдання № 3

Змінні

ПОЕМ

Інтервал значень

(шаг)


Змінні задачі


SIK

92-98 (1%)

Вміст кремнезему в кварциті, мас. % (2>кв)


SIZ

50-60 (1%)

Вміст кремнезему в золі коксу, мас. % (2>зк)


TSO

96-99 (1%)

Ступінь відновлення кремнезему, %

TSI

90-92 (1%)

Ступінь відновлення кремнію із SiO2 до Si, % ( Si)


qMS

45-50 (1%)

Питома витрата коксу на 100 кг кварциту, кг (qк)


АС

9-14 (1%)

Вміст золи в коксі, мас. % (Ас)


SIT

25, 45, 65, 75, 90

Вміст кремнію в марках феросиліцію по ГОСТ, % ([%Si]ст)

FEЗ

90-94 (1%)

Вміст заліза в залізній стружці, мас. %([%Fe]ст)

3.4. Контрольне завдання № 4 передбачає виконання спрощеного розрахунку кількості флюсу, необхідного для виплавки високовуглецевого феромарганцю флюсовим методом. Розрахунок проводиться за виразом (3.4):


(3.4)

де – Qмс – кількість марганцевої сировини, кг;

 В – основність шлаку, долі;

 <%SiO2>мс і <%CaO>мс – вміст кремнезему і оксиду кальцію в

марганцевій сировині, мас. %;

 <%CaO>фл – вміст оксиду кальцію в флюсі, мас. %;

 SiO2, СаО – ступінь переходу кремнезему і оксиду кальцію в шлак, %.

Методика розрахунку заключається в використанні виразу 3.4 у відповідності до якого проводиться розрахунок необхідної кількості флюсу для отримання високовуглецевого феромарганцю флюсовим методом із 100 кг марганцевої сировини. Вихідні дані до контрольного завдання № 4 наведені у додатку 3 (табл. Д.3.1).

При проведенні практичних розрахунків використовуються дані таблиці відповідностей (табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Таблиця відповідностей до контрольного завдання № 4


Змінні

ПОЕМ

Інтервал

значень

(шаг)


Змінні задачі

QM

100

Кількість марганцевої сировини, кг (Qмс)


В

1,0-1,5 (0,1%)

Основність шлаку, долі (В)


SIM

16-25 (1%)

Вміст кремнезему в марганцевій сировині, мас.% <%SiO2>мс


FIC

97-99 (1%)

Ступінь переходу в шлак оксиду кальцію, % (СаО)


FIS

85-95 (1%)

Ступінь переходу в шлак кремнезему, % (SiO2)


САМ

4-15 (1%)

Вміст оксиду кальцію в марганцевій сировини, мас. % (<%CaO>мс)


CAF

48-55 (1%)

Вміст оксиду кальцію в флюсі (вапняк), мас. % (<%CaO>фл)
Схожі:

3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconІ. М.Єріна методичні вказівки
Для виконання розрахунково-графічного завдання, проведення практичних занять та самостійної роботи
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМ. В. Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи
Методичні вказівки для практичних занять, виконання контрольних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» (для студентів...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «технологія наукових досліджень»
Дичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної роботи та виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія наукових...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки до практичних занять з розділу " гідродинамічні муфти " та завдання для виконання
Методичні вказівки до практичних занять з розділу “Гідродинамічні муфти” та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація персоналу»
Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Мотивація...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconГ. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник
Практичних занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний...
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи