Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon

Закон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
НазваЗакон України "Про боротьбу з економічною злочинністю"
Сторінка9/12
Дата25.08.2012
Розмір0.77 Mb.
ТипЗакон
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

Стаття 4.4. Обов'язки державних органів, що мають контрольні повноваження1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревізійна служба, Державна митна служба України, а також інші державні органи, що мають право на здійснення контролю за дотриманням законності суб’єктами підприємницької діяльності з метою всебічного сприяння в боротьбі з економічною злочинністю, зобов'язані:

а) відповідні державні органи, у межах своєї компетенції, що здійснюють контрольні функції, повинні викривати неправомірні дії суб’єктів підприємництва або окремих фізичних осіб, що можуть свідчити про їх злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

б) передавати відповідним спеціальним державним підрозділам, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, відомості, отримані при здійсненні контрольних функцій і аналізі, що можуть свідчити про злочинну діяльність у сфері економіки та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

в) за дорученням спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю проводити, в межах своєї компетенції, ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності в економічній сфері;

д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими нормативними актами .


2. Головне контрольно–ревізійне управління та Державний департамент фінансового моніторингу Міністерства фінансів України та його відповідні підрозділи в регіонах, зобов'язані:

а) при здійсненні державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів, і викритті фактів порушення чинного законодавства в обов’язковому порядку негайно повідомляти про це відповідні спеціальні державні органи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю;

б) за дорученням спеціальних державних підрозділів, а також у співпраці з працівників фінансово-контрольного управління Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України забезпечити налагодження дієвої взаємодії та забезпечити проведення спільних перевірок з питань, пов’язаних із законністю отримання та подальшого цільового використання коштів з бюджетів усіх рівнів, а також державних валютних фондів.

в) надавати для оперативного використання, згідно відповідно оформленого запиту керівником спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, визначених в цьому Законі, дані з наявних інформаційно-аналітичних баз даних;

г) для протидії легалізації (відмиванню) грошових коштів та іншого майна, одержаного злочинним шляхом, забезпечити постійний обмін інформацією з спеціальними державними органами, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю щодо значних та сумлінних фінансових операцій.


3. Державна податкова адміністрація України та відповідні підрозділи в регіонах, зобов'язані:

а) забезпечувати виявлення порушень податкового законодавства та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні державні підрозділи;

б) за дорученням спеціальних державних підрозділів проводити перевірку щодо своєчасності та повноти сплати податків і обов’язкових платежів до бюджетів чи державних цільових фондів усіх рівнів, а також сплатою коштів з бюджету;

в) надавати для оперативного використання, згідно відповідно оформленого запиту керівником спеціального державного підрозділу, дані з наявних інформаційно-аналітичних баз даних;

г) негайно повідомляти відповідні спеціальні державні підрозділи, відповідно до їх компетенції, про всі випадки перереєстрації підприємства у зв'язку із зміною його власника або юридичної адреси.


4. Антимонопольний комітет України та відповідні підрозділи в регіонах, зобов'язані:

а) при виявленні порушень антимонопольного законодавства щодо суб’єктів підприємницької діяльності, а також при наявності даних відносно осіб, пов’язаних із здійсненням значних та сумлінних фінансових операцій, забезпечити постійне надання інформації спеціальним державним органам , що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю;

б) за дорученням спеціальних державних органів проводити перевірку даних щодо фізичних і юридичних осіб, діючих на території України як суб’єкти підприємницької діяльності з питань дотримання ними норм антимонопольного законодавства України;

в) надавати для оперативного використання, згідно відповідно оформленого запиту керівником спеціального державного органу, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, дані з наявних інформаційно-аналітичних баз даних;


5. Державна митна служба України та відповідні підрозділи в регіонах , зобов'язані:

а) надавати необхідну допомогу працівникам спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, при проведенні ними оперативно-розшукових заходів безперешкодний доступу в зону митного контролю;

б) за дорученням спеціальних державних органів проводити перевірку законності дій юридичних та фізичних осіб, пов'язану з переміщенням цінностей, предметів і речовин, через митний кордон України;

в) за дорученням спеціальних державних органів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, при проведенні оперативно-розшукових заходів, пов’язаних з документуванням злочинної діяльності фізичних та юридичних осіб та протидії контрабанді, приймати участь в забезпеченні контрольованих поставок товарів, речовин та інших предметів, включаючи грошові кошти, цінні папери тощо;


6. Національний банк України та інші фінансові установи, з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з економічною злочинністю, зобов'язані:

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерційних банків та інших підконтрольних Національному банку України фінансових установ, які створюють умови для злочинної діяльності різних суб’єктів підприємницької діяльності в економічній сфері;

б) встановлювати обсяги і форми звітності, яка надається Національному банку України, необхідні для здійснення всебічного аналізу, з метою виявлення злочинної діяльності за участю кредитно-фінансових установ та умов, що їй сприяють;

в) при одержанні клопотання, від різних кредитно-фінансових установ, про видачу ліцензій (дозволів) на здійснення операцій з грошовими коштами або цінними паперами повідомляти про це відповідні спеціальні державні органи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, з метою їх подальшої всебічної оперативної перевірки та підготовки висновку щодо доцільності їх видачі;

г) у 5-ти денний термін обов’язково інформувати відповідні спеціальні державні органи, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, про відкриття рахунків та здійснення значних чи сумнівних операцій фізичними або юридичними особами;

д) на підставі рішення судового органу винесеного відповідно до подання керівника спеціального державного органу, визначеного в цьому Законі, а також згідно постанови слідчого чи мотивованого рішення керівника фінансово-контрольного управління Департаменту (Бюро) державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, призупиняти фінансові операції на рахунках фізичних та юридичних осіб, відкритих в різних фінансових установах України.

7. Державний комітет у справах охорони державного кордону України та його відповідні підрозділи в регіонах сприяють спеціальним державним підрозділам Міністерства внутрішніх справ, Державною податкової адміністрації і Служби безпеки України у попередженні, виявленні та розкритті злочинної діяльності осіб, що діють в економічній сфері. З цією метою, за дорученням керівника спеціальних державних підрозділів, що здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, за наявності передбачених чинним законодавством підстав, зобов'язані:

а) проводити перевірку і тимчасове вилучення документів у конкретних осіб, які прямують через державний кордон України;

б) оглядати конкретні транспортні засоби і майно, що прямують через державний кордон України, і вилучати виявлені при цьому предмети та речовини, заборонені до вивезення і ввезення в Україну, та предмети контрабанди;

в) надавати для оперативного використання, згідно відповідно оформленого запиту керівником спеціального державного підрозділу, дані з наявних інформаційно-аналітичних баз даних;

г) здійснювати дії щодо контролю і затриманню українських та іноземних невійськових суден.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом
Приєднатися до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом ( 995 374 ), прийнятої Генеральною Асамблеєю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом Верховна Рада Українипостановля є

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з тероризмом Цей Закон з метою захисту особи, держави І суспільства від
Положення цього Закону не можуть бути застосовані як підстава для переслідування громадян, які, діючи в межах закону, виступають
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму Верховна Рада Українипостановля є
Нью-Йорку, підписану від імені України 8 червня 2000 року (додається*), ратифікувати з такою заявою
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон україни про боротьбу з корупцією ( Відомості Верховної Ради (ввр) 1995, n 34, ст. 266 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України про охорону навколишнього природного середовища Закон України про екологічну мережу України 53 Закон України про екологічну експертизу 64 Закон України про екологічний аудит 83

Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон України "Про інвестиційну діяльність". Закон України "Про банкрутство". Закон України "Про оплату праці". Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Закон України "Про лізинг"
Управління фінансовою діяльністю підприємства. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Фінансово-економічні результати...
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" icon2. органи та установи виконання покарань
Взаємодія органів І установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу з І злочинністю
Закон України \"Про боротьбу з економічною злочинністю\" iconЗакон ( 638-15 ) зобов'язує вести боротьбу з тероризмом на
Тероризмом закон визначає суспільно небезпечну діяльність, яка полягає у свідомому
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи