Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит
Скачати 469.71 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит
Сторінка1/8
Дата19.02.2014
Розмір469.71 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИРОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит,

6. 030509 – облік і аудит


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 29.01.2013


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 669.053

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6. 030509 – облік і аудит / Укл.: Л.В. Камкіна, А.А. Надточій, Р.В. Анкудінов, Ю.Д. Стогній. - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. - 34 с.


Наведені робоча програма, короткий огляд основних металургійних переділів, виробничих агрегатів, допоміжного обладнання, технологічних особливостей виробництва чавуну та сталі, теми й питання навчальної програми дисципліни. Представлені варіанти індивідуального завдання, методичні вказівки до його виконання.

Призначена для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6. 030509 – облік і аудит заочної форми навчання.


Укладачі: Л.В. Камкіна, д-р техн. наук, проф.

А.А. Надточій, канд. техн. наук, доц.

Р.В. Анкудінов, канд. техн. наук, доц.

Ю.Д. Стогній, канд. техн. наук, доц.


Відповідальна за випуск Л.В. Камкіна, д-р техн. наук, проф.


Рецензент Суліменко Є.І., канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

ВСТУПДисципліна "Системи технологій промисловості" має мету дати студентам економічних спеціальностей необхідні знання по виробництву чорних металів і сплавів, частка яких складає 90 % всього металургійного виробництва.

На сьогодні найбільше використання має двоступінчастий спосіб отримання сталі, що включає виплавку чавуну в доменних печах і різних видів сталеплавильних переділів. Сучасний рівень металургійного виробництва заснований не тільки на знанні технології і устаткування металургійних виробництв, але й процесів, що супроводжують виплавку чавуну, сталі та феросплавів. В методичних вказівках наведений короткий огляд основних металургійних переділів, виробничих агрегатів, допоміжного устаткування, технологічних особливостей виробництва чавуну, сталі та феросплавів.

Вивчення дисципліни для студентів напрямів 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509 – облік і аудит включає лекції за розділами дисципліни, самостійну роботу над підручниками, виконання практикуму та індивідуального завдання. Виконані індивідуальні завдання повинні буті представлені для перевірки. Після вивчення дисципліни "Системи технологій промисловості" студент, який навчається за напрямами 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6.030509 – облік і аудит, здає екзамен.
^

ЛІТЕРАТУРА, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ1. Воскобойников В.Г. Общая металлургия / В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев ; под. ред. В.Г. Воскобойникова. – [3-е изд.]. – М. : Металлургия, 1979. – 487 с.

2. Линчевский Б.В. Металлургия черных металлов : учеб. для техникумов / Б.В. Линчевский, А.Л. Соболевский, А.А. Кальменев. - [2-е изд.]. – М. : Металлургия, 1986. – 360 с.

3. Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна / Г.Г. Ефименко, А.А. Гиммельфарб, В.Е. Левченко. - [2-е изд.]. – К. : Вища школа, 1974. – 488 с.

4. Металлургия чугуна / [Вегман Е.Ф., Жеребин Б.Н., Похвиснев А.Н. и др.]. - М. : Металлургия, 1989. – 512 с.

5. Кудрин В.А. Металлургия стали : учеб. для вузов / В.А. Кудрин. - [2-е изд.]. – М. : Металлургия, 1989. – 560 с.

6. Бигеев А.М. Металлургия стали / А.М. Бигеев. – М. : Металлургия, 1977. – 440 с.

7. Технология производства стали в современных конвертерных цехах / [С.В. Колпаков, Р.В. Старов, В.В. Смоктий и др.] ; под. ред. С.В. Колпакова. – М. : Машиностроение, 1991. – 464 с.

8. Соколов Г.А. Внепечное рафинирование стали / Соколов Г.А. – М. : Металлургия, 1977. – 208 с.

9. Гасик М.И. Электрометаллургия ферросплавов: Учебник для вузов / М.И. Гасик, Б.И. Емлин. - Киев; Донецк: Вища школа, 1983. – 376 с.

10. Гасик М. И. Теория и технология производства ферросплавов / М. И. Гасик, Н. П. Лякишев, Б. И. Емлин. – М. : Металлургия, 1992. – 668 с.

11. Рысс М.А. Производство ферросплавов / М.А. Рысс. – М. : Металлургия, 1985. – 344 с.


^ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ»

за напрямами 6.030502 – економічна кібернетика, 6.030504 – економіка підприємства, 6.030508 – фінанси і кредит, 6. 030509 – облік і аудит
Усього

семестри

II

III

Усього часів за навчальним планом

108

108

у тому числі:

Аудиторні заняття


16


16

з них:

- лекції


12


8


4

- лабораторні заняття

-

-

-

- практичні заняття

4

-

4

- семінари

-

-

-

Самостійна робота

92

92

Кількість індивідуальних завдань

1

1
Підсумковий контроль
уст. сесія

екзамен  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна інформатика» для студентів напрямів
«Економічна інформатика» для студентів напрямів 030502  економічна кібернетика, 030508 – фінанси І кредит, 030509  облік І аудит....
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Економічна кібернетика» для студентів напряму...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік", література, що рекомендується, робоча програма та пояснення до окремих тем, перелік практичних занять, індивідуальне завдання за варіантами та вказівки до його виконання
Бухгалтерський облік” для студентів, які навчаються за напрямами підготовки: 030502 – економічна кібернетика, 030504 – економіка...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних технологій" для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Апаратне забезпечення та методи комп’ютерних...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " математичне програмування" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030601 –“менеджмент”, 030504 –’’економіка підприємства”, 030508 –’’фінанси І кредит’’, 030509 –’’облік І аудит ’’
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи технологій промисловості» для студентів напрямів 030502 економічна кібернетика, 030504 економіка підприємства, 030508 фінанси і кредит iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи