Кримінально-процесуальний кодекс України icon

Кримінально-процесуальний кодекс України
НазваКримінально-процесуальний кодекс України
Сторінка7/9
Дата24.08.2012
Розмір1.08 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9

знімає інформацію з каналів зв'язку і протягом доби повідомляє про

це слідчому.


Арешт накладений на кореспонденцію скасовується, а зняття

інформації з каналів зв'язку припиняється після закінчення

терміну, встановленого для виконання цих слідчих дій постановою

судді. Слідчий скасовує арешт, накладений на кореспонденцію, або

припиняє зняття інформації з каналів зв'язку, коли у здійсненні

цих заходів відпадає необхідність, при закритті кримінальної

справи або при передачі її прокуророві в порядку, передбаченому

статтею 255 цього Кодексу.

Постанова виноситься в режимі, який забезпечує

нерозголошення даних досудового слідства або оперативно-розшукової

діяльності.

( Стаття 187 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84; в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001, із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2670-III ( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 187-1. Огляд і виїмка кореспонденції та дослідження

інформації, знятої з каналів зв'язку


Огляд кореспонденції проводиться за рішенням суду в установі

зв'язку з участю понятих із числа службовців цієї установи, а при

необхідності - і з участю спеціаліста. У присутності зазначених

осіб слідчий відкриває і оглядає затриману кореспонденцію.


У разі виявлення документів чи предметів, що мають доказове

значення, слідчий проводить виїмку відповідної кореспонденції або

обмежується зняттям копій з відповідних відправлень. При

відсутності документів чи предметів, що мають доказове значення,

слідчий дає вказівку про вручення оглянутої кореспонденції або про

її затримання до визначеного ним терміну.


Про кожен випадок проведення огляду, виїмки або затримання

кореспонденції слідчий складає протокол. У протоколі повинно бути

вказано, які саме відправлення були оглянуті, що з них вилучено і

що повинно бути доставлено адресату або тимчасово затримано, з

яких відправлень знято копії.


Дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку, у

необхідних випадках проводиться з участю спеціаліста. Слідчий

прослуховує чи іншим відповідним способом вивчає зміст знятої

інформації, про що складає протокол. При виявленні в інформації

даних, що мають доказове значення, в протоколі відтворюється

відповідна частина запису, після чого слідчий своєю постановою

визнає носій знятої інформації доказом і приєднує його до справи.

( Кодекс доповнено статтею 187-1 згідно із Законом N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 188. Протокол обшуку і виїмки


Про проведення обшуку або виїмки слідчий складає протокол у

двох примірниках з додержанням правил статті 85 цього Кодексу. В

протоколі зазначаються: підстави для обшуку або виїмки; приміщення

чи інше місце, в якому було проведено обшук або виїмку; особа, у

якої проведено обшук або виїмку; дії слідчого і результати обшуку

або виїмки. Щодо кожного предмета, який підлягає вилученню,

повинно бути зазначено, в якому саме місці і при яких обставинах

він був виявлений.

В протокол обшуку або виїмки заносяться всі заяви і

зауваження присутніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з

приводу тих чи інших дій слідчого. Обидва примірники протоколу, а

також опис вилучених предметів підписують слідчий, особа, у якої

проводився обшук або виїмка, та запрошені особи, що були присутні.


Стаття 189. Обов'язковість вручення копії протоколу обшуку

або виїмки


Другий примірник протоколу обшуку або виїмки, а також другий

примірник опису вручається особі, у якої проведено обшук або

виїмку, а в разі її відсутності — повнолітньому членові її сім'ї

або представникові житлово-експлуатаційної організації чи місцевої

Ради народних депутатів.

При проведенні обшуку або виїмки на підприємстві, в установі

або організації другий примірник протоколу і опису вручається

представникові підприємства, установи або організації.

При наявності в протоколі зауважень на неправильні дії,

допущені під час обшуку, слідчий не пізніше двох днів повідомляє

про це прокурора, який здійснює нагляд за слідством.

( Стаття 189 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Г л а в а 17


^ ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ

ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ


Стаття 190. Проведення огляду


З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів,

з'ясування обстановки злочину, а також інших обставин, які мають

значення для справи, слідчий проводить огляд місцевості,

приміщення, предметів та документів.

Огляд місця події у невідкладних випадках може бути

проведений до порушення кримінальної справи. В цих випадках, при

наявності для того підстав, кримінальна справа порушується негайно

після огляду місця події.

Про результати огляду слідчий складає протокол.

Огляд житла чи іншого володіння особи проводиться лише за

вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням

порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Постанова судді оскарженню не підлягає.

У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя

людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які

підозрюються у вчиненні злочину, а також за письмовою згодою

володільця огляд житла чи іншого володіння особи може бути

проведено без постанови судді.

Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в

житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою

або повідомленням про вчинений щодо неї злочин, а так само у разі

відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на

проведення невідкладного огляду місця події, рішення суду не

потребується.

У випадках, передбачених частинами п'ятою і шостою цієї

статті, слідчий в протоколі огляду обов'язково зазначає причини,

що обумовили проведення огляду без постанови судді, та протягом

доби з моменту проведення цієї дії повідомляє про здійснений огляд

житла чи іншого володіння особи та його наслідки прокурора, який

здійснює нагляд за досудовим слідством.

( Стаття 190 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 117-08

від 30.08.71, Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -

набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 191. Порядок проведення огляду


Огляд проводиться в присутності не менше двох понятих і, як

правило, удень.

Слідчий може запросити для участі в огляді спеціалістів, не

заінтересованих в результатах справи.

В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання, складає

план і креслення оглянутого місця та окремих предметів, а також по

можливості фотографує їх.

Органи внутрішніх справ зобов'язані подавати слідчому

допомогу в проведенні огляду.

Огляд предметів і документів, вилучених під час огляду місця

події, при виїмці або обшуку, а також пред'явлення їх

підозрюваному, обвинуваченому, потерпілому та іншим особам слідчий

проводить на місці події, обшуку або виїмки, а у випадках, коли це

неможливо, - за місцем провадження у справі.

( Стаття 191 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Стаття 192. Огляд трупа


Зовнішній огляд трупа слідчий проводить з участю

судовомедичного експерта і в присутності двох понятих. Коли

неможливо викликати судовомедичного експерта, то запрошується

найближчий лікар.

Коли виникне необхідність ексгумації трупа, слідчий складає

про це постанову, яку затверджує прокурор. Труп виймається з місця

поховання в присутності слідчого, судовомедичного експерта та двох

понятих, про що складається протокол, який підписують усі

зазначені особи.


Стаття 193. Проведення освідування


При необхідності виявити або засвідчити наявність у

обвинуваченого, підозрюваного або у потерпілого чи свідка

особливих прикмет слідчий виносить про це постанову і проводить

освідування.

Якщо необхідно провести судовомедичне освідування

обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого або свідка, то таке

освідування за вказівкою слідчого проводить судовомедичний експерт

або лікар.

Слідчий не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої

статі, коли це зв'язане з необхідністю оголювати особу, що

підлягає освідуванню. При освідуванні не допускаються дії, які

принижують гідність освідуваної особи або небезпечні для її

здоров'я.

Про результати освідування, проведеного слідчим, складається

протокол, який підписують слідчий та освідуваний. При

судовомедичному освідуванні складають акт, а коли освідування

проводить лікар, він видає довідку.

( Стаття 193 із змінами, внесеними згідно з Законом N 2857-12 від

15.12.92 )


Стаття 194. Відтворення обстановки і обставин події


З метою перевірки і уточнення результатів допиту свідка,

потерпілого, підозрюваного або обвинуваченого або даних, одержаних

при провадженні огляду та інших слідчих дій, слідчий може виїхати

на місце і в присутності понятих, а в необхідних випадках з участю

спеціаліста, свідка, потерпілого і підозрюваного або

обвинуваченого відтворити обстановку і умови, в яких ті чи інші

події могли відбуватися в дійсності.

Виконання цих дій допускається при умові, коли вони не

принижують гідності осіб, що беруть у них участь, і не є

небезпечними для їх здоров'я.

В необхідних випадках слідчий проводить вимірювання, складає

план і креслення, а також проводить фотографування.

Про проведення всіх зазначених дій складається протокол, який

підписують особи, що брали в них участь, поняті та слідчий.

( Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84 )


Стаття 195. Протокол огляду, освідування і відтворення

обстановки та обставин події


Протокол огляду, освідування або відтворення обстановки та

обставин події складається з додержанням правил статті 85 цього

Кодексу. В протоколі зазначають підстави для проведення цих дій,

описують все, що було виявлено, в тій послідовності, в якій це

відбувалося, і в тому саме вигляді, в якому спостерігалось під час

проведення дії. До протоколу додають відповідні схеми, фотознімки,

плани, документи.


Г л а в а 18


^ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ


Стаття 196. Порядок призначення експертизи


Експертиза призначається у випадках, передбачених статтями 75

і 76 цього Кодексу.

При необхідності проведення експертизи слідчий складає

мотивовану постанову, в якій, крім даних, зазначених у статті 130

цього Кодексу, вказує підстави для проведення експертизи, прізвище

експерта або назву установи, експертам якої доручається провести

експертизу, питання, з яких експерт повинен дати висновок,

об'єкти, які мають бути досліджені, а також перелічує матеріали,

що пред'являються експертові для ознайомлення.

Коли експертиза проводиться не в експертній установі,

слідчий, упевнившись в особі експерта, вручає йому копію постанови

про призначення експертизи, роз'яснює обов'язки і права,

встановлені статтею 77 цього Кодексу, і попереджає його про

кримінальну відповідальність за статтею 385 Кримінального кодексу

України за відмову від виконання покладених на нього

обов'язків, а також про відповідальність за статтею 384

Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого

висновку. Про виконання цих дій слідчий складає протокол, в

якому, крім даних, передбачених статтею 85 цього Кодексу,

зазначає також відомості про особу експерта, його компетентність

у певній галузі знань і зроблені ним заяви.

Коли експертиза проводиться в експертній установі, експерт

зазначає у вступній частині висновку, що він попереджений про

кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого

висновку, і стверджує це своїм підписом.

( Стаття 196 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III

( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 197. Права обвинуваченого при призначенні і

проведенні експертизи


При призначенні і проведенні експертизи обвинувачений має

право:

1) заявити відвід експертові;

2) просити про призначення експерта з числа вказаних ним

осіб;

3) просити про постановку перед експертизою додаткових

питань;

4) давати пояснення експертові;

5) пред'являти додаткові документи;

6) ознайомлюватися з матеріалами експертизи і висновком

експерта після закінчення експертизи;

7) заявляти клопотання про призначення нової або додаткової

експертизи.

Обвинуваченому за його клопотанням слідчий може дозволити

бути присутнім при проведенні експертом окремих досліджень і

давати пояснення. Слідчий повинен ознайомити обвинуваченого з

постановою про призначення експертизи і роз'яснити йому його

права, встановлені цією статтею, про що складається протокол з

додержанням вимог статті 85 цього Кодексу.

Постанова про призначення судовопсихіатричної експертизи не

оголошується обвинуваченому в тих випадках, коли його психічний

стан робить це неможливим.

У випадках, коли експертиза призначається до притягнення

особи як обвинуваченого, правила цієї статті застосовуються до

підозрюваного у вчиненні злочину.


Стаття 198. Проведення експертизи в експертній установі


Одержавши постанову про призначення експертизи, керівник

експертної установи доручає проведення експертизи одному або

декільком експертам. Ці експерти дають висновок від свого імені і

несуть за цього особисту відповідальність.


Стаття 199. Одержання зразків для експертного дослідження


У разі потреби слідчий має право винести постанову про

вилучення або відібрання зразків почерку та інших зразків,

необхідних для експертного дослідження. Про відібрання зразків

складається протокол.

Зразки зберігаються за правилами зберігання речових доказів

(статті 79 — 81 цього Кодексу).


Стаття 200. Висновок експерта


Після проведення необхідних досліджень експерт складає

висновок, в якому повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище,

освіта, спеціальність, учений ступінь і звання, посада експерта),

на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при

проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які

матеріали експерт використав та які провів дослідження, мотивовані

відповіді на поставлені питання. Коли при проведенні експертизи

експерт виявить факти, які мають значення для справи і з приводу

яких йому не були поставлені питання, він вправі на них вказати в

своєму висновку. Висновок підписується експертом.


Стаття 201. Допит експерта


Ознайомившись з висновком експерта, слідчий має право

допитати експерта з метою одержання роз'яснення або доповнення

висновку. Про допит експерта складається протокол.


Стаття 202. Пред'явлення обвинуваченого матеріалів

експертизи


Матеріали експертизи пред'являються обвинуваченому.

Про пред'явлення обвинуваченому матеріалів експертизи слідчий

складає протокол, в якому зазначає пояснення, зауваження та

заперечення обвинуваченого і його клопотання. Питання про

задоволення клопотання обвинуваченого вирішує слідчий за правилами

статті 129 цього Кодексу.

У випадках, коли експертиза проведена до притягнення особи як

обвинуваченого, матеріали експертизи пред'являються підозрюваному

у вчиненні злочину.


Стаття 203. Призначення додаткової або повторної експертизи


У випадках, передбачених статтею 75 цього Кодексу, слідчий

мотивованою постановою може призначити додаткову або повторну

експертизу, яка проводиться з додержанням правил цієї глави

Кодексу.


Стаття 204. Визначення психічного стану обвинуваченого


Коли в справі є дані, які дають підстави вважати, що

обвинувачений під час вчинення суспільно небезпечного діяння був у

неосудному або обмежено осудному стані, а також, коли він вчинив

злочин в осудному стані, але після вчинення злочину захворів

психічною хворобою, яка позбавляє його можливості усвідомлювати

свої дії або керувати ними, слідчий для визначення психічного

стану обвинуваченого призначає судовопсихіатричну експертизу.

( Стаття 204 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III

( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Стаття 205. Направлення обвинуваченого на стаціонарну

експертизу


Якщо при проведенні судовомедичної або судовопсихіатричної

експертизи виникає необхідність тривалого спостереження за

обвинуваченим або дослідження його, суд за поданням слідчого,

погодженого з прокурором, поміщає його у відповідний медичний

заклад, про що виносить постанову.

Подання розглядається з додержанням порядку, визначеного

частиною п'ятою статті 165-2, на постанову судді прокурором,

обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом

3 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду. Подача

апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

( Стаття 205 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10

від 16.04.84, Законом N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 -

набуває чинності з 29.06.2001 )


Г л а в а 19


^ ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА


Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства


Досудове слідство в кримінальній справі зупиняється у

випадках:

1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме;

2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого

перешкоджає закінченню провадження в справі;

3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин.

У випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, досудове

слідство може бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе

постанову про притягнення певної особи як обвинуваченого і виконає

всі слідчі дії, проведення яких можливе у відсутності

обвинуваченого, а також вживе заходів до збереження документів та

інших можливих доказів у справі.

У випадках, зазначених у пункті 3 цієї статті, досудове

слідство може бути зупинене лише після проведення всіх необхідних

і можливих слідчих дій для встановлення особи, яка вчинила злочин.

Досудове слідство зупиняється мотивованою постановою

слідчого, копія якої направляється прокуророві. Якщо в справі

притягнуто двох або декількох обвинувачених, а підстави для

зупинення справи відносяться не до всіх обвинувачених, слідчий

вправі виділити і зупинити справу відносно окремих обвинувачених


або зупинити провадження в усій справі.


Стаття 207. Зупинення слідства, коли місцезнаходження

обвинуваченого невідоме


Коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме, слідчий

оголошує його розшук, керуючись статтею 138 цього Кодексу, а

слідство зупиняє з додержанням вимог частини 2 статті 206 цього

Кодексу до розшуку обвинуваченого.


Стаття 208. Зупинення слідства при тимчасовому тяжкому

захворюванні обвинуваченого


У випадках, коли слідством буде встановлено, що обвинувачений

після вчинення злочину тимчасово тяжко захворів, слідчий зупиняє

провадження у справі з додержанням вимог частини 2 статті 206
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р. //Голос України, 1994р. 20 квітня
Кримінально-процесуальний кодекс України. Ст. 62, 66, 67, 75-77, 91, 92; гл. 18 (ст. 196-205)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 237. Питання, які з'ясовуються суддею при попередньому розгляді справи у справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconТема 1 Поняття, предмет, завдання та джерела кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – Ст. 1767
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний Кодекс
Від. N 48, ст. 677) від 18. 01. 66 (Від. N 4, ст. 15) від 09. 11. 66 (Від. N 44, ст. 274) від 24. 01. 67 (Від. N 5, ст. 63)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Нормативні акти кримінально-процесуальний кодекс України
Закінчення досудового слідства винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРекомендована література
Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2004. №16. – Ст. 1088
Кримінально-процесуальний кодекс України iconПлан заняття
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи