Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
НазваАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
Сторінка31/31
Дата26.08.2012
Розмір4.79 Mb.
ТипДокументи
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
1. /Актуальн_ проблеми сучаснох наки _ правоохороннох д_яльност_ 14.05.10.docАктуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності
ТЕМА КОХАННЯ В НОВОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ

Без кохання життя втрачає будь-який зміст. Пройти відміряне життя і не
кохати – значить не жити взагалі.


Е. Хопкінс

Майже усі письменники, художники, композитори, філософи, поети хоча б раз у своїй творчості зверталися до теми кохання, та незважаючи на це, кохання залишається актуальною темою для обговорення та міркування і все більше свіжих думок з’являється з приводу статусу закоханої людини та поняття кохання взагалі. Мене найбільш зацікавили роздуми на тему кохання великих мислителів доби Нового часу. За своїм характером ця епоха була раціоналістичною, орієнтованою на науку та силу Розуму. Та чи тільки методологічними пошуками переймались філософи? Чи потрапляла в поле їх зору «ненаукова» тема кохання?

Звернення до філософської спадщини Френсіса Бекона дає підстави стверджувати, що він приділяв велику увагу «земному» коханню, виділяючи при цьому 2 ряди аргументів: за і проти. Він стверджував, що завдяки коханню людина знаходить саму себе, воно рятує від самотності; що велика пристрасть – це найкращий стан душі і без кохання людині все здається нудним. Та в той же час,  зазначав філософ  кохання приносить багато негараздів і робить людей одержимими лише однією думкою. В такому випадку кохання красиве лише на сцені, у вигляді комедії або трагедії.

Рене Декарт взагалі намагався піддати кохання науково-теоретичному аналізу. Серед великої кількості людських чуттів він виокремив лише шість: здивування, любов, ненависть, бажання, радість, печаль. Всі інші є тільки поєднанням основних. Але про кохання він говорив так: «Розрізняють два види кохання, із котрих один називається кохання – благобажання, який підбурює бажати добра тому, кого люблять, а інший – кохання-бажання, який викликає бажання володіти коханим предметом.» Взагалі Декарт запропонував виокремити три види любові – прив’язаність, дружба, благо  бажання. Ці види розрізняють не за предметом кохання, а за ступенем цінності, яку розуміє для себе людина в порівнянні з собою.

І
© Дунаєва В. П., 2010
ммануїл Кант вважав, що любов і повага є головними обов’язками людей. Він розрізняв «практичну»  до Бога, до ближнього, і «патологічну» любов – кохання, засноване на почуттях. Також він стверджував про існування поняття любові-обов’язку. В цьому випадку він пояснював, що любов ми розуміємо не як почуття і не як задоволення від досконалості іншої людини, а як дещо вище, що породжує благочинність. Також відомі міркування Канта з приводу поняття «дружба»: дружба – це союз двох людей, заснований на взаємній любові і повазі.

Роздумів про кохання багато і всі вони різні. Та на мою думку, закохавшись, кожна людина дає своє власне пояснення тому, що з нею відбувається. До такого почуття як кохання неможливо застосувати певний шаблон, це почуття є своєрідним, притаманним кожній особі окремо. Любові не варто боятися, не варто від неї відмовлятися, адже згідно відомому вислову, відмовляючись від кохання людина не тільки відмовляється від Бога, а ще й голосно кличе диявола.

*******

Турчин Артем Олегович, курсант групи ІГБ-09-1 ХНУВС

Науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології ХНУВС,
канд. філос. наук Артеменко Я. І.

ГУМАНІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ІСЛАМСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Будь-яка точка зору буде точкою зору …
меншості, якщо вона буде розповсюджувати свою ідею за допомогою меча…


Томас Карлайл

Світові глобалізаційні процеси актуалізують проблему діалогу культур. Сьогодні роль активних учасників міжнародних політичних, економічних, духовних процесів починають відігравати й ті культурні світи, які традиційно вважалися «периферією» цивілізації. Важливим фактором повноцінної міжкультурної комунікації виступає руйнування стереотипів щодо незахідних, неєвропейських ціннісних систем і традицій. Одним з таких унікальних духовних світів, який потребує на розуміння і вдумливе дослідження, є культура ісламу.

Кількість мусульман в наші дні стрімко зростає (на землі 1152 млн му­сульман сунітів і 170 млн мусульман-шиїтів). Сьогодні кожна шоста людина на планеті сповідує іслам. Причиною цього є не тільки високий коефіцієнт народжуваності в мусульманських сім’ях і традиція багатоженства. Напевно, відповідь  в системі мусульманських цінностей, які приваблюють людей з різною етнічною приналежністю, освітнім рівнем та соціальним статусом.

Всупереч стереотипам, що складалися століттями нетерпимості до всього історично інакшого, ісламська моральна проповідь містить важливі гуманістичні мотиви. Коран вчить високим духовним цінностям: повазі до старших, гідності (сура 25, аяти 2729), милосердю, терпимості до кривдників, справедливості: «Якщо піддасте їх карі, карайте їх так, як вони карали вас. Але якщо ви проявите терпимість, то так буде краще для милосердних» (сура 16, аяти 126127).

П
© Турчин А. О., 2010
арадоксом ісламської ідеї є те, що Коран закликає до морального вибору, заперечуючи особисту свободу в широкому розумінні: стверджується, що Аллах ще до народження людини приготував їй долю, яку неможна змінити. Проте така позиція не відкидає свободи як свідомого ставлення особи до свого життя. Критерієм свободи тут є людський розум і воля, здатні осягнути своє призначення та слідувати йому (сура 97). Саме це розкриває екзистенціальний зміст релігійного почуття мусульманина. Свідоме прийняття коранічних істин дозволяє простій людині, слабкій в своєму буденному житті, відчути власну значимість і гідність.

Важливими принципами спілкування культур є толерантність та світоглядна терпимість. Ісламська духовна проповідь проголошує норми цивілізованого діалогу. В сурі «Ан-нахль», аят 125, читаємо: «Закликай на шлях господній
мудрістю і доброю настановою і з ними сперечайся найдобрішим способом. Воістину Господь твій краще знає тих, хто зійшов з його шляху і … тих, хто йде прямим шляхом». Ці слова звучать для кожного мусульманина застереженням проти спокуси чинити суд над переконаннями іншого. Перевага аргументів «мудрості і доброти» над аргументами «меча» підтверджує й наступний вислів Корану: «І кроткі наслідують землю».

Ісламські цінності надихнули величну цивілізацію, котра своїми досягненнями збагатила всесвітню культуру. Правила цивілізованого співіснування вимагають бережного ставлення як до загальнозначущих цінностей, так і до переконань окремої особи. В умовах інтенсивних міжкультурних відносин сьогодення загострюється характер можливих конфліктів, що виникають на ґрунті політичних, національних або релігійних непорозумінь. Відчуття небезпеки для «свого світу» може дати волю вибухонебезпечному гніву та ненависті, підштовхуючи віруючих шукати в релігійних текстах виправдання жорстокої конфронтації. Отже, інтерпретація Корану в гуманістичному дусі – це однаковою мірою справа і віруючих-мусульман, і носіїв інших світоглядних позицій.

*******

ЗМІСТ

Секція 1 4

КОЛІЗІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 4

НАДЗВИЧАЙНІ ЗАХОДИ ПОЛІЦІЇ БЕЗПЕКИ
В ПРАЦЯХ РОСІЙСЬКИХ ПОЛІЦІЇСТІВ XIX СТОЛІТТЯ 5

ЗЛОЧИНИ І ПОКАРАННЯ В МУСУЛЬМАНСЬКОМУ ПРАВІ 6

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 7

ШЛЮБ І СІМ’Я ЗА МУСУЛЬМАНСЬКИМ ПРАВОМ 8

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І ПОЛІТИКИ 10

ІСТОТНІ ОЗНАКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ 11

ДЖЕРЕЛА ТА ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА УКРАЇНИ-ГЕТЬМАНЩИНИ (СЕРЕДИНА ХVII – ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII СТОЛІТТЯ) 12

ПОНЯТТЯ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА 13

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІМПІЧМЕНТУ В УКРАЇНІ 14

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО ЗА ЗБІРКОЮ «ПРАВА,
ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 Р. 15

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ В УКРАЇНІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХVІІІ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 17

КОМПЕТЕНЦІЯ ПОЛІЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У СФЕРІ ТУРИЗМУ 18

Секція 2 20

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА
В КОНТЕКСТІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ЕКОЛОГІЧНЕ ТА АГРАРНЕ ПРАВО 20

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ «ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ» 20

ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 21

ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ БІРЖОВИХ УГОД НЕДІЙСНИМИ 22

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОХОРОНИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 23

КОЛІЗІЇ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ 24

НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ
ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ 26

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ З ОДНИМ АКЦІОНЕРОМ 27

ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 28

ПОНЯТТЯ ОПЦІОНУ 29

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В УКРАЇНІ 31

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ВИЛУЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПРАЦІВНИКАМИ ОВС 32

ЩОДО ПИТАННЯ ПАТЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК 33

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ 34

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ
З НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ 36

ТЯГАР УТРИМАННЯ МАЙНА 37

ОХОРОНА ПРАВА НА ДОБРЕ ВІДОМИЙ ЗНАК 38

ЗНАЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТОРІВ 40

МАЙНОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ПРИ КОНКУБІНАТІ 41

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОРПОРАТИВНИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ФОНДОМ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 42

Секція 3 45

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОВС. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 45

АНАЛІЗ ЗАХОДІВ ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 45

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 46

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 47

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 48

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 50

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 51

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ
З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 52

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІЦІЄЮ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРИМУСУ 53

Секція 4 55

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА КРИМІНОЛОГІЇ 55

ВИНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 55

СПЕЦІАЛЬНІ ВИДИ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 56

ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПІВУЧАСТЬ В УМИСНОМУ ВБИВСТВІ МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 57

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ УМИСНОГО ВБИВСТВА МАТІР'Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 58

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ 59

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 61

ПРО ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В УКРАЇНІ 62

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРОТИДІЇ «КОМП’ЮТЕРНИМ» ЗЛОЧИНАМ 64

ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЯК СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ 65

ПЕРЕДУМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО
З ПОТЕРПІЛИМ 66

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОЛЕКТОРІВ 67

Секція 5 69

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 69

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 69

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ ДІЗНАННЯ 70

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ДОКАЗУВАННЯ 71

НЕДОПУСТИМІСТЬ ПОГІРШЕННЯ СТАНОВИЩА ЗАСУДЖЕНОГО ЧИ ВИПРАВДАНОГО: ПРИНЦИП ЧИ ПРОЦЕСУАЛЬНА ГАРАНТІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ? 72

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОКАЗУВАННЯ
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 74

Секція 6 76

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ЩОДО РОЗКРИТТЯ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 76

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ,
ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ОТРУЄННЯ 76

ПРОБЛЕМИ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ 77

ПИТАННЯ ЙМОВІРНОСТІ ПІДРОБЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз 78

НЕДОЛІКИ ЗАГАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВБИВСТВ НА ЗАМОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ЇХ УСУНЕННЯ 79

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ 81

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 82

Якщо хочеш істину знати 
поліграфу можна довіряти 82

ЗАСТОСУВАННЯ ГІПНОЗУ В ДОКАЗОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИ ДОПИТАХ 83

СПАЛЕНІ ДОКУМЕНТИ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ 84

ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ ШАХРАЙСТВА,
ВЧИНЕНОГО У СФЕРІ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО МОВЛЕННЯ 86

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 87

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНТАКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) 88

ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ ПРО ХАБАРНИЦТВО 89

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ 90

Секція 7 92

ПРАВОВІ Й ТАКТИЧНІ ОСНОВИ ОРД. СПЕЦТЕХНІКА.
ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА 92

ВПЛИВ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ
НА РІВЕНЬ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО НИХ 92

ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК 93

ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ ДО КОНФІДЕНЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА,
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД 94

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИВАТНОЇ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ 95

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ КРАДІЖОК МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ПІДРОЗДІЛАМИ КАРНОГО РОЗШУКУ 96

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ СКОЮЮТЬ УБИВСТВА
З СЕКСУАЛЬНИХ МОТИВІВ 98

ПРИЧИНИ ТРАВМАТИЗМУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 99

БОЙОВИЙ СТРЕС ЯК ПРИЧИНА ВИНИКНЕННЯ ПТСР
У ПРАЦІВНИКІВ ОВС 100

ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У РОЗКРИТТІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ
АБО ІНШОЮ НЕЗАКОННОЮ УГОДОЮ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ ЛЮДИНИ 101

ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД  
НАСЛІДОК СИЛЬНОГО СТРЕСУ 102

ВПЛИВ ПЛАВАННЯ НА ОРГАНІЗМ КУРСАНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 104

ВПЛИВ ЕРГОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СЛУЖБОВО-БОЙОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 105

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ У США. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 106

Секція 8 108

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС. СТВОРЕННЯ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 108

ДО ПИТАННЯ ВИБОРУ CMS ПРИ СТВОРЕННІ WEB-САЙТУ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ 108

РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ: ЛОКАЛЬНІ ПРОНИКНЕННЯ 109

WEB-СЕРВІСИ ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ НА БАЗІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 110

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ ВІДДАЛЕНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДЛЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ
ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 111

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ WEB-ДОДАТКІВ 112

СПЕКЛ-СТРУКТУРА ЛАЗЕРНОГО ПРОМІНУ – ОПОРА
ДЛЯ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ І КОМПЛЕКСІВ
ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 113

ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ПОРУШЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ БЕЗПЕКИ 114

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 115

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МІЖМЕРЕЖЕВИХ ЕКРАНІВ 116

БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 118

СКРИТА РЕКЛАМА ПРАВОПОРУШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ 119

ПРОГРАМНЕ ТА АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ІНЦИДЕНТІВ ПОРУШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ:
МЕРЕЖНІ ПРОНИКНЕННЯ 120

ОСОБЛИВОСТІ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ
З БУДІВЕЛЬ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
ВІБРОАКУСТИЧНИМ КАНАЛОМ 121

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ КРИТЕРІЯМ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ВТРАЧЕНИХ НОМЕРНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 122

ПЕРЕХОПЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПРОВОДОВИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ – РЕАЛЬНА БАГАТОВІКОВА ІНФОРМАЦІЙНА ЗАГРОЗА 123

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ 124

АНАЛІЗ СПОСОБІВ ТА МЕТОДІВ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ДОСТУПУ ПО ЕОМ 125

ПРОБЛЕМА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБЛІКУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ 126

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ БОРОТЬБИ
З ПРОГРАМНО-АПАРАТНИМИ КЛАВІАТУРНИМИ ШПИГУНАМИ 127

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 128

Секція 9 130

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА РОЛЬ ОВС В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ ВИРІШЕННЯ 130

СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ 130

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 131

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ СТАН УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 132

ІНФЛЯЦІЯ. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ
В УКРАЇНІ 133

МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 134

ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 136

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 137

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 138

МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 140

ОСНОВНІ ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ
ЯК ДЖЕРЕЛА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 141

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ –
ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 142

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 143

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 144

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 145

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КАПІТАЛІВ, ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 146

НАРКОБІЗНЕС, ЯК ЗАБОРОНЕНИЙ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 147

ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСАКЦІЙ КРАЇН  УЧАСНИКІВ СОТ 148

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 150

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ 151

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ МЕРЕЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 152

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ 153

ВПЛИВ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЯКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 154

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 155

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ІНТЕРНЕТУ В ЕКОНОМІЦІ 156

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 158

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 159

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 160

Секція 10 162

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. ФІНАНСИ. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ 162

ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВИ 162

ТІНЬОВІ ОПЕРАЦІЇ У СФЕРІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
ТА АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ 163

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 164

ЗАСТОСУВАННЯ ПОМІРНО ПРОГРЕСИВНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН ЯК МЕХАНІЗМУ ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ
МІЖ РІЗНИМИ ВЕРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ 165

ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 166

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ 168

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 169

ПОНЯТТЯ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ,
ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ 171

ПРОБЛЕМИ ПІДЗВІТУ В УКРАЇНІ 172

ПИТАННЯ ГУМАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ В УКРАЇНІ 173

ПРОЯВИ ХАБАРНИЦТВА ТА КОРУПЦІЇ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 175

ВПЛИВ ВІКОВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 176

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ 177

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 178

ГАЛУЗЕВА ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ 179

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 181

ДЕЯКІ ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 183

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ 184

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 185

АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА 
АНТИПОД ПІДПРИЄМНИЦТВА 186

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ 187

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 188

ПОДАТКОВИЙ ТИСК ЯК ФАКТОР ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 190

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ
ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ 191

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 192

ПРОБЛЕМИ РИНКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ 193

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 194

АНТИКРИЗОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ 196

МЕТОДИКА ВИКРИТТЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З НЕЗАКОННИМ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ 196

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЗБОРУ ДОКАЗІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ 198

РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 199

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ВИПУСКУ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 200

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ – ВИМОГА ЧАСУ 202

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ
В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ 203

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ:
СПОСОБИ ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ 205

ЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ ЗА СТАТТЮ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 206

Секція 11 208

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОВС 208

СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТА ВНЗ 208

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 209

ЕМОЦІЙНЕ ТА ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ У КУРСАНТІВ 210

НАРКОМАНІЯ ТА ЇЇ ПОШИРЕННЯ В УКРАЇНІ 211

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 212

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ВИКЛАДАЧА ВУЗУ СИСТЕМИ МВС
ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 213

ПРИЧИНИ ТА НЕБЕЗПЕКА ВЖИВАННЯ НЕНОРМАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 214

ДЕВІАНТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 216

МЕТОД КАРТОГРАФУВАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ
ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 217

ДИНАМІКА КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ КУРСАНТІВ
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ВНЗ 218

ДИНАМІКА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ 219

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО КЛІМАТУ СІМ’Ї Й СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ 220

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 222

ВИВЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УСПІШНІСТЬ АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ
СИСТЕМИ МВС 223

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БІОГРАФІЧНИХ КРИЗ І ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД ДОРОСЛОСТІ 224

ФОРМИ Й ТИПИ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ОВС
В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 225

ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ 226

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ 227

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В ОВС 228

ТЕРОРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 229

КУРІННЯ СЕРЕД ЖІНОК ЯК ФАКТОР ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 230

КОНФЛІКТОСТІЙКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 232

Секція 12 234

ФІЛОСОФІЯ. ПОЛІТОЛОГІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 234

ТЕМА КОХАННЯ В НОВОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ 234

ГУМАНІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ІСЛАМСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ 235

ЗМІСТ 237Наукове видання


Актуальні проблеми

сучасної науки
і правоохоронної діяльностіМатеріали XVII науково-практичної конференції
курсантів та студентів(Харків, 14 травня 2010 р.)


Відповідальний за випуск А. Т. Комзюк

Комп’ютерне верстання П. О. Білоус


Формат 60х84/16. Ум.друк.арк. 14,23. Тираж 200 пр. Зам. № 6/21


Видавець і виготовлювач –

Харківський національний університет внутрішніх справ,

просп. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Схожі:

Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми удосконалення мовної підготовки правознавців
Необхідність здійснення правової реформи, створення ефек­тивної системи правового забезпечення в різних сферах суспільного життя,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconАктуальні проблеми сучасної етики теоретико-методичні матеріали для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей
Теоретико-методичні матеріали з курсу “Актуальні проблеми сучасної етики” для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні питання сучасної медицини»
Заявка на участь в міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні питання сучасної медицини»
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«актуальні проблеми розвитку регіональних апк»
Проблеми обліково-аналітичного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Актуальні проблеми сучасної науки І правоохоронної діяльності iconСерія: правова освіта студентів вступ
Найвищим досягненням сучасної демократії в економічній сфері можна вважати вирішення проблеми відношення держави до проблеми приватної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи