Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
НазваАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
Сторінка14/31
Дата26.08.2012
Розмір4.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31
1. /Актуальн_ проблеми сучаснох наки _ правоохороннох д_яльност_ 14.05.10.docАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
Скрипко Станіслав Миколайович, курсант групи ІКМ-06-11 ХНУВС

Науковий керівник: викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
ННІ ПФКМ ХНУВС Крєпаков І. О.

ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
АБО ІНШОЮ НЕЗАКОННОЮ УГОДОЮ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ


Упродовж останніх років саме боротьба з торгівлею людьми є одним з пріоритетних напрямків роботи правоохоронних органів України. Адже кожного року зростає чисельність громадян України, що опиняються жертвами даного злочину.

Н
© Скрипко С. М., 2010
езважаючи на достатню кількість існуючих національних та міжнародних нормативних актів, розроблених окремо українськими та спільно із закордонними спеціалістами методичних вказівок, все ще існує певна кількість негативних моментів, що впливають на якість розкриття злочинів пов’язаних із торгівлею людьми.

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що основними причинами та умовами, що сприяють торгівлі людьми та міграції молодих жінок за кордон, у тому числі й для зайняття проституцією, є тяжкі матеріальні умови життя, безробіття, відсутність перспектив на майбутнє. Найбільшу групу потенціальних жертв секс-індустрії за кордоном становлять молоді жінки, що не мають спеціальної освіти, постійного джерела доходів, вихідці з малозабезпечених сімей.

Одними з основних причин скоєння злочинів цієї категорії є корисливий мотив і як наслідок цього – бажання накопичити значний капітал в короткий строк, а також вкрай низький рівень правової грамотності, низька соціальна активність особи у суспільному житті, відсутність виховної, роз’яснювальної роботи серед молодих жінок, негативне відношення до участі у суспільному житті, і як наслідок – неналежний моральний рівень визначеної категорії молодих жінок.

Як негативні моменти розслідування кримінальних справ злочинів, що мають ознаки злочину передбаченого ст. 149 КК України, слід відмітити низьку якість та неповноту матеріалів дослідчої перевірки, і як наслідок – відсутність достатніх підстав для порушення кримінальної справи, а також низький рівень взаємодії співробітників різних підрозділів системи МВС України.

Застосовуючи окремі оперативно-розшукові заходи з метою отримання інформації, що становить оперативний інтерес, вдається лише здобути відомості відносно незначного кола осіб винних у даному злочинному діянні, у порівнянні із реальною кількістю злочинців, які співпрацюють на цьому тлі. Оскільки частіше, даний вид злочину носить транснаціональний характер і сколюється на території не однієї країни. Осіб взятих у рабство, тих осіб, що використовують у порнобізнесі та для зайняття проституцією постійно перевозять з місця на місце, що ускладнює пошук жертв злочину та встановлення осіб винних у його вчинені.

До того ж у ході розслідування часто виявляється, що особи, які визнаються жертвами даного виду злочину, наперед знали, яка робота їх очікуватиме закордоном, тож свідомо сприяли вчиненню злочину заради заробітку грошей, що зводить нанівець зусилля застосування профілактичних заходів, щодо попередження даного злочину.

Для вирішення даного питання, на мою думку слід внести зміни до законодавчої бази шляхом посилення санкцій правових норм, що передбачають покарання за торгівлю людьми, посилення контролю за діяльністю юридичних та фізичних осіб, що здійснюють працевлаштування за кордоном, введення фінансових санкцій за невиконання договірних умов з особами, яким надаються послуги по працевлаштуванню. Постає необхідність у удосконаленні заходів, щодо розкриття злочинів пов’язаних із торгівлею людьми на основі міжнародного досвіду спільно із правоохоронними органами закордонних країн, створення на цій основі міжнародних договорі про співпрацю.

*******

Ткач Катерина Юріївна, курсант групи ІПТ-06-5 ХНУВС

Науковий керівник: доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки
ННІ ПФМГБ ХНУВС, канд. техн. наук Власенко І. В.

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД  
НАСЛІДОК СИЛЬНОГО СТРЕСУ


С
© Ткач К. Ю., 2010
трес нерозривно пов’язаний з професійною діяльністю людини та суттєво впливає на її ефективність, в ряді випадків значно знижуючи її, а також, може обумовлювати виникнення різних захворювань і невротичних процесів. Стрес допомагає організму пристосуватися до виниклої труднощі, впоратися з нею. Будь-яка несподіванка, що порушує звичний плин життя, може бути причиною стресу. Має значення лише інтенсивність потреби в перебудові або в адаптації. За сприятливих умов цей стан може трансформуватися в оптимальний стан. За несприятливих  характерно зниження працездатності та ефективності функціонування систем та органів, виснаження енергетичних ресурсів.

Вивченню адаптації людини до стресових умов в останнє десятиліття приділяється багато уваги. Це пов’язано зі збільшенням числа екстремальних ситуацій різного походження. При цьому велике місце займають події які мають не тільки загострений характер, але й хронічні періоди, які залишають значні наслідки. Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) розвивається у людей, які пережили подію, яка є найвищою мірою травмуючою практично для будь-якої людини. Такі травми можуть виникати в боях, природних катастроф, при нападах бандитів, зґвалтуванні і таких нещастя, як пожежа в будинку. Це розлад може розвинутися у 5080 % людей, які зазнали такий вплив. Частота посттравматичних стресових розладів складає в цілому 0,5 % для чоловіків і 1,2 % для жінок.

Дані Американського Національного дослідження коморбідності (US National comorbidity Survey) (Kessler, Sonnega, Bromet & Hughes, 1995) дозволяють припустити, що протягом життя 7,8 % дорослих американців переносили ПТСР. Це складає малу частину від кількості людей, які зазнали, щонайменше, одну травмуючу подію: 60,7 % чоловіків і 51,2 % жінок. Найбільш часті були такі травми: а) присутність при вбивстві або важкому пораненні; б) переживання пожежі, повені або іншої природної катастрофи; в) нещасний випадок з загрозою для життя і г) участь у боях. У чоловіків травматичними подіями, частіше за інших приводили до стресового розладу, були: а) зґвалтування; б) участь у битвах; в) занедбаність в дитинстві; г) досвід фізичного насильства в дитинстві. Для жінок: а) зґвалтування; б) сексуальне домагання; в) фізичний напад; г) загроза застосування зброї; д) досвід фізичного насильства в дитинстві.

Одним з основних результатів дослідження було встановлення того факту, що у 14 ліквідаторів пережили радіаційний стрес з 71 обстежених (19,7 %) до моменту обстеження був діагностований PTSD-синдром. 16 чоловік (22,53 %) склали «групи ризику», тобто у них симптоматика PTSD за всіма критеріями була представлена майже повністю. Повна відсутність симптомів PTSD або наявність поодиноких симптомів спостерігалося у 41 людини (58,5 % обстежених). Слід зазначити, що частота зустрічальності PTSD серед ліквідаторів (19,7 % всіх обстежених) відповідає частоті виникнення посттравматичних порушень, що виявляються у жертв інших травматичних ситуацій. Наприклад, симптоми військового PTSD, за даними американських фахівців, зустрічаються у 2025% всіх учасників військових подій.

За даними національного дослідження ветеранів війни у В'єтнамі, в 1988 р. у 30,6 % брали участь в ній американців спостерігалися посттравматичні стресові розлади, часткові ПТСР   у 22,5 %. У 55,8 % осіб, які мають ПТСР, були виявлені прикордонні нервово-психічні розлади. Вірогідність залишитися безробітним у ні в 5 разів більше (в порівнянні з іншими), розлучення були у 70 %, батьківські проблеми у 35 %, крайні форми ізоляції від людей у 47,3 %, виражена ворожість у 40 %, вчинення більше 6 актів насильства на рік у 36,8 %, потрапили до в’язниці або були арештовані 5 %.

Ризик розвитку ПТСР знижує терапевтичне втручання   за умови, якщо воно починається в межах 14 днів з моменту травмування. У групі осіб, які пройшли лікування, лише в 10 % випадків відзначалася симптоматика, що відповідає критеріям ПТСР, у той час як в контрольній   число таких осіб склало 70 %. Дане дослідження дозволяє припустити, що раннє терапевтичне втручання може значно зменшувати тяжкість захворювання.

*******

Черкасов Микола Миколайович, курсант групи ІГБ-07-4 ХНУВС

Науковий керівник: старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки ХНУВС Сагайдак С. М.

ВПЛИВ ПЛАВАННЯ НА ОРГАНІЗМ КУРСАНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Плавання – це один із популярних видів спорту, яким займаються мільйони людей на нашій планеті. Воно дуже корисне для фізичного розвитку людей, сприяє формуванню сили, витривалості, спритності, швидкості, особливо в юнацькі роки, коли формується організм.

Для плавання характерна рухова діяльність з проявом фізичних і вольових якостей. Заняття плаванням позитивно впливає на серцево-судинну, м’язову, дихальну системи, суглоби і зв’язки.

Підтримка м’язів на високому функціональному рівні за допомогою плавання, є необхідною умовою зміцнення здоров’я і стимулювання імунітету курсантів. М’язи займають більше 40 % тіла людини, тому їх постійний розвиток і тренування дуже важливі. Основне призначення м’язів  це бути активними і забезпечувати якісну роботу опорно-рухового апарату, просторове переміщення нашого тіла.

Заняття плаванням примушують ефективніше працювати найголовніший і найважливіший м’яз нашого організму – серце. Вони є відмінним засобом стимуляції роботі серцевого м’яза; привчає його працювати в економному, опти­мальному режимі.

Фізична активність під час плавання дозволяє підвищити якісні показники основних параметрів легенів – глибину дихання і максимальну вентиляцію легенів. Легені виконують одну з найфундаментальніших функцій людського організму  дихання. Дихання забезпечує тканини і органи людини киснем, без якого неможливі основні фізіологічні і біохімічні процеси. Якщо людина не одержує необхідної кількості свіжого повітря, або дихає неправильно, то кількість кисню, що поступає в організм, не відповідає тому, який виводиться з організму. Тому вона може отруїтись шкідливими відходами життєдіяльності, що викликає багато важких захворювань.

Оздоровча дія плавання на людину здійснюється не тільки за рахунок фізичної активності, існує багато інших аспектів, які заслуговують на увагу. До таких слід віднести загартування, чіткий режим міцний сон, характер і режим харчування, корисне стомлення, нервово-психологічне розвантаження тощо.

П
© Черкасов М. М., 2010
лавання є одним з кращих засобів забезпечення необхідного обсягу стомлення організму, перш за все за рахунок систематичності дії. Під час відпочинку відбувається прискорене відновлення пошкоджених в процесі напруженої
діяльності тканин, посилюється загоєння ран. Завдяки цьому людина стає краще захищеною від несприятливих впливів навколишнього середовища. Відновні процеси в організмі відбуваються безперервно, але основне відновлення – під час сну. Міцний сон – необхідна умова хорошого самопочуття. Потреба у сні курсантів суто індивідуальна, але в середньому складає 8 годин. Тільки сон може забезпечити повноцінний відпочинок і найякісніше відновити фізичну і психічну енергію. У результаті систематичної стимуляції відновних процесів відбуваються також структурні зміни, що збільшують потенційні можливості організму: зростає об’єм м’язових волокон, зміцнюються сухожилля і зв’язки суглобів.

Постійне перебування під впливом фізичних навантажень під час плавання, сприяє оптимальній роботі практично всіх систем організму курсанта. Особливо корисний вплив на м’язову, серцево-судинну, дихальну системи, суглоби і зв’язки. Під час плавання навантажуються всі без винятку групи м’язів.

Ми вважаємо, що є актуальним проведення занять з плавання серед курсантів ХНУВС, особливо на початкових курсах.

*******

Чернобай Денис Геннадійович, курсант групи ІСД-06-3 ХНУВС

Науковий керівник: доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки
ННІ ПФМГБ ХНУВС, канд. техн. наук Власенко І. В.

ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

У службово-бойовій діяльності правоохоронних органів використовується велика кількість транспортних, мобільних засобів. Ці засоби використовуються для доставки правоохоронців до місця несення служби і виконання оперативних задач, при ліквідації масових заворушень, при діях у зонах хімічної, радіаційної та біологічної безпеки, для захисту особового складу при вогняному контакті, для забезпечення спеціальних, особливих та особистих потреб.

Недостатня кількість або відсутність транспортних засобів, які повинні знаходитися в правоохоронних органах, вже негативно впливають на ефективність службово-бойової діяльності правоохоронних органів. Непристосованість, моральна застарілість, невідповідність до виконуваних задач цих мобільних засобів навіть не викликає питань в практичних органів. Правоохоронці звикли захищати «життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань» тільки своїми силами, без допомоги фахівців інших міністерств та відомств, забезпечувати спокій в країні з тим, що мають.

Для ефективного виконання правоохоронних функцій необхідно комплексний підхід: законодавча та нормативна база, організація діяльності, достатня підготовка особового складу, достатні сили та засоби і т. д. З точки зору інтенсифікації правоохоронної діяльності, зараз доцільно казати про матеріально-технічне забезпечення органів та підрозділів ОВС. Перелік технічних засобів, які стоять на озброєнні в правоохоронних органах великий.

Д
© Чернобай Д. Г., 2010
ля кращого розуміння необхідності впровадження особливого підходу до модернізації та побудови технічних засобів для органів та підрозділів МВС доцільно розглянути стан справ в іншій державі. Нами був розглянутий модельний ряд мобільних транспортних засобів, які здатні перевозити особовий склад
міліції виробництва Росії.

З позицій ергономіки трудова діяльність розглядається як процес перетворення інформації й енергії, що відбувається в системі «людина  знаряддя праці  предмет праці  навколишнє середовище». Отже, ергономічні дослідження, рекомендації повинні ґрунтуватися на з'ясуванні закономірностей психічних, емоційних і фізіологічний процесів, що лежать в основі визначених видів трудової діяльності, із предметом праці і навколишньою фізико-хімічним і психологічним середовищем.

Нами розглядалися ергономічні показники транспортних засобів при доставці оперативних працівників міліції до місця виклику. З цією метою була проведена низка експериментів. В зимовий період 3 працівника міліції повинні були вибігти з приміщення і сісти у транспортний засіб (Daewoo Nexia), потім відпрацьовувалася висадка з транспортного засобу з висуванням у приміщення. При посадці та висадці фіксувалися не зручності та удари кінцівками, головою, тулубом, зброєю та протигазом. Навіть пересування у автомобілі у складі групи зі зброєю та у засобах індивідуального бронезахисту призводить до неможливості вільно рухатися, відпочивати, до підвищення перевтоми, постійного напруження м’язів, болів, особливо в ногах, шиї та попереку. Курсанти, які приймали участь у цих експериментах, зрозуміли на скільки суттєвим є ергономічний підхід до науково-дослідної роботи стосовно транспортних засобів, які використовуються у службово-бойовій діяльності ОВС.

Дослідження ергономічних показників транспортних засобів, які використовуються міліцією при виконанні оперативних завдань, виконувалися в рамках науково-дослідної роботи на тему «Заходи щодо забезпечення особистої безпеки персоналу та підвищення його професійного рівня», яка виконується за заявкою відділу з нагляду за охороною праці головного штабу МВС України, а також за заявками ГУМВС України в Харківській області і ХМУ.

*******

Юревич Юліана Ігорівна, курсант групи ІКМ-06-11 ХНУВС

Науковий керівник: викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності
ННІ ПФКМ ХНУВС Крєпаков І. О.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ У США. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Вивченню проблеми наркоманії серед неповнолітніх присвячена чимала кількість наукових досліджень. Дбаючи про своїх дітей, нація дбає про своє майбутнє. Сьогодні цей загальновідомий вислів є особливо актуальним для України. Ніхто і не підозрював, що ця хвороба призведе до великих втрат, а найголовніше до втрати молодих, енергійних, талановитих особистостей у руках яких знаходиться майбутнє нашої держави та перш за все наших дітей. Як бачимо, наркоманія  це «Ахіллесова п’ята» не лише нашої держави але й усього світу. Всі ці фактори і послужили для вибору теми моєї роботи.

Н
© Юревич Ю. І., 2010
аркотизм молодіє. Статистика наркологічної служби МОЗ України свідчить, що суб’єктами незаконних операцій з наркотиками та психотропами в Україні зараз в основному є молодь. Згідно з дослідженнями науковців, серед українських підлітків 1315 років палять майже 63 %, вживають алкоголь – 90 %, досвід вживання наркотичних речовин мають понад 14 %.

Я вирішила дослідити, які заходи щодо профілактики наркоманії серед неповнолітніх застосовуються в США, адже вважаю, що вони є ефективними і запровадження деяких з них могло б покращити ситуацію і в Україні.

Завдяки досягненням в медичній сфері, науковцям США вдалося визначити фактичні фізичні зміни в мозку людини під впливом наркотиків. Багато серед змін є довговічними, а деякі навіть і необоротними. Тож тестування, яке застосовується в школах США, може попередити батьків про потенційні проблеми у їх дітей. Є чимало переваг у запровадженні тестування серед школярів та студентів. Як відомо, чимало молоді, які користуються авторитетом серед оточуючих, схильні змушувати інших до вживання наркотиків. І справді, тиск серед однолітків може бути могутнім і переконливим фактором. Але усвідомлення можливості здати тести в будь-який час може стимулювати дітей протистояти вмовлянням інших.

Існують різні методики проведення тестування. Аналіз сечі є загальним методом, який був достатньо вивчений і схвалений науковцями, тому використовується екстенсивно, є точним і надійним. Існують і інші види тестування, а саме: дослідження волосся, поту та інші. Кожне з цих нових методик має свої переваги та недоліки. Так, наприклад дослідження сечі дає найвищу гарантію надійності результатів, є найдешевшим, але виявляє вживання наркотиків лише протягом останніх 15 днів. Дослідження волосся виявляє хронічне вживання, його результати важко фальсифікувати, на відміну від сечі, але в той же час воно є дорожчим. Результати залежать від довжини зразку волосся (так, наприклад, зразок довжиною 1 дюйм показав би результати за останні 3 місяці).

Щодо вартості тестування, то залежно від його виду, загалом вартість його становить між $10 і $30 за 1 тест. Я вважаю, що така їх вартість є доступною для більшості батьків в Україні, адже здоров’я дітей найдорогоцінніше.

Також в США широко застосовуються програми запобігання наркотичній залежності серед школярів та студентів, серед них я вважаю вартими уваги та наслідування в Україні наступні:

- Програма «Турбота про дітей за активною участю суспільства та школи» (колись, Дитячий Проект Розвитку);

- Програма «Укріплення зв’язків у сім ї»: Для батьків і дітей 10–14 років (SFP 10–14);

- Проект «Ні Наркотичній Залежності» (Проектний TND), спрямований на запобігання наркотичній залежності серед дітей вищої школи.

Отже, щоб поліпшити ситуацію в нашій державі щодо попередження правопорушень неповнолітніх, пов'язаних з вживанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на мою думку, ефективним є використання досвіду США щодо застосування заходів попередження вживання наркотичних засобів: тестування молоді в школах та університетах, залучення до участі в спеціальних програмах, укріплення зв’язків дітей з суспільством та школою. Усі ці заходи в сукупності зможуть змінити ситуацію на краще.

*******

Секція 8

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Акуленко Ольга Сергіївна, курсант групи ІПТ-06-2 ХНУВС

Науковий керівник: доцент кафедри інформаційних систем та технологій
в діяльності ОВС ННІ ПМСІТ ХНУВС, канд. техн. наук, доцент Кобзев І. В.

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ CMS ПРИ СТВОРЕННІ WEB-САЙТУ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ

Кінологічний центр є одним із складових підрозділів УМВС України в Чернігівській області. На даний час проходить тестування WEB-сайт центру, який створено за допомогою системи управління контентом (CMS) Joomla!

Одним із варіантів рішення при створенні спеціалізованих WEB-сайтів є використання систем управління контентом. Логічно їх можна розділити на системи управління контентом, так звані CMS, та програми для просування, ведення, моніторингу та аналізу статистики. Ринок технічних рішень досить широкий, тому ми спробуємо сконцентруватися на основних функціональних можливостях існуючих платформ, які необхідні, на сьогоднішній день, для ефективного ведення процесів, пов’язаних з технічною стороною.

Для початку розглянемо CMS системи, які, власне, і становитимуть основну частину Вашого сайту. CMS існує величезна кількість, і з кожним днем їх стає все більше і більше. Існують цілі портали, які займаються оглядом новинок у цій галузі. CMS можна умовно розділити на 2 види  комерційні та некомерційні (платні і безкоштовні). Кожна з таких систем може, у свою чергу, ділитися на наступні типи:

з відкритим кодом  надається у формі відкритого вихідного коду, не вимагає декодування, дозволяє змінити функціональність у будь-який момент;

з кріптованим кодом  надається у закодованому вигляді, жодних змін в коді робити не можна, для роботи потрібне спеціальне дешифрувальним ПЗ. Всі оновлення, як правило, вимагають повної перезаливки вихідного коду;

на сервері власника  власник CMS виділяє вам місце на своєму сервері без доступу до джерел. Все керування здійснюється через контрольну панель.

Кожен з цих типів має свої плюси і мінуси. Так, для початкових кодів з відкритим кодом основні плюси це легка переробка функціональності, можливість дописування і зміни на вимогу, а до мінусів можна віднести спрощений механізм пошуку дірок та їх використання іншими користувачами.

П
© Акуленко О. С., 2010
ісля вибору типу CMS системи, вам необхідно визначити яка ж з конкретних CMS цього типу вам найбільш підходить. Для цього існує набір критеріїв, які у свою чергу дозволяють вибрати найбільш відповідну Вам систему: універсальність системи; гнучкість архітектури; забезпечення; функціональні модулі - наявність стандартних і специфічних функціональних модулів в системі; юзабіліті. Величезне значення має можливість налаштування інтерфейсу системи залежно від поставлених завдань.

Крім базових критеріїв існують також основні вимоги щодо функціональності CMS, які необхідні для ефективної роботи.

Серед додаткових вимог можна особливо виділити можливості імпорту та експорту інформації, інтегровані системи документообігу

Проаналізувавши плюси і мінуси кожного рішення можна вибрати найбільш оптимальний для себе варіант.

Після всебічного аналізу безкоштовних систем управління (1C-Битрикс, Drupal, NetCat,Amiro.CMS, Joomla! та ін.) було зроблено висновок, що найбільш придатною,що відповідає перерахованим вище вимогам, є комплекс програм і сервісів Joomla!, який покликаний вирішити питання планування просування, аналізу і моніторингу ресурсу, і безпосередньо робіт по просуванню сайту.

*******

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   31

Схожі:

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми удосконалення мовної підготовки правознавців
Необхідність здійснення правової реформи, створення ефек­тивної системи правового забезпечення в різних сферах суспільного життя,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconСерія: правова освіта студентів вступ
Найвищим досягненням сучасної демократії в економічній сфері можна вважати вирішення проблеми відношення держави до проблеми приватної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи