Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Скачати 407.2 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Mенеджмент у виробництві", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Сторінка1/4
Дата19.02.2014
Розмір407.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент у виробництві»

для студентів спеціальностей 7.05130104 – Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів,


7.05130105- Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів


Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол №


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 658:378.04(075.8)
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Mенеджмент у виробництві” для студентів спеціальностей 7.05130104 - Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів, 7.05130105 - Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів / Укл.: Ю.П. Синиціна, І.А. Алєксєєнко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 24 с.
Наведені робоча програма, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни “Mенеджмент у виробництві”, завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання.

Призначена для студентів спеціальностей 7.05130104 - Хімічна технологія тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів, 7.05130105 - Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів заочної форми навчання.


Укладачі: Ю.П. Синиціна, канд. техн. наук, доц.

І.А. Алєксєєнко, асист.


Відповідальний за випуск Д.Є. Козенков, канд. екон. наук, доц.


Рецензенти: В.В. Пісчанська, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)


Підписано до друку Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 1,41. Умов. друк. арк. 1,39. Тираж 100 пр. Замовлення №

^
Національна металургійна академія України


49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………....

4
РОБОЧА ПРОГРАМА……………………………………………………

4

1

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ ”менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ”…………………………………


5
1.1

Сутність менеджменту………………………...................................

5
1.2

Категорії менеджменту………………………………………………...

6
1.3

Планування як функція менеджменту………………………………..

8
1.4

Планування основних техніко-економічних показників роботи виробництва…………………………………………….......................


9
1.5

Організація управління підприємством….…………........................

11
1.6

Мотивація праці………………………………………………………...

12
1.7

Контроль як функція менеджменту…………………………………...

13
1.8

Комунікації як зв’язуючи процес між функціями менеджменту…..

14

2

^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ ”менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ”………………………………………………………….15
ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..

20
Додатки…………………………………………………………………....

21
ВСТУП


Цей навчально-методичний матеріал стане у нагоді студентам, які вивчають дисципліну «Менеджмент у виробництві» та виконують контрольну роботу з цієї дисципліни. Уважне вивчення вказівок дозволить студентам самостійно опанувати матеріал, який не було викладено під час аудиторних занять, а також виконати контрольну роботу.

Вивчення дисципліни «Менеджмент у виробництві» і виконання контрольної роботи з неї є важливим елементом освіти майбутніх спеціалістів технологів.


Робоча програма
дисципліни «Менеджмент у виробництві» для студентів заочної форми навчання


Назва теми

Кількість годин

Всього

у тому числі

лекції

практичні

сам. роб.

1. Сутність менеджменту

10

28

2. Категорії менеджменту

10

28

3. Планування як функція менеджменту
20

218

4. Планування основних техніко-економічних показників роботи виробництва

28

2

2

24

5. Організація управління підприємством
18

2

2

14

6. Мотивація праці

18

216

7. Контроль як функція менеджменту
8

26

8. Комунікації як зв язуючий процес між функціями менеджменту

8

26

Виконання контрольної роботи

24

-24

Форма контролю

Іспит

Всього

144

16

4

124


^ 1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЗА ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ «менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ»


1.1 Сутність менеджменту


1.1.1 Поняття «менеджменту», його зміст і загальна термінологія.


Методичні вказівки


Для позначення діяльності з координації роботи людей на практиці використовують різні поняття:

  • «управління»;

  • «менеджмент»;

  • «адміністрування».

«Управління» – найбільш загальне поняття, що поширюється на велике коло різноманітних об’єктів, явищ і процесів.

Менеджмент — це уміння домагатися поставлених цілей, використовувати працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент українською — «управління» — функція, вид діяльності щодо керівництва людьми в найрізноманітніших організаціях.

Види менеджменту:

а) за часовими масштабами – стратегічний менеджмент, оперативний менеджмент;

б) за предметом діяльності – операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу, функціональний менеджмент та ін.;

в) за методами, що використовуються – американський менеджмент, японський менеджмент та ін.

Можна дати узагальнену характеристику менеджера: це керівник, що займає постійну посаду і наділений повноваженнями в сфері прийняття рішень з конкретних видів діяльності, що функціонує в ринковій економіці.

Менеджери працюють на всіх «ешелонах» керування і, за американськими поняттями, це люди, в завдання яких входить організація конкретної роботи в рамках визначеної кількості співробітників, що підкоряються їм.

Підприємець - це ініціативна, ділова людина, яка працює в будь-якій сфері діяльності з користю для себе і у рамках закону.

Література: [1 – 5].


^ 1.2 Категорії менеджменту


1.2.1 Характеристика категорій менеджменту.
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Гідрологія", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Гідрологія" для студентів спеціальності 070801...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Системи технологій", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни ”Системи технологій” для студентів за напрямом...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни "Організація виробництва", завдання до індивідуальних робіт та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Організація виробництва” для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з курсу «Аудит» (для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Неметалеві матеріали» для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наводяться запитання для контролю якості засвоєння тем. Даються методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення І виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка технічної експлуатації будівель”...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни \"Mенеджмент у виробництві\", завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи