Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка5/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

л) вносити відповідним державним органам або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові для розгляду подан­­­ня про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню пра­­­вопорушень в сфері економічних відносин, які підлягають обов’язковому виконанню.Стаття 2.2. Додаткові повноваження спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю та їх посадових осіб

1. За матеріалами оперативно-розшукової діяльності та кримінальних справ керівники спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації України і Служби безпеки України, при наявності достатніх підстав, які свідчать про скоєння злочинів у сфері економки, мають право, відповідно до чинного законодавства, за участю працівників прокуратури подавати:

а) до судових органів документи про визнання недійсними окремих угод, скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів підприємництва;

б) призупиняти, на термін до 10 діб, рух грошових коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб, відкритих у різних банківських, кредитних та інших фінансових установах;

2. Спеціальні державні підрозділи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, мають повноваження органу дізнання і можуть порушувати, розслідувати або передавати, через відповідного прокурора по нагляду за виконанням законів спеціальними державними підрозділами, за підслідністю в інші органи внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації і Служби безпеки України кримінальні справи про виявлені ними злочини, у такому ж порядку витребувати і приймати від них до свого провадження кримінальні справи про злочини економічної спрямованості. Питання вирішення спорів про підслідність зазначених кримінальних справ регулюються цим Законом і Кримінально-процесуальним кодексом України


Стаття 2.3. Основні функції та повноваження Головного фінансово-контрольного управління Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ та відповідних фінансово-контрольних підрозділів в областях.


Головним завданням фінансово-контрольного управління в структурі Міністерства внутрішніх справ України передбачається здійснення документального контролю, під час дослідчих перевірок матеріалів та досудового розслідування кримінальних справ, порушених відносно осіб, які підозрюються в скоєнні економічних злочинів.

Документальний контроль за фінансово-господарською діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності здійснюється на підставі офіційно отриманого правоохоронними органами звернення від фізичних та юридичних осіб, з метою документальної перевірки, викладених у них відомостей про скоєння злочинів у сфері економічних відносин чи подання від керівника відповідного спеціального державного підрозділу органів внутрішніх справ або Служби безпеки України на перевірку наявних оперативних даних, які свідчать про порушення чинного законодавства у цій сфері.


Документальний контроль здійснюється у формі ревізій та перевірок.


Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.


Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів. Наслідки перевірки оформляються довідкою, висновком або доповідною запискою.

Головне фінансово-контрольне управління Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю органів внутрішніх справ України, а також відповідні фінансово-контрольні підрозділи в регіонах, містах Києві і Севастополі, згідно покладених на них повноважень, виконують такі функції:


1) Організують роботу фінансово-контрольних управлінь, що створені і діють на рівні Головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській об­­­ласті, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті щодо проведення зустрічних документальних перевірок, ревізій в повному обсязі при дослідчій перевірці матеріалів за поданням керівників оперативних підрозділів Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю органів внутрішніх справ, узагальнюють наслідки документальних ревізій і перевірок, а у випадках передбачених законодавством, повідомляють про них органи законодавчої та виконавчої влади.


2) Здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, а також у громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи комп'ютерний), пов’язаних з їх підприємницькою діяльністю. Крім того, перевіряють наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності чи спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення.


3) Мають право самостійно або спільно з оперативними працівниками спеціальних державних підрозділів обстежувати будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо воно використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності.


4) Зупиняти операції на рахунках в установах банків, інших фінансово-кредитних установах, у разі:

4.1. Відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, для обстеження приміщень, що використовуються для здіснення підприємницької діяльності та отримання доходів;

4.2 Ненадання посадовими особам перевіряємих суб’єктів підприємництва бухгалтерських та інших звітних документів, які свідчать про здійснення підприємницької діяльності;

4.3 Непред'явлення свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, сертифікатів відповідності електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем;

4.4 Порушення посадовими особами підприємства, установ, організацій, громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності встановленого законом порядку реєстрації в державних органах виконавчої влади, відсутності бухгалтерського обліку або коли існує реальна загроза витрачання коштів чи відчуження майна, вилучення яких у встановленому законом порядку є єдиним засобом відшкодування збитків, завданих державі, у зв'язку з неплатоспроможністю юридичної особи, що перевіряється.


5) Спільно з фахівцями Головного контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України проводять ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в установах, підприємствах та організаціях, які отримують та використовують бюджетні кошти всіх рівнів, включаючи і валютні.


6) Проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів, отриманих під час здійснення господарських операцій.


7) Застосовувати до підприємств, установ, організацій, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, фінансові санкції у вигляді стягнення:

7.1. За ненадання у встановлений законом строк необхідні для перевірки бухгалтерські та інші звітні документи щодо здіснення ними фінансово – господарської діяльності, фінансові санкції у вигляді стягнення від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

    1. За несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень працівників фінансово-контрольних підрозділів, в структурі органів внутрішніх справ, про призупинення руху грошових коштів на рахунках фізичних та юридичних осіб, фінансові санкції у вигляді стягнення від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

7.3. За несвоєчасне виконання посадовими особами установ банків та інших фінансово-кредитних установ, відповідно до чинного законодавства оформленого розпорядження керівником фінансово-контрольного управління органів внутрішніх справ чи безспірне стягнення нарахованих платежів, нараховувати пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати) у розмірах, встановлених законодавством щодо таких видів платежів.

Рішення про застосування фінансових санкцій приймається у строк не пізніше десяти днів з дня складання акту документальної перевірки.


8) Складати адміністративні протоколи, у разі виявлення наступних порушень, з подальшим їх направленням для розгляду в судові органи:

8.1. На керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій за відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушеннями встановленого порядку, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8.2. На керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, включаючи і фінансово-кредитні установи, які не виконують перелічених у пунктах 2 - 4 цієї статті вимог працівників фінансово-контрольних підрозділів органів внутрішніх справ , - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8.3. На посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам фінансово-контрольних управлінням Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, зокрема у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

8.4. На громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством, - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

8.5. На громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


9) Стягувати до бюджетів та державних цільових фондів донараховані за результатами перевірок суми платежів, а також суми штрафів та інших санкцій, передбачених пунктом 7,8 цієї статті та іншими законами України, якщо ці платежі не сплачені добровільно в десятиденний строк з дня прийняття керівником фінансово-контрольного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, відповідного рішення, з підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку, а з громадян - за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.

У разі незгоди суб'єкта господарювання з рішенням керівника фінансово-контрольного підрозділу органів внутрішніх справ щодо безспірного стягнення коштів, таке стягнення може бути зупинено терміном на тридцять днів керівником вищестоящого фінансово-контрольного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України. Якщо скаргу суб'єкта господарювання відхилено, разом з визначеним нарахованим додатково стягується і пеня, нарахована з моменту виникнення такого зобов'язання до моменту його погашення.


10) Вимагати від керівників підприємств, установ і організацій, що перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви.


11) Отримувати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів, що знаходиться в органах Державної податкової адміністрації України відповідно до чинного законодавства.


12) Спільно з Головним контрольно – ревізійним управлінням Міністерства фінансів України розробляють інструктивні та інші нормативні акти про проведення ревізій та перевірок.


13) Здійснюють методичне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих фінансово-контрольних підрозділів, узагальнюють досвід проведення ревізій та перевірок і поширюють його серед різних контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції щодо удосконалення контролю.


14) Спільно з оперативними підрозділами Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України приймають участь у проведенні роботи по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання та подальшої реалізації цієї продукції.

Узагальнення практики застосування законодавства, фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на промислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що були незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу.


15) Спільно з іншими державними фінансовими органами приймають участь в обговоренні та виданні нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з основних напрямків, форм і методів проведення перевірок підприємств організацій та установ (незалежно від форм власності) щодо додержання ними норм чинного законодавства в економічній сфері.


16) Надає фінансово-контрольним управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, Головних управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній республіці Крим, місті Києві та Київській об­­­ласті, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в областях, місті Севастополі та на транспорті, методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки їх стану.


17) Передає матеріали за фактами правопорушень у сфері оподаткування, за які передбачено кримінальну відповідальність, до відповідних органів Державної податкової адміністрації України.


18) Головне фінансово-контрольне управління Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України має право скасовувати рішення підпорядкованих фінансово-контрольних управлінь органів внутрішніх справ.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи