Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору icon

Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору
НазваПро затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору
Сторінка1/10
Дата23.08.2012
Розмір1.34 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
1. /Р_чна нац_ональна програма Украхна-НАТО на 2010 р_к.docПро затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

Річна національна програма Україна–НАТО на 2010 рік

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 92/2010

Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

З метою дальшої реалізації нового етапу співробітництва між Україною та Організацією Північноатлантичного договору відповідно до рішень, прийнятих під час засідань Комісії Україна – НАТО 4 квітня 2008 року у м.Бухаресті та 3 грудня 2008 року у м.Брюсселі, створення належних умов для ефективного виконання пріоритетних завдань у сфері євроатлантичної інтеграції України та підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору постановляю:

1. Затвердити Річну національну програму на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (далі – Річна національна програма), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів з виконання Річної національної програми;

подати до 1 лютого 2011 року проект Річної національної програми на 2011 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору та в подальшому подавати проекти річних національних програм на наступні роки до 1 лютого планового року.

3. Центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за виконання завдань Річної національної програми, подавати щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Кабінету Міністрів України та Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України звіти про стан реалізації плану заходів з виконання Річної національної програми для дальшого інформування Президента України.

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, Міністерства закордонних справ України, інших державних органів, відповідальних за виконання завдань Річної національної програми, забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання Річної національної програми.

5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 7 серпня 2009 року № 600 «Про затвердження Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

3 лютого 2010 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 лютого 2009 року №92/2010

РІЧНА НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору

Україна високо цінує рішення, прийняте на Бухарестському саміті Організації Північноатлантичного договору (2-4 квітня 2008 року) та проведеному в його рамках засіданні Комісії Україна – НАТО на найвищому рівні, про майбутнє членство України в НАТО, а також рішення про запровадження річних національних програм з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, прийняте Північноатлантичною Радою НАТО та Комісією Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ (2-3 грудня 2008 року), і прагне їх послідовної імплементації.

З метою забезпечення практичної реалізації зазначених рішень Указом Президента України від 7 серпня 2009 року №600 затверджено першу річну національну програму – Річну національну програму на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1135-р затверджено план заходів щодо виконання зазначеної Програми.

Крім того, 21 серпня 2009 року підписано Декларацію про доповнення Хартії про особливе партнерство між Організацією Північно-Атлантичного договору та Україною, підписаної 9 липня 1997 року, за якою Комісія Україна – НАТО відіграватиме ключову роль у поглибленні постійного політичного діалогу і співробітництва між Україною та НАТО на всіх необхідних рівнях, а також у підтримці реформ в Україні.

Річна національна програма на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (далі – Річна національна програма) передбачає продовження виконання завдань, розпочатих у 2009 році, а також активізацію проведення внутрішньодержавних реформ для досягнення Україною стандартів, необхідних для вступу в НАТО. Стратегічний курс євроатлантичної інтеграції України, спрямований на набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, залишається незмінним.

Реалізація пріоритетних завдань, визначених Річною національною програмою, у поточному році забезпечуватиметься шляхом розроблення та виконання відповідного плану заходів державними органами.

Україна розраховує на продовження взаємовигідного співробітництва з НАТО та отримання консультативно-дорадчої, іншої допомоги з боку Альянсу і держав – членів Альянсу щодо досягнення цілей та виконання пріоритетних завдань, передбачених Річною національною програмою.

РОЗДІЛ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

1.1. Внутрішня політика

1.1.1. Демократичні реформи

Україна продовжуватиме проводити політику щодо зміцнення демократії, забезпечення верховенства права, прав і свобод людини, дотримання принципу здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, принципів незалежності суддів, поваги до прав національних меншин, недопущення дискримiнацiї особи за політичними, релiгiйними, етнічними або іншими ознаками.

1.1.1.1. Проведення вільних і чесних виборів

Одним з основних пріоритетів України на шляху до зміцнення демократії є створення дієвої та прозорої виборчої системи. Президентські вибори 2004 року, парламентські вибори 2006 та 2007 років стали важливим показником прагнень українського суспільства до чесних і прозорих виборів. Під час проведення зазначених виборів до України було запрошено як спостерігачів понад 20 тисяч представників від різних держав та міжнародних організацій, які засвідчили чесність і прозорість проведених виборів.

Україна й надалі вдосконалюватиме свою виборчу систему з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) та Місії ОБСЄ/БДІПЛ.

Середньострокові цілі:

продовжити роботу з удосконалення законодавства про вибори в Україні;

здійснити заходи щодо підвищення ефективності функціонування виборчої системи України та створення сприятливих умов для проведення парламентських і президентських виборів відповідно до міжнародних стандартів;

удосконалити законодавство з питань участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

забезпечити відповідно до Конституції та законів України реалізацію громадянами України виборчих прав;

забезпечити участь офіційних спостерігачів, у тому числі від іноземних держав, міжнародних організацій, у спостереженні за організацією і проведенням виборів в Україні;

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів з питань виборів і референдумів.

1.1.1.2. Зміцнення демократичних інститутів

Зміцнення демократії в Україні неможливе без удосконалення системи функціонування державних органів. Для цього необхідно усунути правові суперечності, забезпечити на законодавчому рівні чітке розмежування повноважень органів державної влади та прозорість їх діяльності, визначити відповідальність цих органів, провести судову реформу та реформу місцевого самоврядування.

Значні зусилля спрямовуватимуться на підвищення рівня довіри суспільства до інституцій сектору безпеки і оборони України шляхом посилення демократичного цивільного контролю за функціонуванням зазначеного сектору.

Середньострокові цілі:

продовжити здійснення заходів, спрямованих на створення збалансованої системи функціонування державних органів та чітке розмежування їх повноважень;

продовжити роботу з удосконалення засад здійснення місцевого самоврядування з урахуванням стандартів, визначених Європейською хартією місцевого самоврядування;

сприяти утвердженню партнерських відносин між державою та громадянином.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Адміністративно-процедурного кодексу України;

забезпечити підготовку та супроводження у Верховній Раді України законопроекту про організацію, повноваження і порядок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

1.1.1.3. Захист прав і свобод людини

За Конституцією України утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

На сьогодні Україна приєдналася до більшості найважливіших міжнародних договорів у сфері захисту прав і свобод людини, зокрема до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї, Конвенції про права дитини та факультативних протоколів до неї, Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та інших міжнародних договорів.

У 1997 році Україна взяла на себе зобов’язання щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. У 2006 році прийнято Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Міністерством юстиції України через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини здійснюється представництво України в Європейському суді з прав людини.

Україна докладає зусиль до поліпшення умов тримання засуджених в установах виконання покарань та осіб, узятих під варту.

Середньострокові цілі:

продовжити впровадження міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини, зокрема, шляхом проведення навчань із працівниками правоохоронних органів та суддями;

удосконалити порядок виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини;

реформувати Державну кримінально-виконавчу службу України шляхом створення нових моделей установ відбування покарань та умов для діяльності служби пробації, які відповідатимуть європейським вимогам і стандартам та гарантуватимуть право засуджених осіб на захист людської гідності, належні умови тримання, реалізацію інших прав і свобод;

продовжувати роботу із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з особами, які тримаються в установах виконання покарань, поступового наближення умов тримання осіб, узятих під варту, та осіб, які відбувають покарання, до європейських норм;

удосконалити систему професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників кримінально-виконавчої служби;

створити систему безоплатного надання правової допомоги населенню.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

створити належні умови для виправлення засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії, їх соціальної адаптації в суспільстві, розвитку матеріально-технічної бази установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, створення правових засад діяльності служби пробації;

визначити на законодавчому рівні механізм реалізації права на безоплатну правову допомогу для вразливих верств населення;

розробити та затвердити план реформування Державної кримінально-виконавчої служби України;

забезпечити вирішення в установленому порядку питань щодо захисту прав засуджених осіб в установах виконання покарань, зокрема зняття обмежень на одержання засудженими посилок (передач) і бандеролей.

1.1.1.4. Захист прав національних меншин

Українська держава гарантує громадянам України незалежно від їх етнічного походження, раси, релігійних переконань, мови або інших ознак рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права.

Гарантії прав і свобод національних меншин закріплені в Конституції України, Законі України «Про національні меншини в Україні», Декларації прав національностей України, інших нормативно-правових актах, а також Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин, ратифікованій Законом України від 9 грудня 1997 року № 703/97-ВР, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, ратифікованій Законом України від 15 травня 2003 року № 802-IV, які є частиною національного законодавства України. Україна дотримується зобов’язань щодо захисту прав національних меншин, узятих відповідно до конвенцій і декларацій ООН, документів ОБСЄ та Ради Європи.

Держава надає підтримку громадським організаціям національних меншин під час проведення культурно-мистецьких і мовно-просвітницьких заходів.

У Державному бюджеті України на 2009 рік для розвитку культури національних меншин, фінансової підтримки газет, що видаються мовами національних меншин, та здійснення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин передбачені видатки у сумі 1563,8 тис. гривень.

Україна реалізує своє суверенне право зміцнювати позиції української мови як державної в усіх сферах публічного життя, враховуючи при цьому зобов’язання України перед ОБСЄ, зобов’язання за Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин.

Після розпаду Радянського Союзу саме Україна взяла на себе практично всі зобов'язання щодо виконання Угоди з питань, пов'язаних із відновленням прав депортованих осіб.

Україна забезпечує створення необхідних умов для повернення, облаштування, соціальної адаптації та інтеграції депортованих кримських татар, болгар, вірмен, греків, німців, а також створення соціальних стандартів, що є важливими напрямами національної політики та мають велике значення для збереження соціально-економічної стабільності, забезпечення національної безпеки та зміцнення міжнародного авторитету України.

У Державному бюджеті України на 2009 рік за бюджетною програмою «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України» (код 5321040) передбачено видатки у сумі 53305,6 тис. гривень.

Середньострокова ціль – продовжити роботу з удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення захисту прав національних меншин з метою приведення її у відповідність із положеннями міжнародних договорів у цій сфері.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про Концепцію державної етнонаціональної політики України;

розробити законопроект про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (нова редакція).

1.1.1.5. Свобода слова

Неухильне дотримання принципів свободи слова та відкритості діяльності органів державної влади, забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації, недопущення будь-яких проявів політичної цензури та перешкоджання професійній діяльності журналістів є пріоритетними напрямами інформаційної політики України, що реалізується у постійному конструктивному діалозі з громадськістю.

В Україні створено належні умови для діяльності вільних і незалежних засобів масової інформації, для досягнення європейських стандартів свободи слова та інформації, утвердження відкритого, прозорого, конкурентного інформаційного простору. Держава докладає максимальних зусиль для забезпечення незворотності позитивних суспільних зрушень.

Забезпечується постійне вдосконалення українського законодавства з питань захисту та безперешкодної реалізації прав людини на свободу слова, вільний доступ до інформації, прозорість відносин власності стосовно засобів масової інформації, а також посилення відповідальності за порушення законодавства про діяльність засобів масової інформації.

Державна інформаційна політика спрямована на розв’язання таких проблем, як порушення професійних прав журналістів, втручання в редакційну політику з боку власників засобів масової інформації, адміністративний тиск працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування на журналістів; відсутність достатніх правових, організаційних підстав та фінансово-матеріальних ресурсів для створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та роздержавлення друкованих засобів масової інформації.

Середньострокові цілі:

удосконалити нормативно-правову базу з метою підвищення рівня доступу громадян до інформації, забезпечення захисту гарантованих державою прав на свободу думки і слова, зокрема прав журналістів на вільне висловлювання поглядів і переконань, та широкого залучення до цього процесу українських громадських організацій;

створити систему Суспільного телебачення і радіомовлення України;

внести до законодавства зміни щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

розробити законопроект про внесення змін до Закону України «Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» (нова редакція);

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів про доступ до публічної інформації та про захист професійної діяльності журналістів;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про реформування системи державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та забезпечити його супроводження у парламенті.

1.1.1.6. Сприяння розвитку громадянського суспільства

Для підвищення рівня розвитку громадянського суспільства і його демократичних інститутів в Україні необхідно розробити та впровадити дієвий механізм залучення громадськості до системи управління державою, в тому числі здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки і оборони України.

Україна й надалі максимально залучатиме громадські організації до проведення реформ щодо розвитку громадянського суспільства, підвищення прозорості прийняття рішень державними органами та посилення громадського контролю за їх виконанням.

У 2007 році в Україні розпочато реалізацію Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1035-р.

З метою вдосконалення механізму громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, підвищення рівня довіри населення до влади запроваджено громадські консультації, слухання, а також громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади.

Успішним прикладом розвитку громадянського суспільства є створення та функціонування Мережі партнерства Україна – НАТО щодо підвищення обізнаності громадянського суспільства під егідою Спільної робочої групи Україна – НАТО з питань воєнної реформи високого рівня (СРГ ВР) (далі – Мережа партнерства Україна – НАТО).

Основні досягнення діяльності Мережі партнерства Україна – НАТО були представлені на Конференції в рамках Мережі партнерства Україна – НАТО: «Включення громадянського суспільства до реформування сектору безпеки: здійснені проекти та рекомендації на майбутнє», яка відбулася 30 жовтня 2009 року в м.Кракові (Республіка Польща).

Середньострокові цілі:

удосконалити нормативно-правову базу з питань підтримки діяльності громадських організацій;

залучати громадян до процесу державного управління та прийняття відповідних рішень;

продовжити залучення громадських організацій до процесу проведення внутрішньодержавних реформ;

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Пріоритетні завдання на поточний рік:

створити умови для залучення громадських організацій до проведення незалежної оцінки результатів реалізації національної політики у сфері розвитку громадянського суспільства в рамках Мережі партнерства Україна – НАТО;

посилити взаємодію між експертами з питань безпеки та суспільством для формування свідомої громадянської позиції щодо державної політики євроатлантичної інтеграції України;

забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про громадські організації;

сприяти активізації взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими радами при цих органах для спільної реалізації заходів щодо євроатлантичної інтеграції;

забезпечити із залученням громадських організацій дальшу реалізацію інформаційної політики з питань євроатлантичної інтеграції для представників військових формувань, правоохоронних та інших заінтересованих державних органів України;

сприяти участі на постійній основі представників громадських організацій та незалежних експертів у процесі підготовки і моніторингу виконання державними органами України законодавчих та нормативно-правових актів (програм);

залучати громадські організації та незалежні аналітичні центри до вдосконалення порядку підготовки проектів річних національних програм і незалежного моніторингу їх виконання.

1.1.2. Забезпечення верховенства права

1.1.2.1. Боротьба з корупцією

Україна продовжуватиме здійснювати заходи щодо боротьби з корупцією, яка є однією з найнебезпечніших загроз правам людини, правопорядку, демократії та соціальній справедливості.

Здобуття довіри громадськості та відданості суспільним інтересам є серед основних завдань держави. Україна повинна зосередити увагу на проведенні системних реформ з метою зменшення проявів корупції, забезпечення прозорості процесу прийняття рішень, а також на здійсненні альтернативних заходів впливу з боку громадян та суб’єктів підприємницької діяльності на процес прийняття управлінських рішень.

У 2009 році прийнято законодавчі акти з питань запобігання та протидії корупції, встановлено відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень, кримінальну відповідальність за вчинення корупційних діянь. Зазначені акти відповідають положенням Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованої Законом України від 16 березня 2005 року № 2476-ІV, Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 року № 251-V, та Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованої Законом України від 18 жовтня 2006 року № 252-V.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconУказ президента україни №1039/2010 Про забезпечення продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору
Партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема партнерства...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconНаказ №165 Про затвердження Програми організації підготовки магістрів в Україні
З метою реалізації Концепції організації підготовки магістрів в Україні, затвердженої наказом мон від 10 лютого 2010 року №99
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconОсновні завдання І напрямки роботи шкільної бібліотеки у 2009/2010 навчальному році Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту»
Державної програми «Вчитель», Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Закону України «Про бібліотеку І бібліотечну справу»,...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconНаказ №1586-к надати на затвердження проректорам по підпорядкуванню графіки відпусток на 2011 рік для науково-педагогічного персоналу та адміністративно господарського персоналу
З метою організації відпускного періоду в 2011 році у відповідності до ст. 79 Кодексу Законів про працю України та на виконання Вказівки...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconНаказ №1586-к надати на затвердження проректорам по підпорядкуванню графіки відпусток на 2011 рік для науково-педагогічного персоналу та адміністративно господарського персоналу
З метою організації відпускного періоду в 2011 році у відповідності до ст. 79 Кодексу Законів про працю України та на виконання Вказівки...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconПро підготовку звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік Для організації І забезпечення підготовки звіту про роботу університету за 2010/2011 навчальний рік наказую
Сергієнко В. П., заступник першого проректора з науково-методичної роботи – голова робочої групи
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconУ К А з президента україни
З метою ефективного виконання завдань щодо продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconНаказ №289 Про затвердження обласного плану заходів щодо Реалізації Національної кампанії „Стоп Насильству! на період до 2015 року
України від 30. 12. 2010 №1312 „Про затвердження плану заходів щодо Реалізації Національної кампанії „Стоп Насильству!” на період...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Відповідно до статті 34 Закону України Про загальну середню
Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n 778 ( 778-2010-п ) Про затвердження Положення
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconНаказ №329 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Про затвердження Річної національної програми на 2010 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору iconПро затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р.
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, №  – С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи