Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання icon

Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
Скачати 41.45 Kb.
НазваМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
Дата17.02.2014
Розмір41.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1. /4 курс/_нженерна психолог_я.doc
2. /4 курс/Електрометалург_я/3. Контрольн_ завдання......doc
3. /4 курс/Електрометалург_я/ВСТУП, 1, 2 л_т....doc
4. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 1. табл. Д.1.1, 1.2, Д.1.3.....doc
5. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 2. табл. Д.2.1., 2.2.....doc
6. /4 курс/Електрометалург_я/Додаток 3. табл. Д.3.1....doc
7. /4 курс/Електрометалург_я/Л_тература.....doc
8. /4 курс/Електрометалург_я/Тит.УДК, зм_ст....doc
9. /4 курс/Ливарне виробництво.doc
10. /4 курс/Матем методи ПРО901/Основи математичного моделювання.doc
11. /4 курс/Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ.doc
12. /4 курс/Математичн_ модел_ та методи в розрахунках на ЕОМ, для ПРО.doc
13. /4 курс/Металлургические печи.pdf
14. /4 курс/Металургия стали.doc
15. /4 курс/ПРО Основы автоматизированного проектирования технологического оборудования.doc
16. /4 курс/Профес_йна педагог_ка.doc
17. /4 курс/Рел_г_єзнавство.doc
18. /4 курс/Теор_я та _стор_я педагог_ки.doc
19. /4 курс/Электротермия неорганических материалов.docx
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи математичного моделювання" для студентів спеціальності 090202
Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Математические методы и модели в расчетах на эвм»
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни 'Математичні моделі та методи в розрахунках на еом'' для студентів напряму 010104
Методичні вказівки до вивчення дисципліни індивідуальні завдання
Національна металургійна академія України
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 010104 професійна освіта
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Релігієзнавство", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Теорія та історія педагогіки", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електротермія неорганічних матеріалів» для студентів технічних спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 професійна освіта
Таблиця д 1 Марки феросиліцію І варіанти контрольного завдання №1 І №3
Таблиця д 1 Склад марганцевої сировини І коксу
Склад марганцевої сировини, флюсу і ступінь переходу оксидів в шлак та основність шлаку
Учебник для вузов. Киев; Донецк: Вища школа. Головное изд-во, 1983. 376 с
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Електрометалургія» для студентів, які навчаються за напрямами 050401 і 010104
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання
3. Контрольні завдання для практичних занять і виконання самостійної роботи
Методичні вказівки і наведені в них індивідуальні завдання за своїм змістом відповідають напрямкам подальшого удосконалення усіх форм навчального процесу в академії,

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА

МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.050401


ДНІПРОПЕТРОВСЬК НМетАУ 2013


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050401 - Металургія / Склав В.Ф. Мазорчук. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.


Викладена програма дисципліни «Ливарне виробництво», зміст лекційного курсу, приведені завдання до виконання контрольних робіт, питання до підсумкового контролю.


ВСТУП

Згідно з навчальним планом та програмою дисципліни "Ливарне виробництво" передбачена робота студентів в об'ємі 94 години самостійних занять по джерелах літератури, нормативних документах і виконанню контрольної роботи.

Крім того, згідно з навчальним планом передбачено проведення 8 годин лекційних, 28 лабораторних у лабораторії на кафедрі ливарного виробництва. В лекціях будуть розглянуті найбільш актуальні та складні питання пов’язані з ливарним виробництвом.

Зміст і об'єм самостійної роботи студентів по вивченню джерел літератури та нормативних документів в об'ємі 38 годин.


1 РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

"ливарне виробництво"

1 Лекційний курс (8 год.)

Тема 1. Вступ. Загальні відомості о технології виготовлення ливарних форм (2 год.).

Тема 2. Ливарні сплави та їх властивості. Плавка ливарних сплавів (2 год.).

Тема 3. Спеціальні способи лиття (4 год.).


2 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ (28 год.)

1. Способи формовки (14 год.)

2. Дослідження ливарних властивостей сплавів (14 год.).


3 Самостійна проробка розділів програми, що не викладаються на лекціях (38 год.)


1. Матеріали литих заготовок, їх властивості, особливості приготування та отримання виливків з них [1 С. 23-38].

3. Компоновка ливарних цехів, техніко-економічні та екологічні показники [1 С. 81-87].

4. Формувальні матеріали та суміші [1 С. 12-22].


4 ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Індивідуальне завдання для виконання контрольної роботи студенти отримують у викладача. Перелік індивідуальних завдань:

1. Литво в оболонкові форми.

2. Литво по витоплю вальним моделям.

3. Литво у кокіль.

4. Відцентрове литво.

5. Безпреривне і напівбезпреривне литво.

6. Електрошлакове литво.

7. Лиття прокатних валків.

8. Лиття у виливниці.

9. Лиття горнового холодильника.

10. Лиття шахтного холодильника.

11. Лиття чашки великого конусу.

12. Лиття малого конусу.

13. Лиття повітряної амбразури.

14. Лиття одномісного піддону.

15. Лиття багатомісного піддону.

16. Лиття надливної надставки.

17. Лиття центрової.

18. Лиття сталевих мульд.

19. Лиття муфти.

20. Лиття гайки.

21. Лиття венцу.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. В.Е. Хричиков, Е.В. Меняйло Литейное производство черных и цветных металлов. – Днепропетровск: НМетАУ, 2010. – 89 с.

  2. Литейное производство. Учебник для металлургических специальностей вузов. Изд. 2-е / Под. Ред. А.М. Михайлова – М.: Машиностроение. 1987. – 256 с.

  3. Отливки для металлургического оборудования. А.А. Мыкольников и др. – М.: Машиностроение. 1966. – 71 с.

  4. Теоретические основы литейной технологии: Пособие для вузов / Руководитель авт. Кол. А. Ветишка. Пер. с чешск. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1981. – 320 с.

Схожі:

Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної форми навчання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Експериментальні дослідження ливарних процесів» для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних І практичних робіт, а також перелік питань до
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Виробництво виливків з кольорових металів” для студентів заочної...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМіністерство освіти та науки україни національна металургійна академія україни програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни
Виробництво виливків зі спеціальними властивостями” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 050402 Ливарне виробництво/...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних та практичних робіт, а також перелік питань до
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Металургійні основи легування та модифікування чорних металів”...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до вивчення програм ного матеріалу та виконання лабораторних ро біт, а також курсових робіт. Призначені для студентів заочної форми
Програма, методичні вказівки та курсова робота з дисципліни “Виробництво виливків з чавуну” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «дефекти та контроль якості сталевих та чавунних виливків» для студентів заочної форми навчання
«Дефекти та контроль якості сталевих та чавунних виливків» для студентів заочної форми навчання спеціальності 05040201 та 05040201...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації до їх засвоєння та виконання контрольного завдання
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів напряму підготовки 050402...
Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «ливарне виробництво» для студентів заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до його виконання. Призначена для студентів напряму 050402 ливарне виробництво
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Металургія чавуну та сталі” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи