Організації Об\

Організації Об'єднаних Націй
НазваОрганізації Об'єднаних Націй
Сторінка1/4
Дата26.08.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

Конвенція

Організації Об'єднаних Націй

про боротьбу проти незаконного обігу

наркотичних засобів і психотропних речовин


Дата підписання Україною: 16 березня 1989 р.

Набуття чинності для України: 27 листопада 1991 р.


( Конвенцію ратифіковано Постановою ВР

N 1000-XII ( 1000-12 ) від 25.04.91 )


Сторони цієї Конвенції,

будучи глибоко стурбовані масштабами і тенденцією зростання

незаконного виробництва, попиту і обігу наркотичних засобів і

психотропних речовин, що становлять серйозну загрозу для здоров'я

і добробуту людей і справляють негативний вплив на економічні,

культурні й політичні основи суспільства,

будучи також глибоко стурбовані все більшим розповсюдженням

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед

різних соціальних груп і особливо тим, що діти в багатьох районах

світу використовуються як споживачі незаконних наркотичних засобів

і психотропних речовин і експлуатуються при їх незаконному

виробництві та обігу, що є величезною небезпекою,

визнаючи взаємозв'язок між незаконним обігом та іншими

пов'язаними з ним формами організованої злочинності, що підривають

законну економіку і створюють загрозу для стабільності, безпеки і

суверенітету держав,

визнаючи також, що незаконний обіг є міжнародною злочинною

діяльністю, припинення якої вимагає невідкладної й першочергової

уваги,

усвідомлюючи, що незаконний обіг забезпечує великі прибутки і

фінансові кошти, що дає змогу транснаціональним злочинним

організаціям проникати в урядові механізми, законну торговельну і

фінансову діяльність і суспільство на всіх його рівнях, розкладати

і підривати їх,

будучи сповнені рішучості позбавити осіб, які займаються

незаконним обігом, доходів, одержуваних від злочинної діяльності,

і тим самим усунути головний мотив, який спонукає їх до цього,

прагнучи усунути корінні причини проблеми зловживання

наркотичними засобами і психотропними речовинами, включаючи

незаконний попит на такі засоби і речовини і величезні доходи,

одержувані від незаконного обігу,

вважаючи, що необхідні засоби контролю за деякими речовинами,

в тому числі прекурсорами, хімічними речовинами і розчинниками,

які використовуються при незаконному виготовленні наркотичних

засобів і психотропних речовин, легкодоступність яких призвела до

зростання підпільного виробництва наркотичних засобів і

психотропних речовин,

прагнучи поліпшити міжнародне співробітництво з метою

припинення незаконного обігу на морі,

визнаючи, що викоренення незаконного обігу є колективним

обов'язком усіх держав і що з цією метою необхідна координація

зусиль у межах міжнародного співробітництва,

визнаючи компетенцію Організації Об'єднаних Націй у сфері

контролю над наркотичними засобами і психотропними речовинами і

бажаючи, щоб міжнародні органи, які займаються таким контролем,

знаходились у межах цієї Організації,

знову підтверджуючи керівні принципи існуючих договорів, що

стосуються наркотичних засобів і психотропних речовин, і

передбачувану ними систему контролю,

визнаючи необхідність зміцнення і доповнення заходів,

передбачених Єдиною конвенцією про наркотичні засоби 1961 року

( 995_177 ), цією Конвенцією з поправками, внесеними до неї згідно

з Протоколом 1972 року про поправки до Єдиної конвенції про

наркотичні засоби 1961 року ( 995_881 ), і Конвенцією про

психотропні речовини 1971 року ( 995_176 ), з метою зменшення

розмаху і масштабів незаконного обігу та його серйозних наслідків,

визнаючи також важливе значення зміцнення і посилення

ефективних правових засобів міжнародної співпраці в правовій

галузі для припинення міжнародної злочинної діяльності, якою є

незаконний обіг,

бажаючи укласти всеосяжну, ефективну і дієву міжнародну

конвенцію, спеціально спрямовану на боротьбу з незаконним обігом,

в якій враховуються різні аспекти проблеми в цілому, і зокрема ті

з них, що не передбачені існуючими договорами, які стосуються

наркотичних засобів і психотропних речовин,

погодилися про нижченаведене:


Стаття 1


Визначення


За винятком тих випадків, коли прямо зазначено інше або за

змістом тексту мається на увазі інше, в цій Конвенції

використовуються наступні визначення:

a) "Комітет" означає Міжнародний комітет по контролю над

наркотиками, заснований на підставі Єдиної конвенції про

наркотичні засоби 1961 року і цієї Конвенції з поправками,

внесеними до неї згідно з Протоколом 1972 року про поправки до

Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року ( 998_881 );

b) "Рослина каннабіс" означає будь-яку рослину роду Cannabis;

c) "Кокаїновий кущ" означає рослину будь-якого виду роду

Erythroxylon;

d) "Комерційний перевізник" означає будь-яку особу або

будь-яке суспільне, приватне або інше підприємство, що займається

перевезенням осіб, товарів або пошти за яку-небудь винагороду;

e) "Комісія" означає Комісію по наркотичних засобах

Економічної і Соціальної Ради Організації Об'єднаних Націй;

f) "Конфіскація", що включає у відповідних випадках

вилучення, означає остаточне позбавлення власності за постановою

суду або іншого компетентного органу;

g) "Контрольована поставка" означає метод, при якому

допускається вивезення, провезення або ввезення на територію

однієї або декількох країн незаконних або таких, що викликають

підозру, партій наркотичних засобів, психотропних речовин,

речовин, включених до Таблиці I або Таблиці II, що містяться в

Додатку до цієї Конвенції, або речовин, що їх заміняють, з відома

і під наглядом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, які

беруть участь у здійсненні правопорушень, визнаних такими

відповідно до пункту (1) статті 3 цієї Конвенції;

h) "Конвенція 1961 року" означає Єдину конвенцію про

наркотичні засоби 1961 року;

і) "Конвенція 1961 року з поправками" означає Єдину конвенцію

про наркотичні засоби 1961 року з поправками, внесеними до неї

відповідно до Протоколу 1972 року про поправки до Єдиної конвенції

про наркотичні засоби 1961 року ( 998_881 );

j) "Конвенція 1971 року" означає Конвенцію про психотропні

речовини 1971 року;

k) "Рада" означає Економічну і Соціальну Раду Організації

Об'єднаних Націй;

l) "Заморожування" або "накладення арешту" означає тимчасову

заборону переведення, конверсії, розміщення або переміщення

власності чи тимчасовий арешт або взяття під контроль власності на

підставі ухвали, винесеної судом або компетентним органом;

m) "Незаконний обіг" означає правопорушення, зазначені в

пунктах (1) і (2) статті 3 цієї Конвенції;

n) "Наркотичний засіб" означає будь-яку з речовин, природних

або синтетичних, внесених до Списків I і II Конвенції про

наркотичні засоби 1961 року і цієї Конвенції з поправками;

о) "Опійний мак" означає рослину виду Papaver somniferum L.;

р) "Доходи" означають будь-яку власність, отриману або

придбану прямо або непрямо внаслідок вчинення правопорушення,

визнаного таким відповідно до пункту (1) статті 3;

q) "Власність" означає активи будь-якого роду, матеріальні

або нематеріальні, рухомі або нерухомі, відчутні або невідчутні, а

також юридичні документи або акти, які посвідчують право на такі

активи або участь у них;

r) "Психотропна речовина" означає будь-яку речовину, природну

або синтетичну, або будь-який природний матеріал, внесені до

Списків I, II, III і IV Конвенції 1971 року;

s) "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря

Організації Об'єднаних Націй;

t) "Таблиця I" і "Таблиця II" означають відповідно

пронумеровані переліки речовин, що містяться в Додатку до цієї

Конвенції, до яких час від часу вносяться поправки відповідно до

статті 12;

u) "Держава транзиту" означає державу, через територію якої

переміщаються незаконні наркотичні засоби, психотропні речовини і

речовини, внесені до Таблиці I і Таблиці II, і яка не є ні місцем

походження, ні місцем кінцевого призначення таких засобів і

речовин.


Стаття 2


Сфера застосування Конвенції


(1) Метою цієї Конвенції є сприяння співробітництву між

Сторонами з тим, щоб вони могли більш ефективно вирішувати

різноманітні проблеми незаконного обігу наркотичних засобів і

психотропних речовин, що мають міжнародний характер. При

здійсненні своїх зобов'язань за Конвенцією Сторони вживають

необхідні заходи, включаючи заходи законодавчого та

організаційного характеру, відповідно до основних положень своїх

внутрішніх законодавчих систем.

(2) Сторони здійснюють свої зобов'язання за цією Конвенцією

згідно з принципами суверенної рівності й територіальної

цілісності держав і принципом невтручання у внутрішні справи інших

держав.

(3) Сторона не здійснює на території іншої Сторони юрисдикції

та функції, які належать виключно до компетенції органів цієї

іншої Сторони згідно з її національним законодавством.


Стаття 3


Правовідносини і санкції


(1) Кожна Сторона вживає такі заходи, які можуть бути

потрібні, з тим, щоб визнати кримінальними злочинами згідно зі

своїм законодавством наступні дії, коли вони здійснюються

навмисно:

а) (і) виробництво, виготовлення, екстрагування,

приготування, пропозиція, пропозиція з метою продажу,

розповсюдження, продажу, постачання на будь-яких умовах,

посередництво, переправлення, транзитне переправлення,

транспортування, імпорт або експорт будь-якого наркотичного засобу

чи будь-якої психотропної речовини на порушення положень Конвенції

1961 року, цієї Конвенції з поправками або Конвенції 1971 року;

(іі) культивування опійного маку, кокаїнового куща або

рослини каннабіс з метою виробництва наркотичних засобів на

порушення положень Конвенції 1961 року і цієї Конвенції з

поправками;

(ііі) зберігання або купівлю будь-якого наркотичного засобу

або психотропної речовини для цілей будь-якого з видів діяльності,

перелічених у підпункті (і) вище;

(iv) виготовлення, транспортування або розповсюдження

обладнання, матеріалів або речовин, зазначених у Таблиці I і

Таблиці II, якщо відомо, що вони призначені для використання з

метою незаконного культивування, виробництва або виготовлення

наркотичних засобів або психотропних речовин;

(v) організацію, керівництво або фінансування будь-яких

правопорушень, перелічених у підпунктах (і), (іі), (ііі) або (iv)

вище;

b) (і) конверсію або переведення власності, якщо відомо, що

така власність отримана внаслідок будь-якого правопорушення або

правопорушень, визнаних такими відповідно до підпункту a) цього

пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні чи

правопорушеннях, з метою приховання або утаювання незаконного

джерела власності або з метою надання допомоги будь-якій особі,

яка бере участь у вчиненні такого правопорушення або

правопорушень, з тим, щоб вона могла ухилитися від

відповідальності за свої дії;

(іі) приховання або утаювання справжнього характеру, джерела,

місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, справжніх

прав стосовно власності або її належності, якщо відомо, що така

власність одержана внаслідок правопорушення або правопорушень,

визнаних такими згідно з підпунктом a) цього пункту, або внаслідок

участі в такому правопорушенні або правопорушеннях;

с) з урахуванням своїх конституційних положень і основних

принципів своєї правової системи:

(і) придбання, володіння або використання власності, якщо в

момент її одержання було відомо, що така власність отримана

внаслідок правопорушення або правопорушень, визнаних такими згідно

з підпунктом a) цього пункту, або внаслідок участі в такому

правопорушенні або правопорушеннях;

(іі) володіння обладнанням або матеріалами чи речовинами,

зазначеними у Таблиці I і Таблиці II, якщо відомо, що вони

використовуються або призначені для використання з метою

незаконного культивування, виробництва або виготовлення будь-яких

наркотичних засобів або психотропних речовин;

(ііі) публічне підбурювання або спонукання інших будь-якими

засобами до вчинення будь-якого з правопорушень, визнаних такими

згідно з цією статтею, або до незаконного використання наркотичних

засобів або психотропних речовин;

(iv) участь, причетність або вступ у злочинну змову з метою

вчинення будь-якого правопорушення або правопорушень, визнаних

такими згідно з цією статтею, спроби вчинити таке правопорушення

або такі правопорушення, а також пособництво, підбурювання,

сприяння або надання порад при їх вчиненні.

(2) З урахуванням своїх конституційних положень і основних

принципів своєї правової системи кожна Сторона вживає такі заходи,

які можуть бути потрібні, для того, щоб визнати правопорушеннями

згідно зі своїм законодавством, коли вони вчиняються навмисно,

зберігання, придбання або культивування будь-якого наркотичного

засобу або психотропної речовини для особистого споживання на

порушення положень Конвенції 1951 року, Конвенції 1961 року з

поправками або Конвенції 1971 року.

(3) Усвідомлення, намір або мета як складові елементи

правопорушення, зазначеного в пункті (1) цієї статті, можуть бути

встановлені з об'єктивних фактичних обставин справи.

(4) а) Кожна Сторона за вчинення правопорушень, визнаних

такими згідно з пунктом (1) цієї статті, передбачає застосування

таких санкцій, що враховують серйозний характер цих правопорушень,

як тюремне ув'язнення або інші види позбавлення волі, штрафні

санкції і конфіскації.

b) Сторони можуть передбачити на доповнення до засудження або

покарання за правопорушення, визнане таким згідно з пунктом (1)

цієї статті, застосування щодо правопорушника таких заходів, як

лікування, перевиховання, наступне спостереження за ним,

відновлення працездатності або соціальна реінтеграція.

с) Незважаючи на положення попередніх підпунктів, у певних

випадках, коли скоюються незначні правопорушення, Сторони можуть

передбачити як альтернативу засудженню або покаранню такі заходи,

як перевиховання, відновлення працездатності або соціальна

реінтеграція, а також, якщо правопорушник є наркоманом, його

лікування і наступне спостереження за ним.

d) Сторони можуть передбачити або замість засудження, або

покарання, або на доповнення до засудження, або покарання за

правопорушення, визнане таким згідно з пунктом (2) цієї статті,

заходи для лікування, виховання, спостереження після закінчення

лікування, відновлення працездатності і соціальної реінтеграції

правопорушника.

(5) Сторони забезпечують, щоб їхні суди та інші компетентні

органи, які мають юрисдикцію, могли брати до уваги як обставини,

що обтяжують правопорушення, визнані такими згідно з пунктом (1)

цієї статті, такі фактичні обставини, як:

а) участь у правопорушенні організованої злочинної групи, до

складу якої входить правопорушник;

b) участь правопорушника в інших видах міжнародної

організованої злочинної діяльності;

c) участь правопорушника в інших незаконних видах діяльності,

яким сприяло вчинення даного правопорушення;

d) застосування правопорушником насильства або зброї;

e) той факт, що правопорушник є посадовою особою і дане

правопорушення пов'язане з його посадою;

f) втягнення або використання неповнолітніх;

g) той факт, що правопорушення, вчинене у виправній установі

або в навчальному закладі, або громадській установі, або в

безпосередній близькості від них, або в інших місцях, що

використовуються школярами і студентами для проведення навчальних,

спортивних і громадських заходів;

h) попереднє засудження, особливо за аналогічні

правопорушення, за кордоном або в своїй країні, наскільки це

допустимо згідно з національним законодавством відповідної

Сторони.

(6) Сторони прагнуть забезпечити використання згідно з їхнім

національним законодавством будь-яких дискреційних юридичних

повноважень, які стосуються до кримінального переслідування осіб

за правопорушення, визнані такими відповідно до цієї статті, для

досягнення максимальної ефективності правоохоронних заходів щодо

цих правопорушень і з належним врахуванням необхідності

перешкодити вчиненню таких правопорушень.

(7) Сторони забезпечують, щоб їхні суди або інші компетентні

органи враховували серйозний характер правопорушень, перелічених у

пункті (1) цієї статті, і обставин, перелічених у пункті (5) цієї

статті, при розгляді питання про можливість дострокового або

умовного звільнення осіб, засуджених за такі правопорушення.

(8) Кожна Сторона в необхідних випадках встановлює згідно з

її національним законодавством тривалий строк давності для

кримінального переслідування за будь-яке правопорушення, визнане

таким відповідно до пункту (1) цієї статті, і більш тривалий строк

давності в тих випадках, коли гаданий правопорушник ухиляється від

правосуддя.

(9) Кожна Сторона відповідно до своєї правової системи вживає

належні заходи з тим, щоб забезпечити присутність особи, що

знаходиться на її території, обвинуваченої або засудженої за

правопорушення, визнане таким згідно з пунктом (1) цієї статті, на

необхідному кримінальному розгляді.

(10) Для цілей співробітництва між Сторонами згідно з цією

Конвенцією, включаючи, зокрема, співробітництво відповідно до

статей 5, 6, 7 і 9, правопорушення, визнані такими згідно з цією

статтею, не розглядаються як фінансові або політичні

правопорушення або як правопорушення, вчинені з політичних

мотивів, без шкоди для конституційних обмежень і основних

національних законів Сторін.

(11) Ніщо в цій статті не зачіпає той принцип, що опис

правопорушень, про які в ній говориться, належить до компетенції

національного законодавства кожної Сторони і що переслідування і

покарання за такі правопорушення здійснюються відповідно до цього

законодавства.


Стаття 4


Юрисдикція


(1) Кожна Сторона:

a) вживає такі заходи, що можуть бути потрібні, з тим, щоб

встановити свою юрисдикцію стосовно правопорушень, які вона

визнала такими відповідно до пункту (1) статті 3, у тих випадках,

коли:

(і) дане правопорушення вчинене на її території;

(іі) дане правопорушення вчинене на борту судна, що несе її

прапор, або повітряного судна, зареєстрованого відповідно до її

законів у момент вчинення правопорушення;

b) може вживати такі заходи, що можуть бути потрібні, з тим,

щоб встановити свою юрисдикцію стосовно правопорушень, які вона

визнала такими відповідно до пункту (1) статті 3, у тих випадках,

коли:

(і) дане правопорушення вчинене її громадянином або особою,

що звичайно мешкає на її території;

(іі) дане правопорушення вчинене на борту судна, стосовно

якого ця Сторона отримала дозвіл вжити відповідні дії згідно зі

статтею 17 за умови, що така юрисдикція здійснюється тільки на

основі угод або домовленостей, згаданих у пунктах (4) і (9) цієї

статті;

(ііі) дане правопорушення є одним з правопорушень, визнаних
  1   2   3   4

Схожі:

Організації Об\Питання на екзамен з дисципліни «Міжнародна економіка»
Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду
Організації Об\Перелік питань щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з науки “міжнародна економіка”
Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду
Організації Об\Перелік питань щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з науки “міжнародна економіка”
Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй, Світового Банку та Міжнародного Валютного Фонду
Організації Об\Тема 1 Міжнародна економічна система. Міжнародна економічна діяльність
Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації Об’єднаних Націй і Світового Банку
Організації Об\Енергія для всіх
Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла резолюцію (A/res/65/151), оголосивши 2012 рік Міжнародним роком стійкої...
Організації Об\Відповідно до пункту 49 порядку денного Генеральної Асамблеї ООН
Хімія наше життя, наше майбутнє! Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй на 63-ій сесії ухвалила проголосити 2011 рік Міжнародним...
Організації Об\Міжнародна конвенція
Організації Об'єднаних Націй ( 995 375 ), яка міститься в резолюції 50/6 Генеральної Асамблеї від 24 жовтня 1995 року, посилаючись...
Організації Об\Вчора розпочався офіційний візит до України Генерального секретаря Організації об’єднаних націй пана Бан Кі Муна (оплески)
Сьогодні пан Генеральний Секретар є гостем імв. Давайте привітаємо його в нашому домі (оплески)
Організації Об\Victoria andrievska@unic org
Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила Міжнародний рік молоді (12 серпня 2010 – 12 серпня 2011), щоб залучити...
Організації Об\Конкурс блогів (есе) "Сталий розвиток: майбутнє, якого ми хочемо"
Конференція Організації Об'єднаних Націй з питань сталого розвитку, яка відбудеться в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, в червні 2012 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи