України загальна частина навальний посібник icon

України загальна частина навальний посібник
Скачати 37.66 Kb.
НазваУкраїни загальна частина навальний посібник
Дата26.08.2012
Розмір37.66 Kb.
ТипДокументи
1. /Крим право общая часть.docУкраїни загальна частина навальний посібник


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Харківський національний університет внутрішніх справ


Бібліотека слідства та дізнання

Заснована в 2011 році


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
УКРАЇНИЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Навальний посібник


За загальною редакцією

доктора юридичних наук,

професора О. М. Бандурки


Допущено Міністерством внутрішніх справ України


Харків 2011


УДК 343.2(477)(075.8)

ББК 67.9 (4УКР)308.Оя73

К 82


Авторський колектив: А. М. Бабенко, канд. юрид. наук – розділ 6; Ю. А. Вапсва, канд. юрид наук – розділ 9; В. К. Грищук, д-р юрид. наук – розділ 1; О. О. Дудоров, д-р юрид. наук – розділ 14; В. П. Ємельянов, д-р юрид. наук – розділ 10; М. В. Карчевський, канд. юрид. наук – розділ 12; Е. М. Кісілюк, канд. юрид. наук – розділи 2, 7; І. В. Красницький, канд. юрид. наук – розділи 3, 17; Я. О. Лантінов, канд. юрид. наук – розділ 5; О. М. Литвинов,
д-р юрид. наук – розділ 15; О. В. Микитчик, канд. юрид. наук – розділи 8, 18; В. О Миронова, канд. юрид. наук – розділ 19; В. О. Навроцький, д-р юрид. наук – розділи 13, 20;
В. І. Павликівський, канд. юрид. наук – розділ 4; В. М. Трубников, д-р юрид. наук – розділ 16; В. В. Топчій, канд. юрид. наук – розділ 11


Рецензенти:

О. М. Костенко – д-р юрид. наук, проф.;

В. О. Глушков – д-р юрид. наук, проф.;

О. А. Мартиненко – д-р юрид. наук, доц.


Допущено Міністерством внутрішніх справ України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
(лист № 6/7-6617 від 30.11.2010)К 82


Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посіб. / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Гри­щук та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 375 с. – (Бібліотека слідства та дізнання).

ISBN 978-966-610-159-7

У підручнику розглянуто предмет і зміст кримінального права України як науки і навчальної дисципліни, її методологія і методика пізнання, основні інститути і вчення Загальної частини кримі­нального права України. На основі синтезу знань та сучасних підходів до організації наукових досліджень вивчено комплекс теоретичних питань сучасного стану протидії злочинності в Україні.

Для курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів та ад’юнктів, науковців, практичних працівників, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.

УДК 343.2(477)(075.8)

ББК 67.9 (4УКР)308.Оя73


I


SBN 978-966-610-159-7

 Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2011

 Бабенко А. М., Вапсва Ю. А., Грищук В. К.
та ін., 2011

© Тяпкін А. С., дизайн обкладинки, 2011


ЗМІСТ

Навчальне видання


Бібліотека слідства та дізнання


Авторський колектив:


Бабенко Андрій Миколайович

Вапсва Юрій Альфонсасович

Грищук Володимир Костянтинович та ін.


КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ


Загальна частина


Навчальний посібник


Редагування Т. Д. Мельник

Верстка, художнє оформлення А. С. Тяпкіна


Формат 60х84/16. Ум.-друк.арк. 22,7. Обл.-вид.арк. 19,7.
Тираж 120 пр. Зам. № 79


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008Схожі:

України загальна частина навальний посібник iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
України загальна частина навальний посібник iconДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
України загальна частина навальний посібник iconБ.І. Яворський математичні основи радіоелектроніки частина 2 Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник
Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина Навчальний посібник — Тернопіль: тдту, 2008. — 46 c
України загальна частина навальний посібник iconДокументи
1. /Крим_нальне право Украхни.Загальна частина. 2 курс/Зв_льнення в_д крим_нального покарання.doc
України загальна частина навальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «загальна фізика» для викладачів та студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання Частина 2
О 60 Збірник задач для контрольних робіт та тестування з дисципліни «Загальна фізика»: Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ,...
України загальна частина навальний посібник iconРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина,...
України загальна частина навальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Кадильникова Т. М., Запорожченко О.Є., Бас Т. П. Вища математика в прикладах та задачах. Частина I : Навч посібник. Дніпропетровськ:...
України загальна частина навальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни Національна металургійна академія україни
Кадильникова Т. М., Запорожченко О.Є., Бас Т. П. Вища математика в прикладах та задачах. Частина I : Навч посібник. Дніпропетровськ:...
України загальна частина навальний посібник iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни
Кадильникова Т. М., Запорожченко О.Є., Бас Т. П. Вища математика в прикладах та задачах. Частина I : Навч посібник. Дніпропетровськ:...
України загальна частина навальний посібник iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
України загальна частина навальний посібник iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи