Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей icon

Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Фізика" для студентів всіх спеціальностей
НазваРобоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Фізика" для студентів всіх спеціальностей
Сторінка1/10
Дата17.02.2014
Розмір1 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /2 курс/Б_знес-курс англ_йськох мови.doc
2. /2 курс/Б_знес-курс з _ноз мови (фр.).doc
3. /2 курс/БУДОВА РЕЧОВИНИ.doc
4. /2 курс/Загальна та неорган_чна х_м_я, для ХТ..doc
5. /2 курс/Орган_чна х_м_я ХТ.doc
6. /2 курс/Поверхнев_ явища.doc
7. /2 курс/Прикладна пол_толог_я.doc
8. /2 курс/Психолог_я особистост_ та розвитку людини.doc
9. /2 курс/УКРАфНСЬКА МОВА (проф спрямуванням) навч пос_бник.doc
10. /2 курс/Украхнська мова (за профес_йним спрямуванням).doc
11. /2 курс/Ф_лософ_я.doc
12. /2 курс/Физика (рус.).doc
13. /2 курс/Физика (укр.).doc
Методичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Бізнес-курс англійської мови» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Фізика" для студентів всіх спеціальностей
Рабочая программа и индивидуальные задания к изучению дисциплины "Физика" для студентов всех специальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" для студентів усіх спеціальностей
Л.Є. Гапонова, В. М. Голенко, Н. В. Леонова, І. В. Рибалко, Г. А. Чумакова, Т. О. Бруй
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни: «Психологія особистості та розвитку людини» для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прикладна політологія» для студентів усіх напрямів
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Поверхневі явища" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Органічна хімія" для студентів напряму 051301 хімічна технологія /Укл.: Г. Ю. Самойленко, Л. Г. Герасименко. Дніпропетровськ
Методичні вказівки, розподіл навчального часу та завдання для контрольних робіт з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» для студентів заочного
В навчальному процесі
Контрольна робота з дисципліни „Бізнес-курс французької мови для студентів ІІ курсу заочного


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Методичні вказівки, робоча програма

і індивідуальні завдання


до вивчення дисципліни “Фізика”

для студентів всіх спеціальностей

заочної форми навчання


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України


Методичні вказівки, робоча програма

і індивідуальні завдання


до вивчення дисципліни “Фізика”

для студентів всіх спеціальностей

заочної форми навчання


Затверджено

на засіданні вченої ради

академії

Протокол №1 от 28.01.13


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 539.19(07)


Методичні вказівки, робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Фізика” для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання / Сост.: В.М. Козлов, С.Л. Кордюк, В.М. Тимошенко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 56 с.


Містить робочу програму, основні закони і формули, а також індивідуальні завдання по дисципліні “Фізика”.

Призначена для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання.


Укладачі: В.М. Козлов, д-р хім. наук, проф.

С.Л. Кордюк, канд. фіз.-мат. наук, доц.

В.М. Тимошенко, ст. викладач


Відповідальний за випуск В.М. Козлов, д-р хім.наук, проф.

Рецензент В.С. Хричиков, д-р техн. наук, проф.


Підписано до друку 20.06.13. Формат 60x84 1/16. Папір друк. Друк плоский. Облік.-вид. арк. 3,29. Умов. друк. арк. 3,25. Тираж 100 пр. Замовлення № 155.


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, ін. Гагаріна, 4

_______________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


План навчальних годин для студентів заочної форми навчання


Всього


Лекції


Практичні заняття


Лабораторні роботи


Самостійна робота324


24


16


16


268
I семестр


II семестр


Кількість контрольних робіт


Форма звітності


Кількість контрольних робіт


Форма звітності


2

(по 1 завданню в кожній КР)Іспит


2

(по 2 завдання в кожній КР)ІспитТаблиця варіантів

контрольних робіт по фізиці

Передостання цифра номера залікової книжки студента


Остання цифра номера залікової книжки студента0 або 51 або 62 або 73 або 84 або 9


1 або 2

1

2

3

4

5

3 або 4

6

7

8

9

10

5 або 6

11

12

13

14

15

7 або 8

16

17

18

19

20

9 або 0

21

22

23

24

25  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Математика для економістів» для студентів економічних спеціальностей (АР)
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Математичний аналіз” для студентів економічних...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconРобоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна металургійна академія україни робоча програма методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „організація виробництва” для студентів спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Організація виробництва" для студентів спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізика і хімія горючих копалин» для студентів напряму 051301
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Фізика І хімія горючих копалин» для студентів...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Соціологія" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни „Соціологія” для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни \"Фізика\" для студентів всіх спеціальностей iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Логіка" для студентів усіх спеціальностей заочної
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Логіка” для студентів усіх спеціальностей заочної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи