Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка12/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Атестовані працівники спеціальних державних підрозділів мають право на постійне носіння і зберігання вогнепальної зброї та спеціальних засобів індивідуального захисту, порядок застосування яких визначається законами України.


Працівник спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, має право оскаржити до суду прийняте щодо нього рішення посадових осіб, якщо вважає, що вони об­межують його професійні та особисті права, принижують його честь і гідність.


Стаття 7.5. Пенсійне забезпечення працівників спеціальних держаних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю


Обчислення пенсії провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонером, виходячи з розміру заробітної плати за станом на час звернення за перерахунком за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію.


Атестовані працівники спеціальних державних підрозділів органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальне звання, із стажем роботи в спеціальних підрозділах 20 років і більше мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років.

Атестовані працівники спеціальних державних підрозділів органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, яким присвоєно спеціальне звання, стаж роботи в цих органах обчислюється з розрахунку 1,5 місяці за кожен місяць служби , при цьому таким працівникам на пільгових умовах зараховується весь час проходження служби на відповідних посадах.

До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на посадах в правоохоронних органах, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих навчальних закладах, для жінок частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до досягнення останньою установленого законодавством віку.

Пенсії за вислугу років призначаються:

а) оперативним та слідчим працівникам спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, незалежно від віку, але з вислугою не менше 20 років, що безпосередньо займається оперативною – розшуковою роботою або провадженням попереднього слідства, - у розмірі 60 відсотків місячного заробітку, до якої включаються всі види оплати праці, спеціальні надбавки і доплати, одержувані перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожний рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується: на оперативній та слідчій роботі - на три відсотки.

б) оперативним та слідчим працівникам спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в правоохоронних органах становить не менше 12 років і 6 місяців, після досягнення чоловіками 45 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на посадах слідчих з розрахунку 50 відсотків місячного заробітку за 25 років загальної вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років - збільшується на один відсоток місячного грошового забезпечення, з якого вона обчислюється.

в) оперативним працівникам спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, в залежності від терміну роботи з джерелами оперативної інформації, при досягненні пенсійного віку, додатково нараховується:

  • за 10 років роботи - 5 відсотків;

  • за 15 років роботи - 10 відсотків;

  • за 20 років роботи - 15 відсотків до пенсійного забезпечення.Особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, розмір пенсії за вислугу років збільшується на 10 відсотків, а віднесеним до категорій 2, 3 і 4 - на п'ять відсотків відповідних сум грошового забезпечення.

Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.

Загальний розмір пенсії за вислугу років, обчислений згідно з цією статтею, не може перевищувати 85 відсотків відповідного заробітку, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, - 95 відсотків, до категорії 2 і 3, - 90 відсотків.

У заробіток для обчислення пенсій за вислугу років включаються відповідні оклади за посадою, надбавки до посадових окладів за спеціальні звання, вислугу років, а також інші виплати відповідно до статті 66 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Атестовані працівники спеціальних державних підрозділів, які за наявності 20-річної вислуги, у тому числі не менше 10 років на посадах оперативних працівників чи слідчих, і продовжують працювати за фахом, виплачуються в повному розмірі:

- посадові оклади;

- оклади за спеціальне звання чи класний чин;

- надбавки за вислугу років;

- щомісячні доплати у розмірі 100 відсотків суми пенсії, яка могла бути їм нарахована за вислугу 20 і більше років;

- надбавки за вислугу років з нарахуванням пенсії за кожний наступний рік вислуги понад 10 років у розмірі 2 відсотків відповідних сум грошового забезпечення;

- надбавки за особливі умови служби, кваліфікацію, професійний ризик та виконання особливо важливих завдань;

- премії у межах асигнувань, що виділяються на утримання служби;

- щомісячні надбавки до посадового окладу за роботу в умовах режимних обмежень;

- надбавки за вчені звання та ступені;

- надбавки за почесні звання України;

- інші види оплати праці, надбавки і доплати, які вони отриму­вали до досягнення два­дцятирічної ви­слуги і які будуть встановлюватись для слідчих у період дії цього Закону.

Атестовані працівники спеціальних державних підрозділів у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи на посаді оперативного працівника чи слідчого чи на посадах у науково-навчальних закладах, які готують відповідних працівників.

Членам сім’ї атестованого працівника спеціальних державних підрозділів (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були в нього на утриманні на момент його смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника за наявності у нього стажу роботи не менше 10 років у розмірі 50 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї і 70 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.

До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Підвищення пенсій за вислугу років у зв'язку з індексацією грошових доходів населення провадиться відповідно до статті 97 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та інших актів законодавства України.

Призначені атестованим працівникам спеціальних державних підрозділів пенсії перераховуються у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій оперативних чи слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.

Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа оперативних і слідчих працівників, яким до набрання чинності цього Закону призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з посад оперативних і слідчих працівників, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.

Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються з Пенсійного фонду України відповідно до статті 85 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

На ветеранів війни та учасників бойових дій, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється, незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію.

За оперативними та слідчими працівниками, які звільнені зі служби за вислугою років, через хворобу або за віком, зберігаються всі пільги, передбачені цим Законом.

Атестованим працівникам спеціальних державних підрозділів та членам їх сімей, які одночасно ма­ють право на різні дер­жавні пенсії, призначає­ться одна пенсія за їх вибором.

За пенсіонерами і членами їх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншими законами. Пенсіонери і члени їх сімей, що проживають разом з ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію.

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати й інші, не передбачені цим Законом, гарантії соціальної захищеності слідчих і несуть відповідальність за їх виконання і забезпечення.

Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням військового, спеціального звання чи класного чину або позбавлені військового, спеціального звання чи класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

Оперативні та слідчі працівники, члени їх сі­мей поряд з пільгами, передбаченими цим За­коном, користуються пільгами, встановленими для них іншими норма­тивно-правовими актами.


Стаття 7.6. Державне страхування та відшкоду­вання шкоди у разі загибелі або каліцтва працівника спеціальних держаних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю


Життя і здоров'я працівників спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю підлягають обов'язковому державному страхуванню за рахунок коштів відповідних бюджетів на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі атестованого працівника спеціального державного органу, визначеного в цьому Законі, при виконанні службового обов’язку сім’ї загиблого або його утриманцям не пізніше трьох місяців від дня загибелі виплачує­ться одноразова допомога у розмірі десятирічного грошо­вого утримання загиблого за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою году­вальника у розмірі його останньої заробітної плати.

У разі каліцтва чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівниками спеціальних державних підрозділів, одержує компенсацію в розмірі від річного до п'ятирічного грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності.

За сім’єю загиблого працівника спеціального державного підрозділу зберігається право на одержання позачергово житла, яке повинно бути надане протягом півріччя місяців від дня загибелі працівника.

У разі каліцтва, заподіяного працівнику спеціального державного органу, визначеного в цьому Законі, при виконанні службових обов’язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше як через 3 мі­сяці після звільнення зі служби чи після закінчення цього строку, а також внаслідок захворювання чи нещасного ви­падку, що мали місце в період проходження служби, йому виплачується одноразова допомога в розмірі від річного до п'ятирічного грошового утримання залежно від ступеня втрати працездатності.

Розділ VIIІ

КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

^

Стаття 8.1. Контроль Верховної Ради України1. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби зі злочинністю і витрачанням коштів, які виділяються на ці цілі, здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю та корупцією.


2. Верховна Рада України не рідше одного разу на рік заслуховує звіт Голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією, доповіді Координаційного комітету по боротьбі зі злочинністю, Голови Служби безпеки України, Міністра внутрішніх справ України та Державної податкової адміністрації України про стан боротьби зі злочинністю, а також доповідь Генерального прокурора України про стан прокурорського нагляду у сфері боротьби зі злочинністю.

Доповіді Координаційного комітету по боротьбі зі злочинністю та зазначених вище посадових осіб заслуховуються разом із співдоповіддю Комітету Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією.

Верховна Рада України в міру необхідності може заслуховувати звіти та доповіді посадових осіб інших державних органів з окремих питань, пов'язаних із здійсненням боротьби з злочинністю.


Стаття 8.2. Повноваження Комітету Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією


1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією здійснює:

а) контроль за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією і економічною злочинністю, перевірку діяльності спеціальних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України;

б) підготовку законопроектів, спрямованих на боротьбу зі злочинністю та корупцією ;

в) вивчення практики застосування законів органами, які ведуть боротьбу зі злочинністю та корупцією, з метою вдосконалення законодавства та діяльності із зазначених питань, підготовку пропозицій щодо тлумачення норм законів;

г) у передбачених цим Законом випадках дає згоду на створення і ліквідацію спеціальних підрозділів в структурі Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, призначення на посаду і звільнення з неї керівників цих спеціальних державних підрозділів, прокурорів по нагляду за виконанням законів спеціальними державними підрозділами, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.


2. Органи прокуратури, внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, включаючи їх спеціальні підрозділи, зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією інформацію про свою діяльність, за винятком інформації, що може призвести до розголошення даних про осіб, які негласно співробітничають із спеціальним державним підрозділом, що здійснюють боротьбу з економічно злочинністю, і особу - учасника злочинного угруповання, що діє в економічній сфері, який співробітничає із спеціальними державними підрозділами, а також про осіб щодо яких заведено оперативно-розшукові справи.


Стаття 8.3. Права Комітету Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією


1. Комітет Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією має право:

а) перевіряти виконання законів про боротьбу зі злочинністю та корупцією, а також доручати проведення перевірок іншим органам та посадовим особам, які уповноважені проводити такі перевірки;

б) вносити подання щодо виявлених правопорушень про притягнення до відповідальності посадових осіб згідно з законодавством України;

в) вносити по виявлених злочинах обов'язкові для розгляду пропозиції Генеральному прокурору України про порушення кримінальних справ, створення оперативно-слідчих груп із працівників органів прокуратури, внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Служби безпеки України, призначення прокурорів по нагляду за розслідуванням кримінальних справ;

г) у разі відмови Генерального прокурора України у порушенні кримінальної справи на пропозицію Комітету він має право внести на пленарне засідання Верховної Ради України питання щодо створення незалежної слідчої групи, призначення незалежного прокурора по нагляду за розслідуванням кримінальної справи;

д) через подання до Генеральної прокуратури України перевіряти законність та обґрунтованість використання у боротьбі зі злочинністю учасників злочинних угруповань, спеціальних технічних засобів, застосування інших негласних заходів. З цього питання Комітет один раз на 6 місяців заслуховує Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, Голову Служби безпеки України та Державної податкової адміністрації України.

2. Інші питання компетенції Комітету регулюються Положенням про Комітет Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією, яке затверджується Верховною Радою України.
^

Стаття 8.4. Прокурорський нагляд1. Нагляд за виконанням законів у сфері боротьби з економічною злочинністю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.


2. Для здійснення нагляду за виконанням законів спеціальними державними підрозділами, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, займаються розслідуванням кримінальних справ про відповідні злочини, а також підтриманням державного обвинувачення в суді з цих справ в Генеральній прокуратурі України створюється управління, а в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - його відділи.


3. Керівники управління по нагляду за виконанням законів працівниками спеціальними державними підрозділами, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Генеральної прокуратури України та його відділів, зазначених у пункті 2 цієї статті, призначаються наказом Генерального прокурора України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби зі злочинністю і корупцією, а керівник відділу в Республіці Крим - також за погодженням з Головою Верховної Ради Республіки Крим.


4. Управління по нагляду за виконанням законів спеціальними державними підрозділами, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю є юридичною особою, має самостійні кошториси та рахунки в банках, печатки з зображенням Державного герба України і прирівнюється за своїм статусом до відповідних органів прокуратури, передбачених у статті 13 Закону України "Про прокуратуру" .


5. Прокурори, які очолюють управління та відділи по нагляду за виконанням законів спеціальними підрозділами по боротьбі з економічною злочинністю, мають право давати санкції на арешт та інші повноваження, передбачені Законом України "Про прокуратуру", а також цим Законом.


Розділ 1Х

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а статті 8.3; 8.4; 8.5, в частині, що направлено на покращання матеріального, соціального, правового та пенсійного забезпечення працівників спеціальних державних підрозділів, визначених в цьому Законі - з 1 січня 2003 року.


2. З набранням чинності цим Законом інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать йому.


3. Даний Закон не погір­шує права працівників спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, пере­дбачені чинним законо­давством.


4. Кабінету Міністрів України:


1) протягом шести місяців підготувати та внести на розгляд до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;


2) протягом шести місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;


3) протягом року забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади, нормативно-правових актів відповідно до цього Закону, в тому числі необхідних інструкцій, правил.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи