Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія icon

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія
Скачати 470.47 Kb.
НазваМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія
Сторінка1/3
Дата19.02.2014
Розмір470.47 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,


методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія

палива і вуглецевих матеріалів


Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


^

РОБОЧА ПРОГРАМА,


методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія

палива і вуглецевих матеріалів


^

Дніпропетровськ НМетАУ 2013


УДК 662.749.2


Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів / Укл. В. Д. Барський, А. С. Коверя. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 18 с.


Наведені загальні методичні вказівки, рекомендована література, перелік тем, що вивчаються, а також загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу, необхідний для виконання курсової роботи з дисципліни “Прогнозування якості коксу”.

Призначена для студентів спеціальності 7.05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів заочної форми навчання.


Укладачі: В.Д. Барський, д-р техн. наук, проф.

А.С. Коверя, канд. техн. наук, доц.


Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

З М І С Т


ВСТУП…………………………………………………………………………..

4

Робоча програма, методичні вказівки до вивчення

дисциплінИ «ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ КОКСУ» …………………...


6

Рекомендована література ………………………………………………………

6

1. Основні положення, загальні поняття та постановка задачі прогнозування якості коксу…………………………………………………..


7

1.1 Основні положення та постановка задачі прогнозування якості коксу………………………………………………………………………..


7

1.2 Завдання курсової роботи…………………………………………………

8

1.2.1 Вихідні дані і індивідуальні завдання на курсову роботу………..

9

1.2.2 Позначення…………………………………………………………..

14

1.2.3 Показники шихти і прогнозування якості коксу………………….

14


ВСТУП


Навчальна дисципліна “Прогнозування якості коксу є дисципліною за вибором ВНЗ і входить до циклу дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни отримання знань та придбання навичок, необхідних для підбору вугільних шихт та режиму їх підготовки до коксування з метою отримання коксу необхідної якості.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні основи формування молекулярної та надмолекулярної будови твердого палива;

- фізико-хімічну природу реакційної здатності та міцності коксу;

- стадії формування речовини коксу, явища, що протікають на цих стадіях та їх ознаки;

- теоретичні основи методів прогнозування якості коксу, що використовують різні показники властивостей вуглецю та шихт, умов їх підготовки та коксування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- формувати задачу прогнозування якості коксу для конкретних умов виробництва;

- обирати показники властивостей вугілля та коксу для прогнозування якості вугільних шихт та коксу;

- розраховувати значення показників властивостей шихт за показниками властивостей вугілля та складу шихти;

- вирішувати пряму задачу прогнозування – визначати якість коксу за складом шихти, її властивостям та режимом коксування;

- вирішувати зворотну задачу прогнозування – за заданою якістю коксу визначати склад шихти та параметри режиму коксування.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з завершальних при підготовці спеціалістів за спеціальністю 7.05130105 “Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів”. Їй передує вивчення комплексу дисциплін: «Фізика і хімія горючих копалин», «Підготовка твердих горючих копалин до переробки», «Високотемпературне коксування», «Низькотемпературна та енерготехнологічна переробка палив», «Хімічна переробка твердих горючих копалин», «Уловлювання летючих продуктів термічної переробки твердих горючих копалин».

Набуті знання і вміння використовуються студентами при виконанні дипломних робіт та дипломних проектів, а також у науковій діяльності.

В методичних вказівках наводиться найбільш загальний алгоритм методу прогнозування якості коксу (МПЯК), необхідний для виконання курсової роботи з дисципліни.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ПРоГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ КОКСУ"


Розподіл навчальних годин за семестрами і видами занять з дисципліни «Прогнозування якості коксу»
Усього

Семестр

ХI

Усього годин за навчальним планом

у тому числі:


72


72

  • Аудиторні заняття

з них:

8

8
  • лекції

8

8
  • лабораторні заняття


-


-
  • практичні заняття


-


-

  • Самостійна робота

64

64

Контрольна робота

-

-

Курсовий робота

1

1

Підсумковий контроль
Залік


^ Рекомендована література


1) Глущенко И. М. Прогноз качества кокса. – М.: Металлургия, 1976. – 200 с.

2) Скляр М. Г. Интенсификация коксования и качество кокса. – М.: Металлургия. 1976. –256 с.

3) Грязнов Н. С. Основы теории коксования. – М.: Металлургия, 1976. – 311 с.

4) Скляр М. Г. Физико-химические основы спекания углей. – М.: Металлургия. 1984. – 200 с.

5) Сысков К. И. Теоретические основы оценки и улучшения качества доменного кокса. – М.: Металлургия. 1984. – 184 с.

6) Грязнов H. С. Пиролиз углей в процессе коксования. – M.: Металлургия, 1983. – 184 с.

7) Глущенко И. М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых: Учеб.пособие для ВУЗов. – М.: Металлургия, 1990. – 296 с.

8) Барский В. Д. Предвидение и прогноз результатов пиролиза угольного вещества // Кокс и Химия. – 1985. – № 8. – С. 26-29.

9) Барский В. Д., Ольшанецкий Л. Г., Мочалова Р. В. и др. О прогнозе качества кокса по свойствам углей и шихт // Кокс и Химия. – 1981. – № 11. – С. 15-18.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів
«Прогнозування якості продукції переробки вугілля» для студентів спеціальності 05130105 – хімічна технологія палива і вуглецевих...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Іноземна мова» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія палива
«Іноземна мова» для студентів спеціальності 05130105 – хімічна технологія палива
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Біокераміка" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Біокераміка” для студентів напряму 051301 –...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Кристалографія і мінералогія" для студентів напрямку 091600 хімічна технологія та інженерія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Кристалографія І мінералогія” для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні рекомендації щодо вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності"; розрахунки прикладів по відповідним розділам; додатковий матеріал зроблено у вигляді таблиць; індивідуальні завдання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" для студентів, які...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси і апарати хімічної промисловості" для студентів напряму 051301 хімічна технологія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Процеси І апарати хімічної промисловості" для...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки до їх виконання Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Загальна технологія силікатів для студентів...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів напряму 051301 хімічна технологія заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни Застосування вогнетривів в чорній І кольоровій...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Хiмiчна переробка твердих горючих копалин" для студентів напряму 091600 хімічна технологія та інженерія
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Хiмiчна переробка твердих горючих копалин"...
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Прогнозування якості коксу» для студентів спеціальності 05130105 хімічна технологія iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд І сд" для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Технологія проектування І адміністрування бд...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи