European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології icon

European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Скачати 341.83 Kb.
НазваEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Сторінка2/3
Дата31.07.2012
Розмір341.83 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ В. Координатори ЕСТS від академії

Шатоха Володимир Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор технічних наук, професор. Відповідає за міжнародні зв’язки академії.

Адреса: Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

Тел.. (380562) 47-44-33; (380562) 41-01-33 з 1000 до 1400 за київським часом.

E-mail: shatokha@metal.dmeti.dp.ua

Потап Олег Юхимович – доцент, кандидат технічних наук

Адреса: Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4

Тел. (380562) 41-02-46 з 1000 до 1400 за київським часом.

E-mail: dmeti@dmeti.dp.ua


Г. Загальний опис закладу

Національна металургійна академія України (НМетАУ) – найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, була заснована як заводське відділення Катеринославського вищого гірничого училища у жовтні 1899 року. В 1912 році відділення було перетворено у металургійний факультет Катеринославського гірничого інституту, на базі якого у 1930 році був створений Дніпропетровський металургійний інститут. У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України ВНЗ надано статус Державної металургійної академії України, а у 1999 році Указом Президента України – статус Національної.

Історія становлення і розвитку ВНЗ, його науково-педагогічних шкіл щільно пов’язана з розбудовою промисловості, науки та освіти України. З НМетАУ поєднані імена всесвітньо відомих вчених-академіків та членів-кореспондентів: Л.В. Пісаржевського, М.А. Павлова, А.В. Кірсанова, О.П. Чекмарьова, Ю.М. Тарана-Жовніра, М.І. Гасіка, К.Ф. Стародубова, П.Т. Ємельяненка, К.П. Буніна, С.Н. Кожевнікова, В.І. Большакова, В.І. Баптизанського та ін. З академією пов’язано становлення Української фундаментальної прикладної науки в галузях виробництва металів і сплавів, їх литва, обробки металів, металознавства, теплотехніки, механіки, хімії та ін.

Сьогодні національна металургійна академія України – інтегрований державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації з розвинутою інфраструктурою, який здійснює освітню діяльність за усіма освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і магістр за 16 напрямами, більше, ніж 60 спеціальностями і спеціалізаціями, веде підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за 22 спеціальностями, довузівську підготовку і післядипломну освіту.

До складу академії входять: 7 факультетів денної форми навчання (металургійний, електрометалургійний, механіко-машинобудівний, матеріалознавства і обробки металів, економіки та менеджменту; комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації; гуманітарний), заочний та безвідривної форми навчання, Криворізький металургійний, Нікопольський факультети; Криворізький, Криворізький металургійний, Нікопольський, Вільногірський та Новомосковський технікуми, науково-дослідна частина, аспірантура, докторантура. Окрім вищезазначених, в структурі академії функціонують: регіональний центр освіти інвалідів, Державний інститут підготовки і перепідготовки кадрів промисловості, бібліотека, факультети: підвищення кваліфікації викладачів та спеціалістів, спеціальний з перепідготовки фахівців, по роботі з іноземними студентами, довузівської підготовки; курси з підготовки до вступу до академії, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір “Дружба”. П’ять комфортабельних студентських гуртожитків забезпечують житлом всіх іногородніх та іноземних студентів.

Сьогодні у НМетАУ навчаються біля 15000 студентів, 175 аспірантів і 10 докторантів, працюють біля 1000 викладачів та науковців. Серед професорсько-викладацького складу вчені звання більшість викладачів, у тому числі докторів, професорів – 14 відсотків. У числі викладачів – дійсний член і член-кореспондент НАН України, 25 осіб є дійсними членами і членами-кореспондентами галузевих академій України, 16 мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки, заслужених працівників освіти, лауреатів Державної премії.

В академії з різних напрямків діють 13 наукових шкіл. Широко відомі в Україні та за її межами: «Дніпропетровська наукова школа теоретичного і прикладного металознавства», «Українська фундаментальна школа електрометалургів і термістів», а також школи з металургії чавуну та сталі, теплотехніки, теплоенергетики, металургійного обладнання, обробки металів тиском та інші.

Академія співпрацює за міжнародними угодами, програмами, проектами, грантами з ВНЗ, фірмами, вченими США, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Італії, Китаю, Росії, Молдови та інших країн світу. З ініціативи НМетАУ створений консорціум п’яти технічних університетів: Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, України, розроблений інтегрований навчальний план підготовки фахівців за напрямом «Металургія». Студенти і аспіранти академії навчаються у провідних технічних університетах Європи, проходять стажування у ВНЗ, науково-дослідних установах, фірмах країн Європейської співдружності.


^ Структура факультетів і перелік спеціальностей і спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців у НМетАУ

Факультет

Кафедра

Назва спеціальності (спеціалізації)

^

Металургійний факультет


Металургії чавуну

Металургія чорних металів (Металургія чавуну)хх

Металургії сталі

Металургія чорних металів (Металургія сталі)хх

Теорії металургійних процесів і фізичної хімії

Металургія чорних металів (Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів, Metallurgy International, Менеджмент та аудит металургійних процесів)

Металургійного палива і відновників

Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів

Хімічної технології кераміки і вогнетривів

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалівхх

Безпеки життєдіяльності
Загальної хімії^

Електрометалургійний факультет


Електрометалургії

Металургія чорних металів (Електрометалургія сталі і феросплавів)

Спеціальна металургія

Ливарного виробництва

Ливарне виробництво чорних і кольорових металів (Ливарне виробництво чорних і кольорових металівхх, Художнє та ювелірне литво, Прецизійне, стоматологічне та ортопедичне литво)

Металургії кольорових металів

Металургія кольорових металівхх

Електротехніки і електроприводу.

Електромеханічні системи автоматизації та електроприводх, хх

Фізики
^ Факультет матеріалознавства і обробки металів

Обробки металів тиском

Обробка металів тиском (Технології та інформаційне забезпечення процесівх, хх, Маркетинг та комерційне супроводження металургійної продукції)

Технологічного проектування

Обробка металів тиском (Комп’ютерне проектування в металургії)

Металургія чорних металів (Комп’ютерне проектування в металургії)

Металознавства

Металознавство

Прикладне матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство, Менеджмент і маркетинг сучасних матеріалів і технологій)

Термічної обробки металів

Термічна обробка металів (Термічна обробка металівх, хх, Комп’ютерне моделювання матеріалів)

Покриттів, композиційних матеріалів і захисту металів

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

Металургія чорних металів (Захист металів від корозії)

Вищої математики
Якості, стандартизації та сертифікації

Якість, стандартизація та сертифікація
^

Механіко-машинобудівний факультет


Машин і агрегатів металургійного виробництва

Металургійне обладнання (Експлуатація та інформаційний моніторинг металургійного обладнаннях, хх, Дизайн та проектування металургійних машин)

Технології машинобудування

Технологія машинобудуваннях, хх

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Колісні та гусеничні транспортні засоби


Інженерної екології та охорони праці

Екологія та охорона навколишнього середовищах

Теоретичної механіки
Будівельної механіки
Прикладної механіки
Графіки і нарисної геометрії.^

Факультет економіки та менеджменту


Економіки промисловості

Економіка підприємствахх

Фінансів

Фінансихх

Обліку і аудиту

Облік і аудитх, хх

Менеджменту

Менеджмент організаційхх

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльностіх

Управління проектами

Управління проектами

Адміністративний менеджмент

Політичної економії^

Факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації


Промислової теплоенергетики

Теплоенергетиках,хх

Енергетичний менеджмент

Теплотехніки і екології металургійних печей

Промислова теплотехніка (Теплотехніка, автоматизація та екологія високотемпературних агрегатів)х

Теплофізика

Економічної інформатики

Економічна кібернетиках

Інформаційних технологій і систем

Інформаційні управляючі системи та технологіїх

Інформаційні технології проектування

Автоматизації виробничих процесів

Автоматизоване управління технологічними процесамихх

Прикладної математики та обчислювальної техніки^

Гуманітарний факультет


Історії, документознавства та інформаційної діяльності

Документознавство та інформаційна діяльність

Основ творчості і інтелектуалізації

Інтелектуальна власність

Перекладу та іноземних мов

Переклад

Філософії
Соціології і політології
Фізичного виховання і спорту
Інженерної педагогіки

Професійна освітахх
1   2   3

Схожі:

European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дана система полегшує навчальним закладам процес визнання навчальних досягнень студентів, використовуючи для цього загальновідомі...
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дана система полегшує навчальним закладам процес визнання навчальних досягнень студентів, використовуючи для цього загальновідомі...
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет напрям підготовки 0601 право Спеціальність 060100 правознавство
move to 0-16521318
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European credit transfer system ects інформаційний пакет напрям 0925 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи