Президента україни icon

Президента україни
НазваПрезидента україни
Сторінка3/3
Дата25.08.2012
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
2001-05 ).

Держмитком України, СБУ, МВС України,

Держкомкордон України, Мінюст України.

1996 рік.


49. Запровадити чітку систему перевірок додержання валютного

законодавства державними підприємствами та комерційними

структурами, що здійснюють експортно-імпортні операції з

використанням металопродукції, мінеральних добрив, енергоносіїв,

цукру, спирту, зерна, великої рогатої худоби, шкірсировини.

Державна податкова адміністрація України,

Держмитком України, Національний банк України,

МЗЕЗторг України, СБУ, МВС України, Генеральна

прокуратура України.

1996 рік.


50. Щодо забезпечення своєчасної повної сплати податків

суб'єктами господарювання всіх форм власності:

1) вивчити стан виконання посадовими особами підприємств,

установ, організацій незалежно від форм власності, а також

фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності вимог

Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників

податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ), ужити

заходів до усунення недоліків та належного реагування на випадки

ухилення від оподаткування.

Державна податкова адміністрація України,

МВС України.

Листопад 1996 року;


2) здійснити вибіркові перевірки додержання законодавства:

щодо звільнення від оподаткування окремих суб'єктів

підприємницької діяльності.

Державна податкова адміністрація України,

Генеральна прокуратура України, МВС України,

СБУ.

Листопад 1996 року;


порядку декларування доходів державними, комерційними,

спільними підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами,

зокрема під час здійснення приватизації та створення комерційних

структур.

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС

України, СБУ, Генеральна прокуратура України,

Державна податкова адміністрація України, Фонд

державного майна України.

1996-1997 роки;


3) перевірити додержання законодавства про оподаткування

підприємствами Державного комітету нафтової, газової та

нафтопереробної промисловості України, Міністерства енергетики та

електрифікації України, Державного комітету України по

використанню ядерної енергії. Про наслідки перевірки

проінформувати Кабінет Міністрів України.

Державна податкова адміністрація України, МВС

України, Генеральна прокуратура України,

Держнафтогазпром України, Міненерго України,

Держкоматом України.

Жовтень 1996 року;


4) створити єдиний банк даних про платників податків та

порушників податкового законодавства.

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС

України, СБУ.

Грудень 1996 року;

5) удосконалити систему правового регулювання та практику

ліцензування і визначення квот ввезення в Україну підакцизних

товарів. Переглянути порядок маркування (виготовлення, обліку,

видачі акцизних марок) підакцизних товарів.

Мінфін України, Мінекономіки України, МЗЕЗторг

України, Держмитком України, Держкомкордон

України, Мінюст України, МВС України, СБУ.

1996 рік.


51. Здійснити комплекс заходів:

1) щодо запобігання корисливим посяганням на

товарно-матеріальні цінності в аграрному секторі економіки,

особливо під час проведення весняної сівби, збирання врожаю,

зимівлі худоби.

Мінсільгосппрод України, Мінфін України, МВС

України, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, місцеві державні адміністрації.

1996-1997 роки;


2) виявлення зловживань у процесі приватизації об'єктів

державної та комунальної власності, житла і землі та запобігання

їм.

Фонд державного майна України, МВС України,

СБУ, Мінфін України, Мінюст України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації.

1996 рік;


3) контролю за інвестиціями, у тому числі тими, що пов'язані

зі створенням за кордоном суб'єктів господарської діяльності за

участю українського капіталу та використанням за межами України

об'єктів, які є власністю держави.

МЗЕЗторг України, Мінекономіки України, Мінюст

України, МЗС України, Мінфін України, СБУ.

1996 рік;


4) запобігання злочинам у сфері діяльності страхових,

інвестиційних, пенсійних фондів, що залучають заощадження

громадян.

Укрстрахнагляд, Мінсоцзахист України, Мінфін

України, Мінюст України, МВС України, СБУ,

Генеральна прокуратура України.

1996-1997 роки.


52. Узагальнити факти фальшування грошей, у тому числі

іноземної валюти, фінансових документів, цінних паперів, акцизних

марок, сертифікатів тощо, дані про канали їх надходження з-за

кордону, розробити заходи щодо запобігання та своєчасного

припинення таких проявів, забезпечення необхідних експертних

досліджень, установлення і притягнення до відповідальності винних

осіб. Підготувати відповідні рекомендації правоохоронним органам.

МВС України, СБУ, Держкомкордон України,

Держмитком України, Мінюст України,

Мінекономіки України, Мінфін України,

Національний банк України.

1996 рік.


53. З метою запобігання укладанню та здійсненню збиткових

угод, перш за все міжнародних, визначити єдиний порядок вирішення

питань укладання та контролю за реалізацією бартерних контрактів,

особливо стосовно стратегічної сировини та матеріалів. Передбачити

умови узгодження та обов'язкової експертної оцінки таких

контрактів. Провести вибіркові перевірки чинних угод, у разі

потреби скоригувати їх.

МЗЕЗторг України, Мінекономіки України, Мінфін

України, МВС України, СБУ, Генеральна

прокуратура України.

1996-1997 роки.


VII. Поліпшення розслідування кримінальних справ та

розшукової роботи


54. На базі аналізу причин загострення криміногенної ситуації

та матеріалів слідчо-судової практики:

1) підготувати пропозиції, спрямовані на забезпечення

додержання вимог закону з питань своєчасного виявлення,

розслідування і розгляду в судах справ щодо актів тероризму,

посягань на конституційний лад, тяжких злочинів проти особи та у

сфері економіки і фінансів, а також вчинених посадовими особами та

організованими злочинними угрупованнями.

Генеральна прокуратура України, МВС України,

СБУ за участю Верховного Суду України.

1996 рік;


2) розробити рекомендації щодо розслідування:

убивств на замовлення, злочинів з ознаками тероризму та

використанням вибухових пристроїв, злочинів проти особи та

злочинів з ознаками вчинення їх особами, визнаними недієздатними.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, МОЗ України.

1996 рік;


економічних злочинів з використанням підроблених документів

та комп'ютерних технологій, пов'язаних з підприємницькою

діяльністю, у тому числі спільних підприємств, довірчих товариств,

страхових компаній та фондів, ухиленням від сплати податків,

фіктивним банкрутством, шахрайством з фінансовими ресурсами,

контрабандою, а також у сфері приватизації.

МВС України, СБУ, Держмитком України, Фонд

державного майна України, Мінфін України,

Національний банк України, Генеральна

прокуратура України.

1996-1997 роки;


3) підготувати типові методики:

перевірки осіб, підозрюються у вчиненні злочинів із

застосуванням вибухівки;

розшуку осіб, що ухиляються від слідства, у тому числі

перебувають за кордоном, та тих, які пропали безвісти.

МВС України, Генеральна прокуратура України,

СБУ, Мінюст України, МЗС України, МОЗ України.

1996 рік.


55. Опрацювати механізм взаємодії працівників Служби безпеки

України, Міністерства внутрішніх справ України, митних органів,

прикордонних військ і прокуратури під час розслідування

кримінальних справ за фактами контрабанди зброї, наркотичних

засобів, стратегічних матеріалів, великих партій промислової

продукції, підакцизних товарів, автотранспорту.

СБУ, МВС України, Держмитком України,

Деркомкордон України, Генеральна прокуратура

України.

Грудень 1996 року.


56. Розробити пропозиції щодо внесення змін і доповнень до

кримінально-процесуального законодавства щодо спрощення порядку

попереднього розслідування й розгляду кримінальних справ про

злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки.

МВС України, Генеральна прокуратура України,

СБУ, Мінюст України за участю Верховного Суду

України.

Грудень 1996 року.


57. Узагальнити досвід роботи міжвідомчих слідчо-оперативних

груп з розслідування найбільш тяжких злочинів, опрацювати

рекомендації щодо практики їх утворення та діяльності на

відповідних етапах розслідування.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України.

1996-1997 роки.


58. Сформувати систему інформаційного забезпечення діяльності

правоохоронних органів, створити єдиний автоматизований банк даних

облікової, оперативно-розшукової, криміналістичної інформації з

визначенням користувачів і порядку використання під час

розслідування злочинів та у розшуковій роботі.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України, Державна податкова

адміністрація України, Держкомкордон України,

Держмитком України, Міноборони України.

Квітень 1997 року.


59. З метою сприяння слідству під час розслідування

кримінальних справ узгодити питання щодо безплатного призначення

судових експертиз, опрацювати порядок, умови та джерела

відшкодування витрат на їх проведення.

Мінюст України, МВС України, СБУ, Генеральна

прокуратура України, Держкоммістобудування

України, Мінтранс України, Мінфін України.

Грудень 1996 року.


60. Вивчити стан відшкодування збитків у справах про злочини

проти особи, її майна, підготувати відповідні рекомендації щодо

правового врегулювання та вдосконалення слідчо-судової практики у

цьому питанні.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України, Мінфін України за

участю Верховного Суду України.

Квітень 1997 року.


VIII. Удосконалення кримінально-виконавчої системи


61. Проаналізувати діяльність виправно-трудових установ

різних видів щодо забезпечення ними виконання завдань

кримінального покарання і додержання вимог законодавства.

Результати розглянути на спільних колегіях правоохоронних органів,

урахувати під час доопрацювання проектів актів з

кримінально-виконавчого законодавства та відповідних відомчих

правових норм, розробити програму заходів, спрямованих на

вдосконалення системи відбування покарання, посилення

прокурорського нагляду за додержанням законів у цій сфері.

Генеральна прокуратура України, Мінюст України,

МВС України, Інститут держави і права

Національної академії наук України.

1996 рік.


62. У кожній виправно-трудовій установі здійснити заходи

протидії професіоналізації та консолідації злочинців, особливо

осіб, що відбувають покарання за насильницькі та корисливі

злочини, а також серед жінок і молоді.

МВС України, Академія правових наук України,

Мінюст України, Генеральна прокуратура України.

1996 рік.


63. За матеріалами вивчення контингенту в місцях позбавлення

волі проаналізувати сучасну структуру злочинного світу, його

зв'язки, у тому числі міжнародні, вплив на рецидив та

криміналізацію суспільства. За результатами розробити систему

заходів протидії таким явищам.

МВС України, Інститут держави і права

Національної академії наук України, Мінюст

України.

Лютий - травень 1997 року.


64. Перевірити виконання на місцях програми щодо приведення

умов тримання засуджених, які відбувають покарання у місцях

позбавлення волі, та осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах і

лікувально-трудових профілакторіях, у відповідність з міжнародними

стандартами, за результатами внести пропозиції Кабінету Міністрів

України з питань фінансового забезпечення відкриття, будівництва,

реконструкції, перепрофілювання установ виконання покарань.

МВС України, Мінекономіки України, Мінфін

України, Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, місцеві державні адміністрації.

Березень 1997 року.


65. Підготувати регіональні узгоджені програми спільних дій

щодо забезпечення працевлаштування засуджених, а також сприяння

особам, які повернулись з місць позбавлення волі, в їх адаптації

та вирішенні соціально-побутових проблем.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації, МВС України,

Мінпраці України.

Листопад 1996 року.


IX. Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю


66. Внести пропозиції державам - учасницям СНД узяти участь у

спільній підготовці цільових міжнародно-правових угод та програм

щодо посилення боротьби зі злочинністю, і передусім з її

організованими формами, тероризмом, незаконним обігом зброї,

наркотичних засобів, контрабандою, нелегальною міграцією,

крадіжками культури та історичних цінностей та вантажів на всіх

видах транспорту, а також у сфері економіки.

МЗС України, СБУ, МВС України, Генеральна

прокуратура України, Держкомкордон України,

Держмитком України, Мінкультури України,

Мінтранс України, Мінфін України, Мінекономіки

України, МЗЕЗторг України, Мінюст України.

1996-1997 роки.


67. Розробити проекти правових актів:

1) щодо приведення законодавства України у відповідність з

конвенціями Ради Європи та іншими актами міжнародного права з

питань боротьби зі злочинністю, до яких приєдналась Україна.

Мінюст України, МЗС України, МВС України, СБУ,

Генеральна прокуратура України, Держмитком

України, Держкомкордон України за участю

Верховного Суду України.

Грудень 1996 року;

2) запровадження у Службі безпеки України, Міністерстві

внутрішніх справ України, Державному комітеті у справах охорони

державного кордону України, Державному митному комітеті України

інституту представників при закордонних представництвах України

для координації дій з правоохоронними органами і спецслужбами

іноземних держав за напрямами боротьби зі злочинністю та

корупцією.

СБУ, МВС України, Держкомкордон України,

Держмитком України, МЗС України, Мінфін

України.

Листопад 1996 року;

3) надання взаємної правової допомоги під час розгляду

кримінальних справ, розшуку і затримання злочинців, їх

екстрадиції.

Мінюст України, МЗС України, Державний комітет

України у справах національностей та міграції,

МВС України, Держкомкордон України, СБУ,

Держмитком України, Генеральна прокуратура

України.

1996 рік.


68. Провести узгоджені заходи правоохоронних органів України

та інших держав - учасниць СНД щодо інформаційного,

організаційного, оперативно-розшукового забезпечення спільних

операцій щодо боротьби з проявами тероризму, контрабандою,

незаконним обігом зброї та наркотиків, крадіжками автомобілів та

вантажів, що перевозяться всіма видами транспорту.

СБУ, МВС України, Генеральна прокуратура

України, Міноборони України, МЗС України,

Мінюст України, Держкомкордон України,

Держмитком України, МОЗ України, Мінтранс

України.

1996-1997 роки.


69. Звернутися до заінтересованих іноземних держав з

пропозиціями щодо надання фінансової та матеріально-технічної

допомоги Україні у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандою

зброї, радіоактивних матеріалів, наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів.

МЗС України, Державний комітет України у

справах національностей та міграції, МВС

України, СБУ, Держкомкордон України, Держмитком

України.

1996 рік.


X. Науково-методичне забезпечення боротьби зі злочинністю


70. З метою наукового супроводження вирішення проблем

боротьби зі злочинністю покласти координацію цієї роботи на

Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого та Інститут

держави і права Національної академії наук України. З залученням

провідних учених різних галузей, передусім юристів, економістів,

соціологів, політологів, а також фахівців-практиків провести

наукові дослідження та експрес-аналізи нових тенденцій і проблем,

що виникають у ході боротьби зі злочинністю, здійснити

кримінологічні експертизи законопроектів, інших нормативних актів

у сфері економіки.

Національна академія наук України, Національна

юридична академія України імені Ярослава

Мудрого, Академія правових наук України, МВС

України, СБУ, Мінюст України.

1996-1997 роки.


71. Розробити науково-прикладні програми використання

досягнень науки і техніки у боротьбі з окремими видами тяжких

злочинів, і перш за все убивствами на замовлення, терористичного

спрямування, з використанням вибухівки, пов'язаних з викраданням

людей, у тому числі дітей, а також у сфері економіки і фінансів, з

ознаками корупції.

Академія правових наук України, Національна

юридична академія України імені Ярослава

Мудрого, МВС України, СБУ, Міноборони України,

Генеральна прокуратура України, Українська

академія внутрішніх справ, Університет

внутрішніх справ.

1996-1997 роки.


72. Підготувати методики:

1) комплексного використання сил і засобів у запобіганні

правопорушенням і боротьбі зі злочинністю в області, місті, районі

та на міжрегіональному рівні (з урахуванням досвіду попередніх

років).

МВС України, Академія правових наук України,

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації.

Січень 1997 року;

2) запобігання злочинності серед неповнолітніх і молоді в

сучасних умовах, викриття осіб, що втягують їх у злочини,

проституцію, бродяжництво, азартні ігри, пияцтво та наркоманію.

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,

Академія правових наук України, Академія

педагогічних наук України, Академія медичних

наук України, Міносвіти України, Мінюст

України, Генеральна прокуратура України, МВС

України, Мінсоцзахист України, Мінпраці

України.

Грудень 1996 року;

3) експертних досліджень вибухових речовин і пристроїв,

боєприпасів, нових систем зброї, спецзасобів, матеріалів звуко- і

відеозапису під час розслідування кримінальних справ.

МВС України, СБУ, Мінюст України, Генеральна

прокуратура України.

Грудень 1996 року;

4) використання психологічних засобів профілактики

протиправної поведінки і соціально-психологічної адаптації

(реабілітації) окремих категорій громадян, зокрема допризовників,

військовослужбовців строкової служби та осіб, демобілізованих з

військової служби.

Міносвіти України, Міністерство України у

справах сім'ї та молоді, Академія педагогічних

наук України, Академія медичних наук України,

МВС України, Міноборони України, Національна

гвардія України, Держкомкордон України.

1996-1997 роки.


73. Провести регіональні науково-практичні конференції з

питань боротьби з організованою злочинністю (м. Одеса) та проблем

тінізації економіки і викриття злочинів у цій сфері ( м. Львів).

МВС України, Академія правових наук України,

СБУ, Держмитком України, Генеральна прокуратура

України, Мінекономіки України, Національний

банк України, Мінфін України, МЗЕЗторг України.

1996-1997 роки.


XI. Кадрове забезпечення боротьби зі злочинністю


74. У кожному міністерстві, іншому органі виконавчої влади:

1) проаналізувати стан роботи з кадрами, виходячи з принципу

посилення вимогливості та підвищення особистої відповідальності

кожного державного службовця, посадової особи від керівника

низової ланки до міністра за виконання державних завдань у справі

зміцнення правопорядку, суворого додержання законності на всіх

ділянках розбудови економічного і соціально-політичного життя.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої

влади України, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, місцеві державні

адміністрації.

1996 рік;

2) розробити і здійснити заходи щодо поліпшення

організаційно-кадрового забезпечення правоохоронних органів і

судів, гарантування особистої безпеки їх працівників та охорони

приміщень. Особливу увагу приділити забезпеченню підрозділів, які

безпосередньо протидіють злочинам, що загрожують конституційному

ладу та економічній безпеці держави. Подати на розгляд Кабінету

Міністрів України проекти концепцій реформування зазначених

правоохоронних органів і судів, передбачити їх структурну

перебудову відповідно до вимог сьогодення. Поінформувати Кабінет

Міністрів України про виконану роботу за затвердженими програмами

розбудови органів і служб правоохоронної системи.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України за участю Верховного

Суду України та Вищого арбітражного суду

України.

1996 рік.


75. Розробити нову редакцію Положення про проходження служби

рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.

МВС України, Мінюст України.

Лютий 1997 року.


76. Запровадити в порядку експерименту службу в органах

внутрішніх справ за контрактом, вивчити її практичну ефективність

і подати Кабінету Міністрів України обгрунтовані висновки.

МВС України, Мінюст України, Генеральна

прокуратура України, Мінфін України.

1997 рік.


77. Проаналізувати рівень професійної підготовки

(перепідготовки) кадрів Міністерства внутрішніх справ України,

Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, судів,

внести узгоджені пропозиції щодо вдосконалення системи підвищення

кваліфікації, у тому числі за міжвідомчими програмами.

МВС України, СБУ, Генеральна прокуратура

України, Мінюст України, Міносвіти України,

Академія правових наук України за участю

Верховного Суду України.

Грудень 1996 року.


78. Вирішити питання:

1) щодо утворення в структурі Університету внутрішніх справ

Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих і

дізнавачів.

МВС України, Мінфін України, Міносвіти України.

Листопад 1996 року;

2) позалімітної й безоплатної прописки працівників

правоохоронних органів у містах Києві та Севастополі, обласних

центрах.

Обласні, Київська і Севастопольська міські

державні адміністрації, МВС України, СБУ,

Генеральна прокуратура України.

1996-1997 роки;

3) утворення на базі школи-інтернату N 22 м. Києва ліцею МВС

при Українській академії внутрішніх справ для дітей працівників

правоохоронних органів, які загинули чи отримали каліцтво.

Мінсоцзахист України, Міносвіти України, МВС

України, СБУ, Генеральна прокуратура України,

Мінюст України, Українська академія внутрішніх

справ, Київська міська державна адміністрація.

1997 рік.


XII. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення

правоохоронних органів


79. Вивчити стан на реальні потреби матеріально-технічного та

фінансового забезпечення правоохоронних органів та судів,

можливості їх задоволення, у тому числі з огляду на виконання

Комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю, і внести

питання на розгляд Кабінету Міністрів України.

Мінфін України, Мінекономіки України,

Укрресурси, МВС України, СБУ, Міноборони

України, Генеральна прокуратура України,

Держмитком України, Держкомкордон України,

Мінмашпром України, Мінюст України за участю

Верховного Суду України та Вищого арбітражного

суду України.

Грудень 1996 року.


80. Виходячи з вимог законодавства щодо пріоритетності

фінансування і матеріально-технічного забезпечення правоохоронних

органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, особливих умов

виконання працівниками цих органів службових обов'язків,

пов'язаних з підвищеним ризиком для життя і здоров'я, привести

оплату їх праці до рівня, достатнього для незалежного виконання

службових обов'язків і сприяння укомплектованості підрозділів

компетентними і досвідченими кадрами, стимулювання їх сумлінної та

ініціативної служби.

Передбачити стабільне фінансування, матеріально-технічне

забезпечення правоохоронних органів, залучаючи для цього

добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян та

інші позабюджетні кошти.

Мінфін України, Мінекономіки України, Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації.

1996-1997 роки.


81. За поданням правоохоронних органів передбачити в

державному оборонному контракті розроблення і виготовлення

спеціальних технічних засобів для боротьби зі злочинністю та

особистого захисту працівників.

Мінекономіки України, Мінфін України, МВС

України, СБУ, Генеральна прокуратура України,

Держкомкордон України, Держмитком України,

Мінмашпром України.

1996-1997 роки.


82. Підготувати Кабінету Міністрів України пропозиції:

1) щодо виділення для правоохоронних органів і судів цільовим

призначенням коштів на будівництво житла для їх працівників,

закупівлю за кордоном спеціальної техніки, озброєння, засобів

зв'язку, медичного обладнання, іншого майна, яке не має

вітчизняних аналогів, у межах загальних коштів державного бюджету.

Мінфін України, Мінекономіки України, МВС

України, СБУ, Генеральна прокуратура України,

Мінюст України, Держкомкордон України,

Держмитком України за участю Верховного Суду

України.

1996-1997 роки;

2) умов можливої передачі правоохоронним органам, судам і

судово-експертним установам оперативно-технічних засобів та

комп'ютерної техніки, конфіскованих за рішеннями судів.

Мінюст України, Мінфін України, Генеральна

прокуратура України, МВС України, СБУ, МОЗ

України за участю Верховного Суду України.

Листопад 1996 року;

3) передачі Міністерством оборони України на баланс

Міністерства внутрішніх справ України двох літаків АН-26 і восьми

вертольотів МІ-8.

Міноборони України, МВС України.

1996-1997 роки.


XIII. Перспективні заходи


Блок перспективних заходів сформовано за принципом

послідовного нарощування спільних скоординованих зусиль щодо

зміцнення правопорядку і законності з урахуванням реального стану

та прогнозу злочинності, результатів роботи з виконання

запланованого на 1996-1997 роки, реалізації етапів правотворчості,

розбудови правоохоронних та інших державних органів відповідно до

затверджених концепцій і програм, а також рівня

організаційно-кадрових та матеріально-технічних можливостей на

конкретний період.

Програма орієнтує відповідні міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, правоохоронні органи, Раду міністрів

Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації на

попереднє опрацювання питань, вирішення яких передбачено у

1998-2000 роках, щодо обов'язкового постійного пошуку резервів для

виконання окремих важливих завдань найближчим часом, чого

вимагають інтереси посилення боротьби зі злочинністю.

Серед перспективних заходів на 1998-2000 роки пропонуються

такі:


83. Підготувати законопроекти:

про органи Міністерства внутрішніх справ України.

МВС України,

Мінюст України;

про відповідальність за комп'ютерні злочини.

МВС України,

СБУ,

Мінзв'язку України;

про приєдання України до Європейських конвенцій з питань

боротьби зі злочинністю.

Мінюст України,

МЗС України.


84. Дослідно-аналітична робота:

1) провести дослідження:

проблем злочинності та пошуку методів боротьби з нею,

відповідності судової практики України міжнародним стандартам

захисту людини.

Академія правових наук України, Інститут

держави і права Національної академії наук

України;

взаємодії правоохоронних органів та судів із засобами масової

інформації.

Мінюст України, МВС України, Міністерство

інформації України за погодженням з Верховним

Судом України;

регіональної поширеності насильницьких злочинів проти особи,

кореляції її з організованою злочинністю.

Академія правових наук, України, МВС України;

застосування в слідчо-судовій і адміністративній практиці

інститутів необхідної оборони і крайньої необхідності (зокрема, у

справах про напади на особу, житло, водіїв автомобілів).

МВС України за участю Верховного Суду України;

експертно-криміналістичного забезпечення розслідування

вбивств на замовлення та злочинів з використанням вибухівки.

МВС України, СБУ, Міноборони України;

практики відшкодування збитків особам, що потерпіли від

злочинів.

Мінюст України, Мінфін України, МВС України;

практики виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з

використанням кредитних карток.

МВС України, СБУ, Національний банк України,

Мінзв'язку України;

проблем немедичного вживання наркотиків та психотропних

речовин.

МОЗ України, МВС України;

2) провести конференції (семінари) з проблем боротьби зі

злочинністю (регіональні, всеукраїнські, міжнародні).

Академія правових наук України, МВС України,

Мінфін України.


85. Вирішити питання щодо створення:

1) автоматизованої системи обліку населення (Державного

реєстру населення).

Мінстат України, МВС України;

2) державного реєстру коштовностей громадян.

Національний банк України, Мінфін України, МВС

України;

3) банку даних наявної вогнепальної зброї.

МВС України, Міноборони України, СБУ;

4) банку даних про організовані злочинні групи.

МВС України, СБУ;

5) багаторівневої системи комп'ютерного зв'язку

правоохоронних органів.

МВС України, СБУ, Мінзв'язку України;

6) підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю в

структурі Державного митного комітету України.

Держмитком України, Мінфін України;

7) фонду допомоги потерпілим від злочинів.

Мінюст України, МВС України, Мінфін України;

8) фонду благодійності та недержавної опіки дитячих будинків,

шкіл-інтернатів.

Міністерство України у справах сім'ї та молоді,

Мінсоцзахист України, Державний комітет України

з фізичної культури і спорту;

9) реабілітаційних центрів для осіб, що потерпіли від

насильницьких злочинів.

МОЗ України, Мінсоцзахист України, МВС України;

10) соціально-психологічних центрів для корекції поведінки

осіб з групи "кримінального ризику".

Академія правових наук України, Міносвіти

України, МОЗ України;

11) психологічної служби в установах виконання покарань.

МВС України, Мінфін України;

12) інституту підготовки кадрів для органів Державної

податкової адміністрації України.

Державна податкова адміністрація України,

Мінфін України;

13) міжвідомчого інституту підвищення кваліфікації

працівників правоохоронних органів.

Національна юридична академія імені Ярослава

Мудрого, МВС України, Генеральна прокуратура

України, СБУ;

14) курсів підвищення кваліфікації кадрів Державної

податкової адміністрації України.

Державна податкова адміністрація України, МВС

України, Мінфін України;

15) училищ (центрів підготовки) міліції в управліннях МВС

України (Вінницька, Дніпропетровська, Миколаївська, Хмельницька,

Тернопільська області, м. Севастополь).

МВС України, Мінфін України, місцеві державні

адміністрації;

16) навчально-консультаційних пунктів Української академії

внутрішніх справ (мм. Вінниця, Луцьк, Мукачеве, Полтава, Рівне).

МВС України, Українська академія внутрішніх

справ, Міносвіти України, Мінфін України.


86. Розробити та здійснити цільові програми:

1) боротьби зі злочинами у сфері грального бізнесу,

порнобізнесу та проституцією.

МВС України, СБУ, Міністерство України у

справах сім'ї та молоді, Державний комітет

України з фізичної культури і спорту;

2) боротьби з бродяжництвом.

МВС України, Мінсоцзахист України, Міністерство

України у справах сім'ї та молоді;

3) профілактики злочинності з урахуванням архітектурного

планування та розбудови міст.

Держкоммістобудування України, МВС України,

Українська академія внутрішніх справ;

4) забезпечення охорони музейних закладів;

Мінкультури України, МВС України, СБУ.


87. Розробити положення:

1) про господарську діяльність військових формувань та

порядок реалізації озброєння і військової техніки.

Міноборони України, СБУ, МВС України, Фонд

державного майна України;

2) статут виконання покарань у місцях позбавлення волі та

покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

МВС України, Мінюст України, Генеральна

прокуратура України.


88. Підготувати пропозиції:

1) щодо впорядкування реалізації продукції через біржі та

аукціони.

Мінфін України, МВС України;

2) вдосконалення регулювання ринку цінних паперів.

Мінфін України, Мінюст України, МВС України;

3) запровадження державного контракту на працевлаштування

засуджених.

МВС України, Мінфін України, Мінекономіки

України, Мінпраці України.


89. Опрацювати методики (системи):

1) контролю за діями посадових осіб у сфері

зовнішньоекономічної діяльності.

МЗЕЗторг України, МВС України, СБУ;

2) виявлення наркотиків у поштових відправленнях.

Мінзв'язку України, МВС України;

3) виявлення фактів відмивання "брудних" грошей.

СБУ, МВС України, Національний банк України;

4) обміну інформацією про розміщення валютних коштів в

іноземних банках.

СБУ, МВС України, Національний банк України,

МЗС України;

5) адаптації в суспільстві хворих на наркоманію.

МОЗ України, Міністерство України у справах

сім'ї та молоді, Мінсоцзахист України,

Державний комітет України з фізичної культури і

спорту.


90. Розробити механізм координації зусиль правоохоронних

органів України та інших держав із питань обміну правовими актами,

інформацією та оперативного і наукового співробітництва,

підвищення ролі й можливостей у цьому Українського Центрального

бюро Інтерполу.

МВС України, СБУ, МЗС України, Українське

Центральне бюро Інтерполу.


91. Провести перевірки:

1) джерел та законності нагромадження капіталу недержавними

господарськими структурами, організувати перереєстрацію таких

структур.

Фонд державного майна України, Державна

податкова адміністрація України, МВС України,

СБУ;

2) кредитування державних підприємств і комерційних структур,

використання кредитів та їх повернення.

Національний банк України, МВС України, СБУ;

3) відповідності законодавству проведеної приватизації

об'єктів державної та комунальної власності.

Фонд державного майна України, Державна

податкова адміністрація України, МВС України,

СБУ;

4) додержання законодавства страховими компаніями.

МВС України, Укрстрахнагляд;

5) стану розрахунків, у тому числі клірингових, за

імпортовані енергоносії.

Держнафтогазпром України, Мінвуглепром України,

Мінфін України, МВС України, СБУ.


Зазначена частина Програми не повторює заходів, які

передбачено серед невідкладних, оскільки їх виконання має

постійний (регулярний) характер. Інтенсивність та періодичність

роботи за конкретними завданнями узгоджуються відповідно до змін

(ускладнень) криміногенної ситуації за напрямами боротьби зі

злочинністю та в окремих регіонах України й ініціатива в цьому не

обмежується.


Глава Адміністрації

Президента України Д.ТАБАЧНИК
1   2   3

Схожі:

Президента україни iconАнотований перелік web -ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconАнотований перелік web-ресурсів з міжнародної економіки
Офіційний сайт Президента України містить тексти офіційних документів (законів України, розпоряджень та указів Президента), графік...
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (із змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 «Про Положення про щорічну премію Президента України для молодих вчених» започатковано...
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconПро щорічні премії Президента директорам наукових установ, України для молодих вчених підпорядкованих Міністерству освіти І науки
Указом Президента України від 17. 06. 00 №779 (зі змінами, внесеними Указами Президента України від 21. 02. 01 №104, від 24. 03....
Президента україни iconЩорічна премія Президента України
Президента України для молодих вчених. Щорічні премії Президента України присуджуються за видатні досягнення в галузі природничих,...
Президента україни iconПро подання праць на здобуття щорічних премій Президента України для молодих учених
Указом Президента України від 12 червня 2000 року №779 започатко-вано щорічні премії Президента України для молодих учених
Президента україни iconКонкурс на здобуття премії президента україни для молодих вчених указом Президента України
move to 0-21835765
Президента україни iconУказом Президента України від 17. 06. 00 №779 започатковано щорічні премії Президента України для молодих вчених

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи