Кримінально-процесуальний кодекс України icon

Кримінально-процесуальний кодекс України
НазваКримінально-процесуальний кодекс України
Сторінка2/9
Дата24.08.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

місця попереднього ув'язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може

бути подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято

рішення, або її захисником чи законним представником. Подача

апеляції не зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати

більше сімдесяти двох годин.

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді

про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у вигляді

взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не

надійшла до установи для попереднього ув'язнення, начальник місця

попереднього ув'язнення звільняє цю особу, про що складає протокол

і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який

здійснював затримання.

( Стаття 106 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3084-09

від 16.02.78, N 6834-10 від 16.04.84, Законами N 2857-12 від

15.12.92, N 3780-12 від 23.12.93, N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 3111-III ( 3111-14 )

від 07.03.2002 )


Стаття 106-1. Порядок короткочасного затримання осіб,

підозрюваних у вчиненні злочину


Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у

вчиненні злочину, визначається Положенням про порядок

короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину.

( Кодекс доповнено статтею 106-1 згідно з Указом ПВР N 3084-09

від 16.02.78, змінено згідно з Указом ПВР N 6834-10 від 16.04.84 )


Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину


Виклик і допит підозрюваного провадяться з додержанням

правил, встановлених статтями 134 — 136, 145 і 146 цього Кодексу.

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано

запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит

проводиться негайно, а при неможливості негайного допиту — не

пізніше двадцяти чотирьох годин після затримання. При допиті

такого підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за

винятком випадків, коли він відмовляється від нього і його відмова

прийнята.

Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права,

передбачені статтею 43-1 цього Кодексу, а також повідомлено, у

вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відмітка

в протоколі його допиту.

( Стаття 107 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84, Законами N 3780-12 від 23.12.93, N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 108. Строки провадження дізнання


У справі про злочин, що не є тяжким, або особливо тяжким,

дізнання провадиться у строк не більше десяти днів, починаючи з

моменту встановлення особи, яка його вчинила. Якщо таку особу не

встановлено, дізнання зупиняється з додержанням вимог,

передбачених статтею 209 цього Кодексу.

У справі про тяжкий, або особливо тяжкий злочин дізнання

провадиться у строк не більше десяти днів з моменту порушення

справи.

У разі обрання до підозрюваного запобіжного заходу у

порядку, передбаченому статтею 165-2 цього Кодексу, дізнання

провадиться у строк не більше п'яти діб з моменту обрання

запобіжного заходу.

( Стаття 108 в редакції Закону N 3351-12 від 30.06.93, із змінами,

внесеними згідно із Законами N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, N 2670-III ( 2670-14 )

від 12.07.2001 )


Стаття 109. Закінчення дізнання


Дізнання у справах закінчується складанням постанови про

направлення справи для провадження досудового слідства, яка

затверджується прокурором.

За наявності обставин, передбачених статтею 6 цього Кодексу,

орган дізнання закриває справу мотивованою постановою, копію якої

в добовий строк надсилає прокуророві.

( Стаття 109 в редакції Закону N 3351-12 від 30.06.93 )


Стаття 110. Оскарження дій і постанов органів дізнання


Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені

прокуророві.

В разі надходження скарги прокурор зобов'язаний розглянути її

протягом десяти днів і рішення по скарзі повідомити скаржникові.

Дії і постанови органів дізнання можуть бути оскаржені до

суду.

Скарги на дії і постанови органів дізнання розглядаються

судом першої інстанції при попередньому розгляді справи або при

розгляді її по суті, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

( Стаття 110 в редакції Закону N 2857-12 від 15.12.92, із змінами,

внесеними згідно із Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Г л а в а 11


^ ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


Стаття 111. Провадження досудового слідства


Досудове слідство провадиться у всіх справах, за винятком

справ про злочини, зазначені у частині 1 статті 27 і статті 425

цього Кодексу, по яких досудове слідство провадиться у випадках,

коли злочин вчинено неповнолітнім чи особою, яка через свої

фізичні або психічні вади не може сама здійснювати своє право на

захист, а також коли це визнає за необхідне прокурор чи суд.

( Стаття 111 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2631-07

від 18.03.70, N 140-09 від 04.09.75, N 1593-09 від 22.12.76, N

6347-11 від 03.08.88, N 5822-11 від 29.04.88, N 6976-11 від

14.12.88, в редакції Закону N 3351-12 від 30.06.93 )


Стаття 112. Підслідність


У справах про злочини, передбачені статтями 115, 116, 117,

118, 119, 120, 132, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152,

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статті 168,

статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статті 176, частиною

3 статті 177, статтями 182, 183, частиною 2 статті 184, статтями

191, 209, 210, 211, частиною 3 статті 229, 233, 234, 235, 236,

237, 238, 244, 253, 255, 256, 257, 271, 272, 273, 274, 275, 276,

281, 335, 336, 337, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,

350, 351, 352, 353, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,

372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392,

397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,

411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423,

424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438,

439, 441, 445 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), а також у

всіх справах про злочини, вчинені службовими особами, які займають

особливо відповідальне становище, відповідно до частини першої

статті 9 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) та

особами, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад,

працівниками правоохоронних органів досудове слідство провадиться

слідчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора

України, його заступників, прокурора області та прирівняних до них

прокурорів слідчими прокуратури можуть розслідуватися і інші

злочини.


У справах про злочини, передбачені статтями 121, 122, 123,

124, частиною 2 статті 126, статтями 127, 128, 129, 130, 131,

частинами 2 і 3 статті 133, статтями 134, 135, 136, 138, 139, 147,

148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 165, 167, частиною 1

статті 168, статтями 169, 174, частинами 1 і 2 статті 176,

частинами 1 і 2 статті 177, статтями 178, 179, 180, 181, частиною

1 статті 184, частинами 2, 3, 4, 5 статті 185, частинами 2, 3, 4,

5 статті 186, статтею 187, частинами 2 і 3 статті 188, статтею

189, частинами 2, 3, 4 статті 190, статтями 192, 193, частиною 2

статті 194, статтями 195, 196, 197, 198, 199, 200, частиною 2

статті 202, частиною 2 статті 203, статтею 203-1, статтею 204,

частиною 2 статті 205, статтями 206, 207, 209, частиною 2 статті

213, статтями 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224,

частиною 2 статті 225, частиною 2 статті 226, статтями 227, 228,

частинами 1 і 2 статті 229, статтями 231, 232, 233, 234, 235, 239,

240, 241, 242, 243, частиною 2 статті 245, частиною 2 статті 248,

частиною 2 статті 249, статтями 251, 252, 254, 259, 261, 262, 263,

264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 277, 278, 279, 280, 281, 282,

283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 295,

частинами 2, 3, 4 статті 296, статтями 297, 298, 299, 300, 301,

302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,

316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 339,

340, 341, 344, 352, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 389,

390, 391, 393, 394, 396 Кримінального кодексу України, а також у

всіх справах про злочини, вчинені неповнолітніми, досудове

слідство провадиться слідчими органів внутрішніх справ.


У справах про злочини, передбачені статтями 109, 110, 111,

112, 113, 114, 201, 209, 255, 258, 260, 261, 294, 305, 328, 329,

330, 331, 332, 333, 334, 361, 362, 363, 436, 437, 438, 439, 440,

441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України,

досудове слідство провадиться слідчими органів Служби безпеки

України.


У справах про злочини, передбачені статтями 204, 207, 208,

209, частинами 2, 3, 4 статті 212, статтями 216, 218 Кримінального

кодексу України, досудове слідство провадиться слідчими податкової

міліції. Якщо під час розслідування цих злочинів будуть

встановлені злочини, передбачені статтями 191, 192, 200, 201, 202,

203, 205, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 255, 358, 364, 366, 367

Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої ведеться

слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами,

вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, вони розслідуються

слідчими податкової міліції.


У справах про злочини, передбачені статтями 209-1, 384, 385,

386, 387, 388, 396 Кримінального кодексу України, досудове

слідство провадиться тим органом, до підслідності якого

відноситься злочин, у зв'язку з яким порушено дану справу.


Якщо під час розслідування кримінальної справи буде

встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться

слідство, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами,

вчиненими особою, щодо якої ведеться слідство, і які не підслідні

тому органу, який здійснює у справі досудове слідство, то у разі

неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження

прокурор, який здійснює нагляд за досудовим слідством, своєю

постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.

( Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР

від 18.11.63 ( 677а-06 ), від 18.01.66, N 1879-08 від

03.07.73, N 2718-08 від 17.06.74, N 3086-09 від 16.02.78,

N 2942-10 від 24.12.81, N 6591-10 від 29.02.84,

N 6834-10 від 16.04.84, N 8627-10 від 20.03.85,

N 704-11 від 01.08.85, N 1432-11 від 10.12.85, N 2444-11

від 27.06.86, N 2753-11 від 18.08.86, N 4392-11 від 31.07.87, N

4452-11 від 21.08.87, N 4981-11 від 25.11.87, N 4995-11 від

01.12.87, N 5397-11 від 10.02.88, N 5723-11 від 14.04.88, N

6976-11 від 14.12.88, N 7226-11 від 06.03.89, N 7373-11 від

14.04.89, N 7617-11 від 16.06.89, N 8711-11 від 19.01.90, N

8918-11 від 07.03.90, N 9082-11 від 20.04.90, N 9166-11 від

04.05.90, N 596-12 від 26.12.90, N 597а-12 від 26.12.90, N 647-12

від 18.01.91, N 661-12 від 28.01.91, N 1255-12 від 25.06.91, N

1434а-12 від 25.08.91, Законом УРСР N 1255-12 від 03.07.91,

Законами N 1564-12 від 18.09.91, N 1974-12 від 12.12.91, N 2354-12

від 15.05.92, N 2468-12 від 17.06.92, N 2547-12 від 07.07.92, N

2613-12 від 17.09.92, N 2703-12 від 16.10.92, N 2935-12 від

26.01.93, N 2936-12 від 26.01.93, N 2947-12 від 28.01.93, N

3039-12 від 03.03.93, N 3351-12 від 30.06.93, N 3582-12 від

11.11.93, N 3785-12 від 23.12.93, N 3888-12 від 28.01.94, N

4043-12 від 25.02.94, N 218/94-ВР від 20.10.94, N 246/94-ВР від

15.11.94, N 299/94-ВР від 16.12.94, N 64/95-ВР від 15.02.95, N

282/95-ВР від 11.07.95, 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від

01.10.96, N 388/96-ВР від 02.10.96, N 530/96-ВР від 20.11.96, N

44/97-ВР від 05.02.97, N 552/97-ВР від 07.10.97, N 85/98-ВР від

05.02.98, N 210/98-ВР від 24.03.98, 1288-XIV ( 1288-14 ) від

14.12.99, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 1587-III

( 1587-14 ) від 23.03.2000, N 1685-III ( 1685-14 ) від 20.04.2000,

N 1945-III ( 1945-14 ) від 14.09.2000, N 1981-III ( 1981-14 ) від

21.09.2000, N 2114-III ( 2114-14 ) від 16.11.2000, N 2181-III

( 2181-14 ) від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001

року, N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, N 2362-III

( 2362-14 ) від 05.04.2001, N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001,

в редакції Закону N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001, із

змінами, внесеними згідно із Законами N 2953-III ( 2953-14 ) від

17.01.2002, N 430-IV ( 430-15 ) від 16.01.2003 - набуває чинності

11.06.2003, N 669-IV ( 669-15 ) від 03.04.2003, N 850-IV

( 850-15 ) від 22.05.2003, N 903-IV ( 903-15 ) від 05.06.2003 )

Стаття 113. Початок провадження досудового слідства


Досудове слідство провадиться лише після порушення

кримінальної справи і в порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий зобов'язаний негайно приступити до провадження

слідства в порушеній ним чи переданій йому справі. Коли справа

порушена слідчим і прийнята ним до свого провадження, то

складається єдина постанова про порушення справи і прийняття її до

свого провадження. В разі прийняття до свого провадження раніше

порушеної справи слідчий виносить окрему постанову про прийняття

справи до свого провадження.

Копію постанови про прийняття справи до свого провадження

слідчий протягом доби надсилає прокуророві.


Стаття 114. Повноваження слідчого


При провадженні досудового слідства всі рішення про

спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає

самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено

одержання згоди від суду (судді) або прокурора, і несе повну

відповідальність за їх законне і своєчасне проведення.

В разі незгоди слідчого з вказівками прокурора про

притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг

обвинувачення, про направлення справи для віддання обвинуваченого

до суду або про закриття справи слідчий вправі подати справу

вищестоящому прокуророві з письмовим викладом своїх заперечень. В

цьому разі прокурор або скасовує вказівки нижчестоящого прокурора,

або доручає провадження слідства в цій справі іншому слідчому.

Слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати органам

дізнання доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих

дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні

окремих слідчих дій. Такі доручення і вказівки слідчого є для

органів дізнання обов'язковими.

В справах, в яких досудове слідство є обов'язковим, слідчий

вправі в будь-який момент приступити до провадження досудового

слідства, не чекаючи виконання органами дізнання дій, передбачених

статтею 104 цього Кодексу.

Постанови слідчого, винесені відповідно до закону в

кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є

обов'язковими для виконання всіма підприємствами, установами і

організаціями, посадовими особами і громадянами.

При проведенні різних слідчих дій слідчий вправі

використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, та

кінозйомку і відеозапис.

( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від

18.01.66, N 6834-10 від 16.04.84, Законом N 2533-III ( 2533-14 )

від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 114-1. Повноваження начальника слідчого відділу


Начальник слідчого відділу здійснює контроль за своєчасністю

дій слідчих по розкриттю злочинів і запобіганню їм, вживає заходів

до найбільш повного, всебічного і об'єктивного провадження

досудового слідства в кримінальних справах.

Начальник слідчого відділу має право перевіряти кримінальні

справи, давати вказівки слідчому про провадження досудового

слідства, про притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію

злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи, про

провадження окремих слідчих дій, передавати справу від одного

слідчого іншому, доручати розслідування справи декільком слідчим,

а також брати участь у провадженні досудового слідства та особисто

провадити досудове слідство, користуючись при цьому повноваженнями

слідчого.

Вказівки начальника слідчого відділу в кримінальній справі

даються слідчому у письмовій формі і є обов'язковими для

виконання.

Оскарження цих вказівок прокуророві не зупиняє їх виконання,

за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 114

цього Кодексу.

Вказівки прокурора в кримінальних справах, які дані

відповідно до правил, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для

начальника слідчого відділу. Оскарження цих вказівок вищестоящому

прокуророві не зупиняє їх виконання.

( Кодекс доповнено статтею 114-1 згідно з Указом ПВР від

18.01.66 )


Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні

злочину


Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у

вчинені злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями

106, 106-1 і 107 цього Кодексу.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину співробітника

кадрового складу розвідувального органу України при виконанні ним

службових обов'язків здійснюється тільки в присутності офіційних

представників цього органу.

( Стаття 115 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 3084-09

від 16.02.78, N 6834-10 від 16.04.84, із Законом N 3111-III

( 3111-14 ) від 07.03.2002 )


Стаття 116. Місце провадження досудового слідства


Досудове слідство провадиться в тому районі, де вчинено

злочин. Коли місце вчинення злочину невідоме, а також з метою

найбільш швидкого і повного розслідування його, слідство може

провадитися за місцем виявлення злочину або за місцем перебування

підозрюваного, обвинуваченого, або за місцем перебування більшості

свідків.

Слідчий, встановивши, що дана справа йому не підслідна,

зобов'язаний провести всі невідкладні дії, після чого передає

справу прокуророві для направлення її за підслідністю.

( Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Стаття 117. Розв'язання спорів про підслідність


Спір про підслідність між слідчими в межах одного й того ж

району розв'язує районний прокурор, між слідчими транспортної

прокуратури, що діє на правах районної або міської прокуратури, —

транспортний прокурор, який діє на правах районного, міського

прокурора.

Спір про підслідність між слідчими різних районів Автономної

Республіки Крим, області розв'язує прокурор Автономної Республіки

Крим, прокурор області, між слідчими різних транспортних

прокуратур, що діють на правах районних, міських прокуратур, —

транспортний прокурор, який діє на правах прокурора області, між

слідчими різних районів міста — прокурор міста Києва, міський

прокурор або їх заступники.

Якщо справу порушено в декількох районах або містах різних

областей, спір про підслідність розв'язує Генеральний прокурор

України або його заступник.

( Стаття 117 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84, Законом N 2857-12 від 15.12.92 )


Стаття 118. Окремі доручення


Слідчий має право провадити слідчі дії в інших слідчих

районах і вправі доручити провадження цих дій відповідному
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р. //Голос України, 1994р. 20 квітня
Кримінально-процесуальний кодекс України. Ст. 62, 66, 67, 75-77, 91, 92; гл. 18 (ст. 196-205)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 237. Питання, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справи у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconТема 1 Поняття, предмет, завдання та джерела кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – Ст. 1767
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний Кодекс
Від. N 48, ст. 677) від 18. 01. 66 (Від. N 4, ст. 15) від 09. 11. 66 (Від. N 44, ст. 274) від 24. 01. 67 (Від. N 5, ст. 63)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Нормативні акти кримінально-процесуальний кодекс України
Закінчення досудового слідства винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРекомендована література
Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2004. №16. – Ст. 1088
Кримінально-процесуальний кодекс України iconПлан заняття
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи