Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту icon

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
НазваМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Сторінка4/4
Дата18.02.2014
Розмір0.62 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Продовження таблиці 4.2


Продовження таблиці 4.2^ Вихідні данні

Варіанти


16

17

18

19

20

Графік роботи

3-х

змінний

безперервний

2-х

змінний

перервний

3-х

змінний

перервний

2-х

змінний

безперервний

3-х

змінний

безперервний

Кількість

устаткування, од.


17

22

28

20

25

Норма чисельності,

чол./од.


1,0
0,5
0,6

Норма обслуговування,

од./чол.

2,2
1,5
Тривалість

відпуски

календ.

днів

Основна


24


25


24


25


26


Додаткова

6

4

2

5

3

Втрати робочого часу

із-за хвороби, %


2,3

4,3

3,3

4,7

4,3

Втрати часу

по причині виконання держобов'язків, %


0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

Технологічна

трудомісткість,

н.- год.


Продукція А

2,4


3,4


4,4


5,4


6,4


Продукція В

12,5

11,5

10,5

9,5

8,5

Річний

випуск

продукції,

од.

Продукція А

2300


3300


3800


4300


2800


Продукція В

1100

1600

2300

2800

3300

Середнє виконання норм робітниками, %


102

107

112

105

109

Номінальний

річний фонд робочого

часу, год.


2000

1990

2010

1995

2005

Річний випуск

продукції С, од.


15400

14400

13400

16400

17400

Продуктивність праці

одного робітника по продукції С, од./рік


45,5

40,6

50,5

60,6

65,5^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Герчикова И. Н. Менеджмент. — М.: ЮНИТИ, 1995.

2. Дмитренко Г. А. Жесткий менеджмент в микроэкономике // Персонал. —

1998.

3. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом. — М.:

Приор, 1998.

4. Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород, 1999.

5. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. — М.:

Дело, 1993.

6. Карлоф Б. Деловая стратегия. — М.: Экономика, 1991.

7. Кибанов А. Я., Мамед-Заде Г. А., Родкина Т. А. Управление персоналом.

Регламентация труда. — М., 2000.

8. Красовский Ю. Д. Организационное поведение. — М., 1995.

9. Кузьмин И. А. Психотехнологии и эффективный менеджмент. — М.: ТШБ,

1992.

10. Магура М. И., Курбатова М. Б. Современные персонал-технологии. — М.,

2001.

11. Маркова А. К. Психология профессионализма. — М., 1996.

12. Менеджмент / Под ред. Ф. М. Русинова, М. Л. Разу. — М.: ФБК Пресс,

1998.

13. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений/ Ф. М.

Русинов и др. — М.: ИНФРА-М, 1996.

14. Ментальность россиян. — М.: Академ. образование, 1997.

15. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело,

1995.

16. Одегов Ю. Г., Журавлев П. В. Управление персоналом. — М.:

Финстатинформ, 1997.

17. Организация работы с документами. — М.: ИНФРА-М, 1998.

18. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. — К.: МАУП,

1997.

19. Печникова Т. В., Печникова А. В. Практика работы с документами в

организации. — М., 2000.

20. Психологические аспекты подбора и проверки персонала/ Сост.

Литвинова. — М., 1997.

21. Пугачев В. П. Руководство персоналом организации. — М.: Ас. Пресс,

1998.

22. Рофе А. И. Научная организация труда. — М.: Мик, 1998.

23. Ситников А. П. Акмеологический тренинг. — М.: ТШБ, 1996.

24. Скопылатов И. А., Ефремов Р. Ю. Управление персоналом. — СПб., 2000.

25. Служебная карьера / Под ред. Е. В. Охотного. — М.: Экономика, 1998.

26. Спивак В. А. Корпоративная культура. — СПб.: Питер, 2001.

27. Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом. —

СПб., 2000.

28. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. — М.: Дело,

1995.

29. Управление персоналом / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. — М.:

ЮНИТИ, 1998.

30. Управление персоналом организации / Под ред. А. Я. Кибанова. — М.:

ИНФРА-М, 1997.

31. Филиппов А. В. Управление кадрами на предприятии. — М.: Знамя, 1987.

32. Хентце И. Теория управления кадрами в рыночной экономике. — М., 1997.

33. Шаховой В. А. Кадровый потенциал системы управления. — М.: Мысль,

1985.

34. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организации. — М.:

Бизнес-школа, 1998.

35. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. — М.: ИНФРА-

М, 1998.

36. Щедровицкий Г. П. Философия, наука, методология. — М.: Шк. культ.

политики, 1997.

37. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента. — 3-е изд., перераб. и доп.

— К.: МАУП, 1999.

38. Щёкин Г. В. Планирование и организация работы с персоналом. — К.:

МЗУУП, 1993.

39. Щёкин Г. В. Психологические методы работы с людьми. — К.: Знамя,

1989.

40. Щёкин Г. В. Теория и практика управления персоналом. — К.: МАУП,

1998.

41. Щёкин Г. В. Теория кадровой политики. — К.: МАУП, 1997.

42. Щёкин Г. В. Теория социального управления. — К.: МАУП, 1996.

43. Щёкин Г. В. Управление персоналом: Словарь-справочник. — К.: ВЗУУП,

1991.


ЗМІСТ

ВСТУП 3

1 РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ ДИСЦИПЛІНИ

«КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 4

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 4

3 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ …………..5 4 КОНТРОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 18

4.1 Виконання контрольної роботи 18

4.2 Зміст контрольних робіт 19

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 25

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Нормування праці” для студентів напряму 030601...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури та нормативних документів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Електронна комерція» для студентів напряму...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуального завдання, перелік літератури
...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення кожного з розділів І література, що рекомендується. Містяться варіанти індивідуальних завдань, що виконують студенти в процесі вивчення дисципліни, необхідний нормативно-довідковий матеріал
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ”Технологія обробки типових деталей та складання...
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти індивідуальних завдань
«Діагностика та дефектоскопія матеріалів І виробів» для студентів напряму 050403
Методичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу тем дисципліни, варіанти індивідуальних завдань з прикладами розв’язання задач, контрольні запитання та література
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія електропривода» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи