Кримінально-процесуальний кодекс України icon

Кримінально-процесуальний кодекс України
НазваКримінально-процесуальний кодекс України
Сторінка2/10
Дата25.08.2012
Розмір1.42 Mb.
ТипКодекс
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

у його відсутності. Проте суд має право і в цьому разі визнати

явку підсудного обов'язковою.

( Стаття 262 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2857-XII

( 2857-12 ) від 15.12.92 )


Стаття 263. Права підсудного під час судового розгляду


В судовому засіданні підсудний має право:

1) заявляти відводи;

1-1) на колегіальний розгляд справи у випадках, передбачених

законом;

2) мати захисника або взяти захист своїх інтересів на себе;

3) заявляти клопотання і висловлювати свою думку про

клопотання інших учасників судового розгляду;

4) подавати докази, просити суд про приєднання до справи

документів, про виклик свідків, про призначення експертизи і

витребування інших доказів;

5) давати показання по суті справи в кожний момент судового

слідства або відмовитися давати показання і відповідати на

запитання;

6) просити суд про оголошення доказів, що є в справі;

7) задавати питання іншим підсудним, свідкам, експертові,

спеціалістові, потерпілому, цивільному позивачеві і цивільному

відповідачеві;

8) брати участь в огляді речових доказів, місця вчинення

злочину і документів;

9) брати участь у судових дебатах;

10) звертатися до суду з останнім словом.

( Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 3780-XII ( 3780-12 ) від

23.12.93, N 305/94-ВР ( 305/94-ВР ) від 20.12.94, N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 264. Участь прокурора в судовому засіданні


Участь прокурора в судовому засіданні є обов'язковою, крім

випадків:


1) коли розглядаються справи про злочини, передбачені

частиною першою статті 27 цього Кодексу;


2) коли він відмовився від підтримання державного

обвинувачення.


Прокурор, керуючись вимогами закону і своїм внутрішнім

переконанням, підтримує перед судом державне обвинувачення, подає

докази, бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання і

висловлює свою думку щодо клопотань інших учасників судового

розгляду, викладає свої міркування з приводу застосування

кримінального закону і міри покарання щодо підсудного.


Коли в результаті судового розгляду прокурор прийде до

переконання, що дані судового слідства не підтверджують

пред'явленого підсудному обвинувачення, він повинен відмовитися

від обвинувачення і у своїй постанові викласти мотиви відмови. В

цьому випадку суд роз'яснює потерпілому та його представнику їх

право вимагати продовження розгляду справи і підтримувати

обвинувачення.


Прокурор пред'являє або підтримує пред'явлений цивільний

позов, якщо цього вимагає охорона прав фізичних чи юридичних осіб

або державних інтересів.

( Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84, Законом N 2857-XII ( 2857-12 ) від

15.12.92, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


( Статтю 265 виключено на підставі Закону N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 266. Участь захисника в судовому розгляді


Захисник сприяє підсудному в здійсненні його прав і в захисті

його законних інтересів. Захисник має право на побачення з

підсудним, бере участь у дослідженні доказів, порушує перед судом

клопотання про витребування і приєднання до справи нових доказів,

що виправдують підсудного або пом'якшують його відповідальність,

заявляє інші клопотання, викладає суду свою думку про клопотання

інших учасників судового розгляду.

Захисник бере участь у судових дебатах, висловлюючи суду свою

думку про значення перевірених доказів у справі, про наявність

обставин, які виправдовують підсудного чи пом'якшують його

відповідальність, а також свої міркування з приводу застосування

кримінального закону та міри покарання.

( Стаття 266 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3780-XII

( 3780-12 ) від 23.12.93 )


Стаття 267. Участь потерпілого в судовому розгляді


Потерпілий під час судового розгляду справи має право: давати

показання; заявляти відводи і клопотання; висловлювати свою думку

про клопотання інших учасників судового розгляду; давати пояснення

з приводу досліджуваних судом обставин справи; подавати докази,

задавати питання свідкам, експертові, спеціалістові і підсудним;

брати участь в огляді місця вчинення злочину, речових доказів,

документів, а в справах, зазначених у частині першій статті 27

цього Кодексу, - підтримувати обвинувачення. Потерпілий може брати

участь у судових дебатах.


У разі відмови прокурора від обвинувачення потерпілий вправі

вимагати продовження розгляду справи. У цьому випадку він

підтримує обвинувачення.

( Стаття 267 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )

від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 268. Участь цивільного позивача і цивільного

відповідача в судовому розгляді


Цивільний позивач і цивільний відповідач та їх представники

мають право: бути присутніми при розгляді справи в суді, заявляти

відводи і клопотання, висловлювати свою думку про клопотання інших

учасників судового розгляду, давати пояснення, брати участь у

дослідженні доказів і в судових дебатах щодо доведеності вчинення

злочину і його цивільно-правових наслідків.


( Статтю 269 виключено на підставі Указу ПВР N 117-VIII

( 117-08 ) від 30.08.71 )


Стаття 270. Участь перекладача в судовому розгляді


У випадках, передбачених статтею 19 цього Кодексу, в судове

засідання запрошується перекладач.

При допиті німого або глухого запрошується особа, яка розуміє

їх знаки. Щодо цієї особи діють правила, встановлені цим Кодексом

для перекладача.


Стаття 270-1. Участь спеціаліста в судовому розгляді


У необхідних випадках в судове засідання може бути викликаний

спеціаліст, який бере участь у судовому слідстві стосовно до

правил, встановлених статтею 128-1 цього Кодексу.

( Кодекс доповнено статтею 270-1 згідно з Указом ПВР N 117-VIII

( 117-08 ) від 30.08.71 )


Стаття 271. Розпорядок судового засідання


Підтримання порядку під час судового засідання покладається

на головуючого.

Всі учасники судового розгляду, а також всі присутні в залі

судового засідання повинні беззаперечно виконувати розпорядження

головуючого про додержання порядку в судовому засіданні.

Всі учасники судового розгляду звертаються до суду, дають

свої показання і роблять заяви стоячи. Відступати від цього

правила можна лише з дозволу головуючого.

Особи молодші за шістнадцять років, коли вони не є

підсудними, потерпілими або свідками в справі, не допускаються до

залу суду.


Стаття 272. Заходи, які застосовуються до порушників

порядку судового засідання


Якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться

розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудного про те,

що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу

засідання. При повторному порушенні порядку судового засідання

підсудного за ухвалою суду можна видалити з залу засідання

тимчасово або на весь час судового розгляду справи. У цьому

випадку вирок після його винесення негайно оголошується

підсудному.

В разі невиконання розпорядження головуючого прокурором,

громадським обвинувачем, захисником чи громадським захисником

головуючий робить їм попередження. При дальшому непідкоренні

будь-якої із зазначених осіб розпорядженням головуючого розгляд

справи за ухвалою суду може бути відкладено, якщо неможливо без

шкоди для справи замінити цю особу іншою. Одночасно суд повідомляє

про це відповідно вищестоящого прокурора, Міністерство юстиції

України, кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення

порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний

позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть

відповідальність за частиною 1 статті 185-3 Кодексу України про

адміністративні правопорушення.

( Стаття 272 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84, N 9166-XI ( 9166-11 ) від 04.05.90,

Законом N 3780-XII ( 3780-12 ) від 23.12.93 )


Стаття 273. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні


В усіх питаннях, які вирішуються судом під час судового

розгляду, суд виносить ухвали. Ухвали про направлення справи для

провадження додаткового розслідування, при вирішенні питань,

зазначених у статтях 276, 278 і 279 цього Кодексу, про закриття

справи, про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, про

застосування заходів безпеки, про відводи і про призначення

експертизи, а також окремі ухвали виносяться судом у нарадчій

кімнаті і викладаються у вигляді окремого документа, який

підписується всім складом суду.

Всі інші ухвали можуть за розсудом суду виноситися або у

зазначеному вище порядку, або після наради суддів на місці з

занесенням ухвали до протоколу судового засідання.

Ухвали, винесені судом під час судового розгляду, підлягають

оголошенню, крім ухвал, що виносяться в порядку, передбаченому

частиною третьою статті 52-1 і частиною першою статті 52-3 цього

Кодексу.

При одноособовому розгляді справи в зазначених у цій статті

випадках суддя виносить постанови.

( Стаття 273 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-X

( 6834-10 ) від 16.04.84, Законами N 2464-XII ( 2464-12 ) від

17.06.92, N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 274. Обрання, скасування або зміна запобіжного

заходу в суді


Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав,

може своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід

щодо підсудного.

При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

суд повинен керуватися відповідними статтями глави 13 цього

Кодексу.


Стаття 275. Межі судового розгляду


Розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і

тільки в межах пред'явленого їм обвинувачення.

В разі необхідності доповнити чи змінити пред'явлене

обвинувачення або порушити кримінальну справу по новому

обвинуваченню чи щодо нових осіб суд додержується правил,

установлених в статтях 276, 277, 278 цього Кодексу.

( Стаття 275 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 276. Вирішення питання про нове обвинувачення


Коли дані судового слідства вказують, що підсудний вчинив ще

й інший злочин, по якому обвинувачення не було йому пред'явлено,

суд за клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника, не

зупиняючи розгляду справи, виносить ухвалу, а суддя - постанову,

якими про вчинення цього злочину повідомляє прокурора.


У тих випадках, коли нове обвинувачення тісно зв'язане з

початковим і окремий розгляд їх неможливий, вся справа

повертається для додаткового розслідування.


Після додаткового розслідування справа направляється до суду

в загальному порядку.


На ухвалу, постанову протягом семи діб з дня її винесення

сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа

розглядається по першій інстанції апеляційним судом - касаційні

подання чи скаргу до касаційного суду.

( Стаття 276 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII

( 2464-12 ) від 17.06.92, N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92, в

редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває

чинності з 29.06.2001 )


Стаття 277. Зміна обвинувачення в суді


Під час судового розгляду до закінчення судового слідства

прокурор вправі змінити пред'явлене особі обвинувачення.


Зміна обвинувачення не допускається, якщо цим будуть порушені

правила про підсудність чи обов'язковість проведення досудового

слідства. У цьому випадку за наявності до того підстав прокурор

заявляє клопотання про повернення справи на додаткове

розслідування.


Прийшовши до переконання, що пред'явлене особі обвинувачення

потрібно змінити, прокурор виносить постанову, в якій формулює

нове обвинувачення та викладає мотиви прийнятого рішення. Прокурор

оголошує постанову і вручає її копії підсудному, його захиснику і

законному представнику, потерпілому, позивачу, відповідачу і їх

представникам. Постанова долучається до справи.


Якщо в постанові прокурора ставиться питання про застосування

кримінального закону, який передбачає відповідальність за менш

тяжкий злочин, чи про зменшення обсягу обвинувачення, то суд

роз'яснює потерпілому та його представнику їх право підтримувати

обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі.


Якщо потерпілий та його представник відмовились підтримувати

обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі, а також у всіх інших

випадках, суд роз'яснює підсудному, що той буде захищатись в

судовому засіданні від нового обвинувачення, після чого відкладає

розгляд справи не менше ніж на три доби для надання підсудному,

його захиснику і законному представнику можливості підготуватись

до захисту проти нового обвинувачення. За клопотанням підсудного

цей строк може бути скорочений. Після закінчення цього строку

розгляд справи продовжується.

( Стаття 277 в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 278. Вирішення питання про притягнення до кримінальної

відповідальності іншої особи


Суд, встановивши під час судового слідства, що злочин вчинила

будь-яка з осіб, не притягнутих до кримінальної відповідальності,

за клопотанням прокурора, потерпілого або його представника

виносить мотивовану ухвалу, а суддя - постанову, якими про

вчинення цього злочину повідомляє прокурора або направляє все

провадження в справі для проведення досудового слідства чи

дізнання.

( Стаття 278 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII

( 2464-12 ) від 17.06.92, в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 )

від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 279. Вирішення питання про притягнення до

відповідальності за завідомо неправдиві

показання, неправильний переклад і неправдивий

висновок


Одночасно з постановленням вироку суд своєю ухвалою, а суддя

постановою вправі поставити перед прокурором питання про

притягнення до відповідальності свідка, потерпілого, експерта або

перекладача за завідомо неправдиві показання, висновок чи

неправильний переклад.

( Стаття 279 в редакції Закону N 2533-III ( 2533-14 ) від

21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 280. Відкладення і зупинення розгляду справи


Коли справа не може бути розглянута в даному судовому

засіданні в зв'язку з неявкою кого-небудь з викликаних осіб або в

зв'язку з необхідністю витребувати нові докази, суд відкладає

розгляд справи і вживає необхідних заходів для виклику осіб, що не

з'явилися в судове засідання, або для витребування нових доказів.

Коли підсудний ухилився від суду або коли він захворів на

психічну або іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає розгляд

справи, суд зупиняє провадження в справі щодо цього підсудного до

його розшуку або видужання і продовжує розгляд справи щодо інших

підсудних, якщо в справі притягнуто до відповідальності декількох

осіб. Розшук підсудного, який ухилився від суду, оголошується

ухвалою суду чи постановою судді.

Коли необхідно відкласти розгляд справи, суд зобов'язаний до

закриття судового засідання вислухати всі клопотання учасників

судового розгляду і розв'язати їх.

( Стаття 280 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-XII

( 2464-12 ) від 17.06.92 )


Стаття 281. Направлення справи на додаткове розслідування


Повернення справи на додаткове розслідування з мотивів

неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце

лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути

усунута в судовому засіданні.


Якщо виникне питання про повернення справи на додаткове

розслідування, суд, вислухавши думку прокурора та інших учасників

судового розгляду, вирішує це питання мотивованою ухвалою, а суддя

- постановою в нарадчій кімнаті.


Після додаткового розслідування справа направляється до суду

в загальному порядку.


На ухвалу, постанову протягом семи діб з дня її винесення

сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа

розглядається по першій інстанції апеляційним судом - касаційні

подання чи скарги до касаційного суду.

( Стаття 281 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII

( 2464-12 ) від 17.06.92, N 2857-XII ( 2857-12 ) від 15.12.92,

N 3351-XII ( 3351-12 ) від 30.06.93, в редакції Закону N 2533-III

( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 )


Стаття 282. Закриття справи


Якщо під час судового розгляду справи будуть установлені

підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу,

суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і висновок

прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою,

закриває справу.


Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу, якщо прокурор

відмовився підтримувати державне обвинувачення, а потерпілий не

бажає скористатися правом, передбаченим частиною другою статті 267

цього Кодексу.


Суд своєю ухвалою (постановою) закриває справу про злочин,

зазначений у частині першій статті 27 цього Кодексу, за примирення

сторін чи у зв'язку з неявкою потерпілого в судове засідання без

поважних причин.


На ухвалу, постанову протягом семи діб з дня її винесення

сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа

розглядається по першій інстанції апеляційним судом - касаційні

подання чи скаргу до касаційного суду.

( Стаття 282 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1851-IX

( 1851-09 ) від 23.03.77, N 6834-X ( 6834-10 ) від 16.04.84,

Законом N 2464-XII ( 2464-12 ) від 17.06.92, в редакції Закону

N 2533-III ( 2533-14 ) від 21.06.2001 - набуває чинності з

29.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2670-III

( 2670-14 ) від 12.07.2001 )


Г л а в а 25


^ ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ


Стаття 283. Відкриття судового засідання


У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває

судове засідання і оголошує, яка справа буде розглядатися.

( Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2464-XII

( 2464-12 ) від 17.06.92, N 305/94-ВР ( 305/94-ВР ) від 20.12.94 )


Стаття 284. Перевірка явки учасників судового розгляду


Відкривши судове засідання, головуючий оголошує, хто із

учасників судового розгляду і викликаних осіб з'явився, і

повідомляє про причини неявки відсутніх.


( Частину другу статті 284 виключено на підставі Закону
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України про судову експертизу від 25 лютого 1994р. //Голос України, 1994р. 20 квітня
Кримінально-процесуальний кодекс України. Ст. 62, 66, 67, 75-77, 91, 92; гл. 18 (ст. 196-205)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний кодекс України
Стаття 95. Заяви І повідомлення про злочин Заяви або повідомлення представників влади, громадськості чи
Кримінально-процесуальний кодекс України iconТема 1 Поняття, предмет, завдання та джерела кримінально-виконавчого права
Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – №33. – Ст. 1767
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗавдання на 1 модуль які завдання кримінального судочинства?
Яке співвідношення понять "кримінально-процесуальний закон" і"кримінально-процесуальне право"?
Кримінально-процесуальний кодекс України iconКримінально-процесуальний Кодекс
Від. N 48, ст. 677) від 18. 01. 66 (Від. N 4, ст. 15) від 09. 11. 66 (Від. N 44, ст. 274) від 24. 01. 67 (Від. N 5, ст. 63)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру. Нормативні акти кримінально-процесуальний кодекс України
Закінчення досудового слідства винесенням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових...
Кримінально-процесуальний кодекс України iconРекомендована література
Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України. – 2004. №16. – Ст. 1088
Кримінально-процесуальний кодекс України iconПлан заняття
Кримінальний процесуальний кодекс України (кпк україни) від 13 квітня 2012 року: статті 2,3 (п п. 5, 6, 19,24)
Кримінально-процесуальний кодекс України iconЗакон України „Про статус суддів від 15. 12. 1992 р. // Відомості 1993 №8 С. 56. Кодекс професійної етики судді затверджений V з'їздом суддів України від 24. 10. 2002 р. // Вісник Верховного Суду України №5 вересень жовтень 2002 р
Цивільний процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р. // Відомості Верховної Ради – 1963 №30 – С. 464
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи