Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, icon

Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,
Скачати 117.02 Kb.
НазваМетодичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,
Дата17.02.2014
Розмір117.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,ВСТУП


Металургія є однією із ведучих галузей промислового комплексу України. Електрометалургія, як складова цього комплексу – це не тільки теперішнє, але й, в більшій мірі, майбутнє металургії.

Незважаючи на усі негаразди – спад промислового виробництва, кризові явища – електрометалургія зараз іде шляхом відродження і нарощує темпи свого виробництва. В останні роки виробництво сталі в Україні досягло більше 40 млн.т, а феросплавів біля 2 млн.т.

Головні напрямки подальшого розвитку – це розширення електрометалургійного виробництва шляхом введення в дію нових цехів, підвищення ефективності виробництва, покращання якості вуглецевих, економно легованих і високолегованих марок електросталі, позапічної обробки сталі в агрегаті «ківш-піч», безперервної розливки і розвиток спеціальних методів переплаву - спецелектрометалургії з отриманням найвисокоякісної сталі і злитків з неї.

Суттєвого рівня у своєму розвитку досягло електроферосплавне виробництво, особливо марганцевих і кременистих феросплавів, без яких практично неможливо виплавити ні однієї тонни сталі.

Все це повинно спонукати студентів творчо підходити до вивчення теорії і технології електрометалургійних процесів, конструкції електрометалургійних агрегатів і вирішення шляхів подальшого підвищення техніко-економічних показників виробництва.

Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, забезпечують безперервність навчання, удосконалення поточного і семестрового контролю знань з одночасним розвитком їх творчої самостійності.


 1. Загальні методичні вказівки


Студенти заочної форми навчання вивчають дисципліну «Електрометалургія» на 3-му або 4-му курсах. Навчальними програмами передбачені лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота і виконання контрольної роботи. В якості підсумкового семестрового контролю студенти здають залік або екзамен.

Головна мета дисципліни – це вивчення основних методів виробництва феросплавів, виплавки електросталі, позапічної обробки і розливки низько- та високолегованих марок електросталі, особливостей механічного і електричного устаткування електропечей.

Під час лекцій – лектор приділяє особливу увагу слідуючим розділам дисципліни:

 • фізико-хімічні основи і технологія виробництва феросплавів;

 • теоретичні і технологічні особливості виплавки електросталі;

 • фізико-хімічні основи і технологічне устаткування позапічної обробки електросталі;

 • методи розливки електросталі і якість злитку;

 • техніко-економічні показники електрометалургійних процесів.

На практичних заняттях розглядаються методи розрахунку електрометалургійних процесів – складу шихти, витрат вуглецевих відновників і шихтових матеріалів та розрахунки і вирішення інших конкретних виробничих ситуацій технологічних процесів.

Основним видом занять при вивченні даної дисципліни студентами заочниками є самостійна робота над літературою, так як лекції читаються з найбільш важливих і складних теоретичних і практичних питань електрометалургійних технологій, включаючи і методику виконання розрахунків.

Самостійне вивчення дисципліни рекомендується проводити в слідуючій послідовності:

 • ознайомитись із змістом теми яку необхідно вивчити за програмою та методичними вказівками;

 • ознайомитись та законспектувати відповідний матеріал із основної і додаткової літератури (підручники, посібники);

 • опрацювати в основній і додатковій літературі теоретичний матеріал і методику виконання розрахунків;

 • після засвоєння матеріалу теми відповісти на контрольні запитання для виконання самостійної роботи.

Всі незрозумілі питання необхідно записати в конспект для з’ясування їх у викладача під час консультацій і аудиторних занять.

Індивідуальне завдання виконується після вивчення фізико-хімічних і технологічних особливостей електрометалургійних процесів отримання феросплавів і електросталі та загального устаткування рудовідновлювальних і електросталеплавильних печей, конструкції агрегатів для позапічної обробки і розливки металу.

При вивченні дисципліни і виконанні контрольної роботи студентам рекомендується використовувати додаткову літературу.


 1. Навчальна програма і методичні вказівки до вивчення дисципліни
  1. Мета і задачі розвитку електрометалургії


Програма. Шляхи становлення і історичного розвитку. Сучасний стан і перспективи розвитку електрометалургії.


Методичні вказівки. При розгляді даної теми необхідно, в першу чергу, уяснити роль і місце електрометалургії в гірничо-металургійному комплексі України. Виділити етапи отримання заліза, вуглецевих марок сталі, легованої і високолегованої електросталі та високоякісної електросталі спеціальної металургії. Охарактеризувати розвиток електрометалургії феросплавів та значення феросплавів в металургії і електрометалургії.

Відмітити важливі напрямки розвитку електрометалургії. Це розробка маловідходних і безвідходних процесів, запровадження у виробництво найбільш прогресивних і ефективних ресурсозаощаджуючих технологій з надійними системами механізації і автоматизації та охорони природного навколишнього середовища.


Література: [1, С. 19-28], [2, c. 8-14], [4, c. 205-231], [5, c. 14-21],

[6, С. 7-257].  1. Електрометалургія феросплавів


Програма. Що таке феросплави, сплави і лігатури? Призначення феросплавів. Сучасні методи виробництва феросплавів. Переваги електротермічного методу і перспективи його розвитку.

Класифікація феросплавних процесів за видом відновника (вуглецевотермічний, силікотермічний, алюмотермічний). Особливості процесів, переваги та недоліки. Безперервні і періодичні процеси.

Конструктивні особливості феросплавних електропечей, основні елементи конструкції, їх призначення. Самообпалювальні електроди, їх експлуатація.

Фізико-хімічні основи рудовідновлювальної плавки феросплавів.

Кремній і його сплави. Призначення кремністих феросплавів, сортамент. Фізико-хімічні особливості відновлення кремнезему вуглецем. Практика виробництва сплавів феросиліцію в закритих феросплавних електропечах. Розливка феросплаву, дроблення і фракціювання злитка сплава.

Техніко-економічні показники процесу.

Марганець і його сплави. Призначення марганцевих феросплавів, сортамент. Марганцеві руди, хімічний склад і якість руд вітчизняних родовищ. Методи підготовки перед рудовідновлювальною плавкою. Агломерація марганцевої сировини. Фізико-хімічні особливості відновлення марганцю. Технологія виплавки високовуглецевого феромарганцю і сплавів феросилікомарганцю. Силікотермічні методи виплавки марганцевих феросплавів. Техніко-економічні показники процесів.

Хромисті феросплави. Характеристика хромових руд. Фізико-хімічні і технологічні особливості процесів виробництва сплавів на підставі хрому та техніко-економічні показники процесів.

Різновиди феросплавів малої групи їх призначення в металургії, методи виробництва.


Методичні вказівки. При вивченні цього розділу необхідно засвоїти особливості феросплавних процесів і технологічні аспекти їх виробництва у сучасних рудовідновлювальних і рафінувальних електропечах. Особливості експлуатації самообпалювальних електродів.

Необхідно засвоїти загальні і відмінні признаки процесів, фізико-хімічні і технологічні особливості та техніко-економічні показники виробництва. Роль рудного шару в печі при виплавці високовуглецевого ферохрому.


Література: [1, С. 28-246], [2, С. 14-240], [5, С. 576-710], [8, С. 314-366].


Контрольні запитання для виконання самостійної роботи.

 1. Феросплави, сплави і лігатури, їх призначення в металургії.

 2. Електротермічні процеси і переваги електротермічного нагріву.

 3. Сутність, переваги і недоліки вуглецевотермічного методу отримання феросплавів.

 4. Сутність, переваги і недоліки силікотермічного і алюмінотермічного методів отримання феросплавів.

 5. Конструктивні особливості рудовідновлювальної електропечі.

 6. Безперервні і періодичні процеси виробництва феросплавів, їх сутність. Навести приклади.

 7. Кременисті феросплави, їх сортамент і призначення в металургії.

 8. Фізико-хімічні особливості відновлення кремнезему вуглецем.

 9. Роль заліза при виробництві феросиліцію.

 10. Особливості реалізації вуглецевотермічних процесів у закритих і відкритих електропечах.

 11. Машинна розливка феросиліцію, особливості, переваги.

 12. Фракціювання феросплавів, переваги і недоліки цього процесу.

 13. Марганцеві феросплави, їх сортамент і призначення в металургії.

 14. Типи марганцевих руд Нікопольського басейну, їх якість.

 15. Методи попередньої підготовки марганцевих руд, концентратів перед рудовідновлювальною плавкою.

 16. Агломерація марганцевих руд, концентратів.

 17. Фізико-хімічні особливості відновлення марганцю.

 18. Технологія виплавки високовуглецевого феромарганцю.

 19. Технологія виплавки феросилікомарганцю.

 20. Силікотермічна технологія виробництва середньовуглецевого феромарганцю.

 21. Трьохстадійна технологія виплавки металевого марганцю.

 22. Крива розчинення вуглецю в сплавах системи марганець-кремній-вуглець ([C] = f[Si]).

 23. Хромисті феросплави, їх призначення в металургії.

 24. Хромові руди і їх характеристика.

 25. Фізико-хімічні особливості відновлення оксиду хрому вуглецем.

 26. Відновлення оксиду хрому силікотермічним і алюмінотермічним методами.

 27. Технології виплавки високовуглецевого ферохрому.

 28. Роль рудного шару в ванні електропечі і флюсу при виплавці високовуглецевого ферохрому.

 29. Методи виплавки сплавів феросилікохрому.

 30. Навести приклади феросплавів малої групи і їх призначення в металургії.

31.Технологія виплавки феровольфраму.


  1. Електрометалургія сталі


Програма. Класифікація електропечей. Переваги електроенергії як джерела тепла. Дугові сталеплавильні печі. Футеровка печі. Механічне обладнання печі. електрична схема підключення дугової печі і її основні елементи.

Класифікація електросталі, методів і варіантів технології її виплавки. Шихтові матеріали. Технологія електроплавки в дуговій печі з основною футеровкою. Основні періоди електроплавки. Заправка печі. Завалка шихти. Період розплавлення шихти. Окислювальний період і його задачі. Окислення кремнію, марганцю, хрому. Хімізм і механізм окислення вуглецю і видалення оксиду вуглецю із металу. Дефосфорація і умови видалення фосфору із металу. Видалення газів і неметалевих включень. Відновлювальний період електроплавки і його задачі. Осаджувальне і дифузійне розкислення сталі. Десульфурація. Умови видалення сірки. Способи інтенсифікації дугової плавки. Доводка металу.

Виплавка сталі в електропечах з кислою футеровкою. Переваги і недоліки кислої електроплавки сталі. Тигельні індукційні печі, основні елементи конструкції. Плавка сталі в основній індукційній печі.

Спеціальна металургія і її задачі. Методи спеціального переплаву в агрегатах спецелектрометалургії. Особливості рафінувальних процесів при переплавці заготівок. Формування злитка і його якість. Коротка характеристика методів електрошлакового і вакуумнодугового переплавів.


Методичні вказівки. При вивченні даного розділу необхідно перш за все звернути увагу на принципові відмінності електроенергії, як джерела тепла в порівнянні з іншими джерелами енергії. Ознайомитись з конструкцією електродугової печі, принципом роботи. Розглянути фізико-хімічні і технологічні особливості протікання процесів в електропечі в порівнянні з другими сталеплавильними агрегатами з метою визначення переваг електроплавки.

З’ясувати принципи роботи індукційної печі і розглянути особливості індукційної плавки. Звернути увагу на позапічні методи обробки сталі і їх значення в вирішенні задачі підвищення якості електросталі.

Підкреслити особливу роль спеціальних методів переплаву при отриманні високоякісних злитків.


Література: [3, С 5-177, 179-240], [4, С 19-231, 234-421, 462-494],

[5, С 97-572], [8, С 14-117, 135-198, 199-314], [9, С 300-362].


 1. Переваги електроенергії, як джерела тепла.

 2. Класифікація електричних печей.

 3. Основні елементи конструкції дугової печі.

 4. Футеровка електропечі, її призначення, основні види.

 5. Призначення основних механізмів електропечі.

 6. Електрична схема підключення дугової печі і основні елементи електроустаткування.

 7. Основні періоди електроплавки сталі з повним окисленням.

 8. Класифікація і стандартизація електросталі, навести приклади.

 9. Шихтові матеріали, їх характеристика і підготовка.

 10. Період розплавлення шихти і методи його інтенсифікації.

 11. Окислювальний період і його задачі.

 12. Методи проведення окислювального періоду.

 13. Умови успішної дефосфорації електросталі.

 14. Окислення кремнію, марганцю, хрому. Навести хімізм процесів.

 15. Механізм окислення вуглецю і видалення оксиду вуглецю (СО) із стальної ванни.

 16. Умови дегазації і видалення неметалевих включень.

 17. Відновлювальний період електроплавки і його задачі.

 18. Практика проведення відновлювального періоду електроплавки сталі.

 19. Осаджувальне розкислення електросталі. Розкислювачі.

 20. Дифузійне розкислення металу, технологія, його переваги і недоліки.

 21. Десульфурація електросталі. Умови успішної десульфурації.

 22. Доводка металу за хімічним складом і температурою.

 23. Кисла електроплавка сталі і галузь її використання.

 24. Переваги і недоліки кислої електроплавки сталі.

 25. Тигельні індукційні печі, характеристика їх за частотою електричного струму.

 26. Футеровка тигельних індукційних печей і її виготовлення.

 27. Електроплавка сталі в основній індукційній печі.

 28. Методи спеціальної електрометалургії, їх сутність і задачі.

 29. Особливості рафінувальних процесів при переплавці заготівок методами спеціальної електрометалургії.

 30. Формування злитку спеціальних методів переплаву і його якість.

 31. Електрошлаковий переплав і його сутність.
  1. Позапічна обробка і розливка електросталі


Програма. Позапічні методи обробки сталі і їх призначення. Рафінування електросталі рідкими синтетичними шлаками. Обробка металу в агрегаті «ківш-піч». Конструкція агрегату позапічної обробки сталі «АКОС». Вакуумування сталі з використанням «АКОС». Вакууматори і методи вакуумування електросталі в них.

Способи розливки сталі. Устаткування для розливки електросталі в злитки. МБЛЗ, технологія розливки. Конструкція МБЛЗ. Параметри розливки - температура, швидкість розливки. Кристалізація злитка. Структура і дефекти злитка. Особливості розливки легованих і високолегованих марок сталі. Розливка електросталі в вакуумі.


Методичні вказівки. При розгляданні питань позапічної обробки електросталі звернути увагу на призначення і головні задачі, що вирішуються при цьому. Визначити методи позапічної обробки металу, їх переваги і недоліки. Конструкція агрегату «ківш-піч». Особливості і переваги рафінування електросталі вакуумом, методи. Технологічні і проектні рішення вакуумування металу на вакууматорах. Техніко-економічні показники процесів.

Розглянути особливості розливки легованої і високолегованої сталі в злитки. Важливе місце приділити безперервній розливці електросталі на машинах безперервного лиття заготівок (МБЛЗ), вивчити їх різновиди і конструкцію. Вияснити вплив швидкості розливки на якість злитку. Запам’ятати загальну мікроструктуру злитка, дефекти злитка – усадочна раковина, дендритна і хімічна неоднорідність, неметалеві включення та їх вплив на якість злитка.


Література: [3, С. 131-155, 175-179, 190-204], [4, С. 365-382, 421-462],

[5, С. 305-326, 339-360], [8, С. 253-314], [9, С. 362-414].


63. Позапічна обробка електросталі і її призначення.

64. Методи позапічної обробки сталі.

65. Обробка сталі в ковші рідкими синтетичними шлаками.

66. Позапічна обробка сталі на установці «ківш-піч».

67.Технологічні операції, які можливо проводити в агрегаті комплексної

обробки сталі (АКОС).

68.Сутність рафінувальної дії вакууму на рідку сталь.

69. Позапічні методи вакуумування сталі.

70. Вакуумування електросталі з використанням агрегату АКОС.

71. Технологія вакуумування електросталі з використанням вакууматорів.

72. Техніко-економічні показники позапічної обробки сталі.

73. Способи розливки електросталі, їх характеристика.

74. Технологія розливки сталі зверху і сифоном.

75. Устаткування для розливки в злитки.

76. Технологія розливки електросталі на МБЛЗ.

77. Конструкція і різновиди МБЛЗ.

78. Мікроструктура злитку МБЛЗ.

79. Особливості розливки високолегованої електросталі.

80. Дефекти злитку при розливці зверху легованої сталі.

81. Переваги розливки сталі на МБЛЗ.

82. Методи зменшення усадочної раковини.

Схожі:

Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та індивідуальні завдання з дисципліни «Технологія проектування програмних систем», наведені приклади їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем»...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини»...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)”...
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії, iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи