«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» icon

«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти»
Скачати 61.78 Kb.
Назва«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти»
Дата08.04.2013
Розмір61.78 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Міжнародний Благодійний Фонд

Академія Української Преси

Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені К. Д. Ушинського

Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання

Кафедра психології

Чернігівське обласне відділення Національної спілки журналістів України


^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо учителів середніх загальноосвітніх закладів, викладачів, науковців та методистів ВНЗ, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, співробітників наукових закладів, працівників ЗМІ узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти», яка відбудеться 18-19 квітня 2013 р. на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Чернігів, вул. Гоголя, 16. Реєстрація учасників – 18 квітня з 10.00 до 11.00 год. у приміщенні інституту за вказаною адресою. Початок роботи конференції – 11.00 год.

Основні напрями роботи конференції:

 • Теоретичні засади медіаосвіти, методика впровадження та застосування.

 • Історія розвитку медіаосвіти. Вітчизняний та зарубіжний досвід.

 • Медіаосвіта як педагогічна інновація.

 • Медіаосвіта як напрямок випереджаючої освіти.

 • Роль медіаосвіти у соціалізації особистості.

 • Медіаосвіта у загальноосвітніх навчальних закладах: практика, проблеми, перспективи.

 • Медіаосвіта як складова безперервної освіти дорослих: практика, проблеми, перспективи батьківської медіаосвіти та її впровадження в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

 • ЗМІ в системі формування медіакультури, естетичних смаків, виховання слухачів, глядачів та читачів на національних історичних і культурних традиціях.

^ Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Заявки на участь у конференції і тексти виступів приймаються до 18 березня 2013 р. на електронну адресу кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського 210_k@ukr.net. Матеріали конференції будуть надруковані у Збірнику і надані учасникам конференції (очна форма участі) чи надіслані авторам (заочна форма участі) за їх поштовими адресами.

Друк статей здійснюється за рахунок авторів. Вартість оргвнеску – 100 грн. Оплату просимо здійснювати через відділення чи термінал «Приватбанку» з такою інформацією:

Одержувач: Іваненко Людмила Василівна

Номер картки одержувача: 4149 4377 2840 1744

Сутність платежу: оплата за публікацію

Підстава платежу: приватний переказ від…… (ПІБ)

Копію квитанції про оплату разом із заявкою і текстом виступу надсилати на електронну адресу 210_k@ukr.net

Проїзд, проживання і харчування за рахунок учасників конференції.

Вимоги до статей:

Структура та зміст статті (обсяг до 7 стор.) повинні відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

 1. Постановку проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.

 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.

 3. Постановка завдань дослідження.

 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 5. Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

 6. Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.


^ Вимоги до оформлення статей:

У правому верхньому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки – назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці – список використаної літератури. Під назвою через один інтервал – анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури – анотація та ключові слова російською мовою.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, тому просимо попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.

Статті подаються в електронному варіанті в редакторі Word for Windows 2003. Вимоги до тексту: шрифт – Times New Roman, 14 pt, розміри поля – 20 мм. зверху, знизу, ліворуч і праворуч, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см.


Зразок оформлення статті:


Володимир Мазур


^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕДІАОСВІТИ


У статті проаналізовано наукові та прикладні дослідження сучасного стану комунікативного простору, розглянуто можливості їх застосування в організації навчання медіаграмотності у ЗНЗ з використанням як теоретичних положень, так і конкретного зарубіжного та вітчизняного досвіду.

^ Ключові слова: комунікації, людська цивілізація, масова культура, комунікативні процеси, медіа, медіаосвіта, пропаганда, інформаційні та психологічні війни, соціокультурне середовище


На сучасному етапі в Україні дуже гостро постало питання медіаосвіти. Мова йде про підготовку людини до спілкування із засобами масової комунікації під час соціалізації. Тому медіаосвіта……. (текст статті).


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Анотація та ключові слова російською мовою


Зразок оформлення заявки:

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти»


ПІБ (повністю)_____________________________________________________

Науковий ступінь і вчене звання (якщо є)_______________________________

Місце роботи, посада________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)_________________________________

Електронна адреса (обов’язково)_______________________________________

Напрям участі у конференції__________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________________

Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна Заочна

Чи планую публікацію статті (необхідне підкреслити) Так Ні


З питань конференції звертатися:

Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання:

 • завідувач – кандидат історичних наук, доцент Коропатник Михайло Михайлович. Тел. (0462) 678-413; (066) 937-76-23;

 • кандидат педагогічних наук, доцент Мокрогуз Олександр Петрович. Тел. (063) 719-63-18, (050) 448-15-23;

 • старший викладач Сизих Володимир Михайлович. Тел. (066)931-71-33

Адреса оргкомітету: м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, к. 210, кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, тел. (0462) 678-413, e-mail: 210_k@ukr.net.


Оргкомітет конференції

Схожі:

«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» icon«Підвищення якості шкільної освіти: проблеми, реалії, перспективи»
Організовували конференцію кафедра методики викладання базових дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти (в о завідувача...
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconЗакон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти. Управління освітніми проектами. Якість і стандартизація в післядипломній освіті. Актуальні проблеми міжнародної післядипломної освіти
Новий Закон України «Про вищу освіту» та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconІнновації як чинник суспільного розвитку: теорія І практика
Теоретичні та практичні аспекти інноваційних процесів у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconНаказ №596 Про підсумки проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності «Конкурс «Учитель року» досвід, проблеми та перспективи»
«Про проведення Всеукраїнської школи педагогічної майстерності» 16-17 грудня 2010 року на базі навчальних закладів м. Чернівців проведено...
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconМіністерство освіти І науки управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №10 від 31. 05....
«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства л. В. Оболенцева, Н. Б. Петрова туристсько-рекреаційні кластери: світовий досвід І українські перспективи харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2011 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи