Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання icon

Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2010" На виконання
Скачати 59.28 Kb.
НазваПравил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2010" На виконання
Дата24.08.2012
Розмір59.28 Kb.
ТипПравила
1. /кенгуру левеня 2010/_нформац_я.doc
2. /кенгуру левеня 2010/~$ложення.doc
3. /кенгуру левеня 2010/Положення левеня.doc
4. /кенгуру левеня 2010/заявки.doc
5. /кенгуру левеня 2010/квитанц_х.doc
6. /кенгуру левеня 2010/лист на райони.doc
7. /кенгуру левеня 2010/положення кенгуру.doc
Інформація
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2010" На виконання
Додаток 3 заявка на участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру – 2010” від
Повідомлення касир квитанція
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Правил а організації та проведення Міжнародного математичного конкурсу "Кенгуру 2010"


Додаток 2

П Р А В И Л А

організації та проведення

Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня-2010”На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами конкурсу.

1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” покладається на організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02, e-mail: levenia.lviv@gmail.com; http://levenia.com.ua .

До повноважень оргкомітету належить:

 • пропагування ідеї конкурсу на території України;

 • забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;

 • проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”;

 • підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка , друк та розсилка координаторам у регіонах бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;

 • перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;

 • оприлюднення результатів конкурсу;

 • розробка та друк бланків сертифікатів;

 • розсилка результатів конкурсу , бланків сертифікатів координаторам у регіонах;

 • відзначення учасників і переможців конкурсу та регіональних координаторів;

 • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;

 • подання звіту Міністерству освіти та науки України про проведення конкурсу в Україні.

 • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.


2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своїй школі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

За бажанням учасників учні 9-11 класів можуть обирати завдання для звичайних чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 15 березня 2010 року.

Конкурс проводиться:

- для учнів 7 класів;

- для учнів 8 класів;

- для учнів 9 класів;

- для учнів 10 класів;

- для учнів 11 класів;

- для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;

- для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.

Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.


3. Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться в один день 18 квітня 2010 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Користуватись калькулятором дозволяється

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою “Левеня”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2010 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2010 року, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з  проведення конкурсу “Левеня” в Україні.


4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників конкурсу запропоновані оргкомітетом конкурсу та затверджені експертною радою конкурсу.

Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного ступеня складності (10 – трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних);

До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна;

На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише одну правильну відповідь.


5. Критерії оцінювання результатів

Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною.

Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.


6. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник.


7. Підбиття  підсумків конкурсу

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.
Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками розсилаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу.

Оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.
Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається в МОН України та управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.


Примітка: згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.


Філія АТ “Укрексімбанк”
Р/р 260030260560  МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064


(з поміткою “Благочинні внески на проведення конкурсу “Левеня”)
Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”
Схожі:

Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconЗвіт про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 03. 11. 2010 №1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011»
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2011» та проведення очного етапу» у період з 04 січня по 18 лютого 2011 проведено II (обласний)...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconЗвіт про проведення I туру Конкурсу подати у 344 к гол корп
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconЗвіт про проведення I туру Конкурсу подати у 344 к гол корп. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи Піха З. Г. Додатки
На виконання наказу Міністерства освіти І науки України «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconНаказ №455 Про організаційно-практичне забезпечення підготовки І проведення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року 2010 у 2009/2010 навчальному році На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року
Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, відповідних Постанов Кабінету Міністрів України від 11серпня 1995 року №638 та від 14...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання icon62 від 27 березня 2010 року
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз І аудит» ( II етап ІІ туру Конкурсу)....
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році П. І
Конкурсу з 15 листопада 2011 року по 31 грудня 2011 року. Для організації І проведення першого етапу Конкурсу та для відбору студентських...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconПро проведення Всеукраїнського студентського конкурсу з інтелектуальної власності
Го студентського конкурсу з напряму «Інтелектуальна власність» згідно Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconІі (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» На виконання наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 10. 11. 2011 №839 «Про організацію та проведення І, ІІ турів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012»
На виконання наказу управління освіти І науки облдержадміністрації від 10. 11. 2011 №839 «Про організацію та проведення І, ІІ турів...
Правил а організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу \"Левеня-2010\" На виконання iconПідведено підсумки ІІІ этапу Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа” На виконання листа Міністерства освіти І науки України від 16. 07. 2008 року №1/9-463 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Цікава школа”
Новодністровська І чернівців. Найбільша кількість робіт надійшла з Глибоцького (44), Сторожинецького (32), Кіцманського (30) районів....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи