Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка4/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

4. Матеріально-технічне забезпечення спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинною здійснюється централізовано за заявками Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Служби безпеки України.Стаття 1.13. Міжнародне співробітництво


Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з економічною злочинністю ґрунтується на нормах міжнародного права і чинного законодавства України, міждержавних і міжурядових договорах, двосторонніх відомчих угодах.
^
Розділ II.

ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ,

ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗДІЙСНЮЮТЬ БОРОТЬБУ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ


Стаття 2.1. Права спеціальних державних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України та їх співробітників

1. Спеціальні державні органи, які безпосередньо здійснюють боротьбу з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України та їх співробітники мають права, передбачені законами України "Про міліцію", “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, "Про Службу безпеки України", “Про Державну податкову службу в Україні”, "Про оперативно-розшукову діяльність", цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Діяльність спеціальних державних підрозділів органів внутрішніх справ України спрямовується на відстеження, документування та проведення дослідчої перевірки матеріалів, а також подальшого досудового розслідування кримінальних справ відносно осіб, пов’язаних з протиправною діяльності в сфері фінансової, господарської та іншої­ підприємницької діяльності, в першу чергу, резидентів України.

Діяльність спеціальних державних підрозділів Служби безпеки України спрямовується на відстеження, документування та проведення дослідчої перевірки матеріалів, а також подальшого досудового розслідування кримінальних справ відносно осіб, пов’язаних з протиправною діяльності в сфері фінансової, господарської та іншої­ підприємницької діяльності, в першу чергу, нерезидентів України.

Діяльність спеціальних підрозділів Державної податкової адміністрації України спрямовується, в першу чергу, на відстеження, документування та проведення дослідчої перевірки матеріалів, а також подальшого досудового розслідування кримінальних справ відносно осіб, причетних до порушення норм податкового законодавства України.

Для ефективного вжиття заходів щодо протидії економічній злочинності в державі, здійснюється постійний взаємообмін наявною інформацію між спеціальним державними підрозділам органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державної податкової адміністрації України, а при необхідності надається допомога наявними силами і засобами, в тому числі і технічними.2. При вжитті заходів, спрямованих на захист інтересів держави, громадян або суб’єктів підприємництва різних форм власності, під час перевірки відомостей щодо підготовки (скоєння) економічних злочинів чи інших порушень чинного законодавства в економічній сфері, викладених в офіційних зверненнях громадян чи юридичних осіб до правоохоронних органів держави або відповідна інформація, отримана з інших джерел інформації (чітше прописати підстави), з метою перевірки її достовірності працівникам спеціальних державних підрозділів органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України надається право:

а) з метою документування злочинних дій осіб, які займаються підготовкою (скоєнням) економічних злочинів, заводити оперативно-розшукові справи. Постанова про заведення справи затверджується начальником спеціального державного підрозділу;

б) на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних державних підрозділів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, одержувати від банків, а також інших фінансових установ, митних органів, підприємств, організацій (незалежно від форм їх власності) інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди щодо фізичних чи юридичних осіб. Документи та інформація, зазначені в запиті, повинні бути надані негайно, а в разі необхідності їх тривалої систематизації або додаткової підготовки – не пізніш як протягом 10 діб;

в) з метою попередження (викриття) злочинів або інших правопорушень в економічній сфері, під час здійснення дослідчої перевірки матеріалів, а при необхідності і проведення документального контролю, за письмовим розпорядженням керівника відповідного спеціального державного підрозділу, для перевірки відомостей, викладених у заявах (скаргах) чи інших повідомленнях, входити за службовими посвідченнями на територію, у приміщення (включаючи і житлові, якщо вони використовуються як юридична адреса суб’єкту підприємницької діяльності), склади та сховища підприємств, організацій і установ (крім консульських та дипломатичних представництв), незалежно від їх відомчої належності та форм власності, на контрольно-пропускні пункти прикордонних військ та митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, вивчати бухгалтерські, засновницькі та інші документи, а при необхідності вилучати їх, відповідно до чинного законодавства;

У випадку невідкладної потреби вищевказані дії здійснюються без письмового розпорядження керівника відповідного спеціального державного підрозділу, але з подальшим повідомленням протягом двох діб керівника відповідного підприємства чи організації.

г) проводити за участю представників адміністрацій підприємств, установ і організацій огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій щодо дотримання ними правил продажу товарів та надання послуг населенню, з метою захисту державних інтересів, а при наявності письмового звернення, відповідно і інтересів суб’єктів інших форм власності;

д) під час дослідчих перевірок, а також у процесі розслідування кримінальних справ, залучати для проведення експертиз чи інших досліджень, здійснення документального контролю (ревізій та перевірок), кваліфікованих спеціалістів установ і організацій, контролюючих і фінансових органів.

Спеціально підготовлені працівники фінансово-контрольних підрозділів Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ мають право проводити як самостійно, так із залученням інших фахівців, документальні ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності на підприємствах, установах та організаціях, які під час господарської діяльності використовували кошти бюджетів різних рівнів, або в статутних фондах яких мається державна частка власності (майна).

Документальний контроль суб’єктів підприємницької діяльності інших форм власності працівниками фінансово-контрольних підрозділів Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України під час дослідчої перевірки матеріалів, здійснюється лише на підставі офіційно отриманого звернення до правоохоронних органів від фізичних чи юридичних осіб або для перевірки оперативно-аналітичних даних, які свідчать про факти порушення чинного законодавства в сфері економічних відносин.

Виплата винагороди ревізорам (аудиторам), експертам, перекладачам та іншим спеціалістам, які додатково залучались спеціальними державними органами для проведення дослідчої перевірки матеріалів чи досудового розслідування кримінальних справ, здійснюється за рахунок видатків, передбачених в Державному бюджеті України для фінансування зазначених державних органів, на підставі відповідно оформлених документів.

Стаття фінансового забезпечення вказаних спеціалістів, перелік необхідних документів, визначення кошторису на вартість наданих послуг і порядок виплати коштів визначається Міністерством фінансів України за узгодженим поданням від спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.


е) створювати в структурі спеціальних державних органів, у т. ч. і на регіональному рівні, єдині закриті інформаційно-аналітичні бази даних. З цією метою безперешкодно отримувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та банків даних, що створюються в різних правоохоронних та судових органах держави, установах Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державного комітету по статистиці України, в системі ВАТ “Укртелеком” та операторами мобільного зв’язку, а також інших центральних чи місцевих органах виконавчої влади та управління України, а також баз даних недержавних підприємств, організацій, що мають природну монополію на відповідному ринку виробництва чи послуг;


є) проводити контрольні та оперативні закупівлі, а також контрольоване постачання продуктових та промислових товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу на території держави, через фізичних чи юридичних осіб, з метою документування їх противоправних діянь на території України, за рахунок коштів, передбачених у кошторисі для фінансування цих спеціальних державних підрозділів і відповідно до чинного законодавства оформлених документів;

ж) отримувати від матеріально-відповідальних і посадових осіб підприємств, установ і організацій, незалежно від їх форми власності, відомості та пояснення щодо фактів порушення чинного законодавства в сфері економічних відносин;


з) витребувати та одержувати від Національного банку України та його регіональних підрозділів, комерційних банків та інших фінансових (страхових, пенсійних тощо) і кредитних установ, державних органів, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій інформацію і документи (в тому числі й ті, що становлять ко­­­мерційну чи банківську таємницю), а при необхідності в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів, документів, коштів чи інших матеріальних цінностей, які можуть бути використані як докази при розкритті та розслідуванні злочинної діяльності осіб, на підставі відповідно складеного акту (протоколу), робити їх вилучення.

На строк до 10 діб самостійно, за наявності підтвердженої інформації про скоєння злочину, згідно відповідно складеного акту, опечатувати архіви, каси, приміщення (за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону. Копії цих актів надаються громадянину чи представнику підприємства, установи, організації, що перевірялася.

Витребувані (вилучені) матеріальні цінності чи документи долучаються до матеріалів дослідчої перевірки, з подальшим прийняттям по них рішення згідно чинного законодавства.

У разі відмови посадової особи в видачі, зазначених речових доказів, чи створенні неможливих умов для виконання працівниками спеціальних державних підрозділів своїх службових обов’язків, до них вживати заходи згідно чинного законодавства.


и) перевіряти в міністерствах, комітетах та інших органах вико­­­навчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і ор­­­ганізаціях, в першу чергу тих, що фінансуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, бухгалтерські документи, звіти, кошториси інші документи, що підтверджують надходження та витрачення коштів і ма­­­теріальних цінностей, а також проводити перевірку фактичної наявності матеріальних цінностей, з метою захисту державних інтересів; ­­­

і) з метою розкриття злочинів здійснювати, на підставах і в поряд­­­ку встановленого законом, гласні та негласні оперативно-розшукові за­­­ходи, фото-, кіно-, відеозйомку, звукозапис, прослуховування телефон­­­них розмов;

ї) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв'язку, а також факсимільною та комп’ютерною технікою, які належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм їх власності;


й) вимоги керівника спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю (республіканського, обласного, міського, районного та міжрайонного рівнів), що не суперечать вимогам чинного законодавства, є обов'язковими для посадових осіб підприємств, установ, організацій та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи визначені, керівником цього підрозділу, строки.

Невиконання без поважних причин законних вимог керівника спеціального державного підрозділу тягне за собою адміністративну відповідальність.

к) всі без винятку фізичні особи зобов'язані з'являтися за викли­ком працівника спеціального державного підрозділу, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю для дачі пояснень та свідчень, відповідно до ст. 63 Конституції України, про обставини, що з'ясовуються, у зв’язку з розглядом заяв і повідомлень чи матеріалів кримінальних справ про економічні злочини.

У разі ухилення особи від прибуття за викли­ком працівника спеціального державного підрозділу без поважних причин, вона відповідно до чинного законодавства Укра­їни повинна примусово доставлятися органами внутрішніх справ за відповідною постановою прокурора (слідчого) та бути притя­гнуті до відповідальності за неповагу до працівника відповідного спеціального державного органу, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю.

Особі, яка викликається до спеціальних державних підрозділів, виплачується середній заробіток за час затрачений у зв'язку з викликом. Підставою для оплати і відсутності на роботі є повістка з відповідною відміткою;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи